MAUvod v angleško psiholingvistiko

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Eva Sicherl

Izvajalka

Red. prof. dr. Eva Sicherl

Opis predmeta

Pri predmetu uvedemo študente v osnove psiholingvistike in obravnavamo posamezna poglavja s tega področja. Poudarek je na temah kognitivnega jezikoslovja, predvsem na jezikovnem razumevanju, produkciji in pomnjenju ter na interakcijah, ki se pojavljajo med prvim in drugim jezikom.

Aitchison, J. 1989. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. 3rd edn. London: Routledge.
Aitchison, J. 1987. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Basil Blackwell.
Gleason, J.B. in N.B. Ratner. 1997. Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace College Publishers.
Garman, M.A. 1991. Psycholinguistics. Cambridge: CUP.
Ungerer F. in H.J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics. 1996. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman Ltd.
Dirven, R. in M. Verspoor. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. 1998. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.