MASkupni pedagoški modul (pedagoški študij, 1. & 2. semester)

Število kreditnih točk: 24
Število kontaktnih ur: 300
Oblika:

Opis predmeta

1. semester (150 ur, 12 KT):

  • Psihologija za učitelje (30P, 15V: 4KT)
  • Didaktika (30P, 15V, 15S: 5KT)
  • Pedagogika (30P, 15S, 3KT)

2. semester (150 ur, 12 KT):

  • Psihologija za učitelje (15P, 30S: 3KT)
  • Andragogika (15P, 15S, 3KT)
  • Opazovalna praksa (15V, 2KT): pri didaktiki, pri psihologiji, pri pedagogiki, pri andragogiki
  • Obvezni izbirni predmet (30P, 30V: 4KT): Slovenščina za učitelje, Humanistika in družboslovje, Raziskovanje učnega procesa