BASeminar iz ameriške književnosti

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Lilijana Burcar

Izvajalka

Red. prof. dr. Lilijana Burcar

Opis predmeta

Študenti spoznavajo dogovorjene ameriške romane, njihovo literarno zgodovinsko umeščenost in njihove naratološke posebnosti. Posebna pozornost velja značilnostim sprejemanja ameriškega romana v medkulturnem/slovenskem položaju in vzporednicam in razlikam med doživljanjem umetnostnih besedil v različnih okoliščinah ter razčlenjevanju jezikovnih izraznih sredstev.

Temeljna literatura in viri

Morrison, T. 2005. Beloved. London : Vintage Books.

Zinn, H. 2010. A people's history of the United States : 1492-present. New York : HarperPerennial.

McClintock, A. 1995. Imperial leather: race, gender, and sexuality in the colonial contest. New York : Routledge.

Ocenjevanje

Študent opravi obveznosti z esejem

in predstavitvijo.

Delež eseja je 50%  končne ocene, delež predstavitve je 50% končne ocene.