Izdaja (polje 205)

Območje 2: Izdaja (polje 205)

Izraz za izdajo zapišemo vedno v jeziku publikacije in ga krajšamo. Vrstilni števnik pišemo z arabsko številko in ga navedemo v skladu s slovnico jezika (npr. 1. izd., 1st ed., 1. Aufl., 1a ed. itn.). Izrazov za (po)natise in ostalih besed (npr. dopolnjena, razširjena, popravljena izdaja) ne krajšamo. Če so izrazi krajšani v publikaciji (npr. 2., popr. izd.), jih tako prepišemo.
Izraz "First published" (prvič objavljeno) ni podatek o izdaji in ga ne navajamo. Podatek o izdaji navedemo v podpolju 205a (npr. 2. izd. ali 3. natis), dodatno navedbo izdaje zapišemo v podpolju 205b (npr. 205$a 2. izd. $b 4. natis). Kadar je dodatna navedba izdaje jezikovno povezana z navedbo izdaje, jo tako tudi prepišemo (npr. 205$a 2. ponatis 12. slovenske izd.).
 

Podatek o izdaji v CIP-u

Če podatek o izdaji najdemo v CIP-u, to obvezno navedemo v opombi:

300$a Podatek o izd. naveden v CIP-u
(gl. primer)

Podatek o izdaji znotraj besedila publikacije

205$a [Dopolnjena izd.]
300$a Podatek o izd. naveden v uvodu