BAStrokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 90
Oblika:

Izvajalci

Lekt. mag. Mojca Belak
Red. prof. dr. Mojca Krevel
Asist. dr. Anamarija Šporčič

Opis predmeta