BAStrokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (dvopredmetni rogram)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 90
Oblika:

Izvajalci

Red. prof. dr. Jason Blake
Doc. dr. Vesna Lazović
Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta