MAProgrami in učbeniki za pouk angleščine (pedagoški študij, 3. semester)

Število kreditnih točk: 4
Število kontaktnih ur: 45
Oblika:

Nosilci

Red. prof. dr. Janez Skela
Red. prof. dr. Janez Skela

Izvajalec

Red. prof. dr. Janez Skela

Opis predmeta

• Učna gradiva v odnosu do učnega načrta in kurikula
• Različni možni pristopi k načrtovanju tujejezikovnega pouka oz. pouka angleščine (tudi v zgodovinski perspektivi)
• Različni tipi učnih načrtov (npr. strukturalni, pojmovno-funkcijski, na opravilih temelječi; modularni, matrični, spiralni...)
• Prednosti in slabosti posameznih tipov načrtov ter zakonitosti samega procesa sestavljanja in oblikovanja učnega načrta
• Učbenik kot konkretna manifestacija učnega načrta v praksi
• Delovanje in vpliv učbenika na tujejezikovno učenje in poučevanje
• Splošne zakonitosti in značilnosti gradiv za poučevanje angleščine
• Proučevanje različnih področij tujejezikovnega učbenika: jezikovna vsebina, izbor in stopnjevanje vsebine, jezikovne zmožnosti, teme in družbene vrednote, metodologija poučevanja
• Kriteriji, po katerih je mogoče učbenike ocenjevati, izbirati, proučevati, prirejati in tudi ustvarjati

Literatura

• Cunningsworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann.
• Fenner, A. B. and D. Newby. 2000. Approaches to Materials Design in European Textbooks: Implementing Principles of Authenticity, Learner Autonomy, Cultural Awareness. Strasbourg: European Centre for Modern Languages.
• Grant, N. 1987. Making the most of your Textbook. London & New York: Longman.
• Harwood, N. (ed.). 2010. English Language Teaching Materials: Theory and Practice. Cambridge: CUP.
• Harwood, N. (ed.). 2014. English Language Teaching Textbooks: Content, Consumption, Production. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
• McDonough, J., and C. Shaw. 1993. Materials and Methods in ELT. Oxford & Cambridge, Mass.: Blackwell.
• McGrath, I. 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press.
• McGrath, I. 2013. Teaching Materials and the Roles of EFL/ESL Teachers: Practice and Theory. London: Bloomsbury.
• Tomlinson, B. (ed.). 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum.
• Tomlinson, B. (ed.). 2008. English Language Learning Materials: A Critical Review. London: Continuum.
• Tomlinson, B. (ed.). 2011. Materials Development in Language Teaching. [2nd ed.]. Cambridge: CUP.
• Tomlinson, B. and H. Masuhara (eds.). 2010. Research for Materials Development in Language Learning: Evidence for best practice. London: Continuum.
• Tomlinson, B. (ed.). 2013. Applied Linguistics and Materials Development. London: Bloomsbury.