BANovejša angleška književnost

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Izvajalka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta

Pregled razvoja angleške književnosti od renesanse do konca 19. stoletja. Oznaka in oris značilnosti posameznih obdobij, gibanj in smeri. Poseben poudarek na ključnih literarnih osebnostih angleške tradicije kot npr. Shakespearu, Miltonu, Blakeu, Byronu, Keatsu, Tennysonu ipd. Analiza in interpretacija izbranih temeljnih del angleškega leposlovnega izročila. Medkulturne povezave med angleško in slovensko pisno izkušnjo. 

Temeljni literatura in viri

Blamires, H. 1994. A Short History of English Literature. London & New York: Routledge. Str.: 484.

Carter, R., and J. MacRae. 1997. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London & New York: Routledge. Str.: 584.

Coote, S. 1993. The Penguin Short History of English Literature. London: Penguin. Str.: 777

Strojan, M., ed. 1996. Antologija angleške poezije. Ljubljana: CZ. Str.: 810.

Ocenjevanje

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.