BAAngleški roman 19. stoletja

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Izvajalka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Cilji in predmento specifične kompetence:

Študenti usvajajo tehnike samostojnega kritičnega branja   viktorijanskih romanov z gledišča medkulturno umeščenega bralca in razvijajo metode ter zmožnost presoje angleških romanov v medkulturnem položaju, se pravi v slovenskem literarnem sistemu. Študenti se usposabljajo za samostojno kritiško delo z literarnimi besedili tako pri pouku književnosti kot tudi v drugih poklicih.

Vsebina:

Študentje spoznavajo teorijo in prakso angleškega romana 19. stoletja. Na podlagi lastnega predhodnega branja spoznavajo posamezne izbrane romane z vidika raznih besedilnih sestavin in naratoloških pravil. V sklopu celotnega predmeta študenti spoznajo različne pripovedne tehnike, znake umeščenosti besedila v čas nastanka in posebne okoliščine nastanka posameznih romanov. Posebna pozornost velja značilnostim sprejemanja angleškega romana v medkulturnem/slovenskem položaju in vzporednicam ter razlikam med doživljanjem besedil v različnih okoliščinah in spoznavanju za ugotavljanje takih razlik pomembnim izraznim jezikovnim sredstvom.

Temeljna literatura:

 • Brantlinger, Patrick, and Thesing, William B. (eds.). 2002. A Companion to The
 • Victorian Novel. Oxford: Blackwell.
 • Dickens, C. 1994. Bleak House. London: Penguin Books.
 • Eliot, G. 1994. The Mill on the Floss. London: Penguin Books.
 • Ford, Boris. 1966. The Pelican Guide to English Literature. From Dickens to Hardy.
 • Harmondsworth: Penguin.
 • Grosman, M. 1989. Angleški roman 1830-1920. Ljubljana: FF.
 • Hardy, T. 1985. Tess of the D'Urbervilles. Harmondsworth: Penguin Books.
 • Hawthorn, J. 2001. Studying the Novel. London: Arnold. Izbrana poglavja (4, 5), str.: 55-90.
 • Lerner, Laurence. 1978. The Victorians. London: Methuen Thackerey, W. M. 1994. Levine, George. 2008. How to Read the Victorian Novel. London: Blackwell.Vanity Fair. London: Penguin Books.
 • Wilde, O. 1994. The Picture of Dorian Gray. London: Penguin Books.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Sprotna obveznost, izpit.Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno), od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.