Možnost zaposlitve

Bodoči diplomanti in diplomantke anglistike bodo strokovnjaki z najbolj poglobljenim in vsestranskim znanjem angleškega jezika in poznavanjem književnosti v angleščini ter kultur različnih angleško govorečih skupnosti. Poleg del in zaposlitev, za katere se odločajo diplomanti prve stopnje, so diplomanti druge stopnje usposobljeni za razna svetovalna dela na področju kulturnega posredovanja, organizacije medkulturnih stikov, za leksikografsko svetovanje pri sestavljanju slovarjev, za uredniško delo na založbah, za samostojno in/ali svetovalno delo na tujih predstavništvih. Usposobljeni so tudi za zahtevnejše vse pogostejše npr. antološke oblike posredovanja književnosti iz angleško govorečih skupnosti in tudi za posredovanje del slovenske književnosti in drugih kulturnih dosežkov zunaj Slovenije.