MAAngleška frazeologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek

Izvajalec

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek

Opis predmeta

Uvodni pojmi. Delovanje naravnega jezika na osnovi principa »proste izbire« in principa »soizbora« oz. frazeološkosti. Vrste večbesednih leksikalnih enot v angleščini in njihovih lastnosti. Oris slovensko-angleške protistavne frazeologije. Analiza obravnave frazeologije v izbranih eno- in dvojezičnih slovarjih. Analiza izbranih angleških besedil predvsem za prevajalske potrebe.

Slogovni pomen kot raven leksikalnega pomena večbesednih enot. O pojmu register. Analiza slogovnih lastnosti leksikalnih enot: eno- in dvojezično. Slovarska obravnava slogovnih lastnosti večbesednih enot. Razbiranje ne-leksikalnih načinov izražanja slogovnih lastnosti v besedilu. Analiza izbranih angleških besedil glede na slogovno raven in ugotavljanje medjezikovne slogovne ustreznosti.

Jeffries, J., in/and D. McIntyre. 2010. Stylistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Simpson, P. 2004. Stylistics: A Resource Book for Students. London: Routledge.
Allerton, D.J., N. Nesselhauf, in/and P. Skandera, ured./eds. 2004. Phraseological Units: Basic Concepts and Their Application. Basel: Schwabe.
Cowie, A.P., ured./ed. 1998. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Oxford University Press.