BAAngleška srednjeveška književnost

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilec

Red. prof. dr. Igor Maver

Izvajalec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Staroangleška doba: obravnava reprezentativnih avtorjev in literarnih del (herojski ep in aliterativna tradicija, ep o Beowulfu, staroangleška proza in kulturno-politična vloga kralja Alfreda za razvoj angleškega jezika in nacionalne identitete, staroangleška poezija). Srednjeangleška doba: analiza stilističnih in retoričnih elementov v dogovorjeh besedilih: arturijanska romanca, trubadurska lirika, fabliau, Sir Gawain and the Green Knight, delo Geoffreyja Chaucerja, Thomasa Maloryja in Margery of Kempe.  Vzpostavljanje medbesedilnih književnih povezav med obravnavanimi srednjeveškimi žanri in posameznimi avtorji v novejši angleški književnosti in poznavanje poskusov oživitve srednjeveškega duha v delih posameznih kasnejših avtorjev ter novi
medievalizem.

Temeljni literatura in viri

Heaney, Seamus. Beowulf – A New Verse Translation. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000. Str.:215.

Coote, Stephen. English Literature of the Middle Ages. Harmondsworth: Penguin, 1988. Izbrana poglavja (4), str.: 71-229.

Maver, Igor. »Staroangleška in srednjeangleška književnost: kritiška vrednotenja in izbrana bibliografija«. V: M. Jurak in I. Maver. Angleška poezija in proza: izbrani eseji. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 2005. Izbrana poglavja, str.: 37-60.

Godden, Malcolm and Lapidge, Michael (eds). The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge: Cambridge UP, 1994. Izbrana poglavja, str. 71-125, 142-189.

      Seznam obravnavanih tekstov študentje dobijo na začetku semestra.

Ocenjevanje

Izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.