COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI NOVEMBER-DECEMBER 201602 KNJIŽNIČARSTVO. BIBLIOTEKARSTVO. KNJIŽNICE


1.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Der Kulturtransfer und die Lesekultur in Laibach (Ljubljana) Ende des 19. Jahrhunderts / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 150-153. - Abstract ; Povzetek: Kulturni transfer in bralna kultura v Ljubljani konec 19. stoletja.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 49, [št.] 1/2 (2016), str. 139-154.

doi: 10.4312/an.49.1-2.139-154

027.4(497.4Ljubljana)"189":028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62767202


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


2.
        DEUTSCHES Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert : biographisch-bibliographisches Handbuch / begründet von Wilhelm Kosch ; fortgeführt von Carl Ludwig Lang. - Bern ; München : K. G. Saur, 2000-<2017>. - Zv. <1-27> ; 25 cm

Od 5.-14. zv. urednik Konrad Feilchenfeldt, od 15. zv. dalje Lutz Hagestedt. - Od 2. zv. dalje kraja izida: Zürich und München. - Od 14. zv. dalje izhaja pri založbi W. de Gruyter, Berlin in New York

Dosedanja vsebina:
Bd. 1: Aab - Bauer. - 2000. - XV str., 736 stolp.
Bd. 2: Bauer-Ose - Björnson. - 2001. - XIV str., 722 stolp.
Bd. 3: Blaas - Braunfels. - 2001. - XIV str., 670 stolp.
Bd. 4: Braungart - Busta. - 2003. - XIV str., 688 stolp.
Bd. 5: Butenschön - Dedo. - 2003. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 6: Deeg - Dürrenfeld. - 2004. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 7: Dürrenmatt - Ernestus. - 2005. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 8: Erni - Fischer. - 2005. - XIV str., 638 stolp.
Bd. 9: Fischer - Abendroth - Fries. - 2006. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 10: Fries - Gellert. - 2007. - XV, 620 stolp.
Bd. 11: Gellert - Gorski. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 12: Gorsleben - Grunenberg. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 13: Grunenberg - Hallwig. - 2009. -XIV, str., 608 stolp.
Bd. 14: Halm - Hauptmann. - 2010. - XV, 528 str.
Bd. 15: Hauptmann - Heinemann. - 2010. - XIII str, 604 stolp.
Bd. 16: Heinemann - Henz. - 2011. - XIII, 610 stolp.
Bd. 17: Henze - Hettwer. - 2011. - XIII, 612 stolp.
Bd. 18: Hetz - Hix. - 2012. - XIII, 644 stolp.
Bd. 19: Hladej - Hohlbein. - 2012. - XIII, 606 stolp.
Bd. 20: Hohler - Hubensteiner. - 2013. - XIII str., 585 stolp.
Bd. 21: Huber - Imgrund. - 2013. - XIII str., 610 stolp.
Bd. 22: Imhasly - Jann. - 2014. - XIII str., 612 stolp.
Bd. 23: Jannack - Jonigk. - 2014. - XV str., 604 stolp.
Bd. 24: Jonke - Kafitz. - Cop. 2015. - XV str., 584 stolp.
Bd. 25: Kafka - Karnein. - Cop. 2016. - XV str., 606 stolp.
Bd. 26: Karner - Kelter. - Cop. 2016. - XVI str., 608 stolp.
Bd. 27: Kelterborn - Kippenberger. - Cop. 2017. - XVI str., 606 stolp.

ISBN 3-908255-00-7 (celota)
ISBN 3-908255-01-5 (zv. 1)
ISBN 3-908255-02-3 (zv. 2)
ISBN 3-908255-03-1 (zv. 3)
ISBN 3-908255-04-X (zv. 4)
ISBN 3-908255-05-8 (zv. 5)
ISBN 3-908255-06-6 (zv. 6)
ISBN 3-908255-00-7 (zv. 7)
ISBN 3-908255-08-2 (zv. 8)
ISBN 3-908255-09-0 (zv. 9)
ISBN 978-3-908255-00-0 (zv. 10)
ISBN 978-3-908255-11-6 (zv. 11)
ISBN 978-3-908255-12-3 (zv. 12)
ISBN 978-3-908255-13-0 (zv. 13)
ISBN 978-3-11-023160-1 (zv. 14)
ISBN 978-3-11-023161-8 (zv. 15)
ISBN 978-3-11-023162-5 (zv. 16)
ISBN 978-3-11-023163-2 (zv. 17)
ISBN 978-3-11-023164-9 (zv. 18)
ISBN 978-3-11-023165-6 (zv. 19)
ISBN 978-3-11-023166-3 (zv. 20)
ISBN 978-3-11-023167-0 (zv. 21)
ISBN 978-3-11-023168-7 (zv. 22)
ISBN 978-3-11-023169-4 (zv. 23)
ISBN 978-3-11-023170-0 (zv. 24)
ISBN 978-3-11-040434-0 (zv. 25)
ISBN 978-3-11-045295-2 (zv. 26)
ISBN 978-3-11-045298-3 (zv. 27)

821.112.2.09:929"19"(031) 929:821.112.2.09"19"(031) 016:821.112.2:929"19"(031)
GER Lex 830 DEUTSCHES 20. Jahrh.
COBISS.SI-ID 44709121

3.
        DUDEN Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen, rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil, einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache] / herausgegeben von der Dudenredaktion. - 7., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Mannheim ; Zürich : Dudenverlag, cop. 2011. - 2112 str. : tabele ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-3-411-05507-4

811.112.2(038)
GER Lex 803.0 DUDEN DEUTSCHES Universalwb./2011

COBISS.SI-ID 62713954


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


4.
KUNEJ, Neža, 1981-
        Aktualizacija naslovov športnih poročevalnih besedil : primerjava slovenskega in angleškega dnevnega tiska = Headline foregrounding in sports reporting : comparison of Slovenian and English daily papers : diplomsko delo / Neža Kunej. - Ljubljana : [N. Kunej], 2016. - 84 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v slov., daljši povzetek v angl. - Mentorici Marjeta Vrbinc, Monika Kalin Golob. - Bibliografija: str. 75-81. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede

[070:79]:811.163.6:811.111'38(043.2) [811.163.6:811.111'38]:070:79(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KUNEJ N. Aktualizacija
COBISS.SI-ID 62940514


159.9 PSIHOLOGIJA


5.
VONK, Roos
        Liefde, lust en ellende / Roos Vonk ; mit illustraties van Claudie de Cleen. - [Schiedam] : Scriptum, cop. 2013. - 154 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Scriptum Psychologie)

ISBN 978-90-5594-294-7

159.9(035)=112.5
GER 159.9 VONK R. Liefde
COBISS.SI-ID 62815842


305 ŽENSKO VPRAŠANJE. POLOŽAJ ŽENSKE. ŠTUDIJE SPOLOV


6.
GRAH, Katja, 1985-
        From traditional gender roles to their reversals : a case study of Cinderella and The paper bag Princess = Od tradicionalnih spolnih vlog do njihovih zamenjav : študija na primerih Pepelke in Princese v papirnati vrečki : diplomsko delo / Katja Grah. - Ljubljana : [K. Grah], 2016. - 57 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 53-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

305:[398.2:82-343](043.2) 821.111(73).09-34Munsch R.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRAH K. From traditional
COBISS.SI-ID 62861410

7.
TOLIĆ, Anita
        Komunizem v ZDA in vpliv na "drugi val" ženskega gibanja : CPUSA, proletarska književnost in "rdeči" feminizem = Communism in the U.S. and its role in the emergence of the "2nd wave" feminism : CPUSA, proletarian literature, and "red" feminism : diplomsko delo / Anita Tolić. - Ljubljana : [A. Tolić], 2016. - VI, 84 f. ; 31 cm

Besedilo v slov., poglavje 7 Tillie Olsen v angl., daljši povzetek v angl. - Mentorja Lilijana Burcar, Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 78-83. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za anglistiko

305:329.15(73)(043.2) 821.111(73):305(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplA TOLIĆ A. Komunizem SOC DIP 3 TOLIĆ A. III 2372
COBISS.SI-ID 62956130


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


8.
        JEZIKI za Evropo : 30 projektov za spodbujanje učenja jezikov / [pripravila] Evropska komisija, GD Izobraževanje in kultura. - Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/lingua/br2007_sl.pdf. - Ov. nasl.

ISBN 978-92-79-05820-2

[81'243:37]:061.1EU
GER 800:37 JEZIKI ZA EVROPO ES 2007
COBISS.SI-ID 602691

9.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Evropski oddelek kot razvojni projekt / Andreja Retelj. - Ilustr.

V: 270 let Gimnazije Novo mesto / [urednica Nuša Rustja. - Novo mesto : Gimnazija, 2016. - ISBN 978-961-90383-5-2. - Str. 36-38.

373.5(497.4Novo mesto):811.112.2'243
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 63031394

10.
RETELJ, Andreja, 1980-
        "Potrebujemo več prakse!" : kako bodoče učiteljice in učitelji nemščine vrednotijo svoje izkušnje z mikropoučevanjem? = "We need more practice!" : how future teachers evaluate their experiences with micro-teaching? / Andreja Retelj, Brigita Kosevski Puljić. - Tabele. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 152-154. - Povzetek ; Abstract ; Povzetek v nem.

V: Revija za elementarno izobraževanje. - ISSN 1855-4431. - Letn. 9, št. 4 (dec. 2016), str. 139-154.

378.147:811.112.2'243
COBISS.SI-ID 63067746


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


11.
ČURK, Tomaž
        Evaluation of serious computer games for learning English orthography = Evalvacija izobraževalnih računalniških iger za učenje angleške ortografije : diplomsko delo / Tomaž Čurk. - Ljubljana : [T. Čurk], 2016. - V, 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 55-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[37.091.3:811.111]: [004:794](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČURK T. Evaluation
COBISS.SI-ID 62482530

12.
        KULTURELLES Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext : Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache / Camilla Badstübner-Kizik, Almut Hille (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang Edition, cop. 2015. - 316 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Posener Beiträge zur angewandten Linguistik, ISSN 2191-3536 ; Bd. 7)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-65746-1

811.112.2'243:37.091.3(082) 930.85:37.091.3(082)
GER 803.0:37 KULTURELLES Badstübner-K. C.(ur.)

COBISS.SI-ID 62968930

13.
        LITERARISCHE Bildung im kompetenzorientierten Deutschunterricht / Heidi Rösch (Hrsg.). - 1. Aufl. - Stuttgart : Fillibach bei Klett, 2016, cop. 2013. - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-12-688034-3

37.091.3:821.112.2(082)
GER 82:37 LITERARISCHE Rösch H.(ur.)
COBISS.SI-ID 62505314

14.
ŠKERBINC, Albina
        Applying Glasser's choice theory to teaching English = Uporaba Glasserjeve teorije izbire pri poučevanju angleščine : diplomsko delo / Albina Škerbinc. - Ljubljana : [A. Škerbinc], 2016. - IV, 73 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 70-73. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKERBINC A. Applying
COBISS.SI-ID 62621538

15.
URANIČ, Sandra
        Using video games in foreign language classrooms = Uporaba video iger pri pouku tujih jezikov : magistrsko delo / Sandra Uranič. - Ljubljana : [S. Uranič], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 48-51. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243:794-028.23(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB URANIČ S. Using
COBISS.SI-ID 62929250


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


16.
ANDREJAŠ, Urška
        Slovensko-angleški terminološki glosar s področja življenjskih zavarovanj : diplomsko delo / Urška Andrejaš. - Ljubljana : [U. Andrejaš], 2016. - 44 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., slovarska gesla v slov. in angl. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: str. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:368.91=163.6=111(043.2) 368.91(038)=163.6=111
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ANDREJAŠ U. Slovensko-angleški
COBISS.SI-ID 62901090

17.
ARHAR Holdt, Špela
        Ohranjanje jezikovne zahtevnosti besedil pri prevajanju testov PISA [Elektronski vir] / Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Arhar-Kosem_Ohranjanje-jezikovne-zahtevnosti-besedil-pri-prevajanju-testov-PISA. pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 11. 2016. - El. članek obsega 6 str. - Bibliografija: str. 25-26.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 21-26.

[81'24:37.091.26]:81'25 81'25:[81'24:37.091.26]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62522466

18.
BRUS, Nina
        Comparative analysis of verb forms in headlines and leads of English and Slovenian Agency news items = Primerjalna analiza glagolskih oblik v naslovih in vodilih angleških in slovenskih agencijskih novic : diplomsko delo / Nina Brus. - Ljubljana : [N. Brus], 2016. - 84 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl., primeri tudi v slov., daljši povzetek v slov. - Mentor Gašper Ilc, somentorica Monika Kalin Golob. - Bibliografija: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede

[811.111'366.57:811.163.6]:070.431(043.2) 070.431:[811.111'366.57:811.163.6]
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BRUS N. Comparative
COBISS.SI-ID 62817378

19.
BUDKOVIČ, Neža
        Prevajanje lastnih imen v antologiji pravljic Svetlane Makarovič : diplomsko delo / Neža Budkovič. - Ljubljana : [N. Budkovič], 2016. - 58 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 49-53. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'367.622.12=163.6=111(043.2) 81'255.4:821.163.6-34Makarovič S.=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl BUDKOVIČ N. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62881122

20.
DAMIŠ, Barbara
        Slovensko-angleški glosar izdelkov domačih in umetnostnih obrti na Slovenskem : diplomsko delo / Barbara Damiš. - Ljubljana : [B. Damiš], 2016. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., slovarska gesla v slov. in angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 69-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:745/749=163.6=111(043.2) 745/749(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DAMIŠ B. Slovensko-angleški
COBISS.SI-ID 62895714

21.
ERJAVEC, Tomaž, 1960-
        Predgovor k zborniku konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika = Preface to the Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities [Elektronski vir] / Darja Fišer, Tomaž Erjavec. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Uvodni-del_Preface.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v slov. in angl. - Opis vira z dne 7. 12. 2016.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. I-II.

81'322:004.773 004.773:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62904418

22.
FIŠER, Darja, 1978-
        Preface [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-2016_Preface.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 12. 2016.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 1.

81'322:004.773 004.773:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62904162

23.
GLOBALEX (2016 ; Portorož)
        Lexicographic resources for human language technology [Elektronski vir] : Workshop programme / GLOBALEX 2016, [Portorož], 24th May 2016 ; [editors Ilan Kernerman ... et al.]. - El. zbornik. - [Paris : ELRA - European Language Resources Association], 2016. - 101 str.

Način dostopa (URL): http://ailab.ijs.si/globalex/files/2016/06/LREC2016Workshop-GLOBALEX_Proceedings-v2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 24. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 101 str. - Publikacija vsebuje program konference in prispevke. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih

81'322'374:004(082)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62741602

24.
GOLOBIČ, Ana
        Non-finites in the Slovene matura examination = Neosebne glagolske oblike na slovenski maturi : diplomsko delo / Ana Golobič. - Ljubljana : [A. Golobič], 2016. - 67 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: f. 61-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.4:37.091.27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOLOBIČ A. Non-finites
COBISS.SI-ID 62787682

25.
HUSEJNOVIĆ, Karmelina
        An analysis of translations of journalistic texts in licenced magazines = Analiza prevodov novinarskih besedil v licenčnih revijah : diplomsko delo / Karmelina Husejnović. - Ljubljana : [K. Husejnović], 2016. - 93 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., primeri prevodov tudi v slov., daljši povzetek v slov. - Mentorici Eva Sicherl, Monika Kalin Golob. - Bibliografija: f. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede

811.111'373.43=163.6:070(043.2) 070:811.111'373.43=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HUSEJNOVIĆ K. Analysis
COBISS.SI-ID 62660706

26.
INTERNATIONAL Conference on Language Resources and Evaluation (10 ; 2016 ; Portorož)
        LREC 2016 Portorož [Elektronski vir] : workshop abstracts / Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, May 23-28, 2016, Portorož ; assistant editors Sara Goggi, Hélène Mazo. - El. zbornik. - Paris : ELRA - European Language Resources Association, 2016. - 256 str.

Način dostopa (URL): http://lrec2016.lrec-conf.org/media/filer_public/2016/06/14/lrec2016-boa-ws.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Uredniki delavnic navedeni pri poglavjih s povzetki posameznih delavnic. - Opis z dne 25. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 256 str.

ISBN 978-2-9517408-9-1

81'322'374:004(082)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62753378

27.
KAŠIČ, Grega
        The language of political correctness = Jezik politične korektnosti : diplomsko delo / Grega Kašič. - Ljubljana : [G. Kašič], 2016. - 47 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: str. 45-46. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAŠIČ G. Language
COBISS.SI-ID 62788706

28.
KLENOVŠEK, Nina, 1982-
        Strategije krajšanja tvitov pri moških in ženskah v slovenskem in angleškem jeziku : diplomsko delo / Nina Klenovšek. - Ljubljana : [N. Klenovšek], 2016. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 54-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

[811.163.6:811.111'322]:004.773(043.2) 004.773:[811.163.6:811.111'322](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KLENOVŠEK N. Strategije
COBISS.SI-ID 62930786

29.
KMETEC, Jasna, 1983-
        Understanding onomatopoeia through sound symbolism and iconicity : diplomsko delo / Jasna Kmetec. - Ljubljana : [J. Kmetec], 2016. - VI, 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 67-77. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611(043.2) 811.111'373.47
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KMETEC J. Understanding
COBISS.SI-ID 63055970

30.
KOSEM, Iztok
        Innovative approaches in lexicography : benefits for under-resourced languages and language learning / Iztok Kosem. - Avtorj. sl.

V: Advancing language teaching with lexicography and corpus-building. - Quezon City : University of Philippines, Diliman, 2016. - Str. 1-2.

81'374:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62773090

31.
LENARDIČ, Jakob
        The middle construction in English and Slovene from a formal linguistic perspective = Srednjiška zgradba v angleščini in slovenščini z vidika formalnega jezikoslovja : magistrsko delo / Jakob Lenardič. - Ljubljana : [J. Lenardič], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo v angl. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'364:811.163.6'364(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB LENARDIČ J. Middle
COBISS.SI-ID 62792802

32.
MICHELIZZA, Mija
        Tipološka analiza spletnih besedil [Elektronski vir] / Maja Michelizza. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Michelizza-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016. - Bibliografija: str. 129.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 118-129.

81'42:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62913890

33.
NOČ, Katarina
        Načini zapisovanja kitajskih lastnih imen v romanu Porte de la Paix céleste : diplomska seminarska naloga / Katarina Noč. - Ljubljana : [K. Noč], 2015. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele lastnih imen v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'367.622.12:[003.344=581](043.2) 811.581'363.622.12:003.344=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOČ K. Načini zapisovanja
COBISS.SI-ID 62493538

34.
NOVAK, Blaž, 1987-
        Contrastive analysis of participial structures in English and Slovene = Kontrastivna analiza deležniških struktur v angleščini in slovenščini : diplomsko delo / Blaž Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2016. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 66-67. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'367.625.43:81'25=111=163.6(043.2) 81'25:81'367.625.43=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NOVAK B. Contrastive
COBISS.SI-ID 62670434

35.
NOVAK, Petra, 24.6.1980-
        Corpus research and a contrastive approach to collocations containing intensifying adverbs = Korpusna in kontrastivna analiza kolokacij s prislovnimi intenzifikatorji : diplomsko delo / Petra Novak. - Ljubljana : [P. Novak], 2016. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 46-47. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'322:811.163.6'373.72=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NOVAK P. Corpus
COBISS.SI-ID 63066722

36.
PERTOT, Katerina
        #Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem omrežju @Twitter [Elektronski vir] / Katerina Pertot, Maja Petrovčič, Nika Strojan. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Pertot-et-al_Analiza-novih-komunikacijskih-elementov.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 6 str. - Bibliografija: str. 244. - Izvleček v slov. in angl.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 239-244.

81'322:004.773 004.773:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62590050

37.
        RAZVOJ učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil [Elektronski vir] / Jaka Čibej ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 11. 2016. - El. članek obsega 7 str. - Bibliografija: str. 45-46.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 40-46.

81'32'366'367:004.773 004.773:81'32'366'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62529890

38.
SMAJIĆ, Melita
        Kontrastivna analiza angleškega in slovenskega besedišča in angleško-slovenski slovar s področja domačega pivovarstva : magistrsko delo / Melita Smajić. - Ljubljana : [M. Smajić], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., slovarska gesla v slov. in angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega študija. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: str. 48-52. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:663.4=111=163.6(043.2) 663.4(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER MagB SMAJIĆ M. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 62977122

39.
SRDANOVIĆ, Irena, 1974-
        GDEX for Japanese [Elektronski vir] : automatic extraction of good dictionary example candidates / Irena Srdanović, Iztok Kosem. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://ailab.ijs.si/globalex/files/2016/06/LREC2016Workshop-GLOBALEX_Proceedings-v2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 11. 2016. - Bibliografija: str. 63-64. - Abstract.

V: Lexicographic resources for human language technology [Elektronski vir] / GLOBALEX 2016, [Portorož], 24th May 2016. - [Paris : ELRA - European Language Resources Association], 2016. - Str. 57-64.

81'374:[371.091.3:811.521]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62741858

40.
ŠKERL, Jure
        Razdvoumljanje besednega pomena pri strojnih prevajalnikih Amebis Presis, Google Translate in MT@EC [Elektronski vir] / Jure Škerl. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Skerl_Razdvoumljanje-besednega-pomena-pri-strojnih-prevajalnikih.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 249. - Izvleček v slov. in angl.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 245-249.

81'322.4:81'37 81'25'322.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62591074

41.
ŠTEFANČIČ, Alenka
        Translating agented and agentless passives from English to Slovene = Prevajanje trpnika z izraženim in brez izraženega vršilca dejanja iz angleščine v slovenščino : diplomsko delo / Alenka Štefančič. - Ljubljana : [A. Štefančič], 2016. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Marvin. - Bibliografija: str. 68-69. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.573:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'366.573=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠTEFANČIČ A. Translating
COBISS.SI-ID 62488418

42.
ŽALODEC, Petra
        Angleško-slovenski slovar duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja psihoaktivnih snovi : kriteriji po DSM in klasifikacije po MKB-10 : diplomsko delo / Petra Žalodec. - Ljubljana : [P. Žalodec], 2016. - 111 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., slovarska gesla v slov. in angl. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:613.83=111=163.6(043.2) 613.83(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ŽALODEC P. Angleško-slovenski
COBISS.SI-ID 62893666

43.
ŽERDIN, Goran
        A comparison of English and Slovene causative and anticausative constructions = Primerjava kavzativnih in antikavzativnih struktur v angleščini in slovenščini : diplomska naloga / Goran Žerdin. - Ljubljana : [G. Žerdin], 2016. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl., primeri tudi v slov. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 49-50. - Abstract ; Izvleček. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367:811.163.6'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŽERDIN G. Comparison
COBISS.SI-ID 62827362


811.11 GERMANSKI JEZIKI


44.
LEVY Scherrer, Paula
        Rivstart A1 + A2. Övningsbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. - 2a uppl., 4e tryckning. - Stockholm : Natur & Kultur, 2016, cop. 2014. - 192 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-91-27-43421-9

811.113.6'243(076)
GER 803.97 RIVSTART A1+A2 Övningsbok/2016
COBISS.SI-ID 62714210

45.
LEVY Scherrer, Paula
        Rivstart A1 + A2. Textbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. - 2a uppl., 4e tryckning. - Stockholm : Natur & Kultur, 2016, cop. 2014. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-91-27-43420-2

811.113.6'243(075.8)
GER 803.97 RIVSTART A1+A2 Textbok/2016
COBISS.SI-ID 62713698

46.
        SCHOOLSLAG : 3/4 vmbo / Marijke Asscheman ... [et al.]. - 1e druk. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, cop. 2000 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 308 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 308. - Kazalo

ISBN 90-280-5638-6

811.112.5'243:37.035(075)
GER 803.93 SCHOOLSLAG Asscheman M.
COBISS.SI-ID 109823744


811.111 ANGLEŠČINA


47.
COATS, Steven
        Grammatical frequencies and gender in Nordic Twitter Englishes [Elektronski vir] / Steven Coats. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-2016_Coats_Grammatical-Frequencies-and-Gender.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 10. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 15-16. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 12-16.

811.111(100):004.773 004.773:811.111(100)
COBISS.SI-ID 62515810

48.
JERONČIČ, Nina
        Internet memes : teaching English with new internet vernacular = Internetni memi : poučevanje angleščine z novim internetnim žargonom : magistrsko delo / Nina Jerončič. - Ljubljana : [N. Jerončič], 2016. - 103 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[811.111'243:37.091.3]:004.738.5(043.2) 004.738.5:[811.111:37.091.3](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JERONČIČ N. Internet
COBISS.SI-ID 62962530

49.
KAVČIČ Mikuž, Helenca
        Using poetry in ELT primary and secondary classrooms = Uporaba poezije pri pouku tujega jezika - angleščine v osnovni in srednji šoli : diplomsko delo / Helenca Kavčič Mikuž. - Ljubljana : [H. Kavčič Mikuž], 2016. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 62-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2) 811.111'243:821.111-1
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAVČIČ MIKUŽ H. Using
COBISS.SI-ID 62655586

50.
KELBIČ, Sara
        Middle English : variants and styles across the regions = Srednja angleščina : različice in stili po pokrajinah : diplomsko delo / Sara Kelbič. - Ljubljana : [S. Kelbič], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 52-54. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'04(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KELBIČ S. Middle
COBISS.SI-ID 62739298

51.
KOZELJ, Urša
        Diving into the reading skill and improving it with pre-reading, while-reading and post-reading activities : diplomsko delo / Urša Kozelj. - Ljubljana : [U. Kozelj], 2016. - 65 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 62-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3:028(043.2) 028:811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOZELJ U. Diving
COBISS.SI-ID 62728802

52.
LEDER, Sara Helena
        Development of modality from Old English to Modern English period = Razvoj modalnosti od staroangleškega obdobja do moderne angleščine : diplomsko delo / Sara Helena Leder. - Ljubljana : [S. H. Leder], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 58-60. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.59(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LEDER S. H. Development
COBISS.SI-ID 62740834

53.
MILAVEC Žnidaršič, Mojca
        Motivation for English language learning in Slovenian prisons : diplomska naloga / Mojca Milavec Žnidaršič. - Ljubljana : [M. Milavec Žnidaršič], 2016. - V, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 54-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:343.811(497.4)(043.2) 343.811(497.4):81'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MILAVEC ŽNIDARŠIČ M. Motivation
COBISS.SI-ID 62727010

54.
MIRNIK, Jerneja
        Linguistic and sociolinguistic aspects of Jamaican Creole as presented in the poetry of Louise Bennett Coverley = Lingvistični in sociolingvistični vidiki jamajške kreolščine v poeziji Louise Bennett Coverley : diplomsko delo / Jerneja Mirnik. - Ljubljana : [J. Mirnik], 2016. - 50 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 47-49. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111.8(729.2):81'27(043.2) 821.111(729.2).09-1Bennett-Coverley L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MIRNIK J. Linguistic
COBISS.SI-ID 63055458

55.
MOHORIČ, Aleš, 1987-
        Gender bias in the English language : the notion of the epicene pronoun = Spolska pristranskost v angleškem jeziku : koncept obojespolnega zaimka : diplomsko delo / Aleš Mohorič. - Ljubljana : [A: Mohorič], 2016. - V, 61 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 56-61. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'27:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MOHORIČ A. Gender
COBISS.SI-ID 62946146

56.
POLLAK, Tomaž
        Word-formation processes and semantic changes of words in the video game League of Legends = Besedotvorni procesi in pomenske spremembe besed v video-igri League of Legends : diplomsko delo / Tomaž Pollak. - Ljubljana : [T. Pollak], 2016. - 67 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 65-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:794-028.23(043.2) 794-028.23:81.111'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POLLAK T. Word-formation
COBISS.SI-ID 62486882

57.
REMIH, Mateja, 1992-
        English proficiency and language perceptions in Slovenia across generations = Znanje angleščine in odnos različnih generacij do angleščine v Sloveniji : magistrsko delo / Mateja Remih. - Ljubljana : [M. Remih], 2016. - 41 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 39-40. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243(497.4)3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB REMIH M. English
COBISS.SI-ID 62964322

58.
SODEC, Tina
        The effectiveness of the Helen Doron method with Slovenian learners = Učinkovitost metode Helen Doron pri slovenskih učencih : diplomsko delo / Tina Sodec. - Ljubljana : [T. Sodec], 2016. - V, 45 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 43-44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SODEC T. Effectiveness
COBISS.SI-ID 62725730

59.
SOFTIĆ, Mateja
        Promoting a culture of dialogue in the secondary English classroom = Spodbujanje kulture dialoga pri pouku angleškega jezika v gimnazijah : diplomsko delo / Mateja Softić. - Ljubljana : [M. Softić], 2016. - VI, 51 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 48-50. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SOFTIĆ M. Promoting
COBISS.SI-ID 62727522

60.
TAYLOR, Sandra
        Gerund : a nominal verb or a verbal noun = Glagolnik : samostalniški glagol ali glagolski samostalnik : diplomsko delo / Sandra Taylor. - Ljubljana : [S. Taylor], 2016. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: f. 31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.43(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TAYLOR S. Gerund
COBISS.SI-ID 62790754

61.
WEST, Michael Philip, 1888-1973
        A dictionary of spelling : British and American / Michael West. - 2nd impression. - London : Longmans, 1964. - VI, 122 str. ; 19 cm

811.111'342.22(03)
GER 802.0-1 WEST M. P. Dictionary
COBISS.SI-ID 655203


811.112.2 NEMŠČINA


62.
        ÄSTHETISCHES Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht : Literatur - Theater - bildende Kunst - Musik - Film / Nils Bernstein und Charlotte Lerchner (Hg.). - Göttingen : Universitätsverlag, 2014. - VIII, 382 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Materialien Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1866-8283 ; Bd. 93)

Bibliografija in izvleček v nem. pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-86395-183-2

[811.112.2'243:37.091.3]:7(082)
GER AR LUGHOFER J. G. ÄSTHETISCHES
COBISS.SI-ID 56169826

63.
BRAČIČ, Stojan
        Zum stilistischen Mehrwert von Funktionsverbgefügen / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 138.

V: Wort - Text - Diskurs / Magdalena Duś, Robert Kołodziej, Tomasz Rojek (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang Edition, 2016. - (Danziger Beiträge zur Germanistik, ISSN 1617-8440 ; Bd. 53). - ISBN 978-3-631-66755-2. - Str. 127-138.

811.112.2'367'38
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62733666

64.
KREVS Birk, Uršula
        Einführung in die germanistische Linguistik : eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz / Uršula Krevs Birk ; [avtorji risb Konstantin Kostja Birk, Aljoša Birk in Tomislav Birk]. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 131-135. - Kazalo

ISBN 978-961-237-871-4

811.112.2-112(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0 KREVS BIRK U. Einführung '16 GER AR KREVS BIRK U. Einführung '16
COBISS.SI-ID 287216896

65.
LESKOVEC, Andrea
        Badstübner-Kizik, Camilla; Hille, Almut (Hrsg.)(2015), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. (=Reihe: Posener Beiträge zur angewandten Linguistik) Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang / rezensiert von Andrea Leskovec. - Knjižna ocena.

V: Zielsprache Deutsch. - ISSN 0341-5864. - Jg. 43, Nr. 3 (2016), str. 79-84.

[811.112.2'243:316.7]:37.091.3(049.3) 37.091.3:[811.112.2'243:316.7]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 63034210

66.
        NEMŠKI teksti II : za študente zgodovine / besedila pripravila Aleksandra Serše in Niko Hudelja. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino : Arhiv SR Slovenije, 1988 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - II, 147 str. ; 30 cm

300 izv. - Izbrana besedila v nem., slovarček v nem. in slov., uvodni komentarji v slov.

811.112.2(093.2)(075.8) (093.2)=112.2(075.8) 930.25(497.4)(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0-07:1/9 SERŠE A. Nemški ZGO 2 GER AR HUDELJA N. Nemški ZGO 2
COBISS.SI-ID 24102913

67.
        PHONOTHEK intensiv [Dva medija] : Aussprachetraining / Autoren Ursula Hirschfeld ... [et al.] ; Herausgeber Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock. - 1. Aufl. - München : Klett-Langenscheidt, cop. 2013
176 str. : ilustr. ; 24 cm
2 zvočna CD-ja ; 12 cm
(Deutsch. Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-12-606385-2 (Knj.)
ISBN 978-3-12-606386-9 (CD-ja)

811.112.2'342(076.1)
GER 803.0-4 PHONOTHEK INTENSIV Hirschfeld U. GER CD 803.0-4 PHONOTHEK INTENSIV HirschfeldU.

COBISS.SI-ID 62945378

68.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Sprechkompetenz im DaF-Unterricht an slowenischen Gymnasien : von der Theorie zur Praxis / Andreja Retelj. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/7186/6892. - Bibliografija: str. 231-232. - Povzetek: Govorna zmožnost pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah: od teorije do prakse ; Abstract:Speaking competence in German as a foreign language class in Slovenian secondary schools: from theory to practice.

V: Vestnik za tuje jezike. - ISSN 1855-8453. - Letn. 8, št. 1 (2016), str. 217-233.

doi: 10.4312/vestnik.8.217-233

811.112.2'243:373.5(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 63064162

69.
TOPLAK, Damir
        Zum Gebrauch von Phrasemen in der Textsorte Sportübertragung im Internet, Fernsehen und Rundfunk = K uporabi frazemov v besedilni vrsti športni komentar na internetu, televiziji in radiu / Damir Toplak. - Ljubljana : [D. Toplak], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 79. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:796(043.2) [81'373.7:796]:654.191(043.2) [004.738.5:796]:81'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TOPLAK D. Zum Gebrauch
COBISS.SI-ID 62490722


811.13 ROMANSKI JEZIKI


70.
COLLOQUE international Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones (2016 ; Skopje)
        Livre des résumés [Elektronski vir] / Colloque international Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Skopje, 4-5 novembre 2016 ; [organisée par] Département de langues et lettératures romanes = Kniga na rezimea / Megunaroden simpozium Istoto, sličnoto i različnoto vo jazikot, vo kniževnosta i vo kulturata vo frankofonskite zemji, Skopje, 4-5 noemvri 2016 ; [organiziran od strana na] Katedra za romanski jazici i kniževnosti. - El. zbornik. - Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Filološki fakultet Blaže Koneski, Katedra za romanski jazici i kniževnosti, 2016. - 60 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): https://mega.nz/#F!v4kWzZhT!3DHHR1rzZevQ6u7sNm6rJQ. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 15. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 60 str.

811.133.1:316.7(048.3)(082) 821.133.1.09:316.7(048.3)(082)
COBISS.SI-ID 62626402


811.163.6 SLOVENŠČINA


71.
ARH, Mateja, 1982-
        Anglicisms in Slovene written Media = Anglicizmi v slovenskih pisnih virih : diplomsko delo / Mateja Arh. - Ljubljana : [M. Arh], 2016. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'373.45:811.111(043.2) 81'373.45:070(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ARH M. Anglicisms
COBISS.SI-ID 62735970

72.
ARHAR Holdt, Špela
        Korpusi in korpusno jezikoslovje [Elektronski vir] / Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - Str. 7-25.

811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62929762

73.
ARHAR Holdt, Špela
        Predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino [Elektronski vir] / Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc, Iztok Kosem. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Arhar-et-al_Predstavitveni-portal-spletnih-jezikovnih-virov-za-slo.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček v slov. in angl.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 27-31.

811.163.6'322:004.9 004.9:811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62584674

74.
ARHAR Holdt, Špela
        Skladenjska analiza (ne)skladenjske slovenščine [Elektronski vir] / Špela Arhar Holdt. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Arhar-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 12. 2016. - Bibliografija: str. 179.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 165-179.

811.163.6'26'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62830178

75.
BIRO, Nina
        Primerjava žanra pisem bralcev v slovenskih in angleških medijih : diplomsko delo / Nina Biro. - Ljubljana : [N. Biro], 2016. - 67 f. ; 30 cm : graf. prikazi ; tabele

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 58-65. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'27:070(043.2) 811.111'27:070(043.2) 070=163.6=111:81'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl BIRO N. Primerjava
COBISS.SI-ID 62839650

76.
DOBROVOLJC, Helena
        Knjižnojezikovni standard in splet [Elektronski vir] / Helena Dobrovoljc. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Dobrovoljc-izro%C4%8Dki.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Dobrovoljc-delavnica.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 100-117.

811.163.6'26:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62913634

77.
FIŠER, Darja, 1978-
        Predgovor [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Str. [4]. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-JANES-sola-2016-Predgovor.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - .

811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62904674

78.
FIŠER, Darja, 1978-
        Predgovor [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Str. 5-6. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-JANES-tabor-2016-Predgovor.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - .

811.163.6:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62905186

79.
FIŠER, Darja, 1978-
        Predstavitev projekta in korpusa JANES [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Fi%C5%A1er-predstavitev.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 11. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 5-21.

811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62815586

80.
FIŠER, Darja, 1978-
        Raziskovanje računalniško posredovane komunikacije [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Fi%C5%A1er-RRPK-izro%C4%8Dki.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Fi%C5%A1er-RSS-delavnica.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Fi%C5%A1er-RSS-vaje.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 22-47.

811.163.6'322:004.773
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62847330

81.
GANTAR, Polona
        Frazeologija v spletni slovenščini [Elektronski vir] / Polona Gantar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - Str. 55-77.

811.163.6'373.7:004.77
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62932322

82.
GANTAR, Polona
        Korpusna frazeologija [Elektronski vir] / Polona Gantar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Gantar-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 12. 2016. - Bibliografija: str. 203.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 180-203.

811.163.6'322'373.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62827874

83.
GOLI, Teja
        Analiza krajšanja slovenskih sporočil na družbenem omrežju Twitter [Elektronski vir] / Teja Goli, Eneja Osrajnik, Darja Fišer. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Goli-et-al_Analiza-krajsanja-slovenskih-sporocil.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 6 str. - Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček v slov. in angl.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 77-82.

811.163.6'322:004.773 004.773:811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62584930

84.
ILC, Gašper
        Unaccusatives in Slovenian from a cross-linguistic perspective / Gašper Ilc and Tatjana Marvin. - Ilustr. - Bibliografija: str. 165-166. - Povzetek v angl.

V: Formal studies in Slovenian syntax / edited by Franc Lanko Marušič and Rok Žaucer. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, cop. 2016. - (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829 ; vol. 236). - ISBN 978-90-272-5719-2. - Str. 145-166.

doi: 10.1075/la.236.07ilc

811.163.6'367.625
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62949730

85.
LOGAR, Nataša, 1976-
        Interpretacija korpusnih podatkov [Elektronski vir] / Nataša Logar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Logar-izro%C4%8Dki.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Logar-delavnica.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016. - Bibliografija: str. 78.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 57-81.

811.163.6'26'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62911842

86.
        LUŠČENJE in jezikoslovna analiza kolokacij iz korpusa Šolar [Elektronski vir] / Tadeja Rozman ... [et al.]. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Rozman-et-al_Luscenje-in-jezikoslovna-analiza-kolokacij-iz-korpusa-Solar.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - Bibliografija: str. 223-224.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 222-224.

811.163.6'24'322:37.091.3 37.091.3:81'373
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62586466

87.
MIKOLIČ, Tamara
        Slovenščina v stiku z drugimi jeziki [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Jaka Čibej. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016-Mikoli%C4%8D-%C4%8Cibej_izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - Str. 94-118.

811.163.6'322:004.773
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62874210

88.
PERKO, Gregor, 1973-
        Tvornost tujih in prevzetih glagolskih predpon v slovenščini / Gregor Perko, Mojca Schlamberger Brezar. - Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/PerkoSchBre.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 180. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Toporišičeva obdobja / [urednika Erika Kržišnik, Miran Hladnik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij = Symposium ; 35). - ISBN 978-961-237-866-0. - Str. 173-180.

811.163.6'373.611:929Toporišič J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62638178

89.
POPIČ, Damjan
        Jezik in spol [Elektronski vir] / Damjan Popič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Popi%C4%8D-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 11. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 130-164.

811.163.6:305
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62815074

90.
POPIČ, Damjan
        Standardna in spletna slovenščina [Elektronski vir] / Damjan Popič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - Str. 26-54.

811.163.6'26:004.77
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62932066

91.
ROZMAN, Tadeja, 1978-
        Je Janes šolar? [Elektronski vir] / Tadeja Rozman. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Rozman-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 82-99.

811.163.6'26'322
COBISS.SI-ID 62913122

92.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        Povedkovo določilo in povedkov prilastek - res dve različni skladenjski funkciji? / Mojca Schlamberger Brezar. - Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Schlamberger.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 262. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Toporišičeva obdobja / [urednika Erika Kržišnik, Miran Hladnik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij = Symposium ; 35). - ISBN 978-961-237-866-0. - Str. 255-262.

811.163.6'367.335.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62638690

93.
        SENTIMENT annotation of Slovene user-generated content [Elektronski vir] / Darja Fišer ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Fiser-et-al_Sentiment-Annotation-of-Slovene-User-Generated-Content.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 11. 2016. - Bibliografija: str. 70.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 65-70.

811.163.6:004.77 004.77:811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 29921063

94.
        SLOVAR tviterščine [Elektronski vir] / Polona Gantar ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Gantar-et-al_Slovar-tviterscine.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 11. 2016. - El. članek obsega 7 str. - Bibliografija: str. 75-76.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 71-76.

811.163.6'373.46'374:004.773
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62530402

95.
        SLOVENSKA znanstvena besedila [Elektronski vir] : prototipni korpus in načrt analiz / Tomaž Erjavec ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Erjavec-et-al_Slovenska-akademska-besedila.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 11. 2016. - El. članek obsega 7 str. - Bibliografija: str. 63-64.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 58-64.

811.163.6'322'373.46:001
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62530146

96.
STABEJ, Marko
        Spreminjanje jezika [Elektronski vir] / Marko Stabej. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016.pdf. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/Zbornik-gradiv-JANES-sola-2016-Stabej-izro%C4%8Dki.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 1. Poletna šola spletne slovenščine JANES za študente, Ljubljana, 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-853-0. - Str. 48-56.

811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62830690

97.
VALENČIČ Arh, Urška
        Primerjava razumevanja dvojčičev in podobnih struktur pri Toporišiču in nemških frazeologih / Urška Valenčič Arh. - Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/ValencicArh.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 154. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Toporišičeva obdobja / [urednika Erika Kržišnik, Miran Hladnik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij = Symposium ; 35). - ISBN 978-961-237-866-0. - Str. 149-154.

811.163.6'373.7:811.112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62633314

98.
ZWITTER Vitez, Ana
        Govor in spletna slovenščina [Elektronski vir] / Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt in Tadeja Rozman. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/08/Zbornik-gradiv-JANES-tabor-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 12. 2016.

V: Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - ISBN 978-961-237-849-3. - Str. 78-93.

811.163.6'26:004.77
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62932578

99.
ZWITTER Vitez, Ana
        Specifike govorjene slovenščine glede na formalnost sporazumevalnega položaja / Ana Zwitter Vitez. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Zwitter.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 359. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Toporišičeva obdobja / [urednika Erika Kržišnik, Miran Hladnik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij = Symposium ; 35). - ISBN 978-961-237-866-0. - Str. 351-359.

811.163.6'27'322'42
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62638946


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


100.
BAKAN, Anja
        Prevodna revizija literarnih prevodov na primeru Bronastega jezdeca = Revision of literary translations : the case of The Bronze Horseman : diplomsko delo / Anja Bakan. - Ljubljana : [A. Bakan], 2016. - 78, XXXI f. : tabele ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111(73)=163.6(043.2) 821.111(73)Simons P.=163.6:81'25 81'255.4:808.2
FRASCATI: 6-200
GER Dipl BAKAN A. Prevodna
COBISS.SI-ID 62923362

101.
BALOGH, Katalin
        TraiLLD : training in languages of lesser diffusion : training of legal interpreters in LLDs : campus handbook / Katalin Balogh, Heidi Salaets, Dominique Van Schoor. - Leuven : LannooCampus, 2016. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Poleg avtoric, navedenih na nasl. str., je v kazalu pri posameznih poglavjih še 8 avtorjev. - Bibliografija pri večini poglavij

ISBN 978-94-014-3327-3

81'253-051:34(035)
GER 81'253 BALOGH K. TraiLLD GER AR MAČEK A. TraiLLD
COBISS.SI-ID 63076450

102.
        BORDER crossings : translation studies and other disciplines / edited by Yves Gambier, Luc van Doorslaer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XVI, 380 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 126)

Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5872-4

81'25(082) 81'25:004 81'26'27:81'25(082)
GER Zb 81'25 BORDER CROSSINGS Gambier Y. (ur.)

COBISS.SI-ID 62478690

103.
CHITRAKAR, Rok
        The challenges of professional ethics in war and crisis interpreting [Elektronski vir] / Rok Chitrakar. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://docplayer. es/3055360-Reconsiderando-etica-e-ideologia-en-situaciones-de-conflicto-re-visiting-ethics-and-ideology-in-situations-of-conflict.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v angl. in špan. - Opis z dne 22. 11. 2016.

V: (Re)considerando ética e idelología en situaciones de conflicto [Elektronski vir] / 5o Congresso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, 3-4 abril 2014, [Alcalá de Henares]. - Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, 2014. - Str. 64.

[81'253:172.4]:355.01
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62713442

104.
CONGRESSO Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (5 ; 2014 ; Alcalá de Henares)
        (Re)considerando ética e idelología en situaciones de conflicto [Elektronski vir] = (Re)visiting ethics and ideology in situations / 5o Congresso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, 3-4 abril 2014, [Alcalá de Henares] ; [coordina y edita] Carmen Valero-Garcés. - Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, 2014. - 76 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://docplayer. es/3055360-Reconsiderando-etica-e-ideologia-en-situaciones-de-conflicto-re-visiting-ethics-and-ideology-in-situations-of-conflict.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v špan. in angl. - Opis z dne 22. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 76 str.

81'253:316.485(048.3)(082)
COBISS.SI-ID 62711906

105.
ČINKOLE, Sonja
        Prevajanje frazemov v dveh angleških romanih : prevajanje frazemov v romanih Dana Browna Inferno in Denissa Lehaneja Zlovešči otok : diplomska seminarska naloga / Sonja Činkole. - Ljubljana : [S. Činkole], 2016. - 21 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 19-20. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:811.111'373.72=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ČINKOLE S. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62979426

106.
DJORDJEVIĆ, Dejan, 1982-
        Posebnosti podnaslovnega prevajanja znanstvenofantastične serije Zvezdna vrata: SG-1 : diplomsko delo / Dejan Djordjević. - Ljubljana : [D. Djordjević], 2016. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos, somentorica Urša Vogrinc Javoršek. - Bibliografija: f. 80-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:654.1=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DJORDJEVIĆ D. Posebnosti
COBISS.SI-ID 62867810

107.
DRUGOVIČ, Saša, 1985-
        Kulturnospecifične prvine v prevodu dela Kuhajmo z Nigello : diplomsko delo / Saša Drugovič. - Ljubljana : [S. Drugovič], 2016. - 80 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 62-64. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:641.55(083.12)=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DRUGOVIČ S. Kulturnospecifične
COBISS.SI-ID 62866018

108.
DUFLOU, Veerle
        Be(com)ing a conference interpreter : an ethnography of EU interpreters as a professional community / Veerle Duflou. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XXI, 392 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins Translation Library, ISSN 0929-7316 ; vol. 24)

Bibliografija: str. 322-339. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5870-0

81'253-051:061.1EU 39:81'253
GER 81'253 DUFLOU V. Be(com)ing
COBISS.SI-ID 62479202

109.
FORNAZARIČ, Ana
        Slovenski trg konferenčnega tolmačenja v letu 2016 : magistrsko delo / Ana Fornazarič. - Ljubljana : [A. Fornazarič], 2016. - 76 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ;Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253"2016"(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FORNAZARIČ A. Slovenski
COBISS.SI-ID 62978658

110.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Culture and translator's notes : analysis of the translator's notes in Serbian translations of Ciril Kosmač's prose works / Robert Grošelj.

V: Programme and book of abstracts / The Ninth International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures, Novi Sad, 1 December 2016. - Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2016. - ISBN 978-86-6065-393-4. - Str. 25.

81'255.4:821.163.6Kosmač C.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62865250

111.
HELBL, Miha
        Gradnja in analiza petjezičnega korpusa podnaslovov govorov TED [Elektronski vir] / Miha Helbl, Žiga Domevšček. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/JTDH-2016_Helbl-Domevscek_Gradnja-in-analiza-petjezicnega-korpusa.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 6 str. - Bibliografija: str. 238.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 233-238.

81'25'322
COBISS.SI-ID 62589026

112.
        HYBRID approaches to machine translation / Marta R. Costa-jussà ... [etc.], editors. - Berlin : Springer, 2016. - IX, 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Theory and applications of natural language processing)

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-21310-1

doi: 10.1007/978-3-319-21311-8

81'25:004(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR VINTAR Š. HYBRID
COBISS.SI-ID 61379170

113.
KOKALJ, Zala
        Mentalno besedišče : primerjava hitrosti in učinkovitosti priklica prevodnih ustreznic ter njihovih sopomenk pri prevajanju slovenskih pridevnikov v angleščino pri treh skupinah študentov Oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani : diplomsko delo / Zala Kokalj. - Ljubljana : [Z. Kokalj], 2016. - VI, 52 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 50-51. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'367.623=163.6=111(043.2) 81'23:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KOKALJ Z. Mentalno
COBISS.SI-ID 62889314

114.
LEVANIČ, Jasna
        Phenomenological terminology : a contrastive analysis of English and Slovene word-formation processes = Fenomenološka terminologija : kontrastivna analiza angleških in slovenskih besedotvornih procesov : magistrsko delo / Jasna Levanič. - Ljubljana : [J. Levanič], 2016. - 82 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 76-77. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:165.62=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB LEVANIČ J. Phenomenological
COBISS.SI-ID 62829410

115.
LOOBY, Robert
        Censorship, translation and English language fiction in people's Poland / Robert Looby. - Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2015. - 230 str. ; 23 cm. - (Approaches to translation studies, ISSN 0169-0523 ; 41)

Bibliografija: str. 202-223. - Kazalo

ISBN 978-90-04-29305-2

81'255.4(438)"194/198":351.751.5 351.751.5:81'255.4(438) 821.111(100):81'255.4=162.1 821.162.1:81'255.4=111
GER 81'255.4 LOOBY R. Censorship
COBISS.SI-ID 62482786

116.
MAVRIČ Bordon, Katja
        Primerjava naslovov francoskih filmov s slovenskimi prevodi : diplomska seminarska naloga / Katja Mavrič Bordon. - Ljubljana : [K. Mavrič Bordon], 2015. - 32 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., tabele filmskih naslovov v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 26. - Izvleček ; L'abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

791:81'25=133.1=163.6(043.2) 81'25:791=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MAVRIČ BORDON K. Primerjava
COBISS.SI-ID 62494562

117.
NEMEŠ, Vera
        Translating dialects : African American vernacular English in the novel To kill a mockingbird = Prevajanje narečij : črnska angleščina v romanu Ne ubijaj slavca/Če ubiješ oponašalca : diplomsko delo / Vera Nemeš. - Ljubljana : [V. Nemeš], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: str. 39-41. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'255.4:821.111(73)Lee H.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NEMEŠ V. Translating
COBISS.SI-ID 62656354

118.
PETAČ, Lili
        Three feet : a meter or a yard? Divided by measure = Trije čevlji : en meter ali en jard? Razdeljeni po meri : diplomsko delo / Lili Petač. - Ljubljana : [L. Petač], 2016. - 82 f., [9] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 69-72. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[81'25:81'373.7]:006.91(043.2) 006.91:[81'25:81'373.7](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PETAČ L. Three
COBISS.SI-ID 63047522

119.
PIRC Žagar, Pia
        The epistemic modal auxiliary must and its Slovene translations = Epistemični modalni glagol must in njegovi prevodi v slovenščino : magistrsko delo / Pia Pirc Žagar. - Ljubljana : [P. Pirc Žagar], 2016. - 80 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:81'367.625=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PIRC ŽAGAR P. Epistemic
COBISS.SI-ID 62958946

120.
PIRC, Špela
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v mladinskem romanu The perks of being a wallflower (Charliejev svet) : magistrsko delo / Špela Pirc. - Ljubljana : [Š. Pirc], 2016. - 159 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 99-106. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73).09-31Chbosky S.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PIRC Š. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62966626

121.
POŽEK, Marija, 1986-
        Analiza diskurza izvirnika in prevoda romana Marka Sosiča Balerina, Balerina : diplomsko delo / Marija Požek. - Ljubljana : [M. Požek], 2016. - 69 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6.09Sosič M.=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl POŽEK M. Analiza
COBISS.SI-ID 62866786

122.
PRUNČ, Erich
        Posljedice prevođenja : priručnik za prevoditelje / Erich Prunč. - Zagreb : Naklada Pavičić, 1996. - 194 str. : ilustr., avtorj, sl. ; 20 cm. - (Znanstvena biblioteka / Naklada Pavičić)

O avtorju: str. [195]. - Zaključak. - Bibliografija: str. 185-194

ISBN 953-6308-85-1

81'25(035)
GER Var 81'25 PRUNČ E. Posljedice prevođenja SLA Phil I 779 PRUNČ E. Posljedice
COBISS.SI-ID 10040418

123.
        REEMBEDDING translation process research / edited by Ricardo Muñoz Martín. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 128)

Bibliografija pri vseh prispevkih, izvleček v angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5874-8

81'25:159.942(082) 81'23:81'25(082)
GER AN 81'25 REEMBEDDING Muñoz Martín R. (ur.)

COBISS.SI-ID 62488674

124.
ROJEC, Anja
        Prevajanje živalskih imen v slikanicah, prevedenih iz angleščine v slovenščino : [diplomska seminarska naloga] / Anja Rojec. - Ljubljana : [A. Rojec], 2016. - 42 f. : tabele ; 30 cm

Naslov na ov.: Prevajanje živalskih lastnih imen v slikanicah, prevedenih iz angleščine v slovenščino. - Zaključno delo prve stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 31-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajanje

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROJEC A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62975074

125.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        La traduction des livres de jeunesse [Elektronski vir] : quelle réalité culturelle présenter? / Mojca Schlamberger Brezar. - El. članek. - Avtorj. sl. - Način dostopa (URL): https://mega.nz/#F!v4kWzZhT!3DHHR1rzZevQ6u7sNm6rJQ. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 17. 11. 2016.

V: Livre des résumés [Elektronski vir] / Colloque international Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Skopje, 4-5 novembre 2016 / Megunaroden simpozium Istoto, sličnoto i različnoto vo jazikot, vo kniževnosta i vo kulturata vo frankofonskite zemji, Skopje, 4-5 noemvri 2016. - Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Filološki fakultet Blaže Koneski, Katedra za romanski jazici i kniževnosti, 2016. - Str. 45-46.

81'255.4:82-93=163.6=133.1
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62661218

126.
ŠILJAK, Tamara
        Prevajanje zvez s predlogoma con in senza iz italijanščine v slovenščino na primeru romana Io non ho paura (Ni me strah) Niccoloja Ammanitija : diplomska seminarska naloga / Tamara Šiljak. - Ljubljana : [T. Šiljak], 2016. - 61 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v it. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Ammaniti N.=163.6(043.2) 81'367.633:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠILJAK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62495074

127.
TAVČAR, Anja, 1990-
        Korpus študentov prevajanja MetaTrans [Elektronski vir] / Anja Tavčar, Ines Čeligoj Pregelj, Miha Pompe. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Tavcar-et-al_Korpus-studentov-prevajanja-MetaTrans.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - El. članek obsega 6 str. - Bibliografija: str. 255. - Izvleček v slov. in angl.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 250-255.

81'25'271.14
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62591586

128.
ZABAVNIK, Matija
        Slovensko in angleško izrazje s področja videoiger : diplomsko delo / Matija Zabavnik. - Ljubljana : [M. Zabavnik], 2016. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: str. 41. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

794-028.23:81'25(043.2) 794-028.23(038)=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ZABAVNIK M. Slovensko
COBISS.SI-ID 62927202

129.
ZIDAR, Jana
        Značilnosti pripravljenega govorjenega diskurza in njihov vpliv na tolmačenje : doktorska disertacija / Jana Zidar Forte. - Ljubljana : [J. Zidar Forte], 2016. - 191 f. : ilustr. ; 30 cm

Osrednje besedilo v slov., vzorci tolmaških besedil tudi v franc., anketni odgovori v angl. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 163-176. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253'42(043)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ZIDAR FORTE J. Značilnosti
COBISS.SI-ID 62874722


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


130.
DAČIĆ, Lucija
        Literature reloaded [Elektronski vir] : using databases to explore literary trends / Lucija Dačić. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Dacic_Literature-Reloaded.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2016. - Bibliografija: str. 257.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 256-257.

[82:028.4]:655.41 [028.4:82]:004.65 655.41:[028.4:82]:004.65 004.65:[028.4:82]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62592866


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


131.
JERAJ, Matic
        Narratology in adventure video games : a study of Day of the Tentacle = Naratologija v pustolovskih video igrah : študija Day of the Tentacle : diplomsko delo / Matic Jeraj. - Ljubljana : [M. Jeraj], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 55-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.0-3:794-028.23(043.2) 794-028.23:82.0-3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JERAJ M. Narratology
COBISS.SI-ID 62850914


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


132.
ŠPAN, Irena
        The portrayal of women in J. R. R. Tolkien's The lord of the rings and George R. R. Martin's A song of ice and fire = Portretiranje ženskih likov v Gospodarju prstanov J. R. R. Tolkiena in Pesmi ledu in ognja Georgea R. R. Martina : diplomsko delo / Irena Špan. - Ljubljana : [I. Špan], 2016. - 59 str. ; 30 cm

Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 55-59. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.091-312.9 821.111.09-312.9Tolkien J.R.R. 821.111(73).09-312.9Martin G.R.R.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠPAN I. Portrayal
COBISS.SI-ID 62480994


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


133.
BIESSELS, Carli
        Geknipt / Carli Biessels ; met illustraties van Marije Tolman. - Tielt : Lannoo, cop. 2008. - 40 str. : barvne ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-90-209-7994-7

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M BIESSELS C. Geknipt
COBISS.SI-ID 62973538

134.
BUSSER, Marianne, 1958-
        Koen en Lot. Een klap voor je kop / Marianne Busser en Ron Schröder ; met illustraties van Dagmar Stam. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2002 ([Maribor : Ma-tisk]). - 32 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Avi-niveau 3)

ISBN 90-269-9602-0

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M BUSSER M. Klap
COBISS.SI-ID 120225792

135.
HAGEN, Hans, 1955-
        Lizina najljubša babica / Hans Hagen ; ilustriral Philip Hopman ; [prevedla Mateja Seliškar]. - Ljubljana : Epta, cop. 1999 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Jubelientje en haar liefste oma

ISBN 961-6018-71-X

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M HAGEN H. Lizina najljubša
COBISS.SI-ID 98504192

136.
HAZELAAR, Loes
        Hip en Pip / Loes Hazelaar ; met illustraties van Richard Verschraagen. - Tielt : Lannoo, cop. 2010. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm

AVI 1 t. e. m. AVI 3

ISBN 978-90-209-9052-2

821.112.5-93-1 087.5
GER 839.31/.32M HAZELAAR L. Hip en Pip
COBISS.SI-ID 62777442

137.
JANSEN, Christina Maria Johanna
        Aardappels met stokjes : vluchtelingkinderen vertellen / Christel Jansen ; met illustraties van Sylvia Weve. - 3de druk. - Bloemendaal : Gottmer ; Amsterdam : VluchtelingenWerk, 1996, cop. 1992 ([Kranj : Gorenjski tisk]). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 90-257-2461-2

821.112.5-93-94
GER 839.31/.32M JANSEN C. Aardappels met stokjes

COBISS.SI-ID 57156096

138.
KEUPER-Makkink, Annie
        Tabo, de witte olifant / Anie Keuper-Makkink ; [illustraties Annemarie van Haeringen]. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1995. - 34 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Mijn eerste lijsters ; 1995, nr. 1)

ISBN 90-01-54892-X

821.112.5-93-343 087.5
GER 839.31/.32M KEUPER-MAKKINK A. Tabo
COBISS.SI-ID 62970466

139.
KROMHOUT, Rindert
        Het geheim van Zwartoog / Rindert Kromhout ; met tekeningen van Saskia Halfmouw. - 1e druk. - Amsterdam : Leopold, 2002. - 74 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Geheim)

ISBN 90-258-3484-1

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M KROMHOUT R. Geheim
COBISS.SI-ID 62969698

140.
KROMHOUT, Rindert
        Moet je horen met je oren / Rindert Kromhout ; met tekeningen van Sylvia Weve. - Amsterdam : Em. Querido, 1982. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm. - (JM 5+)

ISBN 90-214-7188-4

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M KROMHOUT R. Moet je horen
COBISS.SI-ID 62969442

141.
KUIJER, Guus, 1942-
        Het grote boek van Madelief / Guus Kuijer ; met tekeningen van Mance Post. - 25e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Querido's Uitgeverij, 2007, cop. 1983. - 412 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebuje naslednje zbirke zgodb: Met de poppen gooien ; Grote mensen, daar kan je beter soep van koken ; Op je kop in de prullenbak ; Krassen in het tafelblad ; Een hoofd vol macaroni

ISBN 978-90-451-0568-0

821.112.5-93-32(081)
GER 839.31/.32M KUIJER G. Grote boek
COBISS.SI-ID 63032418

142.
KUIKEN, Folkert
        Regelrecht : een serie praktische grammatica-oefeningen voor buitenlanders. 1 / Folkert Kuiken en Ineke Vedder. - 2e opl., 7e druk. - Amsterdam : VU, 1994. - 119 str. ; 23 cm

ISBN 90-5383-075-8

821.112.5'36(076.1/.2)
GER 803.93 KUIKEN F. Regelrecht
COBISS.SI-ID 63034722

143.
KUIKEN, Folkert
        Regelrecht : een serie praktische grammatica-oefeningen voor buitenlanders. 1 / Folkert Kuiken en Ineke Vedder. - 7e druk. - Amsterdam : VU, 1991. - 106 str. ; 23 cm

ISBN 90-5383-075-8

821.112.5'36(076.1)
GER 803.93 KUIKEN F. Regelrecht
COBISS.SI-ID 63034466

144.
KUIKEN, Folkert
        Regelrecht : een serie praktische grammatica-oefeningen voor buitenlanders. 2 / Folkert Kuiken en Ineke Vedder. - 4e druk. - Amsterdam : VU, 1991. - 98 str. ; 23 cm

ISBN 90-6256-971-4

821.112.5'36(076.1)
GER 803.93 KUIKEN F. Regelrecht
COBISS.SI-ID 63034978

145.
LEEUWEN, Johanna Rutgera van, 1952-
        Iep! / Joke van Leuween. - 4e druk. - Amsterdam : Querido, 1997, cop. 1996. - 149 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 90-214-7326-7

821.112.5-93-311.2
GER 839.31/.32M LEEUWEN J. v. Iep!
COBISS.SI-ID 62969186

146.
LETTERIE, Martine
        Opa sigaar / Martine Letterie ; met illustraties van Marjolein Hund. - 2e druk. - Amsterdam : Clavis ; Drunen : Delubas, 2005 ([Maribor : Ma-tisk]). - 49 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Leesparade : avi 7)

ISBN 90-6822-984-2 (Clavis)

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M LETTERIE M. Opa sigaar
COBISS.SI-ID 220681216

147.
LOOTENS, Ann
        Bos op zijn kop / Ann Lootens ; met illustraties van Leen van Durme : [meegroeiboek]. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, cop. 2008. - 60 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Leesniveau 6+. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-90-448-0927-5

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M LOOTENS A. Bos
COBISS.SI-ID 62779234

148.
LOOTENS, Ann
        Rups in de room / Ann Lootens ; met illustraties van Marja Meijer. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, cop. 2007. - 29 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Fien en sem. AVI 2)

ISBN 978-90-448-0750-9

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M LOOTENS A. Rups
COBISS.SI-ID 62778722

149.
MOLEMAKER, Rom
        Een brief in een fles / Rom Molemaker ; met illustraties van Natascha Stenvert. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2003 ([Maribor : Ma-tisk]). - 30 str. : barvne ilustr. ; 19 cm. - (Avi-niveau 3)

ISBN 90-269-9664-0

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M MOLEMAKER R. Brief
COBISS.SI-ID 124132608

150.
OLLIVIER, Reina
        De brieven van Viktor / Reina Ollivier ; met illustraties van Frow Steeman. - Tielt : Lannoo, cop. 2008. - 48 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Leesniveau AVI3 / M3

ISBN 978-90-209-7999-2

821.112.5(493)-93-1 087.5
GER 839.31/.32M OLLIVIER R. Brieven
COBISS.SI-ID 62777954

151.
        PONDJE proza een : verhalenboek voor de middenklassen van het voortgezet onderwijs / samengesteld door Ed Leeflang ; [geillustreerd door Guida Joseph, Jurriaan Leeflang en Gerrit van der Ven]. - 9e opl. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1984, cop. 1973. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

O ilustratorjih: str. [213-216]

ISBN 90-280-0212-X

821.112.5-93-32(082.2)
GER 839.31/.32A PONDJE PROZA EEN Leeflang E.(ur.)

COBISS.SI-ID 62736482

152.
        PONDJE proza twee : verhalenboek voor de midden- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs / samengesteld door Ed Leeflang ; [geïllustreerd door Mart Kempers, Jan R. Mensinga en Hilke Tasman-Krohn]. - 9e opl. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1982, cop. 1975. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

O ilustratorjih: str. [201-203]

ISBN 90-280-0168-9

821.112.5-93-32(082.2)
GER 839.31/.32A PONDJE PROZA TWEE Leeflang E.(ur.)

COBISS.SI-ID 62737506

153.
SCHMIDT, Annie M. G.
        De spin Sebastiaan / Annie M. G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - 11e druk, 88.000-98.000. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1969, cop. 1951. - 200 str. : č-b ilustr. ; 19 cm. - (ABC for de jeugd ; 54)

voor jongens en meisjes van zes jaar en ouder

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M SCHMIDT A. M. G. Spin Sebastiaan

COBISS.SI-ID 62783330

154.
SCHMIDT, Annie M. G.
        Troost vor dames : een keuze uit de impressies van een simpele ziel / Annie M. G. Schmidt. - 8e druk. - Amsterdam : Em Querido's Uitgeverij, 1974, cop. 1962. - 159 str. ; 19 cm. - (Salamander ; 116)

ISBN 90-214-9116-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 SCHMIDT A. M. G. Troost vor dames

COBISS.SI-ID 62783586

155.
TERLOUW, Jan
        Oorlogswinter / Jan Terlouw. - Filmed., 67e druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2009, cop. 2003. - 169 str., [16 str. pril.] ; 22 cm

ISBN 978-90-6069-118-2

821.112.5-93-311.6
GER 839.31/.32M TERLOUW J. Oorlogswinter
COBISS.SI-ID 62972002

156.
VANDEN Heede, Sylvia
        Wolf en Hond / Sylvia Vanden Heede ; met illustraties van Marije Tolman. - Tielt : Lannoo, cop. 2009. - 91 str. : barvne ilustr. ; 19 cm

Naslov na vzporedni nasl. str. - AVI 1 tot 3 - Avi start tot M3

ISBN 978-90-209-8007-3

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M VANDEN HEEDE S. Wolf en Hond

COBISS.SI-ID 62782050

157.
VENDEL, Edward van de
        Superguppie / Edward van de Vendel ; met tekeninengen van Fleur van der Weel. - 7e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij, 2005, cop. 2003. - 64 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Woutertje Pieterse Prijs 2004, een Zilveren Griffel 2004 en een Vlag & Wimpsel van de Penseeljury 2004

ISBN 90-451-0042-8

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32M VENDEL E. v. d. Superguppie

COBISS.SI-ID 62780514

158.
VRIENS, Jacques
        Tinus-in-de-war / Jacques Vriens ; met illustraties van Juliette de Wit. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2002 ([Maribor : Ma-tisk]). - 48 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Avi-niveau 5)

ISBN 90-269-9599-7

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M VRIENS J. Tinus-in-de-war
COBISS.SI-ID 120231936


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


159.
BROOKS, Kevin
        The bunker diary / Kevin Brooks. - London [etc.] : Penguin Books, 2013. - 246 str. : ilustr. ; 20 cm

CILIP Carnegie Medal, 2014

ISBN 978-0-141-32612-2

821.111-311.2-93
GER 820M BROOKS K. Bunker diary
COBISS.SI-ID 62700642

160.
DELILLO, Don
        The angel Esmeralda : nine stories / by Don DeLillo. - London : Picador, 2011. - 211 str. ; 22 cm

Vsebina: Creation ; Human moments in World War III ; The runner ; The ivory acrobat ; The angel Esmeralda ; Baader-Meinhof ; Midnight in Dostoevsky ; Hammer and sickle ; The starveling

ISBN 978-1-4472-0757-3
ISBN 1-4472-0757-2

821.111(73)-32
GER 820(73) DELILLO D. Angel Esmeralda
COBISS.SI-ID 62941026

161.
FARKAS, Endre, 1948-
        Never, again / Endre Farkas. - Winnipeg : Signature Editions, cop. 2016. - 212 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm

ISBN 978-1-927426-86-9 (paperback)
ISBN 978-1-927426-87-6 (epub)

821.111(71)-311.6
GER 820(71) FARKAS E. Never, again
COBISS.SI-ID 62623842

162.
HANLEY, Gerald
        Drinkers of darkness / Gerald Hanley. - Harmondsworth : Penguin Books, 1958. - 252 str. ; 19 cm. - (Penguin books ; 1258)

821.111-311.2
GER 820 HANLEY G. Drinkers
COBISS.SI-ID 15013692

163.
HARRIS, Robert, 1957-
        Fatherland / Robert Harris. - New York : Random House, 2006, cop. 1992. - [8],380 str. : zvd., avtorj. sl. ; 18 cm

ISBN 978-0-8129-7721-9

821.111-311.6
GER 820 HARRIS R. Fatherland
COBISS.SI-ID 62941794

164.
ORWELL, George, 1903-1950
        Nineteen eighty-four / George Orwell. - Reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books : M. Secker & Warburg, 1985, cop. 1949. - 246 str. ; 18 cm. - (Penguin books)

ISBN 0-14-000972-8

821.111-311.9
GER 820 ORWELL G. Nineteen eighty-four
COBISS.SI-ID 63087970

165.
POUND, Ezra, 1885-1972
        Pound / [izbral, prepesnil in spremno besedo napisal Veno Taufer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 167 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lirika ; 16)

Ezra Pound / prevajavec: str. 141-167

821.111(73)-1 821.111(73).09Pound E.
GER 820(73) POUND E. Pound SLA L.A II 1100/16 POUND E. Pound
COBISS.SI-ID 683806

166.
RIGGS, Ransom
        De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine / Ransom Riggs ; vertaald door Tine Poesen. - Hasselt ; Amsterdam ; New York : Clavis, cop. 2012. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Young adult)

Prevod dela: Miss Peregrine's home for peculiar children

ISBN 978-90-448-1717-1 (trda vezava)

821.111(73)-93-31=112.5
GER 820(73) RIGGS R. Bijzondere
COBISS.SI-ID 63024482

167.
ROGELJ, Urška
        Chaucer's shrewish wives and the woes of marriage : the analysis of the Wife of Bath's prologue and tale, the Merchant's tale and the Shipman's tale : diplomsko delo / Urška Rogelj. - Ljubljana : [U. Rogelj], 2016. - 74 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 68-73. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-32Chaucer G.:305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ROGELJ U. Chaucer's
COBISS.SI-ID 62659170

168.
STOWE, Harriet Beecher, 1811-1896
        Onkel Toms Hütte / Harriet Beecher Stowe ; Illustrationen von Sani. - [Rotterdam] : Lekturama, cop. 1975. - 199 str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (Weltberühmte Jugendbücher : für Jugendliche und Erwachsene)

Izv. stv. nasl.: Uncle Tom's cabin

821.111(73)-31=112.2
GER 820(73) STOWE H. B. Onkel Toms Hütte
COBISS.SI-ID 63069794

169.
STROUT, Elizabeth
        My name is Lucy Barton : a novel / Elizabeth Strout. - New York : Random House, 2016. - 209 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-8129-7952-7

821.111(73)-311.2
GER 820(73) STROUT E. My name is
COBISS.SI-ID 62489698

170.
WAIN, John
        The contenders / John Wain. - Harmondsworth : Penguin Books, 1962, cop. 1958. - 284 str. ; 18 cm. - (Penguin Books ; 1689)

821.111-31
GER 820 WAIN J. Contenders
COBISS.SI-ID 63089250

171.
WILSON, Angus, 1913-1991
        The wrong set : and other stories / Angus Wilson. - Complete unabridged, reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books : Secker and Warburg, 1960. - 200 str. ; 18 cm. - (Penguin Books ; 1355)

Vsebina: Fresh air fiend ; Union reuinion ; Saturnalia ; Realpolitik ; A story of historical interest ; The wrong set ; Crazy crowd ; A visit in bad taste ; Raspberry jam ; Significant experience ; Mother's sense of fun ; Et donna ferentes

821.111-32
GER 820 WILSON A. Wrong set
COBISS.SI-ID 63089762

172.
YEATS, William Butler
        Izbrano delo / William Butler Yeats ; [izbral, prevedel in spremno besedo napisal Veno Taufer]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1983. - 219 str., [1] f. pril. ; 22 cm. - (Nobelovci ; 76)

Spremna beseda o avtorju / Veno Taufer: str. 201-218. - Yeats pri nas / Jože Munda: str. 219

821.111Yeats W. B.3 82Yeats W. B. 012Yeats W. B.=163.6 016:929Yeats W. B.=163.6
GER 820 YEATS W. B. Izbrano delo PRK 5307/76 YEATS W.B. Izbrano delo SLA L.A II 1381/76 YEATS W. B. Izbrano delo

COBISS.SI-ID 7896577

173.
YEATS, William Butler, 1865-1939
        The collected poems of W. B. Yeats / with n introduction by Cedric Watts. - Ware : Wordsworth Editions, 2008. - XXX, 402 str. ; 20 cm. - (Wordsworth poetry library)

Introduction / Cedric Watts: str. V-XVI. - Kazali

ISBN 978-1-85326-454-2

821.111(417)-1
GER 820 YEATS W. B. Collected poems'08
COBISS.SI-ID 62939490


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


174.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Papirnati labirinti : vodič za autostopere po američkoj metafikciji i njezinoj okolici / Andrej Blatnik ; prevela sa slovenskoga Jagna Pogačnik ; [pogovor Tomislav Brlek]. - Zagreb : Hena com, 2001 (Zagreb : Znanje). - 187 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Sova)

Prevod dela: Labirinti iz papirja. - 1.000 izv. - Podnasl. v kolofonu in na ov.: vodič za autostopare kroz američku metafikciju in njezinu okolinu. - Kazalo

ISBN 953-6510-49-9

821.111(73).09"1950/1992"
GER 820(73).09"19/2" BLATNIK A. Papirnati (hrv)

COBISS.SI-ID 113459968

175.
BREMEC, Iris
        American football as a violent sport - and Michael Oher's rags-to-riches journey = Ameriški nogomet kot nasilen šport - in popotovanje Michaela Ohra z dna na vrh : diplomsko delo / Iris Bremec. - Ljubljana : [I. Bremec], 2016. - 79 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 75-78. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09:796.333.7(043.2) 796.333.7:929Oher M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BREMEC I. American
COBISS.SI-ID 62617442

176.
        A COMPANION to the English novel / edited by Stephen Arata ... [et al.]. - Chichester (UK) ; Malden (USA) ; Oxford (UK) : Wiley-Blackwell, 2015. - XIV, 497 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 90)

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405194457.jpg - Cover image. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9445-7 (trda vezava)

821.111.09-31"17/20"(082)
GER 820.09-3/-9 COMPANION Arata S. (ur.)
COBISS.SI-ID 62467682

177.
FILIPIČ, Petra, 1985-
        Narrative from novel to film : a comparative study of the novel Jane Eyre and a film adaptation = Pripovedništvo v romanu in filmu : primerjava romana Sirota iz Lowooda in po njem posnetega filma Jane Eyre : diplomsko delo / Petra Filipič. - Ljubljana : [P. Filipič], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 65. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-31Brontë C.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FILIPIČ P. Narrative
COBISS.SI-ID 62462818

178.
FOTIVEC, Tjaša
        "How ca I be all of these different things at once" : memory and identity in Margaret Atwood's Alias Grace = Kako sem lahko vse te stvari naenkrat : spomin in identiteta v romanu Alias Grace avtorice Margaret Atwood : diplomsko delo / Tjaša Fotivec. - Ljubljana : [T. Fotivec], 2016. - 64 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 61-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Atwood M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FOTIVEC T. How
COBISS.SI-ID 62481250

179.
GROBOVŠEK, Jernej
        The many layers of horror in H. P. Lovecraft's The festival, The call of Cthulhu and The shadow over Innsmouth = Sloji groze v delih H. P. Lovecrafta The festival, The call of Cthulhu and The shadow over Innsmouth : diplomsko delo / Jernej Grobovšek. - Ljubljana : [J. Grobovšek], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Lovecraft H.P.(043.2) 82.08-344(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GROBOVŠEK J. Many
COBISS.SI-ID 62639714

180.
LOREDAN, Ylenia
        Life of Pi : Yann Martel's bestseller and Ang Lee's feature film adaptation = Pijevo življenje : knjižna uspešnica Yanna Martela in Ang Leejeva filmska priredba : diplomsko delo / Ylenia Loredan. - Ljubljana : [Y. Loredan], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Martel Y.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LOREDAN Y. Life
COBISS.SI-ID 62541922

181.
MAVER, Igor, 1960-
        The Maori and the Pakeha in C. K. Stead's novel Talking about O'Dwyer / Igor Maver. - Bibliografija: str. 61. - Abstract ; Povzetek: Maori in Pakeha v romanu C. K. Steada Talking about O'Dwyer.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 49, [št.] 1/2 (2016), str. 53-61.

doi: 10.4312/an.49.1-2.53-61

821.111(931).09-31Stead C.K.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62761314

182.
PODLIPNIK, Špela, 1981-
        Ecocritical perspective on Ted Hughes' The Iron Man and The Iron Woman = Ekokritiški pogled na deli The Iron Man and The Iron Woman Teda Hughesa : diplomsko delo / Špela Podlipnik. - Ljubljana : [Š. Podlipnik], 2016. - 78 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-93Hughes T.:504(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODLIPNIK Š. Ecocritical
COBISS.SI-ID 62539362

183.
REMENIH, Natalija
        Spatial transformation in magical realism : comparison of spatial transformation in The Carpathians by Janet Frame and One hundred years of solitude by Gabriel García Márquez = Prostorska transformacija v magičnem realizmu : primerjava prostorske transformacije v romanu Karpati Janet Frame in Sto let samote Gabriela Garcíe Márqueza : diplomsko delo / Natalija Remenih. - Ljubljana : [N. Remenih], 2016. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 72-73. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(931).09Frame J. S.(043.2) 821.134.2(862).09García Márquez G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA REMENIH N. Spatial
COBISS.SI-ID 62834018

184.
        TWENTIETH-century poetry : from text to context / edited by Peter Verdonk. - London ; New York : Routledge, 1993. - XVI, 194 str. ; 22 cm. - (The Interface series)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 0-415-05862-7 (trda vezava)
ISBN 0-415-05863-5 (broš.)

821.111.09-1"19"(082) 82.09-1"19"(082)
GER 808 TWENTIETH-CENTURY Verdonk P. (ur.)

COBISS.SI-ID 34441985

185.
WOLFE, Peter, 1933-
        Rebecca West : artist and thinker / Peter Wolfe ; with a preface by Harry T. Moore. - Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois University Press ; London ; Amsterdam : Feffer& Simons, cop. 1971. - XI, 166 str. ; 22 cm. - (Crosscurrents/modern critiques)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/73132486-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/73132486-d.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 159. - Kazalo

ISBN 0-8093-0483-X

821.111.09:929West R.
GER 820.09 West R. WOLFE P.
COBISS.SI-ID 62675810

186.
ŽNIDAR, Saša
        Narrative focus and gender : Sandra Cisneros's Caramelo, and Junot Diaz's The brief wondrous life of Oscar Wao = Pripoved in spol : roman Caramelo (Sandra Cisneros) in The brief wondrous life of Oscar Wao (Junot Diaz) : diplomsko delo / Saša Žnidar. - Ljubljana : [S. Žnidar], 2016. - 68 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 67-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-31Cisneros S.(043.2) 821.111(73).09-31Diaz J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŽNIDAR S. Narrative
COBISS.SI-ID 62543458


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


187.
BAAR, Anna
        Die Farbe des Granatapfels : Roman / Anna Baar. - 3. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2015. - 319 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1765-9

821.112.2(436)-311.2
GER 830 BAAR A. Farbe
COBISS.SI-ID 62475874

188.
BÖLL, Heinrich
        Irski dnevnik / Heinrich Böll ; prevedel Vital Klabus. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1995 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 85 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Irisches Tagebuch

ISBN 86-361-0936-1

821.112.2-992
GER 830 BÖLL H. Irski dnevnik
COBISS.SI-ID 49869824

189.
DÖBLIN, Alfred
        Berlin Alexanderplatz : die Geschichte von Franz Biberkopf / Alfred Döblin. - 15. - 40. Tsd. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1980, cop. 1961. - 527 str. ; 19 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 451)

ISBN 3-518-01451-X

821.112.2-311.2
GER 830 DÖBLIN A. Berlin Alexanderplatz
COBISS.SI-ID 300474

190.
HAMMESFAHR, Petra
        Die Sünderin : Roman / Petra Hammesfahr. - Neuausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2011, cop. 1999. - 441 str. ; 19 cm. - (Rororo ; 25706)

ISBN 978-3-499-25706-3

821.112.2-31
GER 830 HAMMESFAHR P. Sünderin
COBISS.SI-ID 62476386

191.
HEINE, Heinrich
        Buch der Lieder / Heinrich Heine. - Neu-Isenburg : Melzer, cop. 2006. - 420 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 3-937389-90-3

821.112.2-1
GER 830 HEINE H. Buch der Lieder
COBISS.SI-ID 62846306

192.
HERRMANN, Klaus, 1903-1972
        Der Brand von Byzanz : Roman / Klaus Herrmann. - Weimar : Volksverlag, 1958. - 322 str. ; 21 cm

821.112.2-31
GER 830 HERRMANN K. Brand von Byzanz
COBISS.SI-ID 63057250

193.
JENNY, Zoë
        Soba s cvetnim prahom / Zoë Jenny ; [prevedel Slavo Šerc]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1999 (Ljubljana : Hren). - 111 str. ; 20 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Das Blütenstaubzimmer

ISBN 961-231-130-7

821.112.2-311.2=163.6
GER 830 JENNY Z. Soba
COBISS.SI-ID 99606784

194.
KIRCHHOFF, Bodo
        Widerfahrnis : eine Novelle / Bodo Kirchhoff. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Frankfurter Verlagsanstalt, cop. 2016. - 223 str. ; 22 cm

Deutscher Buchpreis, 2016

ISBN 978-3-627-00228-2

821.112.2-311.2
GER 830 KIRCHHOFF B. Widerfahrnis
COBISS.SI-ID 63021666

195.
LESSING, Gotthold Ephraim, 1729-1781
        Lessings sämtliche Werke : in zwanzig Bänden. Bd. 12 / herausgegeben und mit Einleitungen versehen von Hugo Göring. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung : Gebrüder Kröner Verlagsbuchhandlung, [189-]. - 316 str. ; 18 cm. - (Cotta'sche Bibliothek der Weltlitteratur)

Got. - Vsebina na nasl. str.: Hamburgische Dramaturgie ; Dramaturgische Entwürfe und Fragmente

821.112.2Lessing G.E.1
GER Z.D. 830 LESSING G.E. Lessings
COBISS.SI-ID 60867682


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


196.
BEICKEN, Peter U., 1943-
        Franz Kafka: Der Process : Interpretation / von Peter Beicken. - 2., überarbeitete Aufl. - München : Oldenbourg, 1999, cop. 1995. - 240 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 70)

Bibliografija: str. 231-238

ISBN 3-486-01470-6

821.112.2(436).09Kafka F.
GER 830.09 Kafka F. Process/BEICKEN
COBISS.SI-ID 63076706

197.
        CHRISTIAN Dietrich Grabbe / Gastherausgeber Sientje Maes und Bart Philipsen. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 108 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 212)

Čelni nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86916-529-5

821.112.2.09Grabbe C. D.
COBISS.SI-ID 62563682

198.
        EMINE Sevgi Özdamar / Gastherausgeberinnen Yasemin Dayioğlu-Yücel und Ortrud Gutjahr. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 99 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 211)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 89-95

ISBN 978-3-86916-525-7

821.112.2.09Özdamar E. S.
COBISS.SI-ID 62562146

199.
        FAMILIE und Identität in der Gegenwartsliteratur / Goran Lovrić, Marijana Jeleč (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2016. - 281 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06998-3 (Dostop plačljiv). - "Der vorliegende Sammelband versammelt Beiträge der literaturwissenschaftlichen Konferenz Familie und Identität in der Gegenwartsliteratur, die im Mai 2015 an der Universität Zadar, Kroatien, stattfand -- > str. 7. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Abstracts

ISBN 978-3-631-67856-5

821.112.2.09-3"20"(082.2)
GER AR ŠLIBAR N. FAMILIE
COBISS.SI-ID 62530658

200.
        GRENZGÄNGE : der Schriftsteller Karl-Markus Gauß / Herbert Ohrlinger, Daniela Strigl (Hrsg.). - Wien : P. Zsolnay, 2010. - 271 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 255-268

ISBN 978-3-552-05513-1
ISBN 3-552055-13-4

821.112.2(436).09Gauß K.-M.
GER 830.09 Gauß K.-M. Ohrlinger H.(ur.)
COBISS.SI-ID 65928193

201.
HEIßERER, Dirk
        Thomas Manns Zauberberg / von Dirk Heißerer. - Originalausg. - München : Piper, 2000. - 126 str. ; 19 cm. - (Serie Piper ; 3141. Meisterwerke kurz und bündig)

Bibliografija: str. 126-[127]

ISBN 3-492-23141-1

821.112.2.09Mann T.
GER 830.09 Mann T. Zauberberg/HEIßERER
COBISS.SI-ID 63072866

202.
        JAN Wagner / Gastherausgeber Frieder von Ammon. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 103 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 210)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 88-100

ISBN 978-3-86916-468-7

821.112.2.09Wagner J.
COBISS.SI-ID 62560354

203.
JAVOR Briški, Marija
        Das Bild Kaiser Maximilians I. in der Literatur der Restaurationsepoche (1815-1830) / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 121-122 in z opombami na dnu str. - Zusammenfassung.

V: Die Bedeutung der Rezeptionskultur für Bildung und Kultur der frühen Neuzeit (1400-1750) 4 / herausgegeben von Laura Auteri, Alfred Noe & Hans-Gert Roloff. - Bern [etc.] : P. Lang, 2016. - (Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe A, Kongressberichte, ISSN 0171-8320 ; Bd. 126). - ISBN 978-3-0343-2196-9. - Str. 105-122.

821.112.2.09"18":929Maximilian I. 929Maximilian I.:821.112.2.09"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62580322

204.
JAVOR Briški, Marija
        Johann Sigmund Wurffbains Beschreibung seiner Reise nach Ostindien : zur Varianz der Drucke des 17. Jahrhunderts / Marija Javor Briški. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Materialität und Formation / herausgegeben von Karin Cieslik, Helge Perplies und Florian Schmid. - Bremen : Edition Lumière, 2016 . - (Presse und Geschichte - Neue Beiträge ; Bd. 102). - ISBN 978-3-943245-21-9. - Str. 79-92.

821.112.2.09-992"16":655.1/.3 910.4:821.112.2.09"16"Wurffbain J. S. 655.1/.3"16":821.112.2.09-992Wurffbain J. S.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62569826

205.
        KUNO Raeber / Gastherausgeber Heinrich Detering. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 106 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 209)

Čelni nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86916-464-9

821.112.2.09Raeber K.
COBISS.SI-ID 62559842

206.
LÄMMERT, Eberhard
        Reimsprecherkunst im Spätmittelalter : eine Untersuchung der Teichnerreden / Eberhard Lämmert. - Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1970. - XII, 358 str., [4] str. in [2] zganjeni tabeli pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 324-340. - Kazalo

821.112.2'04.09Heinrich d. Teichner
GER 830-023.09 Heinrich d. Teichner LÄMMERT E.

COBISS.SI-ID 62995810

207.
        LECTURES de la Marche de Radetzky : études réunies / par Stéphane Pesnel. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, cop. 2014. - 241 str. ; 24 cm. - (Austriaca : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche, ISSN 0396-4590 ; no77)

Deset prispevkov v franc., trije v nem. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 221-224. - Résumés ; Zusammenfassungen ; Abstracts

ISBN 979-10-240-0368-9

821.112.2(436).09Roth J.(082)
COBISS.SI-ID 62540898

208.
LUGHOFER, Johann Georg
        Carl Joseph, Onufrij und Jacques : zum Spiel der Namen in Joseph Roths Radetzkymarsch / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Izvleček v nem., franc. in angl.

V: Lectures de la Marche de Radetzky / par Stéphane Pesnel. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, cop. 2014. - (Austriaca, ISSN 0396-4590 ; no77). - ISBN 979-10-240-0368-9. - Anné 38, no. 77 (2013), str. 131-144, 236-237.

821.112.2(436).09Roth J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62563426

209.
PAINTNER, Peter
        Erläuterungen zu Heinrich Mann: Der Untertan / von Peter Paintner. - 6. verbesserte Aufl. - Hollfeld : C. Bange, 1994. - 96 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Königs Erläuterungen und Materialien ; Bd. 348)

Nasl. na ov.: Heinrich Mann: Der Untertan. - Bibliografija: str. 91-96

ISBN 3-8044-0397-2

821.112.2.09Mann H.
GER 830.09 Mann H. Untertan/PAINTNER
COBISS.SI-ID 703162

210.
PFEIFER, Martin
        Erläuterungen zu Hermann Hesse Das Glasperlenspiel / von Martin Pfeifer ; [herausgegeben von Klaus Bahners, Gerd Eversberg und Reiner Poppe]. - 4. Aufl. - Hollfeld : C. Bange Verlag, 1994, cop. 1983. - 117 str. ; 16 cm. - (Königs Erläuterungen und Materialien ; Bd. 316)

Nasl. na ov.: Hesse - Das Glasperlenspiel. - Bibliografija: str. 110-117

ISBN 3-8044-0409-X

821.112.2.09Hesse H.
GER 830.09 Hesse H. Glasperlenspiel/PFEIF.

COBISS.SI-ID 279482

211.
PFEIFER, Martin
        Erläuterungen zu Hermann Hesse: Demian, Siddharta, Der Steppenwolf / von Martin Pfeifer. - Hollfeld : C. Bange, cop. 1994. - 101 str. ; 16 cm. - (Königs Erläuterungen und Materialien ; Bd. 138)

Nasl. na ov.: Hesse - Demian - Siddharta - Der Steppenwolf. - Bibliografija: str. 83-101

ISBN 3-8044-0402-2

821.112.2.09Hesse H.
GER 830.09 Hesse H. Demian/PFEIFER
COBISS.SI-ID 708282

212.
        POETIK des Gegenwartsromans / herausgegeben von Nadine J. Schmidt und Kalina Kupczyńska. - München : Edition Text + Kritik, 2015. - 213 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329 ; X/16)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-533-2

821.112.2.09-31"1945/2014"(082) 821.112.2(436).09-31"1945/2015"(082)
COBISS.SI-ID 62564450

213.
        PROBLEME des Kommentierens : Beiträge eines Innsbrucker Workshops / herausgegeben von Wolfgang Wiesmüller. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck university press, 2014. - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistiche Reihe ; Bd. 80)

Vsebuje prispevke s sedmih delavnic, ki so nastale v okviru raziskovalnega področja Prozesse der Literaturvermittlung na Fakulteti za filološke in kulturološke študije Univerze v Innsbrucku med leti 2006 in 2012. - Abstracts

ISBN 978-3-901064-43-2

821.112.2.09:655.4/.5 821.112.2.09-6 655:821.112.2.09
GER 830.09 PROBLEME Wiesmüller W.(ur.)
COBISS.SI-ID 63081314

214.
ŠLIBAR, Neva
        Frauen schreiben Familiengeschichte(n) : von Monika Maron bis Katja Petrowskaja / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 34-39 in z opombami na dnu str.

V: Familie und Identität in der Gegenwartsliteratur / Goran Lovrić, Marijana Jeleč (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2016. - ISBN 978-3-631-67856-5. - Str. 15-39.

821.112.2.09-94"19/20"
COBISS.SI-ID 62535778

215.
ZUPANC, Klemen, 1990-
        Nietzsches Philosophie in Kafkas Werken = Nietzschejeva filozofija v Kafkovih delih : magistrsko delo / Klemen Zupanc. - Ljubljana : [K. Zupanc], 2016. - 111 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Bibliografija: str. 86-89 in z opombami na dnu str. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Kafka:1Nietzsche F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZUPANC K. Nietzsches
COBISS.SI-ID 62825826


821.2/.8 ORIENTALSKE KNJIŽ. KELTSKE KNJIŽ. AZIJSKE IN AFRIŠKE KNJIŽ.


216.
KISHON, Ephraim
        Kein Applaus für Podmanitzki : Satirisches / Ephraim Kishon ; Deutsch von Friedrich Torberg ; Illustrationen von Rudolf Angerer. - Ungekürzte Ausg., 3. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977. - 215 str. : ilustr. ; 18 cm. - (DTV ; 1121)

ISBN 3-423-01121-1

821.411.16'08-7=112.2
GER 89 KISHON E. Kein Applaus
COBISS.SI-ID 62818146


93/94 ZGODOVINA


217.
CLARK, Charles Manning Hope, 1915-1991
        A short history of Australia / by Manning Clark. - Revised and updated. - New York ; Scarborough : New American Library ; London : The New English Library, 1969, cop. 1963. - 280 str. ; 18 cm. - (A mentor book ; MY 1389)

Bibliografija: str. 269-270 str. - Kazalo

94(94)
GER 908(94) CLARK M. Short history
COBISS.SI-ID 62628962

218.
COLLIER, John, 1884-1968
        Indians of the Americas : the long hope / by John Collier. - Slightly abridged. - New York ; Scarborough : New American Library ; London : The New English Library, cop. 1947. - 191 str. ; 18 cm. - (A mentor book ; MY 1273)

Kazalo

94(73)(=81/=82)
GER 908(73) COLLIER J. Indians
COBISS.SI-ID 62633826

219.
SCHWARZ, Ernst, 1895-1983
        Germanische Stammeskunde / Ernst Schwarz. - Heidelberg : C. Winter, cop. 1956. - 248 str. : zvd. ; 24 cm. - (Germanische Bibliothek. Reihe 5, Handbücher und Gesamtdarstellungen zur Literatur- und Kulturgeschichte)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

94(=11)
GER 93/94 SCHWARZ E. Germanische
COBISS.SI-ID 36135981


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


220.
JAVOR Briški, Marija
        Städtische Räume in Valvasors Ehre des Herzogthums Crain / Marija Javor Briški. - Praha : Slovanský sústav : Euroslavica, 2015. - 17 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Izvleček v angl. - P. o.: Germanoslavica ; 2015, Jg. 26

930.85(497.4)"16":929Valvasor J. V.
GER Sep JAVOR BRIŠKI M. Städtische Räume
COBISS.SI-ID 62544738

221.
PUHAR, Rok
        Beziehungen zwischen dem slowenischen und dem österreichischen Kärnten im Spiegel der Sprache und Kultur = (Odnosi med slovenskim in avstrijskim delom Koroške v zrcalu jezika in kulture) : diplomsko delo / Rok Puhar. - Ljubljana : [R. Puhar], 2016. - 35 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

930.85(497.41:436.5)(043.2) 316.7(497.41:436.5)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PUHAR R. Beziehungen
COBISS.SI-ID 62501218


94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE


222.
ZAVODNIK, Uroš
        Gottscheabar Lont [Videoposnetek] : das verlorene Kulturerbe = Dežela Kočevarjev : izgubljena kulturna dediščina / režiser Uroš Zavodnik ; produkcija, scenarij Hermann Leustik, Uroš Zavodnik. - Klagenfurt ; Wien ; Graz : Alpen-Adria Universität ; in Klagenfurt : Gottscheer Landsmannschaft ; [Klagenfurt] : Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, 2015. - 1 video DVD (ca 59 min) : barve, zvok ; 12 cm

Besedilo v kočevarščini, podnapisi v slov. ali nem. - Nastopajo: Frank Mausser, Pia Maria Lipnik, itd.

94(497.434=112.2):791.229.2(086.82) 791.229.2:94(497.434=112.2)(086.82) 39(497.434=112.2)
GER DVD 791/792 ZAVODNIK U. Gottscheabar Lont

COBISS.SI-ID 26307127


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO