MAAnglofonska proza 20. stoletja

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Igor Maver

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

  • Opredelitev različnih kritiških obravnav kolonialnega ter postkolonialnega obdobja v angleškogovorečih deželah.
  • Analiza in interpretacija izbranih proznih tekstov 20. stoletja pisanih v angleščini.
  • Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.

Boehmer, Elleke. Colonial & Postcolonial Literature. Oxford: Oxford UP, 1995.
Ashcroft, Bill et al. (eds). The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995.
Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage, 1979 (in vse kasnejše izdaje).

Študenti dobijo seznam obravnavanih del na začetku predavanj.