SAmeriška književnost po 1945

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Predavanja dajo študentu pregleden vpogled v povojni ameriški roman, njegove značilnosti in razvojne tendence in ga podrobneje uvedejo v nekatera pomembnejša dela. Uvodoma poslušajo študenti krajši literarnozgodovinski pregled povojne ameriške proze (nadaljevanje predvojne tradicije realistično-naturalističnega romanopisja, vojni roman, Beat generacija, južna književnost, židovski pisci, črnski avtorji, postmodernizem - roman absurda, metafikcija, surrealizem, etnična književnost). V nadaljevanju sledi razčlenjena interpretacija izbranih del nekaterih najvidnejših sodobnih pisateljev.

Izbor literarnih besedil vključuje dela, ki so obravnavana pri predavanjih poleg še nekaterih drugih romanov. Kjer je navedeno več možnosti, imajo študenti prosto izbiro.

Bellow, S.  Mr. Sammler’s Planet ali The Dean’s December

Doctorow, E.L. Ragtime

Morrison, T. The Bluest Eye ali Sula ali Beloved

Styron, W. The Confessions of Nat Tuner ali Sophie’s Choice

Tan, A. The Joy Luck Club ali The Kitchen God’s Wife ali The Hundred Secret Senses.

Obveznosti študenta: izpit po IV. letniku

Študijska literatura

  • Walker, M. 1992. The Literature of the United States of America. Basingstoke, London: Macmillan.
  • Bradbury, M., R. Ruland. 1992. From Puritanism to Postmodernism. Harmondsworth: Penguin.
  • Cunliffe, M. 1993. American Literature since 1900. Harmondsworth: Penguin.