BAStrokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 90
Oblika:

Izvajalci

Lekt. dr. Lara Burazer
Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta