BAAmeriška proza - izbirni seminar

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Študenti izberejo bodisi predmet Ameriška kratka zgodba bodisi predmet Ameriški roman.