BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program)

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 150
Oblika:

Izvajalci

Red. prof. dr. Igor Maver
Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

Opis predmeta

Gl. opise predmetov, ki sestavljajo modul.