Liber.ac 2014

Strani sejma Liber.ac (2014):

Sejem akademske knjige Liber.ac je zasnovan kot tridnevna javna prireditev s spremljevalnim programom, s katero se v slovenskem prostoru uveljavlja nov tip knjižnega sejma, obenem pa se vzpostavlja novo kulturno in komunikacijsko središče. Sejem povezuje različne akterje s področja produkcije in promocije akademske knjige od univerzitetnih založb in knjigarn do univerzitetnih knjižnic. Opozarja na raznolikost in visoko kvaliteto slovenskega akademskega založništva, najnovejše dosežke znanosti in interdisciplinarne razvojne usmeritve v visokem šolstvu. Obenem poskuša akademsko knjigo približati širši zainteresirani javnosti, študentom, dijakom, ki se odločajo o izbiri študija, kakor tudi tistim, ki se v okviru vseživljenjskega izobraževanja odločajo za univerzitetno izobrazbo.

5. sejem akademske knjige Liber.ac (20. – 22. maj 2014) 

Iz Emone do Avalona in še dlje

Ljubljana slavi dva tisoč let Emone, sejem akademske knjige Liber.ac pa letos praznuje svoj peti rojstni dan. Od 20. do 22. maja bo v neposredni bližini nekdanjih templjev, foruma in antične bazilike spet živahno. V Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto se bo mogoče srečati s pisatelji in pesniki, z ilustratorji in s prevajalci in s pomočjo besede, glasbe in slike popotovati iz domače Emone vse do obal mističnega Avalona in naprej v raziskovanju novih svetov. Otroci se bodo na delavnicah srečali z Jazonom in Argonavti, starejši bodo lahko prisluhnili poeziji v angleščini, odrasli kritični besede angažirane literature. Streljaj od današnje Rimske ceste se bo preizkušalo razgledanost na bolj ali manj resnih kvizih, potekale bodo okrogle mize o družbeno-kritičnih temah ter potopisna predavanja, na stojnicah pa bo obiskovalcem na voljo bogata ponudba strokovnih in akademskih knjig. Že stari Rimljani so verjeli, da je potrebno skrbeti za zdravega duha in zdravo telo – na letošnjem Liber.acu bodo obiskovalci lahko razgibali oboje. Če jih bodo zasrbele pete, se bodo lahko zgledovali po skupini, ki pleše irske plese, ali pa v zgodnjem popoldnevu na trati pod vodstvom vaditeljev pretegnili in dodobra sprostili svoje mišice. Ob srečanju s knjigami in različnimi ustvarjalci se bodo nedvomno iskrile tudi misli – pridružite se nam! (Toge niso obvezne.) (VRG)

Program

Razstavljavci na sejmu Liber.ac 2014

  • Univerza v Ljubljani: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in elektrotehniko, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta, Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani – arhivsko muzejska služba,
  • Univerza v Mariboru: Filozofska fakulteta,
  • Univerza na Primorskem: Znanstveno raziskovalno središče, Fakulteta za management,
  • Univerza v Novi Gorici: Založba Univerze v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici,
  • Fakulteta za državne in evropske študije Kranj, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje, Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Visokošolsko središče Novo mesto,
  • Društvo Slovenska matica, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Študentska založba, Založba *cf, Založba ZRC, SAZU, Založba Krtina, Zavod RS za šolstvo, Založba Sophia, Inštitut za narodnostna vprašanja.