Dvopredmetna pedagoška smer

Za vpis v 4. letnik:

 • MODERNI ANGLEŠKI JEZIK 3: LEKTORSKE VAJE *
 • PREVAJANJE V ANGLEŠČINO *
 • AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST ali KANADSKA KNJIŽEVNOST ali PREGLED STAREJŠE AMERIŠKE KNJIŽEVNOSTI *
 • EN LITERARNI SEMINAR
 • SKUPNI PEDAGOŠKI PREDMETI: ANDRAGOGIKA, DIDAKTIKA, PEDAGOGIKA

Študent/-ka lahko v višji letnik prenese enega izmed skupnih pedagoških predmetov. V nobenem primeru ni možen vpis v višji letnik brez obveznosti, ki so označene z *.

Pogoji za pristop k zagovoru diplomskega dela:

 • MODERNI ANGLEŠKI JEZIK 4: LEKTORSKE VAJE
 • PREVAJANJE V ANGLEŠČINO
 • ANGLEŠKA HISTORIČNA SLOVNICA 1
 • ANGLEŠKA HISTORIČNA SLOVNICA 2
 • ANGLEŠKA STAVČNA SINTAKSA (do preddiplomskega izpita)
 • ANGLEŠKO BESEDOTVORJE
 • PREDDIPLOMSKI IZPIT IZ MODERNEGA ANGLEŠKEGA JEZIKA

Študenti/-ke, ki so se v šol. letu 2002/03 vpisali v 3. letnik, ne opravljajo več preddiplomskega izpita, opravljajo pa po koncu 4. letnika Moderni angleški jezik 4 – izpit.

 • EN LITERARNI SEMINAR (poleg seminarja v 3. letniku)
 • DVA IZPITA IZ PREDAVANJ KNJIŽEVNOSTI (poleg izpita v 3. letniku). V ta sklop spadajo: Avstralska književnost, Kanadska književnost, Pregled starejše ameriške književnosti, Ameriška književnost po 1945, Angloameriška literarna teorija in kritika.
 • DIDAKTIKA ANGLEŠČINE

Poleg navedenih pogojev mora vsak študent/-ka do zagovora diplomskega dela opraviti en izpit izmed skupnih izbirnih predmetov FF (Filozofija za nefilozofe, Politologija, Sociologija za nesociologe, Računalništvo za jezikoslovce).