MAAngleško besedotvorje

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Eva Sicherl

Izvajalka

Red. prof. dr. Eva Sicherl

Opis predmeta

Pri predmetu uvedemo študente v osnove modernega angleškega besedotvorja s poudarkom na najpomembnejših in najpogostejših besedotvornih procesih (affixation, compounding, conversion). Poleg tega obravnavamo tudi manj pogoste, a za angleški jezik specifične besedotvorne procese kot so backformation, clipping, blending, word-manufacturing. Po tradiciji v obravnavo vključimo tudi root-creation, predvsem zato, ker obsega pomemben del besedišča (izvirajočega iz onomatopoeije, zvočnega simbolizma in lastnih imen), ki se v širšem smislu ukvarja z ustvarjanjem besed, tako kot besedotvorje nasploh. Iz istega razloga vključujemo v obravnavo tudi nekatere druge vire besedišča, npr. izposojenke in prispevke besednih ustvarjalcev. Pri važnejših poglavjih, pomembnih za pedagoški proces, snov ponazarjamo in utrjujemo s posebnimi vajami.

Klinar, S. in M. Davis. 2001. English Wordformation with Exercises, Part One. 5. izd. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Davis, M. in S. Klinar. 2001. English Wordformation with Exercises, Part Two. 5. izd. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Adams, V. 2001. Complex Words in English. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
Bauer, L. 1993. English Wordformation. Cambridge: CUP.
Bauer, L. in R. Huddleston. 2002. Lexical Wordformation. V The Cambridge Grammar of the English Language, Huddleston R. in G.K.Pullum, 1621-1721. Cambridge: CUP.