MADiskurzna intonacija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Smiljana Komar

Izvajalec

Doc. dr. Andrej Stopar

Opis predmeta

  • Spoznavanja intonacijskih prvin in njihovih komunikacijskih vrednosti v govoru.
  • Spoznavanja teorije Davida Brazila o komunikacijski vrednosti angleške intonacije.
  • Praktično preverjanje teorije na različnih vrstah govornih situacij (branje pripravljenega besedila, različne vrste radijskega oziroma televizijskega poročanja, telefonski pogovori, javno nastopanje in sproščena vsakodnevna konverzacija).
  • Razvijanje interpretativnega branja ob upoštevanju teoretičnih spoznanj o komunikativni vrednosti intonacije v angleščini in slovenščini.

Bradford, Barbara. 1988. Intonation in Context. Cambridge: CUP.
Brazil, D. 1994. Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Brazil, D. 1997. The Communicative Value of Intonation of English. Cambridge: CUP.
Wells, John C. 2006. English Intonation: An Introduction. Cambridge: CUP.
Wichmann, Anne. 2000. Intonation in Text and Discourse: Beginnings, Middles and Ends. London: Longman.