MAPoučevanje angleščine kot jezika stroke

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

Študenti se seznanijo z angleškim  strokovnim jezikom kot pomembno sestavino tujejezikovnih programov (v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, na nefiloloških fakultetah, jezikovnih šolah). Oriše se glavne razvoje tokove na področju poučevanja strokovnega jezika in pokaže, kje se disciplina nahaja danes. Predmet se ukvarja z jezikovnimi in didaktičnimi vidiki angleškega strokovnega jezika (analiza potreb, snovanje gradiv, učnih načrtov, preverjanja znanja). Študenti prepoznavajo posebnosti strokovnega jezika in analizirajo njegova posamezna področja.

• Douglas, D. 2000. Assessing Languages for Specific Purposes. Cambridge: CUP.
• Dudley-Evans, T. in M. J. St John. 1998. Developments in English for Specific Purposes: A Multidisciplinary Approach. Cambridge: CUP.
• Hutchinson, T. in A. Waters. 1987. English for Specific Purposes: A learning-centred approach. Cambridge: CUP.