BADiplomski izpit (enopredmetni program)

Število kreditnih točk: 4
Število kontaktnih ur: 0
Oblika:

Opis predmeta