MAAngloameriška literarna teorija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Jason Blake

Izvajalec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Študentje spoznavajo izhodiščne koncepte in postopke angloameriške literarne teorije. Po uvodu v tradicionalno literarno teorijo v slogu „New Criticism," se bomo ukvarjali z drugimi teorijami. Med nje sodijo formalistične ter strukturalne teorije; teorije, ki se osredotočajo na bralca; teorije, ki se osredotočajo na družbeni ter zgodovinski kontekst; in nenazadnje postmodernizem in druge sodobne teorije. Tekom semestra se bomo osredotočili na teorijo v zvezi s specifičnimi literarnimi besedili različnih zvrsti.

Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays: A Textbook with Exercises for Slovenian Students. Ljubljana: ZIFF.
Eagleton, T. 1983 and later editions. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell.
Grosman, M. 2004. Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: ZIFF.
Lodge, D. 1986. 20th Century Literary Criticism: A Reader. London; New York: Longman.
Selden, R., Widdowson, P. and Brooker, P. 2005. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Harlow (etc.): Pearson Longman.


+ izročki in branje besedil o feminizmu, strukturalizmu, post-strukturalizmu in post-kolonializmu