BAAmeriška dramatika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Izvajalci

Red. prof. dr. Lilijana Burcar
Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta