MALeksikografija

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Izvajalka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Opis predmeta

Pri predmetu se študenti seznanijo z osnovami metaleksikografije, viri za sestavljanje splošnih slovarjev in vrstami eno- in dvojezičnih slovarjev. Spoznajo makro- in mikrostrukturno ureditev slovarjev, razlike v makro- in mikrostrukturi v različnih enojezičnih slovarjih. Poudarek je na rabi splošnih enojezičnih slovarjih za tujce in principih poučevanja učinkovite rabe slovarjev. Poleg splošnih slovarjev seznanimo študente tudi s specializiranimi slovarji, zlasti s frazeološkimi slovarji.

Atkins, Beryl T. Sue, Rundell, Michael 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.
Béjoint, Henri 2000. Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Cowie, Anthony P. 1999. English Dictionaries for Foreign Learners: A History. Oxford: Oxford University Press.
Hartmann, Reinhard R. K. 2001. Teaching and Researching Lexicography. Harlow: Pearson Education Ltd.
Jackson, Howard 2002. Lexicography: An Introduction. London, New York: Routledge.
Landau, Sidney I. 2001. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Svensén, Bo 2009. A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.