COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 ZNANOST. ZNANJE. PISMENSTVO. DOKUMENTACIJA. METODE IN TEHNIKE ZNAN. DELA


1.
        MLA handbook. - 8th ed. - New York : The Modern Language Association of America, 2016. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 23 cm

Predhodni naslov: MLA Handbook for writers of research papers. - Kazalo

ISBN 978-1-60329-262-7
ISBN 1-60329-262-4

001.818(035)
GER PK 001 MLA HANDBOOK 8th ed./2016
COBISS.SI-ID 4078939


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


2.
        AUF gut Österreichisch : ein Wörterbuch der Alltagssprache / ausgewählt und herausgegeben von Herbert Fussy. - 2. Aufl. - Wien : ÖBV & HPT, 2004, cop. 2003. - 144 str. ; 23 cm

ISBN 3-209-04348-5

811.112.2'282.3(436)(038)
GER Lex 803.0-087 AUF GUT ÖSTERREICHISCH Fussy H.(ur.)

COBISS.SI-ID 63316322

3.
        DEUTSCHES Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch / begründet von Wilhelm Kosch. - 3., völlig neu bearbeitete Aufl. - Bern ; München : K. G. Saur, 1968-<cop. 2017>. - Bd. <1-36, Ergänzungsbd. 1-6> ; 25 cm

Od l. 2009 dalje izhaja pri založbi Walter de Gruyter, Berlin

Dosedanja vsebina:
Bd. 1: Aal-Bremeneck. - 1968. - XII, 1024 stolp.
Bd. 2: Bremer-Davidis. - 1969. - VIII, 1024 stolp.
Bd. 3: Davidis-Eichendorff. - 1971. - VIII, 1048 stolp.
Bd. 4: Eichenhorst-Filchner. - 1972. - X, 1024 stolp.
Bd. 5: Filek-Fux. - 1978. - X, 926 stolp.
Bd. 6: Gaa-Gysin. - 1978. - XIII, 1092 stolp.
Bd. 7: Haab-Hogrebe. - 1979. - XI, 1438 stolp.
Bd. 8: Hohberg-Kober. - 1981. - XIII, 1444 stolp.
Bd. 9: Kober-Lucidarius / herausgegeben von Heinz Rupp (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuzeit). - 1984. - XIV, 1715 stolp.
Bd. 10: Lucius-Myss. - 1986. - XIII, 1714 stolp.
Bd. 11: Naaff-Pixner. - 1988. - XIV, 1348 stolp.
Bd. 12: Plachetka-Rilke / Redaktion Carl Ludwig Lang. - 1990. - XIV str., 1290 stolp.
Bd. 13: Rill-Salzmann. - 1991. - XIV str., 768 stolp.
Bd. 14: Salzmesser-Schilling. - 1992. - XIV str., 664 stolp.
Bd. 15: Schilling-Schnydrig. - Bern : K. G. Saur, 1993. - XIV str., 708 stolp.
Bd. 16: Schobel-Schwaiger / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuezeit) ; Redaktion Carl Ludwig Lang. - 1996. - XIV str., 743 stolp.
Bd. 17: Schwalb-Siewert. - 1997. - XIV str., 675 stolp.
Bd. 18: Siff-Spoerri / die Mitarbeiter dieses Bandes Ingrid Bigler-Marschall ... [et al.] - 1998. - XIV str., 616 stolp.
Bd. 19: Spohn-Sternaux. / [die Mitarbeiter dieses Bandes Ingrid Bigler-Marschall ... et al.]. - 1999. - XIV, 670 stolp.
Ergänzungsbd. 1: A-Bernfeld. - Bern : K. G. Saur, 1994. - XIV str., 768 stolp.
Ergänzungsbd. 2: Bernfeld-Christen. - 1995. - XIV str., 606 stolp.
Ergänzungsbd. 3: Christener - Fowelin / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuzeit) ; Redaktion Carl Ludwig Lang. - 1997. - XIV str., 657 stolp.
Ergänzungsbd. 4: Fraenkel - Hermann / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuzeit) . - 1997. - XIV, 643 str.
Ergänzungsbd. 5: Hermann - Lyser / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuzeit) . - 1998. - XIV str., 770 stolp.
Ergänzungsbd. 6: Maag - Ryslavy / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Carl Ludwig Lang (Neuzeit) . - 1999. - XIV, 636 stolp.
Bd. 20: Sternbach-Streisler / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Konrad Feilchenfeldt. - 2000. - XV, 632 stolp.
Bd. 21: Streit-Techim / herausgegeben von Hubert Herkommer (Mittelalter) und Konrad Feilchenfeldt. - 2001. - XV, 676 stolp.
Bd. 22: Tecklenburg-Tilisch / herausgegeben von Hubert Herkommer und Konrad Feilchenfeldt . - 2002. - XV str., 688 stolp.
Bd. 23: Tilka-Trystedt / herausgegeben von Hubert Herkommer und Konrad Feilchenfeldt. - 2003. - XV, 687 str.
Bd. 24: Tsakiridis-Ursinus. - 2004. - XV str., 664 stolp.
Bd. 25: Ursprung-Vöhringer. - 2005. - XV str., 682 stolp.
Bd. 26: Völckel-Wagner. - 2006. - XVI str., 680 stolp.
Bd. 27: Wagner-Walser / herausgegeben von Hubert Herkommer und Konrad Feilchenfeldt. - 2007. - XVI, 690 str. - Podnasl. na nasl. str.: biographisches-bibliographisches Handbuch
Bd. 28: Walsh-Wedegärtner / herausgegeben von Hubert Herkommer und Konrad Feilchenfeldt ; Redaktion Ingrid Bigler-Marschall, Reinhard Müller. - 2008. - XVI str., 682 stolp.
Bd. 29: Wedekind-Weiss. - 2009. - XVI str., 674 stolp.
Bd. 30: Weiss-Werdum / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - 2010. - XVI str., 712 stolp.
Bd. 31: Werenberg-Weidling / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2012. - XVI str., 698 stolp.
Bd. 32: Wiedmann-Willisen / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2013. - XVI str., 728 stolp.
Bd. 33: Willius-Wircker / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2014. - XVI str., 716 stolp.
Bd. 34: Wirdig-Wolenber / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2015. - XVII str., 704 stolp.
Bd. 35: Wolf-Worbs / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2016. - XVII, 706 stolp.
Bd. 36: Worch-Zasius / wissenschaftlicher Beirat Wolfgang Achnitz ... [et al.]. - Cop. 2017. - XVII, 706 stolp.

ISBN 3-907820-00-2 (celota)
ISBN 978-3-907820-00-1 (celota)
ISBN 3-7720-0952-2 (zv. 4)
ISBN 3-7720-1265-5 (zv. 5)
ISBN 3-7720-1283-3 (zv. 6)
ISBN 3-7720-1461-5 (zv. 7)
ISBN 3-7720-1537-9 (zv. 8)
ISBN 3-7720-1538-7 (zv. 9)
ISBN 3-317-01539-X (zv. 10)
ISBN 3-317-01646-9 (zv. 11)
ISBN 3-317-01647-7 (zv. 12)
ISBN 3-317-01648-5 (zv. 13)
ISBN 3-317-01649-3 (zv. 14)
ISBN 3-907820-15-0 (zv. 15)
ISBN 3-907820-18-5 (zv. 16)
ISBN 3-907820-20-7 (zv. 17)
ISBN 3-907820-23-1 (zv. 18)
ISBN 3-907820-24-X (zv. 19)
ISBN 3-907820-25-8 (zv. 20)
ISBN 3-908255-21-X (zv. 21)
ISBN 3-908255-22-8 (zv. 22)
ISBN 3-908255-23-6 (zv. 23)
ISBN 3-908255-24-4 (zv. 24)
ISBN 3-908255-25-2 (zv. 25)
ISBN 978-3-908255-26-0 (zv. 26)
ISBN 978-3-908255-27-7 (zv. 27)
ISBN 978-3-908255-43-7 (zv. 28)
ISBN 978-3-908255-44-4 (zv. 29)
ISBN 978-3-11-023159-5 (zv. 30)
ISBN 978-3-11-023571-5 (zv. 31)
ISBN 978-3-11-027509-4 (zv. 32)
ISBN 978-3-11-030462-6 (zv. 33)
ISBN 3-907820-16-9 (Ergänzungsbd. 1)
ISBN 3-907820-17-7 (Ergänzungsbd. 2)
ISBN 3-907820-19-3 (Ergänzungsbd. 3)
ISBN 3-907820-21-5 (Ergänzungsbd. 4)
ISBN 3-907820-00-2 (Ergänzungsbd. 5)
ISBN 3-907820-76-2 (Ergänzungsbd. 6)
ISBN 978-3-11-033603-0 (zv. 34)
ISBN 978-3-11-033604-7 (zv. 35)
ISBN 978-3-11-036192-6 (zv. 36)

821.112.2.09:929(031) 929:821.112.2.09(031) 016:929A/Ž
GER Lex 830 DEUTSCHES Lit. Lex. GER Lex 830 DEUTSCHES Lit.-Lex.
COBISS.SI-ID 23310849

4.
TOMŠIČ, France, 1905-1975
        Nemško-slovenski slovar / sestavil France Tomšič. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1938 (v Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). - 760 str. ; 17 cm. - (Zbirka žepnih slovarjev in učbenikov)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Deutsch-slovenisches Wörterbuch

811.112.2'374=163.6
GER LexD 803.0 TOMŠIČ F. Nemško-
COBISS.SI-ID 29365249

5.
TOMŠIČ, France, 1905-1975
        Slovensko-nemški slovar / sestavil France Tomšič. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1958. - 20, 1053 str. ; 17 cm

Na vzpor. nasl. str.: Slowenisch-deutsches Wörterbuch

811.163.6'374.82=112.2
GER LexD 808.63 TOMŠIČ F. Slovensko- ZGO B 589
COBISS.SI-ID 2264321


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


6.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2 : gradivo za učitelje. Mapa z gradivi za učitelje [Garnitura] / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; ilustracije Igor Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna)
1 mapa (74 listov) : ilustr. ; 31 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-230-400-3

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Mapa
COBISS.SI-ID 67603969

7.
BALL, Phil
        Putting CLIL into practice / Phil Ball, Keith Kelly, and John Clegg. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XIII, 320 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 308-316 in na koncu poglavij. - Summaries. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442105-8

37.091.31 81'246.2:37.091.31
GER 800:37 BALL P. Putting CLIL
COBISS.SI-ID 10851913

8.
DELANEY, Marie
        Special educational needs / Marie Delaney. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 104 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Into the classroom)

ISBN 978-0-19-420037-0

376=111
GER 371.3 DELANEY M. Special
COBISS.SI-ID 63445858

9.
FREEMAN, Donald
        Educating second language teachers : the same thing done differently / Donald Freeman. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XXI, 290 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 273-283. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442756-2

37:[37.011.3-051:81'243] 37.011.3-051:81'243
GER 800:37 FREEMAN D. Educating
COBISS.SI-ID 63435874

10.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 1 : učim po CLIL : dodatek k priročniku za učitelje / Andrea German, Bernarda Avsenik. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2015 (Maribor : Design studio). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-230-466-9

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Dodatek
COBISS.SI-ID 83805953

11.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine]. Priročnik za učitelje / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 112

ISBN 978-961-230-398-3

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FARYLAND 2 Priročnik
COBISS.SI-ID 67457537

12.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2 : učim po CLIL : dodatek k priročniku za učitelje / Andrea German, Bernarda Avsenik. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2015 (Maribor : Design studio). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 52

ISBN 978-961-230-482-9

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Dodatek
COBISS.SI-ID 83806209

13.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine]. Priročnik za učitelje / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-230-419-5

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Priročnik
COBISS.SI-ID 70674177

14.
PETRAVIĆ, Ana
        Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika : od teorijskih koncepata do primjene / Ana Petravić. - Zagreb : Školska knjiga, 2016. - 390 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Obrazovanje u Europi - obrazovanje za Europu / uredili Siegfried Gehrmann, Marianne Krüger-Potratz ; sv. 3)

Bibliografija: str. 337-353. - Kazala. - Sažetak ; Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-953-0-51575-8

[81'243:37.017]:[316.73:304.4]
GER 800:37 PETRAVIĆ A. Međukulturna
COBISS.SI-ID 63351650

15.
ROGERS, Francis M.
        Higher education in the United States : a summary view / Francis M. Rogers. - 3rd ed., revised. - Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1960. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

378(73)
GER 37 ROGERS F. M. Higher education
COBISS.SI-ID 4526386


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


16.
DELLAR, Hugh
        Teaching lexically : principles and practice / Hugh Dellar and Andrew Walkley. - Peaslake : Delta Publishing, 2016. - 152 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

Bibliografija: str. 145-146

ISBN 978-1-909783-22-5

37.091.3:811.111'24 811.111'373:37.091.3
GER 802.0:37 DELLAR H. Teaching lexically
COBISS.SI-ID 63392610

17.
HOLLIDAY, Adrian
        The struggle to teach English as an international language / Adrian Holliday. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2005. - XII, 193 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 179-187. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442184-3

37.091.3:[811.111'243'27:316.7] [811.111'243'27:316.7]:37
GER 802.0:37 HOLLIDAY A. Struggle
COBISS.SI-ID 63434082

18.
        KONFRONTATIVE Semantik : zur Kritik am Fremdsprachenunterricht aus grundlagentheoretischer Sicht kritischer Psychologie und sozialwissenschaftlicher Linguistik / Autoren Rainer Paris ... [ et al.] ; Bernd-Dietrich Müller (Hrsg.). - Weil der Stadt : Lexika-Verlag, cop. 1981. - 154 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Neue Lernverfahren ; 8)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-88146-268-6

37.091.3:81'37(082)=112.2 81'37:37.091.3(082)=112.2 159.9:37.091.3(082)=112.2
GER 800:37 KONFRONTATIVE SEMANTIK Müller B.-D.(ur.)

COBISS.SI-ID 63557730

19.
LEGIŠA, Špela
        Uporaba interaktivne table pri pouku tujih jezikov = Der Einsatz der interaktiven Tafel im Fremdsprachenunterricht : magistrsko delo / Špela Legiša. - Ljubljana : [Š. Legiša], 2017. - 132 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorja Damijan Štefanc, Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 100-107. - Izvleček ; Abstract ; Daljši povzetek v nem.: str. 119-131. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.64:004.031.42]:81'243(043.2) 81'243:[37.091.64:004.031.42](043.2)
GER MagB LEGIŠA Š. Uporaba PED DIP LEGIŠA Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 63346786

20.
LENART, Lea
        Učne težave in strategije študentov z disleksijo = Learning difficulties and strategies among students with dyslexia in higher education : magistrsko delo / Lea Lenart. - Ljubljana : [L. Lenart], 2017. - 77 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Marko Radovan, Urška Sešek. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

376:811.111'243:616.89-008.434.5(043.2) 378.01
FRASCATI: 6-200
GER MagB LENART L. Učne PED DIP LENART L. Učne
COBISS.SI-ID 63489890

21.
PESTOTNIK, Lidija
        Sprachlernspiele in der Erwachsenenbildung = Jezikovne igre pri poučevanju odraslih : magistrsko delo / Lidija Pestotnik. - Ljubljana : [L. Pestotnik], 2017. - 68 f., [f] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: f. 64-67. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:81'243]:794(043.2) [794:81'24]:37.091.3(043.2)
GER MagB PESTOTNIK L. Sprachlernspiele
COBISS.SI-ID 63417954

22.
WILLIAMS, Marion, 1948-
        Exploring psychology in language learning and teaching / Marion Williams, Sarah Mercer, and Stephen Ryan. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - IX, 171 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 157-168. - Kazalo. - Ben Warren International House trust Prize, 2015

ISBN 978-0-19-442399-1
ISBN 0-19-442399-9

[37.091.3:81'243]:159.9 37.015.3:[37.091.3:81'243]
GER 800:37 WILLIAMS M. Exploring
COBISS.SI-ID 63440226


6 UPORABNE ZNANOSTI


23.
HARRIS, Paul, 1948-
        Brevir za pivce viskija / Paul Harris ; [prevod Boštjan Zupančič ; fotografije Paul Harris, arhivi destilarn]. - Ljubljana : Rokus, 2001 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The whisky drinker's bedside book. - O avtorju: str. 6. - Bibliografija: str. 221-223

ISBN 961-209-247-8

663.551.5:663.43
GER 908(41) HARRIS P. Brevir za pivce
COBISS.SI-ID 12030265


7 UMETNOST


24.
        KUNST & Kultur in Österreich : das 20. Jahrhundert / herausgegeben von Barbara Denscher ; [Beiträge Carl Aigner ... [et al.]. - 1. Aufl. - Wien ; München : C. Brandstätter, cop. 1999. - 320 str. : ilustr., fotogr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 308-310. - Kazalo

ISBN 3-85447-993-X

73/76(436)"19"(093.3) 821.112.2(436).09"19"
GER 7 KUNST & KULTUR Denscher B.(ur.)
COBISS.SI-ID 47518977


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


25.
        LITERATURE and the visual media / edited by David Seed for the English Association. - Woodbridge ; Rochester : D. S. Brewer, 2005. - xii, 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Essays and studies 2005, ISSN 0071-1357 ; v. 58)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-84384-056-1 (trda vezava)

791.31:82 82:791.3
GER 791/792 LITERATURE Seed D. (ur.)
COBISS.SI-ID 63282018


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


26.
        EXPLORING second language creative writing : beyond Babel / edited by Dan Disney. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - 157 str. ; 25 cm. - (Linguistic Approaches to Literature (LAL), ISSN 1569-3112 ; vol. 19)

Bibliografija: str. 139-147. - Kazalo

ISBN 978-90-272-3408-7 (trda vezava)

808:37.091.3 [81'243:808]:37.091.3(082)
GER 808 EXPLORING SECOND Disney D. (ur.)
COBISS.SI-ID 63300706

27.
HANAUER, David Ian
        Poetry as research : exploring second language poetry writing / David Ian Hanauer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2010. - IX, 164 str. ; 25 cm. - (Linguistic approaches to literature, ISSN 1569-3112 ; vol. 9)

Bibliografija: str. 142-148. - Kazalo

ISBN 978-90-272-3341-7 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-3342-4 (broš.)

82-1:37.091.3 808:82-1 316.77
GER 808 HANAUER D. I. Poetry as research
COBISS.SI-ID 63295330


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


28.
CHAPMAN, Raymond, 1924-2013
        Linguistics and literature : an introduction to literary stylistics / Raymond Chapman. - Reprinted. - London ; Melbourne ; Auckland : W. Arnold, 1989, cop. 1973. - 120 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 0-7131-5686-4

81'38 82.0:81
GER 82.081/.085 CHAPMAN R. Linguistics
COBISS.SI-ID 63240546

29.
HILGER, Stefan
        Entwicklung eines Systems zur interaktiven Analyse und Synthese von Sprache unter besonderer Berücksichtigung der Glottissimulation : Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln / vorgelegt von Stefan Hilger. - Köln : [s. n.], 1988. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [161-166]. - Dokt. disert., Univ. Köln, Philosophische Fakultät

81-115:81'34=112.2 81-112:81'34=112.2
GER 801.4 HILGER S. Entwicklung
COBISS.SI-ID 63465314

30.
        WHAT do we know about the world? [Elektronski vir] : rhetorical and argumentative perspectives / Gabrijela Kišiček and Igor Ž. Žagar (eds.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 25, ISSN 1855-9638) (Windsor studies in argumentation ; 1)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=139. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija obsega 419 str. - 150 izv. - Bibliografija in summary pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-270-169-7
ISBN 978-961-270-170-3 (html)
ISBN 978-961-270-171-0 (pdf)
ISBN 978-961-270-172-7 (zip-iso)
ISBN 978-961-270-173-4 (ePub)

81'42(082)(086.034.4)
GER CDR 81'42 WHAT DO WE KNOW Kišiček G. (ur.) SOC CDR 3 PEDAGOŠKI I. Dissertationes
COBISS.SI-ID 267920896


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


31.
FRANCESCHI, Daniele
        Ingressive and egressive verbs in English : a cognitive-pragmatic approach to meaning / by Daniele Franceschi. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - VII, 191 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 175-187. - Kazalo

ISBN 978-1-4438-8028-2

811.111'366.58
GER 802.0-2 FRANCESCHI D. Ingressive
COBISS.SI-ID 63408482

32.
GATTO, Maristella
        The web as corpus : theory and practice / Maristella Gatto. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XXII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Corpus and discourse)

Bibliografija: str. 215-228. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-6112-3

81'322:004.738.5
GER 81'32 GATTO M. Web
COBISS.SI-ID 63405154

33.
GRAD, Martin, 1983-
        Medkulturne retorične razlike v spletnem trženju : doktorska disertacija / Martin Anton Grad. - Ljubljana : [M. A. Grad], 2016. - 248 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: str. 209-231. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program: Prevodoslovje

[81'42=163.6=111]:[004.738.5:339.13](043.3) 316.7:004.738.12:339.13(043.3)
GER Diss GRAD M. A. Medkulturne
COBISS.SI-ID 288462848

34.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        The valency of the Slovene verb uživati "to enjoy" and its Slavic counterparts / Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 80. - Izvleček v slov.

V: Małe przyjemności / pod redakcją Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. - Kraków : Scriptum, cop. 2016. - ISBN 978-83-65432-34-6. - Str. 69-80.

811.163.6'367:811.16 811.16'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 63106914

35.
GUILLAUME, Bénédicte
        A corpus-based study of since-clauses in contemporary English / Bénédicte Guillaume. - Toulouse : Presses universitaires du Mirail, cop. 2014. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Interlangues)

Bibliografija: str. 191-195. - Kazalo

ISBN 978-2-8107-0323-4

811.111'36:81'322
GER 802.0-56 GUILLAUME B. Corpus-based
COBISS.SI-ID 63410786

36.
HILPERT, Martin
        Construction grammar and its application to English / Martin Hilpert. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2014. - XII, 220 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edinburgh textbooks on the English language)

Bibliografija: str. 205-216. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-7585-2

81'364:811.111
GER 801.5 HILPERT M. Construction
COBISS.SI-ID 63433570

37.
JELČIĆ, Jasmina
        Spodbujevalni učinek konceptualne metafore pri učenju frazemov = The facilitative effect of conceptual metaphor upon idiom learning : doktorska disertacija / Jasmina Jelčić. - Ljubljana : [J. Jelčić], 2017. - XXXV, 208 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek (f. X-XXIX) v slov. - Mentorica Alenka Vrbinc. - Bibliografija: f. 188-193. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski študij: Humanistika in družboslovje, področje: jazikoslovje

811.111'243:[81'373.7:378](043.3) 81'373.612.2:[81'373.7:378](043.3)
GER Diss JELČIĆ J. Spodbujevalni
COBISS.SI-ID 63524194

38.
KIMOVEC, Lea, 1989-
        Kontrastivna analiza angleških in slovenskih spletnih člankov o modi : magistrsko delo / Lea Kimovec. - Ljubljana : [L. Kimovec], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 78-88. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'38:687.5.01:[070:004.738.5](043.2)
GER MagB KIMOVEC L. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 63146850

39.
KRANICH, Svenja
        Contrastive pragmatics and translation : evaluation, epistemic modality and communicative styles in English and German / Svenja Kranich. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XIV, 204 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pragmatics & beyond. New series, ISSN 0922-842X ; vol. 261)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028885010&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028885010&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext). - Bibliografija: str. 191-202. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5666-9
ISBN 90-272-5666-7

811.111'33'38:811.112.2 81'25:[811.111'33:811.112.2'33]
GER AN 81'25 KRANICH S. Contrastive
COBISS.SI-ID 63492450

40.
MIKOLIČ Južnič, Tamara
        Nominalizacija : korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem / Tamara Mikolič Južnič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 348 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Bibliografija: str. 269-290. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-893-6

81'367:81'322=163.6=131.1 81'25=163.6=131.1:81'367 81'322=163.6=131.1
GER 81'32 MIKOLIČ JUŽNIČ T. Nominalizacija GER AR MIKOLIČ JUŽNIČ T. Nominalizacija ROM 81 MIKOLIČ J. T. Nominalizacija
COBISS.SI-ID 288884736

41.
        OUTSIDE the clause : form and function of extra-clausal constituents / edited by Gunther Kaltenböck, Evelien Keizer, Arne Lohmann. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - VI, 450 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in language companion series, ISSN 0165-7763 ; vol. 178)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5943-1

81'367'42(082)
GER 801.56 OUTSIDE THE CLAUSE Kaltenböck G. (ur.)

COBISS.SI-ID 63493986

42.
PINKER, Steven, 1954-
        Language, cognition, and human nature : selected articles / Steven Pinker. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XI, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazali

ISBN 978-0-19-025928-0

81'23
GER 800:159.9 PINKER S. Language cognition

COBISS.SI-ID 63453282

43.
RAJIĆ, Lora
        The symbiosis of pictorial and verbal communication in present-day English CMC as seen on the example of the popular application Instagram = Simbioza slikovne in verbalne komunikacije v sodobni računalniško-posredovani komunikaciji v angleščini, kot je razvidno iz primera priljubljene aplikacije Instagram : magistrsko delo / Lora Rajić. - Ljubljana : [L. Rajić], 2016. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 43-47. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'322:004.773(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB RAJIĆ L. Symbiosis
COBISS.SI-ID 63118178

44.
ŠKUFCA, Dejan
        Primerjava poročanja ameriških in slovenskih medijev o izraelsko-palestinskem sporu : diplomska seminarska naloga / Dejan Škufca. - Ljubljana : [D. Škufca], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 19-20. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'42:070.446=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠKUFCA D. Primerjava
COBISS.SI-ID 63139426

45.
ŠTEFANČIČ Hribar, Maja
        Kontrastivna slovensko-angleško-nemška obdelava specializiranega besedišča s področja klekljanja : magistrsko delo / Maja Štefančič Hribar. - Ljubljana : [M. Štefančič Hribar], 2017. - 57 str., [9] f. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Osrednje besedilo v slov., glosar klekljanja v slov., angl. in nem. - Mentor Primož Jurko, somentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:746.21=163.6=111=112.2(043.2) 746.21(038)=163.6=111=112.2
GER MagB ŠTEFANČIČ HRIBAR M. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 63508066

46.
ŠTURM, Maša
        Slogovni elementi v nemških in slovenskih šalah : diplomska seminarska naloga / Maša Šturm. - Ljubljana : [M. Šturm], 2014. - 37 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.112.2'38:811.163.6]:82-7(043.2) 811.163.6'38:811.112.2(043.2) [82-7:81'38]=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠTURM M. Slogovni elementi
COBISS.SI-ID 63115106

47.
VINTAR, Špela
        Prevajalske tehnologije / Špela Vintar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-237-878-3

81'322:81'25(075.8) 81'25:81'322(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 81'32 VINTAR Š. Prevajalske GER AR VINTAR Š. Prevajalske
COBISS.SI-ID 287774464


811.11 GERMANSKI JEZIKI


48.
        DÄNISCHES Lesebuch / Claus Ingemann Jørgensen. - Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1958. - VIII, 131 str. ; 22 cm

811.113.4-82
GER 803.98 DÄNISCHES LESEBUCH Ingemann Jørgensen C.

COBISS.SI-ID 63406434


811.111 ANGLEŠČINA


49.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 1 [Garnitura] : gradivo za zgodnje učenje angleščine : kovček s slikovnim gradivom in učnimi pripomočki / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; slikovno gradivo Igor Ribič. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2009. - 9 map : barve ; 31 cm, v kovčku 33 x 24 x 11 cm

Vsebuje: The three billy goats gruff. - 1 mapa (16 listov) ; The very clumsy centipede. - 1 mapa (28 listov) ; Halloween. - 1 mapa (9 listov) ; The gingerbread man. - 1 mapa (19 listov) ; The mitten. - 1 mapa (32 listov) ; The little red hen. - 1 mapa (34 listov) ; Easter. - 1 mapa (21 listov) ; Chicken Licken. - 1 mapa (27 listov) ; Christmas. - 1 mapa (23 listov)

ISBN 978-961-230-349-5

811.111'243(075.2):793.5/.7(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Kovček
COBISS.SI-ID 248161792

50.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2 [Zvočni posnetek] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; glasba in glasbena oprema Danilo Ženko ; izvajalca govornega in glasbenega dela Ayesha Christmas, Robert Blease. - [Maribor] : Obzorja, [2011?] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD-ja (42 min, 47 sek ; 46 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina:
CD 1: The rabbit and the water ; Rain dance ; Jungle ; The animals went in two by two ; Number chant ; Numbers ; The Clever tortoise ; Jackie is ill ; Halloween sounds ; Halloween painting ; Trick or treat ; Stone soup ; Let's cook ; Ten fat sausages ; At the market ; Rudolphthe red nosed reindeer ; Jungle bells ; Visiting Santa
CD 2: The twelve uncles ; What's the weather like today? ; You are my sunshine ; The alphabet song ; Telephone conversations ; The little red riding hood ; Skpi, skip ; Feelings ; There was an old lady ; Visiting a sick friend ; Goldilocks and the three bears ; Going for a walk ; Pease porridge hot ; At the restaurant ; The frog prince ; The frog prince painting ; Story without words ; The frog prince chant ; Who said that? ; Five litle speckled frogs ; Lavender's blue ; At the beach

H11121/1 Obzorja
H11121/2 Obzorja

811.111(075.2)(086.76)
GER CD 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Gradivo
COBISS.SI-ID 258690304

51.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 3 [Zvočni posnetek] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; glasba in glasbena oprema Danilo Ženko ; izvajalca govornega in glasbenega dela Ayesha Christmas, Robert Blease. - [Maribor] : Obzorja, [med 2012 in 2016] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD-ja (42 min ; 42 min) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina:
CD 1: The ant and the grasshopper ; This is the way ; Pesmica ; Sprehod po gozdu ; Naloga slušnega razumevanja ; A helpful grasshopper ; Pocahontas ; American natives-story in music ; My Bonnie ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Naloga slušnega razumevanja ; A coyote in love ; The big ship sails on the alley alley oh ; Pesmica ; Fire circle dance ; A warm welcome ; The shoemaker and the elves ; Naloga slušnega razumevanja ; Rudolph the red nosed reindeer ; Pesmica ; Buying clothes
CD 2: The town mouse and the country mouse ; Three blind mice ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Birthday party ; Jack and the beanstalk ; B-i-n-g-o ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Mother's day ; Mojca Pokrajculja ; Naloga slušnega razumevanja ; Mojca pokrajculja ; I like ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Favourite hobbies ; Sweeping the floor ; Sleeping and stealing honey ; Arguing and fighting ; Chasing the rabbit ; Naloga slušnega razumevanja

ISBN 978-961-230-421-8
H12135/1 Obzorja
H12135/2 Obzorja

811.111(075.2)(086.76)
GER CD 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Gradivo
COBISS.SI-ID 63469154

52.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 3 : gradivo za zgodnje učenje angleščine. Mapa z gradivi za učitelje [Garnitura] / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 ([Maribor] : Design Studio)
1 mapa (116 str.) : ilustr. ; 31 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-230-420-1

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Mapa
COBISS.SI-ID 70913281

53.
BAUER, Laurie, 1949-
        The Oxford reference guide to English morphology / Laurie Bauer, Rochelle Lieber, and Ingo Plag. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2013. - XXVI, 691 str. : tabele ; 25 cm. - (Oxford linguistics)

Bibliografija: str. 643-665. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874706-2 (broš.)
ISBN 978-0-19-957926-6 (trda vezava)

811.111'366'373(035)
GER 802.0-54 BAUER L. Oxford reference
COBISS.SI-ID 63431522

54.
BREZAVŠČEK, Ines
        Using visual aids and mental imagery to help motivate EFL students to write = Uporaba vizualnih sredstev in mentalnih predstav za motiviranje učencev k pisanju pri pouku angleškega jezika : magistrsko delo / Ines Brezavšček. - Ljubljana : [I. Brezavšček], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 48-50. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BREZAVŠČEK I. Using
COBISS.SI-ID 63112290

55.
FREEBORN, Dennis
        From Old English to standard English : a course book in language variation across time / Dennis Freeborn. - 3rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - XXIII, 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in English language)

Bibliografija: str. 435-437. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-9880-4

811.111(091) 811.111'373.6
GER 802.0(091) FREEBORN D. From Old English

COBISS.SI-ID 63378274

56.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 1. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 50 str., [8] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-230-347-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Učbenik (2012)

COBISS.SI-ID 70131201

57.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2. Slikovne kartice za besedišče [Slikovno gradivo] / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; ilustracije Igor Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012. - [99] kartic : barve ; 15 x 22 cm

ISBN 978-961-230-422-5

811.111'243(076)(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Slikovne kartice

COBISS.SI-ID 71134465

58.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. ponatis. - Maribor : Obzorja, 2014 (Maribor : Ma-tisk). - 67 str., f. 70-77 z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-230-397-6

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Učbenik (2014)

COBISS.SI-ID 78329345

59.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3. Slikovne kartice za besedišče [Slikovno gradivo] / Andrea German, Bernarda Avsenik. - Maribor : Obzorja, 2016. - [159] kartic : barve ; 15 x 22 cm

200 izv.

ISBN 978-961-230-498-0

811.111(076)(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Slikovne kartice

COBISS.SI-ID 88167937

60.
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 66 str., [7] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-230-417-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 70503681

61.
GOODEY, Diana
        Messages 2. Učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition / Diana Goodey, Noel Goodey ; [prevod Janja Strojin, Petra Bizjak ; ilustracije Fred Blunt ... [et al.] ; fotografije Gareth Boden ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-672-1

811.111(075.2)
GER 802.0-07 MESSAGES 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 279455744

62.
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 1. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476455-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 1/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205045

63.
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 2. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476456-8

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 2 Student's book
COBISS.SI-ID 21205301

64.
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 3. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476457-5

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 3/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205557

65.
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 4. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476458-2

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 4/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205813

66.
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 5. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476459-9

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 5/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21206069

67.
ILC, Gašper
        Syntactic and lexical complexity of B2 listening comprehension subtests in English : a comparative study / Gašper Ilc and Andrej Stopar. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://www.degruyter.com/view/j/rjes.2016.13.issue-1/issue-files/rjes.2016.13.issue-1.xml . - Bibliografija: str. 125-126. - Abstract.

V: Romanian Journal of English Studies. - ISSN 1584-3734. - Vol. 13, issue 1 (Decmber 2016), str. 116-126.

doi: 10.1515/rjes -2016-0015

811.111:37.091.26
COBISS.SI-ID 63224162

68.
JEZNIK, Matjaž, 1980-
        Teaching English through theatre = Poučevanje angleškega jezika z gledališko igro : diplomsko delo / Matjaž Jeznik. - Ljubljana : [M. Jeznik], 2016. - IV, 46 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 40-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3:792(043.2) 792:811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JEZNIK M. Teaching
COBISS.SI-ID 63108962

69.
KANDUČ, Urška
        Around the house the fox chased the mouse - tactile books and prepositions = Around the house the fox chased the mouse - tipne slikanice in predlogi : magistrsko delo / Urška Kanduč. - Ljubljana : [U. Kanduč], 2017. - 49 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Lipovšek, somentorica Aksinija Kermauner. - Bibliografija: f. 47-48. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.633:[37.015.3:376:028](043.2)
GER MagB KANDUČ U. Around
COBISS.SI-ID 63474274

70.
        LONGMAN grammar of spoken and written English / Douglas Biber ... [et al.] ; foreword by Randolph Quirk. - 4th impression. - Harlow : Longman : Pearson Education, 2004. - XXVIII, 1204 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 1139-1147. - Kazali

ISBN 0-582-23725-4

811.111'36
GER 802.0-5 LONGMAN GRAMMAR Biber D. (2004)

COBISS.SI-ID 739806

71.
        MORE! 1. Student's book / [Günter] Gerngross ... [et al.]. - 2nd ed. - [Rum] : Helbling Languages, 2009, cop. 2007. - 160 str. : ilustr. ; 28 str.

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-85272-032-6

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 MORE! 1 Student's book
COBISS.SI-ID 63408738

72.
        MORE! 1. Workbook / [Günter] Gerngross ... [et al.]. - 2nd ed. - [Rum] : Helbling Languages, 2009, cop. 2007. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-85272-031-9

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 MORE! 1 Workbook
COBISS.SI-ID 63411042

73.
ROBERTS, Rachael
        Insight. Upper-Intermediate. Workbook / Rachael Roberts, Mike Sayer. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401114-3

811.111(075.3)(076)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Workbook
COBISS.SI-ID 3201963

74.
SEIDLHOFER, Barbara
        Understanding English as a lingua franca / Barbara Seidlhofer. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2011. - 244 str. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 211-231. - Kazalo

ISBN 978-0-19-437500-9
ISBN 0-19-437500-5

811.111'243'27 811.111'33
GER 802.0:37 SEIDLHOFER B. Understanding
COBISS.SI-ID 63433058

75.
SPECTOR, Stephen, 1946-
        May I quote you on that? : a guide to grammar and usage / Stephen Spector. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XXVIII, 394 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 387-388. - Kazalo

ISBN 978-0-19-021528-6

811.111'36'38(035)
GER 802.0-06 SPECTOR S. May I quote
COBISS.SI-ID 63456866

76.
STANNETT, Katherine
        Insight [Dva medija] : [with teacher's resource disk]. Upper-Intermediate. Teacher's book / Katherine Stannett. - Oxford : Oxford University Press, 2014
159 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD) : barve, zvok ; 12 cm
(Oxford exam support)

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-401084-9 (priročnik)
ISBN 978-0-19-401089-4 (DVD)
ISBN 978-0-19-401079-5 (komplet)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Teacher's b. GER 802.0-07 INSIGHT UI Teacher's book
COBISS.SI-ID 3202219

77.
TODOROVA, Rumyana
        Theory and practice in text linguistics / Rumyana Todorova. - Shumen : Konstantin Preslavsky University Press, 2007. - 222 str. ; 20 cm

ISBN 978-954-577-437-9

811.111'42(075.8)
GER AN 81'42 TODOROVA R. Theory and practice

COBISS.SI-ID 62810210

78.
WETZ, Ben
        English plus. Student's book 1 / Ben Wetz, Diana Pye. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474856-8

811.111'24(075)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS 1 Student's book

COBISS.SI-ID 15307570

79.
WILDMAN, Jayne
        Insight. Upper-Intermediate. Student's book / Jayne Wildman, Fiona Beddall. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401109-9

811.111'243(075.3)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Student's book
COBISS.SI-ID 3202475


811.112.2 NEMŠČINA


80.
ČETINA, Nejc
        Sprache und Kommunikation im Internet = Internetni jezik in komunikacija : magistrsko delo / Nejc Četina. - Ljubljana : [N. Četina], 2017. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 78-80. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373:004.738.5(043.2) [004.738.5:316.47]:81'373(043.2)
GER MagB ČETINA N. Sprache und
COBISS.SI-ID 63532386


811.131.1 ITALIJANŠČINA


81.
ZIGLIO, Luciana
        Espresso 1 : corso di italiano. Libro dello studente ed esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo. - Firenze : Alma, 2005. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Slovar
- - Espresso 1 [Zvočni posnetek] : corso di italiano. - 2001. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 88-86440-30-8 (komplet)
ISBN 88-86440-29-4 (knjiga)

811.131.1'24(075)
GER 805.0-07 ZIGLIO L. Espresso 1
COBISS.SI-ID 14715963


811.163.6 SLOVENŠČINA


82.
MIKOLIČ Južnič, Tamara
        Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine / Tamara Mikolič Južnič. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_4_03.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Angl. nasl. v kazalu: An overview of nominalization in the available Slovene corpora. - Bibliografija: str. 458-461. - Izvlečka v slov. in angl. ; Summary.

V: Slavistična revija. - ISSN 0350-6894. - Letn. 64, št. 4 (okt.-dec. 2016), str. 443-462.

811.163.6'367.622 811.163.6'322
COBISS.SI-ID 63343458


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


83.
        BEITRÄGE zur Translation von gestern, heute und morgen [Elektronski vir] / herausgegeben von Vlasta Kučiš und Petra Žagar-Šoštarić. - El. knjiga. - U Rijeci : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017

Način dostopa (URL): http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 1. 2017. - El. publikacija obsega 247 štetih str. pdf. - Prispevki v nem. ali angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7975-48-7

81'25(082)
COBISS.SI-ID 22919688

84.
BERK Bevc, Katja
        Skupnostno tolmačenje in postopek mednarodne zaščite : Slovenija, Avstrija in Združeno kraljestvo : magistrsko delo / Katja Berk Bevc. - Ljubljana : [K. Berk Bevc], 2017. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 81-89. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:341.43-052(497.4:436:41)(043.2)
GER MagB BERK BEVC K. Skupnostno
COBISS.SI-ID 63382114

85.
BIZJAK, Nuša
        Primerjava organizacije tolmačenja v postopkih mednarodne zaščite v Sloveniji, Franciji in na Švedskem : magistrska naloga / Nuša Bizjak. - Ljubljana : [N. Bizjak], 2017. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 102-106. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:341.43-052(497.4:485:44)(043.2)
GER MagB BIZJAK N. Primerjava
COBISS.SI-ID 63380066

86.
CHAN, Sin-wai
        The future of translation technology : towards a world without Babel / by Sin-wai Chan. - London ; New York : Routledge, 2017. - XIII, 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in translation technology ; 1)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84204-5

81'25:[004:001.895]
GER AN 81'25 CHAN SIN-WAI Future of
COBISS.SI-ID 63541090

87.
COLINA, Sonia
        Fundamentals of translation / Sonia Colina. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXV, 310 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 301-304. - Kazalo

ISBN 978-1-107-03539-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-64546-2 (broš.)

81'25
GER AN 81'25 COLINA S. Fundamentals
COBISS.SI-ID 63459426

88.
ČRV, Darja
        Prevajanje humornih elementov v britanski komični nanizanki Miranda : magistrsko delo / Darja Črv. - Ljubljana : [D. Črv], 2016. - 166 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri prevodov v slov. in angl. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 115-120. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:721.221.27=163.6(043.2)
GER MagB ČRV D. Prevajanje
COBISS.SI-ID 63190114

89.
DODIČ, Ana Kristina
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov iz katalonščine v slovenščino, španščino, nemščino in angleščino : magistrsko delo / Ana Kristina Dodič. - Ljubljana : [A. K. Dodič], 2017. - 79 str. : tabele, grafi ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus besedilnih primerov v slov., katalon., špan., nem. in angl. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.134.1=134.2=111=112.2=163.6(043.2 )
GER MagB DODIČ A. K. Prevajanje
COBISS.SI-ID 63311458

90.
FELGNER, Lars
        The importance of nonverbal communication in media interpretation : results of empirical research and implications for practice and training / L. Felgner.

V: Critical link 8 / Critical Link 8, 29 June-1 July 2016, Edinburgh. - Edinburgh : Heriot Watt University, 2016. - Str. 37-38.

81'253:61(048.3)
COBISS.SI-ID 63205986

91.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Was man als Rechtsübersetzer können müsste [Elektronski vir] / Ada Gruntar Jermol. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 2. 2017. - Bibliografija: str. 141 in z opombami na dnu str. - Zusammenfassung.

V: Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen [Elektronski vir] / herausgegeben von Vlasta Kučiš und Petra Žagar-Šoštarić. - U Rijeci : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017. - ISBN 978-953-7975-48-7. - Str. 126-142.

81'25:34
COBISS.SI-ID 63546210

92.
GULDIN, Rainer
        Translation as metaphor / Rainer Guldin. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - IX, 131 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Translation theories explored)

Bibliografija: str. 120-127. - Kazalo

ISBN 978-1-138-80356-5

81'25:81'373.612.2
GER AN 81'25 GULDIN R. Translation
COBISS.SI-ID 63459682

93.
JUTERŠEK, Mojca
        Status slovenskih neliterarnih prevajalcev v institucijah Evropske unije in Sloveniji : magistrsko delo / Mojca Juteršek. - Ljubljana : [M. Juteršek], 2016. - 95 str, [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor David Limon. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25-051:316.662(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JUTERŠEK M. Status
COBISS.SI-ID 63136610

94.
KOŠIR, Matej, 1990-
        Primerjava romana in filma To kill a mockingbird s slovenskim prevodom Ne ubijaj slavca in slovenskimi podnapisi za film : diplomska seminarska naloga / Matej Košir. - Ljubljana : [M. Košir], 2016. - 30 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73)Lee H.=163.6(043.2)
GER DiplBP KOŠIR M. Primerjava
COBISS.SI-ID 63158882

95.
LEVSTEK, Lara
        Ohranjenost pogovornosti in profanosti v slovenskih podnaslovih na primeru ameriškega filma Beležnica : diplomska seminarska naloga / Lara Levstek. - Ljubljana : [L. Levstek], 2016. - 22 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 21-22. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajanje

81'25:791=111=163.6(043.2)
GER DiplBP LEVSTEK L. Ohranjenost
COBISS.SI-ID 63250786

96.
MAČEK, Amalija
        Can academia help in time of crisis? / A. Macek.

V: Critical link 8 / Critical Link 8, 29 June-1 July 2016, Edinburgh. - Edinburgh : Heriot Watt University, 2016. - Str. 27.

[81'253:34]:37(048.3)
COBISS.SI-ID 63184482

97.
MAČEK, Amalija
        Pilot training Arabic-Slovene / Amalija Maček Mergole, Ahmed Zekhnini.

V: TraiLLD / Katalin Balogh, Heidi Salaets, Dominique Van Schoor. - Leuven : LannooCampus, 2016. - ISBN 978-94-014-3327-3. - Str. 151-161.

[81'253-051:34]:37
COBISS.SI-ID 63181666

98.
MAHNE, Veronika
        Primerjava prevoda romana Hobit in podnapisov prvega dela filmske adaptacije Hobit: Nepričakovano potovanje : diplomska seminarska naloga / Veronika Mahne. - Ljubljana : [V. Mahne], 2016. - 26 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Tolkien J.R.R.=163.6(043.2) 791:81'25=111=163.6(043.2)
GER DiplBP MAHNE V. Primerjava
COBISS.SI-ID 63182178

99.
        NEW horizons in translation research and education 4 [Elektronski vir] / Tuuo Rautaoja, Tamara Mikolič Južnič and Kaisa Koskinen (eds.). - El. knjiga. - Joensuu : University of Eastern Finland, 2016. - 134 str. - ilustr. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 16)

Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2356-1/urn_isbn_978-952-61-2356-1.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 1. 2017. - El. publikacija v formatu pdf obsega 134 str. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-952-61-2356-1 (pdf)

81'25(082)
COBISS.SI-ID 63193442

100.
OLOHAN, Maeve
        Scientific and technical translation / Maeve Olohan. - London ; New York : Routledge, 2016. - VIII, 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge translation guides)

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-415-83784-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83786-6 (broš.)

81'255:001.4(035) 81'255:62(035)
GER 81'255 OLOHAN M. Scientific
COBISS.SI-ID 63461218

101.
PAOLUCCI, Sandro
        Translating names of constitutional bodies in legal texts : Italian translation of names of Slovenian constituttional bodies in different types of legal texts [Elektronski vir] / Sandro Paolucci. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.jostrans.org/issue27/art_paolucci.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 1. 2017. - Bibliografija: str. 98-102. - Abstract.

V: The journal of specialised translation. - ISSN 1740-357X. - Issue 27 (January 2017), str. 75-103.

81'25:34=163.6=131.1
COBISS.SI-ID 63266914

102.
PETERNEL, Daša
        Formalno in neformalno naslavljanje v slovenskih prevodih komedije Beneški trgovec Williama Shakespearja : magistrsko delo / Daša Peternel. - Ljubljana : [D. Peternel], 2016. - 176 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 89-95. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-2Shakespeare W.=163.6(043.2)
GER MagB PETERNEL D. Formalno
COBISS.SI-ID 63180898

103.
RAUTAOJA, Turo
        Preface [Elektronski vir] / Turo Rautaoja, Tamara Mikolič Južnič and Kaisa Koskinen. - El. članek. - Str. 3-4. - Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2356-1/urn_isbn_978-952-61-2356-1.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 1. 2017. - El. članek obsega 2 str.

V: New horizons in translation research and education 4 [Elektronski vir] / Tuuo Rautaoja, Tamara Mikolič Južnič and Kaisa Koskinen (eds.). - Joensuu : University of Eastern Finland, 2016. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 16). - ISBN 978-952-61-2356-1. - .

81'25:37
COBISS.SI-ID 63193954

104.
        RESEARCHING audio description : new approaches / edited by Anna Matamala, Pilar Orero. - London : Palgrave Macmillan, 2016. - XX, 328 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in translating and interpreting)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-56916-5
ISBN 1-137-56916-6

81'25:654.1-056.262(082)
GER 81'25:654.1 RESEARCHING AUDIO Matamala A. (ur.)

COBISS.SI-ID 63463778

105.
SHERRY, Samantha
        Discourses of regulation and resistance : censoring translation in the Stalin and Khrushchev era Soviet Union / Samantha Sherry. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2015. - VII, 198 str. ; 25 cm. - (Russian language and society)

Bibliografija: str. 179-195. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-9802-8
ISBN 0-7486-9802-7

81'25-051:351.751.5(47)"193/196" 351.751.5(47)"193/196":81'25-051
GER AN 81'25 SHERRY S. Discourses
COBISS.SI-ID 63458658

106.
SMOLEJ, Tjaša
        Analiza govora Hercula Poirota v prevodu romana Peril at End House (Nevarnost v hiši na koncu) Agathe Christie : diplomska seminarska naloga / Tjaša Smolej. - Ljubljana : [T. Smolej], 2016. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 30-32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4=111=163.6(043.2)
GER DiplBP SMOLEJ T. Analiza
COBISS.SI-ID 63248994

107.
SOKOLOVA, Mihaila
        Prostovoljno skupnostno tolmačenje v Sloveniji : magistrsko delo / Mihaila Sokolova. - Ljubljana : [M. Sokolova], 2016. - 141 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 129-163. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:005.966.2(497.4)(043.2)
GER MagB SOKOLOVA M. Prostovoljno
COBISS.SI-ID 63191906

108.
TIPTON, Rebecca
        Dialogue interpreting : a guide to interpreting in public services and the community / Rebecca Tipton and Olgierda Furmanek. - London ; New York : Routledge, 2016. - XV, 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge interpreting guides)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-78460-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-78462-8 (broš.)

81'253:3(035)
GER 81'253 TIPTON R. Dialogue
COBISS.SI-ID 63462754

109.
TOPOLE, Jerneja
        Kontrastivna analiza spremnih besed k slikarskim razstavam v slovenščini in angleščini : magistrsko delo / Jerneja Topole Kastelic. - Ljubljana : [J. Topole Kastelic], 2016. - 127 str., [41] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., primeri spremnih besedil v slov. in angl. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor David Limon. - Bibliografija: str. 122-126. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'25=163.6=111]:[81'42:75](043.2) [81'42:75]:[81'25=163.6=111](043.2)
GER MagB TOPOLE J. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 63170658

110.
        TRANSLATING values : evaluative concepts in translation / Piotr Blumczynski, John Gillespie, editors. - London : Palgrave Macmillan, cop. 2016. - XV, 363 str. ; 22 cm. - (Palgrave studies in translating and interpreting)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-54970-9
ISBN 1-137-54970-X

81'25:316.7(082) 172:81'25(082)
GER Zb 81'25 TRANSLATING VALUES Blumczyński P. (ur.)

COBISS.SI-ID 63491426

111.
        ÜBERSETZUNG als Kulturvermittlung : translatorisches Handeln, neue Strategien, didaktische Innovation / Camilla Badstübner-Kizik, Zbyněk Fišer, Raija Hauck (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2015. - 249 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Posener Beiträge zur angewandten Linguistik, ISSN 2191-3536 ; Bd. 6)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-65747-8

81'25:008(082)=112.2
GER Zb 81'25 ÜBERSETZUNG Badstübner-K. C.(ur.)

COBISS.SI-ID 63102306

112.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju : kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki / Tanja Žigon, Karin Almasy, Andrej Lovšin ; [prevod angleškega povzetka Janko Trupej]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

300 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 151-166. - Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-890-5

81'25:37(497.4)"18" (075):37(497.4)"18":81'25 930.85(497.4)"18":81'25
GER AR ŽIGON T. Vloga in pomen PRK 11431 81'25 ŽIGON T. Vloga in pomen SLA Phil II 4437 ŽIGON T. Vloga ZGO D 8892 8 ŽIGON Tanja Vloga in pomen
COBISS.SI-ID 288412928


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


113.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Eva Luna / Isabel Allende ; [vertaling Giny Klatser]. - 5e druk. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1988, cop. 1987. - 305 str. ; 21 cm. - (Wereldbibliotheek)

Prevod dela: Eva Luna

ISBN 90-284-1537-8

821.134.2(83)-311.2=112.5
GER 840/860 ALLENDE I. Eva Luna
COBISS.SI-ID 63117154

114.
BURCAR, Lilijana
        Pomembna hrvaška znanstvena monografija : Marijana Hameršak in Dubravka Zima, Uvod u dječju književnost, Leykam international, d.o.o., Zagreb, 2015, 446 str. / Lilijana Burcar. - Ocena knjige: Marijana Hameršak in Dubravka Zima, Uvod u dječju književnost, 2015. - Literatura: str. 83.

V: Otrok in knjiga. - ISSN 0351-5141. - Letn. 43, št. 96 (2016), str. 77-83.

82.0-93(049)
COBISS.SI-ID 63211106


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


115.
DIMKOVSKA, Lidija
        Literatura in etika [Elektronski vir] : oddaja Arsov forum, Radio Slovenija, 3. program, 14. 9. 2016 ob 14:10 / Lidija Dimkovska, Irena Samide, Peter Semolič ; voditelj Vlado Motnikar. - Spletni zvočni posnetek

Način dostopa (URL): http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174426185. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 2. 2017. - Dolžina zvočnega posnetka je 42 min. - Pogovor o Festivalu Vilenica ter o 14. komparativističnem kolokviju Literatura in etika, ki je bil 9. in 10. 9. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani

82:17
COBISS.SI-ID 63562850

116.
SUVIN, Darko, 1930-
        Metamorphoses of science fiction : on the poetics and history of a literary genre / Darko Suvin ; edited by Gerry Canavan. - Oxford [etc.] : P. Lang, 2016. - L, 465 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ralahine utopian studies, ISSN 1661-5875 ; vol. 18) (Ralahine classics)

Prvi izd. iz 1979 dodani trije eseji. - Bibliografija: str. 340-344 in z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-1948-5
ISBN 3-0343-1948-7

82.0-312.9 82(100).09-312.9
GER 82.08-3 SUVIN D. Metamorphoses PRK 11400 82.0-1/-9 SUVIN D. Metamorphoses
COBISS.SI-ID 63186786


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


117.
BLOEM, Marion
        Lange reizen korte liefdes : roman / Marion Bloem. - 7e druk. - Amsterdam : Singel Pockets, 1995, cop. 1987. - 245 str. ; 18 cm. - (Uitgeverijen Singel ; 262)

ISBN 90-413-3012-7

821.112.5-31
GER 839.31/.32 BLOEM M. Lange
COBISS.SI-ID 63348066

118.
BLOEM, Marion
        Matabia of Een lange donkere nacht / [tekst en illustraties] Marion Bloem. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1995. - 171 str. : ilustr. ; 20 cm. - (De vroege lijsters ; 1995, Nr. 1)

ISBN 90-01-54873-3

821.112.5-93-31
GER 839.31/.32M BLOEM M. Matabia
COBISS.SI-ID 63113058

119.
BOONSTRA, Bregje
        Wat een mooite! : hoogtij in het kinderboek in acht portretten / Bregje Boonstra. - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's uitgeverij, 2009. - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-90-214-3541-1

821.112.5.09:929
GER 839.31/.32M BOONSTRA B. Wat een mooite!

COBISS.SI-ID 63190370

120.
BUSSER, Marianne, 1958-
        Het grote verhaaltjesboek / Marianne Busser & Ron Schröder ; met illustraties van Dagmar Stam. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2012. - 123 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-90-00-30535-3

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M BUSSER M. Grote verhaaltjesboek

COBISS.SI-ID 63117922

121.
BUSSER, Marianne, 1958-
        Het grote versjesboek / Marianne Busser & Ron Schröder ; met illustraties van Dagmar Stam. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2011. - 119 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-90-00-30181-2

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32M BUSSER M. Grote versjesboek

COBISS.SI-ID 63118690

122.
DAM, Arend van, 1953-
        Het Pietenboek / Arend van Dam ; met tekeningen van Annette Fienieg. - 1ste druk. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2000 ([Maribor : Ma-tisk]). - 80 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

ISBN 90-269-9384-6

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M DAM A. V. Pietenboek
COBISS.SI-ID 110141952

123.
DIELTIENS, Kristien, 1954-
        Ik wil een nuffel! / [tekst] Kristien Dieltiens ; [omslag en illustraties] Kris Nauwelaerts. - 2e druk. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis ; Drunen : Delubas, 2007, cop. 2005. - 37 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Robijnreeks)

AVI 5

ISBN 978-90-448-0473-7

821.112.5-93-343
GER 839.31/.32M DIELTIENS K. Ik wil een nuffel!

COBISS.SI-ID 63191650

124.
DRAGT, Tonke
        De brief voor de koning / [tekst en illustraties] Tonke Dragt. - 28e druk. - Amsterdam : Leopold, 2005, cop. 1962. - 454 str. : ilustr. ; 22 cm

Zvd. na spojnih listih. - O avtorici: str. 453-[455]

ISBN 90-258-4633-5

821.112.5-93-311.2
GER 839.31/.32M DRAGT T. Brief
COBISS.SI-ID 63189858

125.
DRAGT, Tonke
        Verhalen van de tweelingsbroers : vrij naar Babinase balladen / [tekst en illustraties] Tonke Dragt. - 10e druk. - Amsterdam : Leopold, 2005, cop. 1961. - 355 str. : ilustr.

Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: De geboorte van de tweeling ; Naar school ; De wereld in ; De zilveren bekers van Talamoera ; De Ridder van de Raadsels ; Het geheim van de verdwenen zakken meel ; De diamanten kandelaar ; De herberg van Elvegast ; De koning van Tirania ; De kostbare parel ; De Ridder van de Rode Roos ; De ring met de blauwe steen

ISBN 90-258-4631-9

821.112.5-32
GER 839.31/.32M DRAGT T. Verhalen
COBISS.SI-ID 63187810

126.
FRÖHLICH, Francisca
        [Driehonderd vijfenzestig]
        365 elfjes : verhaaltjes voor het slapengaan / illustrator Rik Slinger ; auteur Francesca Fröhlich. - 2e druk. - Lisse : Rebo Productions, 1997, cop. 1995 ([Ljubljana : Delo]). - 237 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 90-366-1006-0

821.112.5-93-34
GER 839.31/.32M FRÖHLICH F. Driehonderd
COBISS.SI-ID 69749248

127.
HAMEL, Micha
        Nu je het vraagt : gedichten / Micha Hamel. - Amsterdam ; Antwerpen : Augustus, cop. 2010. - 72 str. ; 24 cm

ISBN 978-90-457-0315-2

821.112.5-1
GER 839.31/.32 HAMEL M. Nu je het vraagt
COBISS.SI-ID 63386978

128.
HEIJDEN, A. F. Th. van der, 1951-
        Advocaat van de hanen / A. F. Th. van der Heijden. - 12e druk. - Amsterdam : Querido, 1998, cop. 1996. - 573 str. ; 17 cm. - (Collectie van der Heijden / A. F. Th. van der Heijden) (De tandeloze tijd ; 4)

ISBN 90-214-6690-2

821.112.5-31
GER 839.31/.32 HEIJDEN A.F.TH.v.d. Advocaat

COBISS.SI-ID 63373154

129.
HEIJDEN, A. F. Th. van der, 1951-
        Asbestemming : een requiem / A. F. Th. van der Heijden. - 1e en 2e druk. - Amsterdam : Querido, 1994. - 309 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 90-214-6598-1

821.112.5-31
GER 839.31/.32 HEIJDEN A.F.TH.v.d. Asbestemming

COBISS.SI-ID 63379810

130.
HEMMERECHTS, Kristien
        Margot en de engelen / Kristien Hemmerechts. - 2e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas, 1998. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 90-450-0192-6

821.112.5(493)-31
GER 839.31/.32 HEMMERECHTS K. Margot
COBISS.SI-ID 63364194

131.
HOLLANDER, Vivian den, 1953-
        Klieder, klodder, klaar! / Vivian den Hollander ; met illustraties van Dagmar Stam. - 2e druk. - Houten : Van Holkema & Warendorf, 2015, cop. 2010. - [32] str. : barvne ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-90-00-35071-1

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32M HOLLANDER V. D. Klieder
COBISS.SI-ID 63119458

132.
HONDERD
        De 100 beste gedichten van 1996 / gekozen door Herman de Coninck. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers, cop. 1997. - 136 str. ; 20 cm

Zbirka je nastala v sodelovanju s Stichting VSB Poëzieprijs

ISBN 90-295-1161-3

821.112.5-1(082.2)"1996"
GER 839.31/.32A HONDERD De Coninck H. (ur.)

COBISS.SI-ID 63393378

133.
KRABBÉ, Tim
        Vertraging : roman / Tim Krabbé. - 11e druk. - Amsterdam : Ooievaar, 1997, cop. 1994. - 143 str. ; 18 cm

ISBN 90-5713-190-0

821.112.5-31
GER 839.31/.32 KRABBÉ T. Vertraging
COBISS.SI-ID 63383906

134.
KUYPER, Sjoerd
        Eiber! / Sjoerd Kuyper ; met tekeningen van Annemarie van Haeringen. - [Amsterdam] : Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, cop. 2000. - 96 str. : ilustr. ; 19 cm

Izšlo v Tednu otroške knjige 2000. - O avtorju: str. 96

ISBN 90-7433-659-0

821.112.5-93-343
GER 839.31/.32M KUYPER S. Eiber!
COBISS.SI-ID 63108450

135.
LEEFLANG, Ed
        Op Pannewips plek / Ed Leeflang. - Groningen : Wolters-Noordhoff ; Deurne : Wolters Plantyn, 1997, cop. 1982. - 51 str. ; 20 cm. - (De grote lijsters ; 1997, nr. 6)

ISBN 90-01-54967-5 (Nizozemska)
ISBN 90-309-3109-4 (Belgija)

821.112.5-1
GER 839.31/.32 LEEFLANG E. Op Pannewips plek

COBISS.SI-ID 63384930

136.
        LEKKER lang lezen : vrolijke verhalen voor thuis / van Armando ... [et al.]. - Houten : Bruna : Douwe Egberts, 1998. - 112 str. : ilustr. ; 26 cm

Antologija vsebuje izvirne nizozemske zgodbe in prevode zgodb angleških, ruskih, nemških in italijanskih avtorjev v nizozemščino

ISBN 4-490-14133-5

821.112.5-93-32(082.2) 821.111-93-32=112.5 821.161.1-93-32=112.5 821.112.2-93-32=112.5 821.131.1-93-32=112.5
GER 839.31/.32A LEKKER LANG LEZEN Armando
COBISS.SI-ID 63111778

137.
MENNES, Paul
        Tox / Paul Mennes. - 4e druk. - Amsterdam : Singel Pockets, 1997, cop. 1994. - 154 str. ; 18 cm

ISBN 90-413-5018-7

821.112.5-31
GER 839.31/.32 MENNES P. Tox
COBISS.SI-ID 63363682

138.
MOBERG, Vilhelm, 1898-1973
        Invandrarna / Vilhelm Moberg ; återberättad av Cecilia Davidsson. - 1a uppl., 1a tryckningen. - Johanneshov : LL-förlaget, 2016. - 283 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Lättläst klassiker)

ISBN 978-91-8807-310-5

821.113.6-311.6(0.046.6)
GER 839.7 MOBERG V. Invandrarna
COBISS.SI-ID 63531362

139.
NOORDERVLIET, Nelleke
        Het oog van de engel / Nelleke Noordervliet. - 7e druk. - Amsterdam : Meulenhoff, 1997, cop. 1991. - 263 str. ; 18 cm. - (Rainbow Pocketboek ; 311)

ISBN 90-417-1038-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 NOORDERVLIET N. Oog van de engel

COBISS.SI-ID 63371618

140.
NOORT, Saskia
        De eetclub : [litteraire thriller] / Saskia Noort. - Amsterdam : Anthos, 2007, cop. 2004. - 238 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-90-414-0921-8

821.112.5-312.4
GER 839.31/.32 NOORT S. Eetclub
COBISS.SI-ID 63351394

141.
PALMEN, Connie
        Luzifer : Roman / Connie Palmen ; aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. - Zürich : Diogenes, cop. 2008. - 413 str. ; 19 cm

Prevod dela: Lucifer. - Bibliografija: str. [417]

ISBN 978-3-257-06642-5

821.112.5-311.2=112.2
GER 839.31/.32 PALMEN C. Luzifer
COBISS.SI-ID 63348834

142.
RUEBSAMEN, Helga
        Het lied en de waarheid : [roman] / Helga Ruebsamen. - 11e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Contact, 1999, cop. 1997. - 395 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 90-254-9715-2

821.112.5-31
GER 839.31/.32 RUEBSAMEN H. Lied
COBISS.SI-ID 63373666

143.
SLOT, Pauline
        Zuiderkruis : roman / Pauline Slot. - 7e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers, 1999. - 202 str. ; 20 cm

ISBN 90-295-3735-3

821.112.5-31
GER 839.31/.32 SLOT P. Zuiderkruis
COBISS.SI-ID 63353186

144.
SNOEK, Paul
        Bloemlezing uit de poëzie / van Paul Snoek ; samengesteld door Herwig Leus. - 2e druk. - Gent : Poëziecentrum, 1995, cop. 1991. - 219 str., [16] f. pril. ; 20 cm. - (Dichters van nu ; 2)

Bibliografija: str. 210-213

ISBN 90-70968-55-X

821.112.5-1
GER 839.31/.32 SNOEK P. Bloemlezing
COBISS.SI-ID 63396194

145.
SWERTS Knudsen, Sophie
        Lilli en de bloemenelfjes / Sophie Swerts Knudsen ; met illustraties van Remco Schoppert. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, cop. 2007. - 114 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-90-448-0744-8

821.112.5-93-343
GER 839.31/.32M SWERTS KNUDSEN S. Lilli
COBISS.SI-ID 63107938

146.
TELLEGEN, Toon
        Brieven aan Doornroosje / Toon Tellegen. - 3e druk. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij, 2004, cop. 2002. - 371 str. ; 22 cm

ISBN 90-214-8459-5

821.112.5-93-94
GER 839.31/.32 TELLEGEN T. Brieven
COBISS.SI-ID 63350370

147.
TELLEGEN, Toon
        Er ligt een appel op een schaal : [gedichten] / Toon Tellegen. - 5e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Querido, 2003, cop. 1999. - 72 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 90-451-0107-6

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32 TELLEGEN T. Er ligt
COBISS.SI-ID 63386210

148.
TEX, Charles den
        Onmacht / Charles den Tex. - [Amsterdam] : Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek : De Geus, cop. 2010. - 92 str. ; 18 cm

ISBN 978-90-596-5108-1

821.112.5-32
GER 839.31/.32 TEX C. d. Onmacht
COBISS.SI-ID 63374434

149.
TIMMERIJE, Anneloes
        Zwartzuur : verhalen / Anneloes Timmerije. - 2e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Augustus, 2005. - 191 str. ; 20 cm

Vsebina: Loopdroom ; Aus Liebe ; Aanspraak ; Zwartzuur ; De plaats der dingen ; Remzand ; Ogentroost ; Het Andreaspad

ISBN 978-90-457-0006-9

821.112.5-31
GER 839.31/.32 TIMMERIJE A. Zwartzuur
COBISS.SI-ID 63353954

150.
        De TREIN naar Pavlovsk en Ooostvoorne : eén gedicht en veertien verhalen uit Nederland en de Sovjetunie / Henk Barnard ... [et al.] ; met tekeningen van Charlotte Vonk. - Amsterdam : Pegasus, 1990. - 156 str. : ilustr. ; 23 cm. - (JM 10+)

ISBN 90-6143-220-0

821.112.5-93(082.2) 821.161.1-93(082.2)=112.5
GER 839.31/.32A TREIN NAAR PAVLOVSK Barbard H.

COBISS.SI-ID 63184738

151.
UPHOFF, Manon
        Begeerte / Manon Uphoff. - Amsterdam : Rainbow Pocketboeken, 1998, cop. 1995. - 196 str. ; 18 cm. - (Rainbow Pocketboek ; 358)

Vsebina: Begeerte ; Palingen en preken ; Brand ; Vlees ; De dwerg ; Honingeiland ; De Lotus ; De operazangeres ; Blikman en Sartorius ; Poep

ISBN 90-417-0098-6

821.112.5-32
GER 839.31/.32 UPHOFF M. Begeerte
COBISS.SI-ID 63346018

152.
UPHOFF, Manon
        De spelers : roman / Manon Uphoff. - Amsterdam : De bezige bij, 2009. - 251 str. ; 21 cm

ISBN 978-90-234-2224-2

821.112.5-31
GER 839.31/.32 UPHOFF M. Spelers
COBISS.SI-ID 63340130

153.
        VAKANTIE! : voorleesverhalen / [Doortje Hannig ... et al.]. - Amsterdam : Leopold, [med 2005 in 2016]. - 121 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Voorleestijd! : 4+)

Avtorji navedeni na str. [5]

ISBN 90-258-4257-7

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32A VAKANTIE! Hannig D.
COBISS.SI-ID 63115874

154.
VAN de Woestijne, Karel
        Aan de hoogste kim : [bloemlezing] : een keuze uit de poëzie / van Karel van de Woestijne ; samengesteld en ingeleid door Anne Marie Musschoot. - 2e druk. - Gent : Poëziecentrum, 1994, cop. 1989. - 250 str. ; 20 cm

ISBN 90-70968-38-X

821.112.5(493)-1
GER 839.31/.32 VAN DE WOESTIJNE K. Aan de hoogste kim

COBISS.SI-ID 63393122

155.
VAN Londersele, Roel Richelieu
        Verzamelde gedichten : een keuze : 1973-1995 / Roel Richelieu Van Londersele. - Gent : Poëziecentrum, [1995]. - 93 str. ; 21 cm

ISBN 90-5655-004-7

821.112.5(493)-1
GER 839.31/.32 VAN LONDERSELE R. R. Verzamelde gedichten

COBISS.SI-ID 63398498

156.
VERBEKE, Annelies, 1976-
        Reus / Annelies Verbeke. - Breda : De Geus, cop. 2006. - 218 str. ; 21 cm

Vlaamse Debuutprijs 2004. - Winaar Gouden Ezelsoor 2005

ISBN 90-445-0654-4

821.112.5(493)-311.2
GER 839.31/.32 VERBEKE A. Reus
COBISS.SI-ID 63340642

157.
VLUGT, Simone van der, 1966-
        Bastiaan komt eraan / Simone van der Vlugt ; met tekeningen van Alex de Wolf. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2001 ([Ljubljana : Delo]). - 88 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 90-269-9391-9

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32 VLUGT S. v. d. Bastiaan
COBISS.SI-ID 112104448

158.
WIERINGA, Tommy
        Dit zijn de namen : roman / Tommy Wieringa. - Amsterdam : De bezige bij, 2013, cop. 2012. - 301 str. ; 22 cm

Libris Literatuur Preis 2013

ISBN 978-90-234-7269-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 WIERINGA T. Dit zijn de namen

COBISS.SI-ID 63365474

159.
WILLE, Riet
        Jee jee jee / Riet Wille ; met illustraties van Merel Eyckerman. - Tielt : Lannoo, cop. 2010. - 73 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-90-209-8193-3

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32M WILLE R. Jee jee jee
COBISS.SI-ID 63183970

160.
        ZWARTE Piet, wiedewiedewiet : [het omkeerboek voor Sinterklaas] / [Nannie Kuiper ... [et al.] ; met illustraties van Philip Hopman ... et al.]. - Houten : Van Holkema & Warendorf : Areopagus, cop. 1999 ([Ljubljana : Delo]). - 63, 63 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni na str. [3]. - Hrbtni nasl.: Het omkeerboek voor Sinterklaas en Kerstmis. - Vsebuje tudi besedilo tiskano v obratni smeri: Een boom vol kaarsjes : het omkeerboek voor Kerstmis / [Mariska Hammerstein ... et al. ; met illustraties van Natascha Stenvert ... et al.]

ISBN 90-269-9263-7 (Van Holkema & Warendorf)

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32A ZWARTE PIET Kuiper N.
COBISS.SI-ID 103596032


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


161.
ANDERSON, Janet, 1946-
        The monkey tree / Janet S. Anderson. - 1st ed. - New York : Dutton Children's Books, cop. 1998. - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-525-46032-2 (hc)

821.111(73)-93-31
GER 820M ANDERSON J. Monkey tree
COBISS.SI-ID 63353698

162.
        The ANGLO-Saxon chronicle / translated and edited by Michael Swanton. - Paperback revised ed. - London : Phoenix Press, 2000. - XXXVI, 364 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (A Phoenix Press paperback)

Bibliografija: str. 301-328. - Kazalo

ISBN 978-1-8421-2003-3

811.111'02Anglo-Saxon chronicle5.03 821.111'02.09
GER 820-022 ANGLO-SAXON Swanton M. (ur.)
COBISS.SI-ID 63376738

163.
ARNOLD, Matthew, 1822-1888
        Selections from Matthew Arnold's Poetry / edited by Ralph E. C. Houghton. - Reprinted. - London : Methuen & Co., 1963, cop. 1924. - IX, 211 str. ; 17 cm. - (Methuen's English classics)

821.111-1
GER 820 ARNOLD M. Selections from
COBISS.SI-ID 63222370

164.
ASHBERY, John, 1927-
        Selected poems / John Ashbery. - New York : Penguin Books, 1986, cop. 1985. - 349 str. ; 23 cm. - (The Penguin poets)

Includes index. - Kazalo

ISBN 0-14-058553-2 (broš.)

821.111(73)-1
GER 820(73) ASHBERY J. Selected poems
COBISS.SI-ID 63224418

165.
AUDEN, Wystan Hugh, 1907-1973
        The English Auden : poems, essays and dramatic writings : 1927-1939 / edited by Edward Mendelson. - Reprinted. - London ; Boston : Faber and Faber, 1989, cop. 1977. - XXIII, 469 str. ; 24 cm : avtorj. sl.

Kazalo

ISBN 0-571-11502-0

821.111Auden W. H.3
GER 820 AUDEN W. H. English Auden
COBISS.SI-ID 63202402

166.
BALDWIN, James, 1924-1987
        Giovanni's room / James Baldwin. - London [etc.] : Penguin, 2007. - 149 str. ; 18 cm. - (Great loves ; 17)

ISBN 978-0-141-03294-8

821.111(73=013)-31
GER 820(73) BALDWIN J. Giovanni's (2007)
COBISS.SI-ID 63551842

167.
BEATTY, Paul
        The sellout / Paul Beatty. - 1st Picador ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux : Picador, 2016, cop. 2015. - 288 str. ; 21 cm

National Book Critics Circle Award, 2015. - The Man Booker Prize, 2016

ISBN 978-1-250-08325-8 (broš.)
ISBN 978-0-374-26050-7 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) BEATTY P. Sellout
COBISS.SI-ID 63388514

168.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        First love and other shorts / Samuel Beckett ; [texts written in French translated by the author]. - 1st Grove Press ed., 1st printing. - New York : Grove Press, 1974. - 87 str. ; 21 cm

Vsebina: First love = Premier amour ; From an abandoned work ; Enough = Assez ; Imagination dead imagine = Imagination morte imaginez ; Ping = Bing ; Not I : [a play] ; Breath

ISBN 0-394-49149-1
ISBN 0-8021-0008-2 (Grove Press)

821.111(417)-32 821.133.1-32=111
GER 820 BECKETT S. First
COBISS.SI-ID 63476578

169.
BLAYLOCK, Suzanne
        Ice Queen / Suzanne Blaylock. - London : Sapphire, 2000. - 236 str. ; 20 cm

ISBN 0-352-33517-3

821.111-31-055.34-055.2
GER 820 BLAYLOCK S. Ice Queen
COBISS.SI-ID 63391842

170.
        A BOOK of Scottish verse / edited with an introduction by R. L. Mackie. - Reprinted. - London : Oxford University Press, 1960. - XXXI, 408 str. ; 16 cm. - (The world's classics ; 417)

Kazalo

821.111(410.5)-1(082.2)
GER 820-1A BOOK OF SCOTTISH Mackie R. L. (ur.)

COBISS.SI-ID 63175778

171.
BORICH, Barrie Jean, 1959-
        My lesbian husband : landscapes of a marriage / Barrie Jean Borich. - Saint Paul (MN) : Graywolf Press, cop. 1999. - 294 str. ; 24 cm

ISBN 1-55597-292-6 (cloth)
ISBN 1-55597-310-8 (paperback)

821.111(73)-312.6-055.34-055.2
GER 820(73) BORICH B. J. My lesbian
COBISS.SI-ID 63397986

172.
BROOKE, Rupert, 1887-1915
        The poems of Rupert Brooke : including hitherto unpublished poems / edited and introduced by Timothy Rogers. - A centenary ed. - London : Black Swan, 1987. - IX, 201 str. ; 20 cm

Introduction / Timothy Rogers: str. 11-37. - Kazali

ISBN 0-552-99284-4

821.111-1
GER 820 BROOKE R. Poems of Rupert
COBISS.SI-ID 6235698

173.
BROWNRIGG, Sylvia
        Pages for you / Sylvia Brownrigg. - London ; Basingstoke ; Oxford : Picador, 2002. - 263 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-330-48462-6

821.111(73)-311.2
GER 820(73) BROWNRIGG S. Pages for you
COBISS.SI-ID 63309666

174.
BURGESS, Anthony, 1917-1993
        Peklenska pomaranča / Anthony Burgess ; [prevod Branko Gradišnik]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (tiskano v Španiji). - 159 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 50)

Prevod dela: A clockwork orange. - Nekaj prevajalskih pojasnil / Branko Gradišnik: str. 5-9

ISBN 961-6332-78-3

821.111-311.2
GER 820 BURGESS A. Peklenska pomaranča
COBISS.SI-ID 217444352

175.
        CONTEMPORARY American poetry / edited by A. Poulin. - 4th ed. - Boston [etc.] : Houghton Mifflin, cop. 1985. - XXIX, 727 str. : ilustr. ; 23 cm

Preface / A. Poulin: str. XXVII-XXIX. - Bibliografija: str. 705-709

ISBN 0-395-35805-1

821.111(73)-1
GER 820(73)-1A CONTEMPORARY Poulin A.
COBISS.SI-ID 804

176.
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - New York : Puffin Books, 2013. - 240, 17 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-0-14-241037-0

821.111-93-311.2
GER 820M DAHL R. Matilda
COBISS.SI-ID 63383138

177.
DALTON, Annie
        Invisible threads / Annie Dalton & Maria Dalton. - London : Definitions, 2004. - 228 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-099-43338-9

821.111-93-31
GER 820M DALTON A. Invisible threads
COBISS.SI-ID 63359330

178.
DICK, Philip K.
        Galactic pot-healer / Philip K. Dick. - London : Pan Books, 1972. - 155 str. ; 18 cm. - (Pan science fiction)

ISBN 0-330-23337-8

820(73)-312.9
GER 820(73) DICK P. K. Galactic
COBISS.SI-ID 1005372

179.
DONNE, John, 1572-1631
        Donne : a selection of his poetry / edited with an introduction by John Hayward. - London [etc.] : Penguin Books, 1950. - 182 str. ; 19 cm. - (The Penguin poetry library)

Kazalo

ISBN 0-14-058518-4

821.111-1
GER 820 DONNE J. Donne
COBISS.SI-ID 63210850

180.
DONOGHUE, Emma
        Room : a novel / Emma Donoghue. - London ; Basingstoke ; Oxford : Picador, 2012. - 400, 13 str. ; 20 cm

Hughes & Hughes Irish Novel of the Year, 2010. - Rogers Writers' Trust Fiction Prize, 2010. - Commonwealth Prize for Fiction (Canada & Carribbean), 2011. - Alex Award from the American Library Association, 2011

ISBN 978-1-4472-0281-3

821.111(417)-311.2
GER 820 DONOGHUE E. Room (2012)
COBISS.SI-ID 63309154

181.
DREISER, Theodore
        Stoik / Theodore Dreiser ; [prevedel Jože Stabej]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1968 (Ljubljana : Delo). - 367 str. ; 20 cm. - (Svetovni klasiki)

Prevod dela: The stoic

821.111(73)-311.2=163.6
GER 820(73) DREISER T. Stoik (slv)
COBISS.SI-ID 5698049

182.
FAULKNER, William, 1897-1962
        Sanctuary / William Faulkner. - London : Vintage Books, 2011. - 219 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

ISBN 978-0-099-54102-8

821.111(73)-311.2
GER 820(73) FAULKNER W. Sanctuary (2011)
COBISS.SI-ID 63421794

183.
FENTON, James, 1949-
        Out of danger / James Fenton. - London : Penguin Books, 1993. - 104 str. ; 22 cm

Dobitnik nagrade Whitbread poetry award l. 1994

ISBN 0-14-058719-5

821.111-1
GER 820 FENTON J. Out of danger
COBISS.SI-ID 63194722

184.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Babylon revisited and other stories / by F. Scott Fitzgerald ; with a new afterword by James L. W. West III. - 1st Scribner trade paperback ed. - New York [etc.] : Scribner, 2003, cop. 1965. - 260 str. ; 21 cm

FSF: life and career / James L. W. West III: str. 255-260. - Vsebina: The Ice Palace ; May day ; The diamond as big as Ritz ; Winter dreams ; Absolution ; The rich boy ; The freshest boy ; Babylon revisited ; Crazy Sunday ; The long way out

ISBN 978-0-684-82448-2

821.111(73)-32(081)
GER 820(73) FITZGERALD F. S. Babylon revisited

COBISS.SI-ID 63456354

185.
FLETCHER, Beryl, 1938-
        The silicon tongue / Beryl Fletcher. - North Melbourne (Vic.) : Spinifex Press, 1996. - 235 str. ; 20 cm

ISBN 1-875559-49-3
ISBN 978-1-875559-49-7

821.111(931)-311.2
GER 820(100) FLETCHER B. Silicon tongue
COBISS.SI-ID 63310178

186.
FORREST, Katherine V., 1939-
        Daughters of an amber noon / Katherine V. Forrest. - 1st ed. - Los Angeles : Alyson Books, 2002. - 209 str. ; 22 cm

ISBN 1-55583-663-1 (broš.)

821.111(73)-31-055.34-055.2
GER 820(73) FORREST K. V. Daughters
COBISS.SI-ID 63392866

187.
        GOVOREČI boben : antologija afriško ameriške poezije po letu 1950 / prevedla Kristina Kočan in Samo Šalamon ; [spremna beseda Kristina Kočan ; uredil Robert Titan Felix]. - Murska Sobota : Zveza kulturnih društev, 2006. - 175 str. ; 21 cm. - (Edicije revije Separatio ; 27)

ISBN 961-6485-12-1 (ISBN-10)
ISBN 978-961-6485-12-8 (ISBN-13)

821.111(73=414/=45)-194
GER 820(73=00)A GOVOREČI BOBEN Kočan K. (prev.)

COBISS.SI-ID 58025729

188.
HOPKINS, Gerard Manley, 1844-1889
        Zublji / Gerard Manley Hopkins ; izbral in prevedel, napisal spremno besedo in opombe Veno Taufer. - Ljubljana : Društvo SKAM, 2000 (Ljubljana : Povše). - 95 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Tretji dan ; 7)

Večinoma vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O avtorju na zavihku ov. - Ode stiskam jezika in stiskam srca / Veno Taufer: str. 85-93

ISBN 961-6385-02-X

821.111-1 821.111.09 Hopkins G.M.
GER 820 HOPKINS G. M. Zublji
COBISS.SI-ID 109943296

189.
HUGHES, Ted, 1930-1998
        New selected poems : 1957-1994 / Ted Hughes. - London : Faber and Faber, 1995. - XIII, 332 str. ; 22 cm

Kazali

ISBN 0-571-17378-0 (paperback)
ISBN 0-571-17377-2 (hardback)

821.111-1
GER 820 HUGHES T. New selected
COBISS.SI-ID 141954

190.
HUGHES, Ted, 1930-1998
        Wolfwatching / Ted Hughes. - London ; Boston : Faber and Faber, 1989. - 55 str. ; 20 cm

ISBN 0-571-14167-6 (broš.)
ISBN 0-571-14166-8

821.111-1
GER 820 HUGHES T. Wolfwatching
COBISS.SI-ID 63269986

191.
JORIS, Pierre
        Janus / Pierre Joris. - Rhinebeck (New York) : St. Lazaire Press, cop. 1988. - 32 str. ; 22 cm

821.111(73)-1
GER 820(73) JORIS P. Janus
COBISS.SI-ID 63410274

192.
KEATS, John, 1795-1821
        John Keats : the complete poems / edited by John Barnard. - 2nd ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1987, cop. 1973. - 731 str. ; 20 cm. - (Penguin English poets)

Kazali

ISBN 0-14-042210-2

821.111-1
GER 820 KEATS J. John Keats
COBISS.SI-ID 63243874

193.
LAWRENCE, Thomas Edward
        Seven pillars of wisdom / T. E. Lawrence ; with an introduction by Angus Calder. - Ware (Hertfordshire) : Wordsworth Editions, 1997. - XXVIII, 665 str. ; 20 cm. - (Wordsworth classics of world literature)

Introduction / Angus Calder: str. V-XXV

ISBN 1-85326-469-5
ISBN 978-1-85326-469-6

821.111-94 94(100)"1939/1945"
GER 820 LAWRENCE T. E. Seven pillars
COBISS.SI-ID 13457977

194.
LEA, Sydney, 1942-
        Na votlem ledu / Sydney Lea ; izbral in prevedel Marjan Strojan. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 95 str. ; 21 cm

ISBN 961-231-537-X

821.111(73)-1
GER 820(73) LEA S. Na votlem ledu
COBISS.SI-ID 225295872

195.
LEWIS, Sinclair, 1885-1951
        Kraljevski Kingsblood / Sinclair Lewis ; [prevedel Janez Gradišnik]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952 (v Ljubljana : Ljudska pravica). - 302 str. ; 21 cm

3.000 izv. - Prevod dela: Kingsblood royal. - O pisatelju in delu / J. G.: str. 301-302

821.111(73)-311.2
GER 820(73) LEWIS S. Kraljevski Kingsblood

COBISS.SI-ID 31139585

196.
LEWYCKA, Marina, 1946-
        Two caravans / Marina Lewycka. - London : Penguin, 2008. - 407 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-141-03553-6 (trade pbk)

821.111-31
GER 820 LEWYCKA M. Two caravans
COBISS.SI-ID 15848763

197.
LOWRY, Malcolm
        Under the volcano / Malcolm Lowry ; with an introduction by Michael Schmidt. - London [etc.] : Penguin Books, 2000. - XXIV, 375 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

Introduction / Michael Schmidt: str. VII-XXII. - Bibliografija: str. XXIII-XXIV

ISBN 0-14-118225-3
ISBN 978-0-141-18225-4

821.111-311.2
GER 820 LOWRY M. Under (2000)
COBISS.SI-ID 8592694

198.
MACLACHLAN, Kate
        Love my enemy / Kate MacLachlan. - London : Andersen Press, 2004. - 268 str. ; 20 cm

821.111-93-31
GER 820M MACLACHLAN K. Love my enemy
COBISS.SI-ID 63350882

199.
MILTON, John, 1608-1674
        Milton : poems / selected by Laurence D. Lerner ; introduction by David Daiches. - Reprinted. - London : Penguin Books, 1987, cop. 1971. - 288 str. ; 19 cm. - (The Penguin poetry library)

ISBN 0-14-058505-2

821.111-1
GER 820 MILTON J. Milton
COBISS.SI-ID 43784

200.
        ON the edge / compiled by Aidan Chambers. - London : Macmillan Children's Books, 1991, cop. 1990. - 164 str. ; 18 cm. - (Pan)

Vsebina: Toad in the hole / Patricia Windsor. The trap / Robert Westall. Air pressure / Jan Mark. Local knowledge / Margaret Mahy. The man in the lift / Rex Harley. Eena, Meena / Vivien Alcock. The steel finger / John Gordon. The delicate sound of thunder / Brian Morse.

ISBN 0-330-31983-3

821.111-93-32(082.2)
GER 820M ON THE EDGE Chambers A. (ur)
COBISS.SI-ID 63367266

201.
PRATCHETT, Terry, 1948-2015
        The dark side of the sun / Terry Pratchett. - 1st NEL paperback ed. - London : New English Library, 1978, cop. 1976. - 158 str. ; 18 cm. - (Times mirror)

821.111-312.9
GER 820 PRATCHETT T. Dark side
COBISS.SI-ID 63209058

202.
PUZO, Mario, 1920-1999
        Omertà / Mario Puzo. - London : William Heinemann, 2000. - 316 str. ; 25 cm

ISBN 0-434-00870-2 (trda vezava)
ISBN 0-434-00881-8 (broš.)

821.111(73)-312.4
GER 820(73) PUZO M. Omertà
COBISS.SI-ID 8278834

203.
PYNCHON, Thomas
        V. / Thomas Pynchon. - 1st Harper Perennial modern classics ed. - New York [etc.] : Harper Collins, 2005. - 547 str. ; 21 cm. - (Harper Perennial modern classics)

ISBN 978-0-06-093021-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) PYNCHON T. V.
COBISS.SI-ID 63382626

204.
RANKIN, Ian
        Fleshmarket Close / Ian Rankin. - Paperback ed. - London : Orion, 2005. - 482 str. ; 18 cm. - (An inspector Rebus novel ; 15)

ISBN 0-75286-563-3

821.111-312.4
GER 820 RANKIN I. Fleshmarket
COBISS.SI-ID 9956253

205.
RANKIN, Ian
        The naming of the dead / Ian Rankin. - London : Orion, 2007. - 517 str. ; 18 cm. - (An Inspector Rebus novel ; 16) (An Orion paperback)

ISBN 978-0-7528-8163-8

821.111-312.4
GER 820 RANKIN IAN Naming
COBISS.SI-ID 14562617

206.
RANKIN, Ian
        Resurrection men / Ian Rankin. - Paperback ed. - London : Orion, 2002. - 484 str. ; 18 cm. - (An Inspector Rebus novel / Ian Rankin ; 13) (An Orion paperback)

ISBN 0-75284-822-4
ISBN 978-0-75284-822-8

821.111-312.4
GER 820 RANKIN I. Resurrection
COBISS.SI-ID 1098276446

207.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        The suspect / Michael Robotham. - London : Time Warner Paperbacks, 2005. - 486 str. ; 18 cm

ISBN 0-7515-3479-X

821.111(94)-312.4
GER 820(94) ROBOTHAM M. Suspect
COBISS.SI-ID 10049439

208.
RUSHDIE, Salman
        Two years eight months and twenty-eight nights : a novel / Salman Rushdie. - London : J. Cape, 2015. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-910-70203-1 (hbk.)
ISBN 978-1-910-70204-8 (trade pbk.)

821.111(540)-311.2
GER 820 RUSHDIE S. Two years
COBISS.SI-ID 20400178

209.
SCOBIE, Pamela
        Children of the wheel : a history of the future / Pamela Scobie ; from an original idea by Geoff Husson. - Oxford ; New York ; Toronto : Oxford University Press, 1995. - 216 str. ; 22 cm

ISBN 0-19-271662-X

821.111-93-31
GER 820M SCOBIE P. Children
COBISS.SI-ID 63390306

210.
SCOTT, Walter, Sir, 1771-1832
        Ivanhoe : a romance / Sir Walter Scott ; with an afterword by Compton Mackenzie. - New York ; Scarborough (Ontario) : New American Library, cop. 1962. - 508 str. ; 18 cm. - (A Signet classic ; CY 920)

Bibliografija: str. 498-499. - Kazalo

821.111-311.6
GER 820 SCOTT W. Ivanhoe
COBISS.SI-ID 63290210

211.
        SIR Gawain and the Green Knight / translated by Simon Armitage. - London : Faber and Faber, 2007. - IX, 114 str. ; 20 cm

Introduction / Simon Armitage: str. V-X. - Prevod dela: Gawain and the Grene Knight

ISBN 978-0-571-22328-2

821.111'04-131=111
GER 820-023 SIR GAWAIN Armitage S.(prev.)
COBISS.SI-ID 63430498

212.
SMITH, Zadie
        Swing time / Zadie Smith. - UK [i. e. London] [etc.] : Hamish Hamilton, 2016. - 453 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-241-14415-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-241-24731-0 (broš.)

821.111-311.2
GER 820 SMITH Z. Swing time
COBISS.SI-ID 22172981

213.
STEIN, Gertrude, 1874-1946
        The autobiography of Alice B. Toklas / by Gertrude Stein. - [S. l.] : Stellar Classics, cop. 2013 (printed and manufactured in the United States of America). - 176 str. ; 23 cm

ISBN 978-80-87888-34-6

821.111(73)-94 929Stein G. 929Toklas A.B.
GER 820(73) STEIN G. Autobiography
COBISS.SI-ID 63391586

214.
STEVENS, Wallace, 1879-1955
        Planet na mizi : izbrane pesmi / Wallace Stevens ; pesmi je izbral, prevedel in opombe ter spremno besedo napisal Veno Taufer ; esej Iracionalni element v poeziji je prevedla Lara Simona Taufer. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2000 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 202 str. ; 21 cm. - (Harmonium)

Pesnik resničnosti izmišljij / Veno Taufer: str. 193-197

ISBN 961-231-212-5

821.111(73)-1 821.111(73).09 Stevens W.
GER 820(73) STEVENS W. Planet na mizi
COBISS.SI-ID 109863168

215.
TARTT, Donna
        The goldfinch / Donna Tartt. - 1st domestic mass market ed. - New York ; Boston ; London : Little, Brown and Company, 2016. - 962 str. ; 19 cm

The Pulitzer Prize for Fiction, 2014

ISBN 978-0-316-05542-0

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TARTT D. Goldfinch
COBISS.SI-ID 63390562

216.
THOMAS, Dylan
        The poems of Dylan Thomas / edited with an introduction and notes by Daniel Jones. - 11th printing. - New York : A New Directions Book, cop. 1971. - XIX, 291 str.

Kazalo

ISBN 0-8112-0398-0

821.111-1
GER 820 THOMAS D. Poems of Dylan
COBISS.SI-ID 63206754

217.
THOMAS, R. S.
        R. S. Thomas / selected and edited by Anthony Thwaite. - London : J. M. Dent, cop. 1996. - XI, 116 str. ; 20 cm. - (Everyman's poetry ; 7)

ISBN 0-460-87811-5

821.111-1
GER 820 THOMAS R. S. R. S. Thomas
COBISS.SI-ID 63234402

218.
        TWENTY one-act plays / selected by John Hampden. - London : J. M. Dent & Sons, 1938. - XX, 331, 15 str. ; 18 cm. - (Everyman's library : poetry & the drama ; 947)

821.111-2
GER 820-2A TWENTY ONE-ACT Hampden J. (ur.)

COBISS.SI-ID 63232610

219.
VONNEGUT, Kurt
        Cat's cradle / Kurt Vonnegut. - Reprinted. - London [etc.] : Penguin Books, 1988, cop. 1963. - 178 str. ; 20 cm

ISBN 0-14-002308-9

821.111(73)-311.9
GER 820(73) VONNEGUT K. Cat's cradle
COBISS.SI-ID 1025473389

220.
WHITMAN, Walt, 1819-1892
        The complete poems / Walt Whitman ; edited by Francis Murphy. - Reprinted. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1986. - 892 str. ; 20 cm. - (Penguin classics)

Kazali

ISBN 0-14-042222-6

821.111(73)-1
GER 820(73) WHITMAN W. Complete poems
COBISS.SI-ID 7239481

221.
WILLIAMS, John Edward, 1922-1994
        Stoner : [a novel] / John Williams ; with an introduction by John McGahern. - London : Vintage Books, 2012. - XVI, 288 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Introduction / John McGahern: str. IX-XVI

ISBN 978-0-099-56154-5

821.111(73)-311.2 821.111(73).09Williams J.E.
GER 820(73) WILLIAMS J. E. Stoner
COBISS.SI-ID 1105000030

222.
WILLIAMS, Tennessee
        The glass menagerie / Tennessee Williams ; with an introduction by Robert Bray. - 8th impression. - Harmondsworth : Penguin Books, 2009. - XVII, 92 str. ; 20 cm. - (Penguin books. Drama) (Modern classics)

Introduction / Robert Bray. - str.VII-XIII

ISBN 978-0-141-19026-6

821.111(73)-2
GER 820(73) WILLIAMS T. Glass (2008)
COBISS.SI-ID 1945803

223.
WRIGHT, C. D., 1949-
        Steal away : selected and new poems / C. D. Wright. - 2nd ed. - Port Townsend : Copper Canyon Press, 2003. - 227 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-55659-194-5 (broš.)
ISBN 1-55659-172-1 (trda vezava)

821.111(73)-1
GER 820(73) WRIGHT C. D. Steal away
COBISS.SI-ID 63392098

224.
ZEISES, Lara M.
        Bringing up the bones / Lara M. Zeises. - New York : Delacorte Press, 2002. - 213 str. ; 19 cm

ISBN 0-385-73001-2

821.111(73)-93-31
GER 820M ZEISES L. M. Bringing up
COBISS.SI-ID 63354466


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


225.
BLAMIRES, Harry
        Twentieth-century English literature / Harry Blamires. - New York : Schocken Books, 1982. - VII, 304 str., [16] str. pril. ; 21 cm. - (History of literature series)

Bibliografija: str. 275-278. - Kazalo

ISBN 0-8052-0772-4

821.111(091)"19"
GER 820(091) BLAMIRES H. Twentieth-century

COBISS.SI-ID 63342946

226.
GOGWILT, Christopher Lloyd
        The invention of the West : Joseph Conrad and the double-mapping of Europe and empire / Christopher GoGwilt. - Stanford (CA) : Stanford University Press, 1995. - VIII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija str. 263-272. - Kazalo

ISBN 0-8047-2401-6 (cloth)

821.111.09Conrad J.
GER 820.09 Conrad J. GOGWILT C. L.
COBISS.SI-ID 63537250

227.
GRAY, Richard J., 1944-
        American poetry of the twentieth century / Richard Gray. - 4th impression. - London ; New York : Longman, 1992, cop. 1990. - XVI, 424 str. ; 22 cm. - (Longman literature in English series)

Bibliografija: str. 366-380. - Kazalo

ISBN 0-582-49444-3 (ppr)
ISBN 0-582-49437-0 (csd)

820(73).09-1"19"
GER 820(73).09-1 GRAY R. American poetry
COBISS.SI-ID 63478626

228.
GRAY, Richard J., 1944-
        American poetry of the twentieth century / Richard Gray. - London ; New York : Longman, 1990. - XVI, 424 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 366-380. - Kazalo

ISBN 0-582-49437-0 (csd)
ISBN 0-582-49444-3 (ppr)

821.111(73).09-1"19"
GER 820(73).09-1 GRAY R. American poetry
COBISS.SI-ID 20741632

229.
MOZETIČ, Uroš, 1961-2016
        Anna Christie and Desire under the elms by Eugene Gladstone O'Neill : the response to their productions on the Slovene stage : angleška diplomska naloga / Uroš Mozetič. - Ljubljana : [U. Mozetič], 1987. - 114 f. ; 30 cm

Fakultetna Prešernova nagrada za 1987. - Bibliografija: f. 103-107. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., PZE za germanske jezike in književnosti

821.111(73).09-2O'Neill E.:792(497.4)(043.2)
GER DiplA MOZETIČ U. Anna
COBISS.SI-ID 63492962

230.
MOZETIČ, Uroš, 1961-2016
        T. S. Eliot's attitude towards modern man in The Waste land and in The hollow men : diplomska naloga / Uroš Mozetič. - Ljubljana : [U. Mozetič], 1985. - 33, [5] f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 33. - Univ. Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija v Ljubljani

821.111.09-1Eliot T. S.(043.2)
GER DiplA MOZETIČ U. T. S. Eliot's
COBISS.SI-ID 63494498

231.
NAJDER, Zdzisław
        Joseph Conrad : a life / Zdzisław Najder ; translated by Halina Najder. - 2nd, extensively revised English-language ed. - Rochester (NY) : Camden House, 2007. - XXIV, 745 p., [32] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: Życie Conrada-Korzeniowskiego. - Bibliografija: str. 687-703. - Kazali

ISBN 978-1-57113-347-2
ISBN 1-57113-347-X

821.111.09Conrad J. 929Conrad J.
GER 820.09 Conrad J. NAJDER Z.
COBISS.SI-ID 63535202

232.
PEPETONE, Gregory G., 1946-
        Hogwarts and all : Gothic perspectives on children's literature / Gregory G. Pepetone. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2012. - 236 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-0060-4
ISBN 1-4331-0060-6

821.111.09-93-312.9"18/20" 821.111(73).09-93-312.9
GER 820.09-3/-9 PEPETONE G. G. Hogwarts and all

COBISS.SI-ID 63393890

233.
        POUND'S artists : Ezra Pound and the visual arts in London, Paris and Italy. - London : The Tate Gallery, 1985. - 176 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

Bibliografija: str. 11

ISBN 0-946590-26-5 (paper)
ISBN 0-946590-28-1 (cloth)

821.111(73).09-1Pound E.:7.038.53
GER 820.09 Pound E. POUND'S ARTISTS
COBISS.SI-ID 63494754

234.
SMITH, Stan, 1943-
        W. H. Auden / Stan Smith. - Plymouth : Northcote House, cop. 1997. - XIII, 107 str. : avtorj. sl. ; 22 cm. - (Writers and their work)

Selected bibliography: str. 98-101. - Kazalo

ISBN 0-7463-0736-5

821.111.09Auden W. H.
GER 820.09 Auden W. H. SMITH S.
COBISS.SI-ID 63216482

235.
TANNER, Tony
        Jane Austen / Tony Tanner. - Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1986. - IX, 291 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 286-288. - Kazalo

ISBN 0-674-47173-3 (trda vezava)
ISBN 0-674-47174-1 (broš.)

821.111.09Austen J.
GER 820.09 Austen J. TANNER T.
COBISS.SI-ID 63302754

236.
WAGNER-Martin, Linda, 1936-
        Toni Morrison and the maternal : from The bluest eye to Home / Linda Wagner-Martin. - New York [etc.] : P. Lang, 2014. - XI, 211 str. ; 23 cm. - (Modern American literature : new approaches, ISSN 1078-0521 ; vol. 67)

Bibliografija: str. 183-203. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-2457-0

821.111(73).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. WAGNER-MARTIN L.

COBISS.SI-ID 63396962


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


237.
BERG, Sibylle, 1962-
        Der Tag, als meine Frau einen Mann fand : Roman / Sibylle Berg. - München : C. Hanser, 2015. - 253 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-24760-4 (trda vezava)

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BERG S. Tag
COBISS.SI-ID 16691602

238.
BRANDSTETTER, Alois, 1938-
        Romulus und Wörthersee : ein poetisches Wörterbuch / Alois Brandstetter. - Salzburg ; Wien : Residenz, 1989. - 124 str. ; 21 cm

ISBN 3-7017-0592-5

821.112.2(436)-7
GER 830 BRANDSTETTER A. Romulus
COBISS.SI-ID 63413090

239.
BUSTA, Christine, 1915-1987
        Erfreuliche Bilanz : Dialektgedichte / Christine Busta ; herausgegeben von Christine Tavernier-Gutleben ; in Zusammenarbeit mit Annette Steinsiek und Ursula A. Schneider. - Salzburg ; Wien : O. Müller, cop. 2013. - 196 str. : avtorj. sl. + 1 zvočni CD

Bibliografija: str. 191-193

ISBN 978-3-7013-1205-4

821.112.2(436)-1
GER 830 BUSTA C. Erfreuliche
COBISS.SI-ID 63288674

240.
GRIGORCEA, Dana
        Dana Grigorcea. - Fotogr. - O avtorici: str. 155. - Vsebuje: Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit : (Auszug aus dem Roman) / Dana Grigorcea: str. 156-159 ; Prvinski občutek nedolžnosti : (odlomek iz romana) / Dana Grigorcea ; prevedla Tina Štrancar: str. 160-163 ; The primary sense of innocence : (excerpt from the novel) / Dana Grigorcea ; translated by Jason Blake: str. 164-167.

V: Vilenica / 31. Mednarodni literarni festival = 31st International Literary Festival. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2016. - ISBN 978-961-6995-12-2. - Str. 154-167.

821.112.2(494)-32(082.24)
COBISS.SI-ID 63530850

241.
HAUSEMER, Georges
        Das Institut : Erzählung / Georges Hausemer. - 1. Aufl. - Esch-sur-Sûre : Op der Lay, 1989. - 81 str. ; 19 cm. - (Op der Lay ; 104)

ISBN 2-87967-003-9

821.112.2(435.9)-32
GER 830 HAUSEMER G. Institut
COBISS.SI-ID 63321954

242.
HAUSEMER, Georges
        Schill oder Die Entfernungen : Erzählung / Georges Hausemer ; [Zeichnungen Maurice Ney]. - [Luxemburg] : G. Binsfeld, cop. 1982. - 94 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Kiosk-Literatur ; 1)

821.112.2(435.9)-32
GER 830 HAUSEMER G. Schill
COBISS.SI-ID 63320930

243.
HELMINGER, Nico, 1953-
        Besuch bei den älteren Werken des Mondes : Sequenzen & Gedichte / Nico Helminger ; mit Illustrationen von Jean Delvaux. - 1. Aufl. - Differdingen : Éditions Phi, 2008. - 116 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Reihe Graphiti ; D-17)

ISBN 978-2-87962-257-6

821.112.2(435.9)-1
GER 830 HELMINGER N. Besuch
COBISS.SI-ID 63326562

244.
HOHLER, Franz, 1943-
        Das Ende eines ganz normalen Tages / Franz Hohler. - 1. Aufl. - München : Luchterhand, cop. 2008. - 109 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-630-87283-4

821.112.2(494)-32
GER 830 HOHLER F. Ende
COBISS.SI-ID 63286626

245.
KOLTZ, Anise
        Gedichte / Anise Koltz. - Luxemburg : LVB - der Freundeskreis, 1959. - [62] str. ; 26 cm. - (LVB - Der Freundeskreis ; Bd. 15)

821.112.2(435.9)-1
GER 830 KOLTZ A. Gedichte
COBISS.SI-ID 63325538

246.
KOLTZ, Anise
        Den Tag vergraben : [Gedichte] / Anise Koltz. - München ; Esslingen : Bechtle, cop. 1969. - 45 str. ; 19 cm. - (Bechtle Lyrik ; Bd. 19)

Dodatek k nasl. na ov.

821.112.2(435.9)-1
GER 830 KOLTZ A. Tag vergraben
COBISS.SI-ID 63325282

247.
        LITERATUR über Literatur : eine österreichische Anthologie / herausgegeben von Petra Nachbaur und Sigurd Paul Scheichl ; mit einem Vorwort von Wendelin Schmidt-Dengler. - Graz : Styria, cop. 1995. - 320 str. ; 24 cm

ISBN 3-222-12357-8

821.112.2(436)-82
GER 830(436)A LITERATUR Nachbaur P.(ur.)
COBISS.SI-ID 38196481

248.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Betrachtungen eines Unpolitischen / Thomas Mann ; Nachwort von Hanno Helbling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 609 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. [611]

ISBN 3-10-048234-4

821.112.2-4:32(430)
GER Z.D. 830 MANN T. Betrachtungen
COBISS.SI-ID 235706

249.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Der Erwählte : Roman / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 1980. - 297 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen von Peter de Mendelssohn: str. 263-297. - Bibliografija: str. [299]

ISBN 3-10-048221-2

821.112.2-311.6
GER Z.D. 830 MANN T. Erwählter
COBISS.SI-ID 236730

250.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Königliche Hoheit : Roman / Thomas Mann ; Nachwort von Albert von Schirnding. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1984. - 391 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

ISBN 3-10-048236-0

821.112.2-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Königliche Hoheit
COBISS.SI-ID 237242

251.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Leiden und Größe der Meister / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1982. - 1188 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen [von Peter de Mendelssohn]: str. 1069-1188. - Bibliografija: str. 1179-1188

ISBN 3-10-048227-1

821.112.2-4
GER Z.D. 830 MANN T. Leiden
COBISS.SI-ID 237754

252.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Rede und Antwort / Thomas Mann ; Nachwort von Helmut Koopmann. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1984. - 737 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 711-732. - Vsebuje zbirke esejev: Über eigene Werke ; Huldigungen und Kränze : über Freunde, Weggefährten und Zeitgenossen

ISBN 3-10-048237-9

821.112.2-4
GER Z.D. 830 MANN T. Rede und Antwort
COBISS.SI-ID 235962

253.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Sämtliche Erzählungen : in zwei Bänden. 2 / Thomas Mann. - 4. Aufl. - Berlin : S. Fischer, 1994, cop. 1967. - 470 str. ; 20 cm

Vsebina: Herr und Hund : ein Idyll ; Gesang vom Kindchen : Idylle ; Tristan und Isolde ; Unordnung und frühes Leid ; Mario und der Zauberer : ein tragisches Reiseerlebnis ; Die vertauschten Köpfe : eine indische Legende ; Das Gesetz ; Die Betrogene

ISBN 3-10-348116-0

821.112.2-32
GER 830 MANN T Sämtliche
COBISS.SI-ID 4932360

254.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Späte Erzählungen / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1981. - 538 str. ; 18 cm. - (Gesammelte in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen [von Peter de Mendelssohn]. - Bibliografija: str. 537-538. - Vsebina: Herr und Hund ; Gesang vom Kindchen ; Tristan und Isolde ; Unordnung und frühes Leid ; Mario und der Zauberer ; Die vertauschten Köpfe ; Das Gesetz ; Die Betrogene

ISBN 3-10-048225-5

821.112.2-32
GER Z.D. 830 MANN T. Späte Erzählungen
COBISS.SI-ID 63477090

255.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Über mich selbst : autobiographische Schriften / Thomas Mann ; Nachwort von Martin Gregor-Dellin. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 534 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 523-532

ISBN 3-10-048235-2

821.112.2-4:929Mann T. 929Mann T.
GER Z.D. 830 MANN T. Über mich selbst
COBISS.SI-ID 237498

256.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Von Deutscher Republik : politische Schriften und Reden in Deutschland / Thomas Mann ; Nachwort von Hanno Helbling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1984. - 406 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 399-406

ISBN 3-10-048238-7

821.112.2-4:32(430)
GER Z.D. 830 MANN T. Von Deutscher Republik

COBISS.SI-ID 235450

257.
SELEC, Michel
        Kammermusik : eine Sterbenskomödie / Michel Selec. - 2. Aufl. - Nospelt : Ultimomondo, 2013. - 190 str. ; 15 cm

ISBN 978-2-919933-90-7

821.112.2(435.9)-311.2
GER 830 SELEC M. Kammermusik
COBISS.SI-ID 63412066

258.
SUPINO, Franco
        Wasserstadt : Träume, Geld und Wirklichkeit / Franco Supino. - Originalausg., 1. Aufl. - Solothurn : Kwasi, cop. 2013. - 317 str. ; 22 cm. - (KW ; 11)

O avtorju: str. [318]

ISBN 978-3-906183-11-4

821.112.2(494)-93-311.2
GER 830M SUPINO F. Wasserstadt
COBISS.SI-ID 22157576

259.
WILDGANS, Anton, 1881-1932
        Rede über Österreich / Anton Wildgans. - 2. Aufl. - Salzburg : Das Bergland-Buch, 1976, cop. 1963. - 44 str. ; 20 cm

ISBN 3-7023-0060-0

821.112.2(436)-84
GER 830 WILDGANS A. Rede
COBISS.SI-ID 2327046

260.
WOLF, Klaus-Peter
        Leestÿger. Paardenverhalen / Klaus-Peter Wolf ; met tekeningen van Irmtraut Teltau ; vertaald door Suzanne Braam. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 1998 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 61 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (AVI-niveau 6)

Prevod dela: Leselöwen. Pferdegeschichten. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 90-269-9128-2

821.112.2-93-32=112.5
GER 830M WOLF K. P. Paardenverhalen
COBISS.SI-ID 75885568

261.
        ZUM Glück gibt's Österreich : junge österreichische Literatur / herausgegeben von Gustav Ernst und Karin Fleischanderl. - Originalausg. - Berlin : K. Wagenbach, cop. 2003. - 143 str. ; 19 cm. - (Wagenbachs Taschenbuch ; 456)

ISBN 3-8031-2456-5

821.112.2(436)(082.2)
GER 830(436)A ZUM GLÜCK Ernst G.(ur.)
COBISS.SI-ID 63455586


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


262.
        GESELLSCHAFTEN in Bewegung : Literatur und Sprache in Krisen- und Umbruchzeiten / Ernest W. B. Hess-Lüttich, Carlotta von Maltzan, Kathleen Thorpe (Hrsg.) ; Redaktion Ernest W. B. Hess-Lüttich. - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2016. - 429 str. : ilustr. - (Cross-cultural communication, ISSN 0945-9588 ; vol. 29) (Publikationen der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik ; vol. 20)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Abstract. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-631-67174-0

821.112.2.09(082) 821.112.2(494).09(082) 821(6).09(082) 316.73=112.2
GER 830.09"19/2" GESELLSCHAFTEN Hess-LüttichE. W. B.

COBISS.SI-ID 63104098

263.
        IN alle Richtungen gehen : Reden und Aufsätze über Hugo Loetscher / herausgegeben von Jeroen Dewulf ; unter Mitarbeit von Rosmarie Zeller. - Zürich : Diogenes, cop. 2005. - 609 str. : avtorj. sl. ; 19 cm

Eine Biobibliographie nach Themen / Minna Studer-Adler. - Bibliografija: str. 592-[610]

ISBN 3-257-06466-7

821.112.2(494).09Loetscher H. 016:821.112.2(494)Loetscher H.
GER 830.09 Loetscher H. DEWULF J.(ur.)
COBISS.SI-ID 63299426

264.
        LITERARISCHER Pazifismus und pazifistische Literatur : Bertha von Suttner zum 100. Todestag / herausgegeben von Johann Georg Lughofer, Stephane Pesnel. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016. - 257 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-8260-5649-9
ISBN 3-8260-5649-3

821.112.2(436).09Suttner B.v.:172.4(082) 172.4:82.09Suttner B.v.(082)
GER AR LUGHOFER J. G. LITERARISCHER
COBISS.SI-ID 63457122

265.
LUGHOFER, Johann Georg
        Nicht mehr lieferbar : zu Bertha von Suttners Stellung in Kanon und Forschung / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Literarischer Pazifismus und pazifistische Literatur / herausgegeben von Johann Georg Lughofer, Stephane Pesnel. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016. - ISBN 978-3-8260-5649-9. - Str. 17-26.

821.112.2(436).09Suttner B.v.:172.4
COBISS.SI-ID 63457634

266.
LUGHOFER, Johann Georg
        Vorwort / Johann Georg Lughofer und Stéphane Pesnel.

V: Literarischer Pazifismus und pazifistische Literatur / herausgegeben von Johann Georg Lughofer, Stephane Pesnel. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016. - ISBN 978-3-8260-5649-9. - Str. 9-15.

821.112.2(436).09Suttner B.v.:172.4
COBISS.SI-ID 63457378

267.
        Die NIBELUNGEN : Sage - Epos - Mythos / herausgegeben von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ute Obhof. - Wiesbaden : Reichert, 2003. - VIII, 656 str., 130 str. pril. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-89500-347-6
ISBN 978-3-89500-347-9

821.112.2'04.09Nibelungenlied(082) 398.22(=11):821.112.2'04.09 257.4:821.112.2'04.09
GER 830-023.09 Nibelungen Heinzle J. (ur.)

COBISS.SI-ID 63368034

268.
        NOCH einmal Dichtung und Politik : vom Text zum politisch-sozialen Kontext, und zurück / herausgegeben von Oswald Panagl und Walter Weiss. - Wien ; Köln ; Graz : Böhlau, cop. 2000. - 462 str. ; 24 cm. - (Studien zu Politik und Verwaltung ; Bd. 69)

Hrbtni nasl.: Dichtung und Politik. - Bibliografija: str. 409-444. - Kazali

ISBN 3-205-99289-X

821.112.2(436).09:32(082)
GER 830(436).09 NOCH EINMAL Panagl O.(ur.)

COBISS.SI-ID 63310434

269.
        Die ÖSTERREICHISCHE Literatur seit 1945 : eine Annäherung in Bildern / herausgegeben im Auftrag des Österreichischen Literaturarchivs, der Österreichischen Nationalbibliothek und der Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur von Volker Kaukoreit und Kristina Pfoser. - Stuttgart : P. Reclam jun., cop. 2000. - 360 str. : č-b fotogr. ; 31 cm

Kazalo

ISBN 3-15-010473-4

821.112.2(436).09"1945/2000"
GER 830(436).09 ÖSTERREICHISCHE Kaukoreit V.(ur.)

COBISS.SI-ID 112794112

270.
STIX, Gottfried W.
        Die gesuchte Mitte : Skizzen zur österreichischen Literatur- und Geistesgeschichte / Gottfried W. Stix ; herausgegeben von Herbert Zeman. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2006. - 402 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 401-402

ISBN 978-3-205-77568-3

821.112.2(436).09 930.85(436)
GER 830 STIX G. W. Gesuchte Mitte
COBISS.SI-ID 63290978

271.
        THOMAS Bernhard / Herausgeber Hermann Korte. - 4. Aufl., Neufassung. - München : edition text + kritik, 2016 . - 180 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; 43 (4. Aufl. Neufassung))

Bibliografija v opombah pri večini prispevkov

ISBN 978-3-86916-537-0
ISBN 3-86916-537-5

821.112.2(436).09(082)
COBISS.SI-ID 63099234

272.
VIRANT, Špela
        "Die Kunst ist immer eine andere Kunst" oder Die Sprache als Schild und Peitsche : zu Thomas Bernhards Die Macht der Gewohntheit und Alte Meister / Špela Virant. - Bibliografija: str. 222.

V: Text + Kritik. - ISSN 0040-5329. - 43 (4. Aufl., Neufassung) (2016), str. 213-222.

821.112.2(436).09Bernhard T.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 63099490

273.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Integracija v švicarsko družbo : primer Meral Kureyshi / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 131-133. - Izvleček v slov. in angl.

V: Migracije / [uredili Vanesa Matajc, Špela Virant]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts, 2016. - (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632 ; 10, 2). - ISBN 978-961-237-884-4. - Letn. 10, št. 2 (2016), str. 121-135.

doi: 10.4312/ah.10.2.121-135

821.112.2(494).09Kureyshi M. 314.15(494)
COBISS.SI-ID 63107170


821.161 VZHODNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI


274.
BRODSKIJ, Iosif Aleksandrovič, 1940-1996
        Less than one : selected essays / Joseph Brodsky. - 2nd printing. - New York : Farrar Straus Giroux, 1986. - 501 str. ; 21 cm

821.161.1-4=111 821.111(73)-4
GER 88 BRODSKIJ I. A. Less than one
COBISS.SI-ID 63242594


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


275.
KORUN, Barbara
        Samen ademhalen = Sodihanje / Barbara Korun ; vertaling Glenn Du Ville & Phaedra Claeys ; inleiding Samo Krušič. - Amsterdam : Pegasus : Stichting Slavische Literatuur, 2016. - 75 str. ; 20 cm. - (Slavische Cahiers, ISSN 1871-3262 ; No. 26)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v nizozem.

ISBN 978-90-6143-424-5

821.163.6-1 821.163.6-1=112.5
GER 886.3 KORUN B. Samen ademhalen
COBISS.SI-ID 63466338

276.
NOVAKOVIĆ, Novica
        Angel fall / Novica Novakovič ; translated by Špela Vintar ; edited by Lynn Levin. - Chattanooga : PM Chapbooks, cop. 1999. - [12] str. ; 22 cm

ISBN 1-881489-32-9

821.163.6-1
GER 886.3 NOVAKOVIĆ N. Angel fall
COBISS.SI-ID 104317440


929 BIOGRAFIJE


277.
COLLS, Robert
        George Orwell : English rebel / Robert Colls. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015, cop. 2013. - XIV, 330 str., [16] str. pril. ; 24 cm

Bibliografija: str. 237-304. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968081-8
ISBN 0-19-968081-7

929Orwell G. 821.111.09:929Orwell G.
GER 820.09 Orwell G. COLLS R.
COBISS.SI-ID 63455330

278.
SHIELDS, Carol, 1935-2003
        Jane Austen / Carol Shields. - 3rd impression. - London : Phoenix, 2003. - 177 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7538-1256-3

929Austen J. 821.111(71)-312.6
GER 820.09 Austen J. SHIELDS C.
COBISS.SI-ID 63429730


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO