BAStrokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 90
Oblika:

Izvajalci

Red. prof. dr. Igor Maver
Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

Opis predmeta