MAObvezni izbirni predmet - jezikoslovje (enopredmetni pedagoški študij, 1. & 2. semester)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Izberite 1 od naslednjih predmetov: