MAZunanji izbirni predmet (enopredmetni pedagoški študij, 4. semester)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Opis predmeta