MABritanska poezija 20. stoletja

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Izvajalka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta

  • Obravnava začetkov modernizma v britanski poeziji in njegov razvoj v prvi polovici 20. stoletja
  • Analiza povezav med pesniško obliko in pesniškim jezikom ter spreminjajočimi se koncepti kulturne, nacionalne in spolne identitete v obdobju po 2. svetovni vojni
  • Proučevanje vzrokov in mehanizmov aktivnega vključevanja britanske poezije v redefiniranje spremenjenih družbeno-kulturnih razmer med obema vojnama ter po letu 1945
  • Pregled nad vplivi vizualnih umetnosti na razvoj britanske poezije zlasti na začetku 20. stoletja, vključujoč nova spoznanja na področjih psihologije, filozofije in estetike
  • Spoznavanje medbesedilnih in zunajbesedilnih okoliščin ter njihovih učinkov na recepcijo umetnostnih besedil

Carter, R. 1984. Thirties Poets: 'The Auden Group'. Houndmills, London: Macmillan.
Day, R. 1997. British Poetry from the 1950s to the 1990s: Politics and Art. Houndmills, London: Macmillan.
Ellmann, R., and R. O'Clair, eds. 1973. The Norton Anthology of Modern Poetry. New York, London: Norton.
Jurak, M. 1995. English Poetry. Ljubljana: DZS.
Krevel, M., and U. Mozetič. 2009. Miracles of Rare Device: English Verse from the Elizabethans to the Moderns. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Strojan, M., ed. 1996. Antologija angleške poezije. Ljubljana: CZ.
Thwaite, A. 1996. Poetry Today: A Critical Guide to British Poetry 1960–1995. London: Longman.