Vodstvo oddelka

Tajništvo oddelka

Uradne ure: vsak dan od 11h do 13h, ob sredah od 11h do 15h

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo

Mednarodne izmenjave in obiski

Študentski predstavniki

Člani oddelka v organih FF/UL

Urejanje spletnih strani

  • Spletišče ureja Sibil Gruntar Vilfan.
  • Vsebino razdelka 'Knjižnica' pripravljajo sodelavke oddelčne knjižnice.