MAAngleška generativna slovnica

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Izvajalec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Opis predmeta

  • Teoretična izhodišča, osnovni pojmi in izrazi ter metodološki postopki generativne slovnice. Cilji generativne slovnice kot splošne teorije jezika.
  • Pregled razvoja generativne slovnice: od standardnega modela do minimalizma.
  • Slovnica načel in parametrov: model Government and Binding Theory (GBT) ('Vezalno-navezovalna teorija') s podsistemi: besednozvezna teorija, teorija udeleženskih vlog, teorija sklona, teorija vezalnosti, teorija navezovanja, teorija nadzora, teorija omejevanja.
  • Transformacije: premik besednozveznega jedra, premik samostalniške besedne zveze, premik vprašalne zveze. Ravnina logične oblike.
  • Najnovejša inačica slovnice načel in parametrov: minimalistični model. Primerjava GBT in minimalizma.

 

Chomsky, Noam. 2000. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
Golden, Marija. 2000. Teorija opisnega jezikoslovja: I. Skladnja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Haegeman, Liliane. 1994. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford, UK/ Cambridge, Mass.: Blackwell.
Haegeman, Liliane. 2006. Thinking syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis. Oxford, UK/ Cambridge, Mass.: Blackwell.
Newmeyer, Frederick J. 1996. Generative Linguistics: A Historical Perspective. London: Routledge.
Pinker, Steven. 1994. The Language Instinct. New York : William Morrow and Company.
Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.