COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI NOVEMBER-DECEMBER 2014


1.
HAMANN, Brigitte
        Österreich / Brigitte Hamann. - München : C. H. Beck, cop. 2009. - 191 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Die Deutschen und ihre Nachbarn / herausgegeben von Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 191

ISBN 978-3-406-57846-5

94(436)
GER 908(436) HAMANN B. Österreich
COBISS.SI-ID 55830114

2.
JURAK, Mirko, 1935-2014
        Byron: Parizina : Menartova prepesnitev v bibliofilski zbirki "večni sopotniki" / Mirko Jurak.

V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - 13, št. 1(288) (11. jan. 1964), str. 13.

821.111-1(049.3)
COBISS.SI-ID 12176685


0 ZNANOST. ZNANJE. PISMENSTVO. DOKUMENTACIJA. METODE IN TEHNIKE ZNAN. DELA


3.
SLOVENSKO-švedsko društvo (Ljubljana)
        Slovensko-švedsko društvo : naših 20 let : 1994-2014 / [uredil Tomi Mlinar ; prevodi Tajda Lekše, Janez Bajt]. - Ljubljana : Slovensko-švedsko društvo, 2014 ([Dobrna] : Tidis). - 86 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. v kolofonu: Slovensko-švedsko društvo 1994-2014. - Besedilo v slov., delno v angl. ali šved.

ISBN 978-961-281-520-2

394.912(497.4:485)(091) 327(497.4:485)
GER 39 SLOVENSKO-ŠVEDSKO Naših 20 let
COBISS.SI-ID 275197184


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


4.
        DEUTSCHES Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert : biographisch-bibliographisches Handbuch / begründet von Wilhelm Kosch ; fortgeführt von Carl Ludwig Lang. - Bern ; München : K. G. Saur, 2000-<2014>. - Zv. <1-23> ; 25 cm

Od 5.-14. zv. urednik Konrad Feilchenfeldt, od 15. zv. dalje Lutz Hagestedt. - Od 2. zv. dalje kraja izida: Zürich und München. - Od 14. zv. dalje izhaja pri založbi W. de Gruyter, Berlin in New York

Dosedanja vsebina:
Bd. 1: Aab - Bauer. - 2000. - XV str., 736 stolp.
Bd. 2: Bauer-Ose - Björnson. - 2001. - XIV str., 722 stolp.
Bd. 3: Blaas - Braunfels. - 2001. - XIV str., 670 stolp.
Bd. 4: Braungart - Busta. - 2003. - XIV str., 688 stolp.
Bd. 5: Butenschön - Dedo. - 2003. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 6: Deeg - Dürrenfeld. - 2004. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 7: Dürrenmatt - Ernestus. - 2005. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 8: Erni - Fischer. - 2005. - XIV str., 638 stolp.
Bd. 9: Fischer - Abendroth - Fries. - 2006. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 10: Fries - Gellert. - 2007. - XV, 620 stolp.
Bd. 11: Gellert - Gorski. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 12: Gorsleben - Grunenberg. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 13: Grunenberg - Hallwig. - 2009. -XIV, str., 608 stolp.
Bd. 14: Halm - Hauptmann. - 2010. - XV, 528 str.
Bd. 15: Hauptmann - Heinemann. - 2010. - XIII str, 604 stolp.
Bd. 16: Heinemann - Henz. - 2011. - XIII, 610 stolp.
Bd. 17: Henze - Hettwer. - 2011. - XIII, 612 stolp.
Bd. 18: Hetz - Hix. - 2012. - XIII, 644 stolp.
Bd. 19: Hladej - Hohlbein. - 2012. - XIII, 606 stolp.
Bd. 20: Hohler - Hubensteiner. - 2013. - XIII str., 585 stolp.
Bd. 21: Huber - Imgrund. - 2013. - XIII str., 610 stolp.
Bd. 22: Imhasly - Jann. - 2014. - XIII str., 612 stolp.
Bd. 23: Jannack-Jonigk. - 2014. - XV str., 604 stolp.

ISBN 3-908255-00-7 (celota)
ISBN 3-908255-01-5 (zv. 1)
ISBN 3-908255-02-3 (zv. 2)
ISBN 3-908255-03-1 (zv. 3)
ISBN 3-908255-04-X (zv. 4)
ISBN 3-908255-05-8 (zv. 5)
ISBN 3-908255-06-6 (zv. 6)
ISBN 3-908255-00-7 (zv. 7)
ISBN 3-908255-08-2 (zv. 8)
ISBN 3-908255-09-0 (zv. 9)
ISBN 978-3-908255-00-0 (zv. 10)
ISBN 978-3-908255-11-6 (zv. 11)
ISBN 978-3-908255-12-3 (zv. 12)
ISBN 978-3-908255-13-0 (zv. 13)
ISBN 978-3-11-023160-1 (zv. 14)
ISBN 978-3-11-023161-8 (zv. 15)
ISBN 978-3-11-023162-5 (zv. 16)
ISBN 978-3-11-023163-2 (zv. 17)
ISBN 978-3-11-023164-9 (zv. 18)
ISBN 978-3-11-023165-6 (zv. 19)
ISBN 978-3-11-023166-3 (zv. 20)
ISBN 978-3-11-023167-0 (zv. 21)
ISBN 978-3-11-023168-7 (zv. 22)
ISBN 978-3-11-023169-4 (zv. 23)

821.112.2.09:929"19"(031) 929:821.112.2.09"19"(031) 016:821.112.2:929"19"(031)
GER Lex 830 DEUTSCHES 20. Jahrh.
COBISS.SI-ID 44709121

5.
        FRAUS ilustrovaný studijní slovník : anglicko-český, česko-anglický / [project author, autor projektu Jiři Fraus ; dictionary, heslař Martina Hovorkova ... et al.]. - Cenově výhodné vyd. = Low price ed. - Plzeň : Fraus, 2004. - 1120 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str.

ISBN 80-7238-361-2

(038)=111=162.3 (038)=162.3=111
GER LexD 802.0 FRAUS J. Fraus ilustrovaný
COBISS.SI-ID 56364386

6.
        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika : SSKJ / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ; [pripravili Nataša Gliha Komac ... et al.]. - 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 2 zv. ; 30 cm

5.000 izv.

Vsebina:
Knj. 1: A-Pa. - 1152 str.
Knj. 2: Pe-Ž. - 1150 str.

ISBN 978-961-282-010-7

811.163.6'374
ARH 024 19,2/1 ARH 024 19,2/2 BIB PK 030 SSKJ 2 2014 GER Lex 808.63 SSKJ 2 2014 PRK ČIT 10744/1 030 SSKJ, A-Pa PRK ČIT 10744/2 030 SSKJ, Pe-Ž SLA Lex III 61 SLOVAR 1-4
COBISS.SI-ID 274207744


159.9 PSIHOLOGIJA


7.
BANDLER, Richard
        Using your brain - for a change / by Richard Bandler ; edited by Steve andreas and Connirae Andreas. - 5th printing. - Moab (Utah) : Real People Press, 1992, cop. 1985. - 172 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Neuro-linguistic programming)

Bibliografija: str. 170. - Kazalo

ISBN 0-911226-26-5 (trda vezava)
ISBN 0-911226-27-3 (broš.)

159.946.3:37.015.3 37.015.31:159.946.3
GER 159.9 BANDLER R. Using your brain
COBISS.SI-ID 56022114

8.
O'CONNOR, Joseph, 1944-
        Introducing neuro-linguistic programming : psychological skills for understanding and influencing people / Joseph O'Connor and John Seymour ; foreword by Robert Dilts and preface by John Grinder. - Revised ed. - London ; San Francisco : The Aquarian Press, 1993. - XVI, 255 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. na ov.: Introducing NLP. - Kazalo

ISBN 1-85538-344-6

159.946.3 81'234:159.923
GER 800:159.9 O'CONNOR J. Introducing NLP
COBISS.SI-ID 55818594


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


9.
BLATNIK, Tina
        Angleško-slovenski jezikovni stik : primer ameriških Slovencev v Minnesoti : magistrsko delo / Tina Blatnik. - Ljubljana : [T. Blatnik], 2014. - 144 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Nada Šabec. - Bibliografija: str. 129-136. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, podiplomski študij - ameriške študije

314.151.3-054.72(737.6=163.6)(043.2)
GER Mag BLATNIK T. Angleško-slovenski
COBISS.SI-ID 56340834

10.
MOLE, John, 1945-
        Mind your manners : managing business cultures in the new global Europe / John Mole. - 3rd ed., reprinted. - London ; Boston : N. Brealey, 2011. - VII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-85788-314-5

[395:005.57]:316.7(4) 316.7(4):[005.57:395]
GER 316.77 MOLE J. Mind your manners
COBISS.SI-ID 56010082

11.
SCOLLON, Ronald, 1939-2009
        Intercultural communication : a discourse approach / Ron Scollon, Suzanne Wong Scollon, and Rodney H. Jones. - 3rd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. - XIX, 311 str. ; 25 cm. - (Language in society ; 21)

Bibliografija: str. 284-297. - Kazalo

ISBN 978-0-470-65640-2

316.72:81'27 81'27:316.72 81'42:81'27
GER 800:316 SCOLLON R. Intercultural/2012
COBISS.SI-ID 56352866


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


12.
MENASSE, Robert
        Der europäische Landbote : die Wut der Bürger und der Friede Europas oder warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss / Robert Menasse. - Wien : P. Zsolnay, 2014, cop. 2012. - 110 str. ; 21 cm

Glosar : str. 109-[111]

ISBN 978-3-552-05616-9

321.7:016.1EU
GER 3EU MENASSE R. Europäische
COBISS.SI-ID 55895906


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


13.
TROMPENAARS, Fons
        Riding the waves of culture : understanding cultural diversity in business / Fons Trompenaars and Charles Hampden-Turner. - Revised and updated 3rd ed. - London ; Boston : N. Brealey, 2014. - IX, 389 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-90483-838-8

[005.57:339.94]:316.7 316.7:[339.94:005.57]
GER 316.77 TROMPENAARS F. Riding the waves

COBISS.SI-ID 56013154


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


14.
        ACADEMIC listening : research perspectives / edited by John Flowerdew. - 1st printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 1994. - IX, 306 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Cambridge applied linguistics)

Bibliografija pri večini prispevkov, izvleček v engl. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 0-521-45544-8 (trda vezava)
ISBN 0-521-45551-0 (broš.)

378.147:378.091.3=111(082)
GER 371.3 ACADEMIC Flowerdew J. (ur.)
COBISS.SI-ID 38652417

15.
MACARO, Ernesto
        Learning strategies in foreign and second language classrooms / Ernesto Macaro. - London ; New York : Continuum, 2001. - VIII, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 276-279. - Kazalo

ISBN 978-0-8264-5135-4 (broš.)
ISBN 0-8264-5135-7 (broš.)
ISBN 0-8264-5135-7 (trda vezava)

81'243:37.091.3
GER 800:37 MACARO E. Learning
COBISS.SI-ID 55905890

16.
NAGODE, Gabrijela
        The role of written corrective feedback in developing writing in L2 / Gabrijela Petra Nagode, Karmen Pižorn, Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 97-98. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 89-98.

37.091.3:81
COBISS.SI-ID 10328905

17.
OLSEN, Bradford Sorum
        Teaching what they learn, learning what they live : how teachers' personal histories shape their professional development / Brad Olsen. - Boulder : Paradigm Publishers, cop. 2008.,. - ix, 187 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0903/2007046102.html - Samo vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. 163-177. - Kazalo

ISBN 978-1-59451-536-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-59451-537-8 (broš.)

37.011.3-051
GER 37 OLSEN B. S. Teaching what
COBISS.SI-ID 55908962

18.
SAMIDE, Irena
        Slovani smo in zvesti Avstrijani! : väterländische Erziehung im Deutsch- und Slowenischunterricht am humanistischen Gymnasium in Ljubljana in der Zeit Österreich-Ungarns / Irena Samide. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 144-166, 252.

373.5(497.4)"18":172.15
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 56327522


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


19.
DÖRNYEI, Zoltán
        Questionnaires in second language research : construction, administration, and processing / Zoltán Dörnyei with contributions from Tatsuya Taguchi. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2010. - XIV, 185 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Second language acquisition research series)

Bibliografija: str. 131-138. - Kazali

ISBN 978-0-415-99819-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-99820-8 (broš.)
ISBN 0-415-99819-0 (trda vezava)
ISBN 0-415-99820-4 (broš.)

81'243:[37.091.3:303.62] [37.091.3:303.62]:81'243
GER 800:37 DÖRNYEI Z. Questionnaires
COBISS.SI-ID 56019298

20.
GAJŠT, Nataša
        Business English as a lingua franca - cross-cultural perspective of teaching English for business purposes / Nataša Gajšt. - Bibliografija: str. 85-87. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 77-87.

37.091.33:811.111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56106338

21.
        GRAMMATIKUNTERRICHT zwischen Linguistik und Didaktik : DaF/DaZ lernen und lehren im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepten / Sabine Dengscherz, Martin Businger, Jaroslava Taraskina (Hrsg.). - Tübingen : Narr, cop. 2014. - 256 str. : ilustr. ; 22 cm

Die Beiträge in diesem Sammelband gehen zurück auf die Arbeit in zwei Sektionen an der Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT) in Bozen (Italy) im Juli/August 2013 unter dem Motto Deutsch von innen - Deutsch von außen: Sektion B5 "Grammatik in heterogenen Lerngruppen" [...] und Sektion C1 "Von der Grammatik(theorie) zum sprachlichen Handeln -->uvod. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-8233-6857-1

37.091.3:811.112.2'36(082)
GER 803.0:37 GRAMMATIKUNTERRICHT Dengscherz S.(ur.)

COBISS.SI-ID 55859810

22.
JURIĆ, Sandra
        Didaktične igre pri pouku angleščine na začetku šolanja : diplomsko delo / Sandra Jurić. - Ljubljana : [S. Jurić], 2014. - 117 str. ; 30 cm + el. optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov., daljši povzetek v angl. - Mentorja Janez Skela in Jana Kalin. - Bibliografija: str. 101-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za pedagogiko in andragogiko

371.3:811.111(043.2)
FRASCATI: 5-300
GER DiplA JURIĆ S. Didaktične PED DIP JURIĆ S. Didaktične
COBISS.SI-ID 55942498

23.
        VOCABULARY knowledge : human ratings and automated measures / edited by Scott Jarvis, Michael Daller. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - 220 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in bilingualism, ISSN 0928-1533 ; vol. 47)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4188-7 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-7167-9 ! (e-knjiga)

37.091.26:81'24'373(082) 81'24'373:37.091.26(082)
GER 800:37 VOCABULARY Jarvis S. (ur.)
COBISS.SI-ID 55844706


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


24.
        FAMILIENSCHÄTZE : Projekt beim Fach Deutsch 1 = Družinski zakladi : projekt pri predmetu Nemški jezik 1 / [uredili Saša Podgoršek in Katarina Ravnihar]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem.

39:64(082.2)=112.2 811.112.2'24:39(082.2)
FRASCATI: 5-402
GER AR PODGORŠEK S. FAMILIENSCHÄTZE
COBISS.SI-ID 55949922

25.
        KULINARIČNA delavnica : projekt pri predmetih Nemški jezik I, Nemški jezik II in Italijanski jezik II na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo / [urednica Saša Podgoršek ; fotografije Jerneja Šubelj, Luka Jazbinšek, Agnieszka Oszust]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Mentorice Saša Podgoršek, Christiane Leskovec Redek, Kaja Brecelj

39:641.55(083.12)=112.2=131.1=163.6 641.55(083.12)=112.2=131.1=163.6
FRASCATI: 5-402
GER AR PODGORŠEK S. KULINARIČNA
COBISS.SI-ID 55894626


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


26.
PAECH, Joachim
        Literatur und Film / Joachim Paech. - Stuttgart : J. B. Metzler, 1988. - IX, 223 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Sammlung Metzler : Realien zur Literatur ; Bd. 235)

Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo

ISBN 3-476-10235-1

791.31:82 82.09:791.31
GER 791/792 PAECH J. Literatur
COBISS.SI-ID 24542209


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


27.
HILLE, Almut
        Einfach mal dichten : Slam Poetry im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Almut Hille & Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 72-74.

V: Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht / Nils Bernstein und Charlotte Lerchner (Hg.). - Göttingen : Universitätsverlag, 2014. - (Materialien Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1866-8283 ; Bd. 93). - ISBN 978-3-86395-183-2. - Str. 61-74.

[808.54:82-1]:[37.091.3:811.112.2'243] [37.091.3:811.112.2'243]:[808.54:82-1]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56170082


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


28.
ALBREHT, Kaja
        Zur Wassermetaphorik in Phrasemen : eine kontrastive Studie anhand des Deutschen und Slowenischen = Metaforika vode v frazemih : kontrastivna primerjava v nemškem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Kaja Albreht. - Ljubljana : [K. Albreht], 2014. - 62 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 55-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

811.112.2'373.7:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ALBREHT K. Zur
COBISS.SI-ID 55960418

29.
GABROVŠEK, Dušan
        Extending binary collocations : (lexicographical) implications of going beyond the prototypical a - b / Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 19-20. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 8-20.

81'373.7:81'374.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56100706

30.
HOLMES, Janet
        An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIX, 489 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Learning about language)

Bibliografija: str. 454-474. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-7674-7

81'27=111
GER 800:316 HOLMES J. Introduction/2013
COBISS.SI-ID 56019042

31.
HREN, Alenka, 1978-
        Noun to verb conversion of body parts in English and their translation equivalents in Slovene = Konverzija samostalnika v glagol na primerih delov telesa v angleščini in njihove prevodne ustreznice v slovenščini : diplomsko delo / Alenka Hren. - Ljubljana : [A. Hren], 2014. - 100 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 97-99. - Abstract ; Povzetek. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611=163.6(043.2) 811.111'373.611=163.6
GER DiplA HREN A. Noun
COBISS.SI-ID 56122978

32.
KAVALIR, Monika
        Skladenjske in pomenske razsežnosti pridevniških zgradb : doktorska disertacija / Monika Kavalir. - Ljubljana : [M. Kavalir], 2014. - 325 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Milena Milojević Sheppard. - Bibliografija: f. 251-278. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'367.623(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Diss KAVALIR M. Skladenjske
COBISS.SI-ID 55862114

33.
KIM, Jong-Bok
        The grammar of negation : a constraint-based approach / Jong-Bok Kim. - Stanford (California) : CSLI Publications, 2000. - XIII, 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dissertations in linguistics)

Bibliografija: str. 225-241. - Kazalo

ISBN 1-57586-229-8 (trda vezava)
ISBN 1-57586-230-1 (broš.)

81'362=111
GER 801.5 KIM J.-B. Grammar of negation
COBISS.SI-ID 55907426

34.
KRIŽAJ, Andreja
        Slovensko in angleško izrazje s področja starih medicinskih izrazov z glosarjem : diplomsko delo / Andreja Križaj. - Ljubljana : [A. Križaj], 2014. - IV, 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 37-39. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374.26:61=163.6=111(043.2) 61:81'25=163.3=111(038)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KRIŽAJ A. Slovensko
COBISS.SI-ID 56283746

35.
MARTINČIČ, Uroš, 1985-
        Encasing the absolutes / Uroš Martinčič. - Bibliografija: str. 34-35. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 21-35.

811.111'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56192610

36.
MORO, Andrea, 1962-
        Dynamic antisymmetry / Andrea Moro. - Cambridge (Massachussetts) ; London : The MIT Press, cop. 2000. - VIII, 142 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Linguistic inquiry monographs ; 38)

Bibliografija: str. 133-138. - Kazalo

ISBN 0-262-13375-X (trda vezava)
ISBN 0-262-63201-2 (broš.)

81'364=111
GER 801.5 MORO A. Dynamic
COBISS.SI-ID 814075

37.
        PLURILINGUAL education : policies - practices - language development / edited by Patrick Grommes, Adelheid Hu. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - VI, 260 str. : zvd., graf. prikazi ; 25 cm. - (Hamburg studies on linguistic diversity (HSLD), ISSN 2211-3703 ; vol. 3)

Bibliografija pri vseh prispevkih, izvlečki v angl. - Kazalo

ISBN 978-90-272-1416-4 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-7025-2 ! (e-knjiga)

81'246(4):37(082) 81'27(4)(082)
GER 81'24 PLURILINGUAL Grommes P. (ur.)
COBISS.SI-ID 55828322

38.
PODGORŠEK, Saša
        Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije [Elektronski vir] : analiza stanja v slovenskih srednjih šolah / Saša Podgoršek. - El. članek. - Grafi. - Način dostopa (URL): http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.uni-mb.si/files/IS2014-web.v2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 11. 2014. - Izvleček ; Abstract: ICT supported foreign language instruction. - Bibliografija: str. 152.

V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2014 [Elektronski vir] / 17. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS 2014, 10. oktober 2014 = 17th International Multiconference Information Society IS 2014, 10th October 2014, Ljubljana, Slovenia. - Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 2014. - ISBN 978-961-232-278-6. - Str. 175-185.

[81'243:37.091.3]:004 [37.091.3:81'243]:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55899234

39.
ŠTRMELJ, Lidija
        Mediaeval and modern metaphorical concepts of emotions / Lidija Štrmelj. - Bibliografija: str. 47. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 37-47.

81'373.612.2:821.111'01.09Chaucer G.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56193634

40.
        THIRD language acquisition in adulthood / edited by Jennifer Cabrelli Amaro, Suzanne Flynn, Jason Rothman. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2012. - VI, 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in bilingualism, ISSN 0928-1533 ; vol. 46)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4187-0 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-7303-1 (e-knjiga)

81'246.3:37.013.83(082) 37.013.83:81'246.3(082)
GER 81'24 THIRD LANGUAGE Cabrelli Amaro J.

COBISS.SI-ID 55831394

41.
TKALEC, Simona, 1987-
        The history of English phrasal verbs = Zgodovina angleških fraznih glagolov : diplomsko delo / Simona Tkalec. - Ljubljana : [S. Tkalec], 2014. - 73 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 68-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.7(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TKALEC S. History
COBISS.SI-ID 56357730

42.
VRBINC, Alenka
        The inclusion of word formation in OALD8 : the case of undefined run-ons / Alenka Vrbinc and Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 308-309. - Abstract ; Opsomming.

V: Lexikos. - ISSN 1684-4904. - Vol. 24 (2014), str. 291-309.

doi: 10.5788/24-1-1264

811.111'374.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56031586

43.
VUCHINIKJ, Zorica
        The internal structure of noun phrases in English and Swedish = Notranja zgradba samostalniških zvez v angleščini in švedščini : diplomsko delo / Zorica Vuchinikj. - Ljubljana : [Z. Vuchinikj], 2012. - 62 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., primeri tudi v šved. - Mentorica Milena Milojević Sheppard, somentorica Mita Gustinčič Pahor. - Bibliografija: f. 59-61. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko

81'362=111=113.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56345442

44.
WARDHAUGH, Ronald
        An introduction to sociolinguistics / Ronald Wardhaugh and Janet M. Fuller. - 7th ed. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Chichester (UK) : Wiley Blackwell, 2015. - XII, 427 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell textbooks in linguistics ; 4)

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-1-118-73229-8 (broš.)

81'27
GER 800:316 WARDAUGH R. Introduction/2015
COBISS.SI-ID 56272738


811.111 ANGLEŠČINA


45.
BLAGNE, Tina
        Storytelling with children : five examples of traditional Slovenian folk tales = Pripovedovanje zgodb z otroki : pet primerov tradicionalnih slovenskih ljudskih pripovedk : magistrsko delo / Tina Blagne. - Ljubljana : [T. Blagne], 2014. - VI, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 83-84. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111: 37.091.3(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BLAGNE T. Storytelling
COBISS.SI-ID 56187490

46.
BLUNDELL, Jon A.
        Practising grammar. Workbook 1 / Jon Blundell. - Walton-on-Thames [etc.] : Nelson, cop. 1989. - 80 str. ; 25 cm : ilustr.

ISBN 0-17-555741-1

811.111'36(075.2)(076)
GER 802.0-5(076) BLUNDELL J. Practising WB 1

COBISS.SI-ID 512515632

47.
BLUNDELL, Jon A.
        Practising grammar. Workbook 2 / Jon Blundell. - London [etc.] : Nelson, cop. 1989. - 80 str. ; 25 cm : ilustr.

ISBN 0-17-555742-X

811.111'36(075.2)(076)
GER 802.0-5(076) BLUNDELL J. Practising WB 2

COBISS.SI-ID 512515888

48.
BLUNDELL, Jon A.
        Practising grammar. Workbook 3 / Jon Blundell. - Walton-on-Thames [etc.] : Nelson, cop. 1990. - 80 str. ; 25 cm : ilustr.

ISBN 0-17-555743-8

811.111'36(075)(076)
GER 802.0-5(076) BLUNDELL J. Practising WB 3

COBISS.SI-ID 512516144

49.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark [Zvočni posnetek]. Advanced. Audio CDs / Guy Brook-Hart. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2007. - 3 zvočni CD-ji (73 min 8 sek; 67 min 59 sek; 29 min 7 sek) : zvok ; 12 cm. - (BULATS edition)

ISBN 978-0-521-67662-5

811.111'24:[81'276.6:005.57](075)(086.76)
GER CD 802.0-07:1/9 BENCHMARK A Audio CD
COBISS.SI-ID 56059490

50.
EVANS, Virginia
        Successful writing. Proficiency / Virginia Evans. - 2nd impression. - Blackpill : Express, 1998. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 960-361-108-5

811.111'243:808(075)
GER 802.0-07 EVANS V. Successful P/'98
COBISS.SI-ID 56055138

51.
EVANS, Virginia
        Successful writing. Proficiency. Teacher's book / Virginia Evans. - 2nd impression. - Blackpill : Express, 1998. - 102 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 960-361-109-3

811.111'24:808(072)
GER 802.0-07 EVANS V. Successful P/TB'98
COBISS.SI-ID 4716105

52.
HANCOCK, Mark
        Pronunciation games / Mark Hancock. - 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Cambridge copy collection)

Vsebuje učno gradivo za fotokopiranje

ISBN 0-521-46735-7

811.111'342.2(076)
GER 802.0:37 HANCOCK M. Pronunciation games

COBISS.SI-ID 512031536

53.
JONES, Leo, 1943-
        Working in English. Student's book / Leo Jones. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2001. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge professional English)

ISBN 0-521-77684-8

811.111'276.6:005.57(075)
GER 802.0-07:1/9 WORKING Student's book
COBISS.SI-ID 743554

54.
JONES-Macziola, Sarah
        Getting ahead : a communication skills course for business English. Home study book / Sarah Jones-Macziola. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - IV, 79 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge professional English)

- - Getting ahead [Zvočni posnetek]. Home study book. Audio Cassette. - 1 zvočna kaseta : stereo

ISBN 0-521-65405-X (knjiga)
ISBN 0-521-65404-1 (kaseta)

811.111'373.46(075.3)
GER 802.0-07:1/9 GETTING AHEAD Home study book

COBISS.SI-ID 512014640

55.
JONES-Macziola, Sarah
        Getting ahead : a communication skills course for business English. Learner's book / Sarah Jones-Macziola and Greg White. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - 135 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge professional English)

ISBN 0-521-65407-6

811.111'276.6(075.3)
GER 802.0-07:1/9 GETTING AHEAD Learner's book

COBISS.SI-ID 512081531

56.
JONES-Macziola, Sarah
        Getting ahead : a communication skills course for business English. Teacher's book / Sarah Jones-Macziola and Greg White. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - VIII, 118 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge professional English)

ISBN 0-521-65406-8

811.111'373.46(075.3)(072)
GER 802.0-07:1/9 GETTING AHEAD Teacher's book

COBISS.SI-ID 55855458

57.
KLINAR, Stanko
        English word-formation with exercises / Stanko Klinar, Margaret Davis. - 5. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012-2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 2 zv. ; 24 cm

Vsebina:
Pt. 1. - 2012. - 187 str. - 400 izv. - Bibliografija: str. 183-186
Pt. 2: (Derivation). - 2014. - 97 str. - 300 izv.

ISBN 978-961-227-072-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-227-073-5 (zv. 2)

811.111'373.611(075.8)
GER 802.0-54 DAVIS M. English word GER 802.0-54 KLINAR S. English (2012)
COBISS.SI-ID 263761408

58.
MACANDREW, Richard
        Taboos and issues : [photocopiable lessons on controversial topics : straightforward, easy-to-use material for busy tachers] / Richard MacAndrew, Ron Martínez. - Andover : CENGAGE Learning, cop. 2002. - [96] str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-1-899396-41-2

811.111'24(075)
GER 802.0-07 MacANDREW R. Taboos and issues

COBISS.SI-ID 55816290

59.
        The OXFORD history of English / edited by Lynda Mugglestone. - Updated ed., reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XII, 600 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 530-578. - Kazalo

ISBN 978-0-19-966016-2

811.111(091)(082)
GER 802.0(091) OXFORD HISTORY Mugglestone L.(ur.)

COBISS.SI-ID 55829090

60.
PARRY, Anne
        Penguin elementary reading skills / Anne Parry and Mark Bartram. - London [etc.] : Penguin Books, cop. 1989. - 136 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Penguin ELT skills series)

Hrbtni nasl.: Student's book with teacher's notes

ISBN 0-14-080865-5

811.111'028:159.95(075.2)(076)
GER 802.0:37 PARRY A. Penguin elementary
COBISS.SI-ID 55876450

61.
RAHTEN, Saša
        Where the songs have no place : seeking for songs in ELT course books = Kjer za pesmi ni prostora : v iskanju pesmi v učbenikih za angleščino : magistrsko delo / Saša Rahten. - Ljubljana : [S. Rahten], 2014. - VII, 59 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 83-85. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111: 37.091.3:78.011.26(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER MagB RAHTEN S. Where
COBISS.SI-ID 56171362

62.
VRČKO, Marina
        Slovenski govorci angleščine in the present perfect tense : težave pri enkodiranju in predlogi za njihovo omilitev : magistrsko delo / Marina Vrčko. - Ljubljana : [M. Vrčko], 2014. - 261 str. : tabele ; graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 237-249. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.582.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag VRČKO M. Slovenski
COBISS.SI-ID 56067426


811.112.2 NEMŠČINA


63.
        BRIEFE und E-Mails gut und richtig schreiben : Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren / bearbeitet von der Dudenredaktion, [redaktionelle Leitung Jürgen Hotz]. - 2. aktualisierte und überarbeitete Aufl., Nachdruck. - Berlin : Dudenverlag, 2014, cop. 2013. - 607 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Duden Ratgeber)

Mit Vorlagen für alle Anlässe. - Kazalo

ISBN 978-3-411-74302-5

811.112.2'24:82-6(035) 808.1:82-6(035) 005.912:82-6(035)
GER PK 65 BRIEFE UND E-MAILS
COBISS.SI-ID 55898978

64.
DUJC, Metka
        Der moderne Gebrauch von Phrasemen in Internet-Kommentaren = Moderna raba frazemov v spletnih komentarjih : diplomsko delo / Metka Dujc. - Ljubljana : [M. Dujc], 2014. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:004.738.5(043.2) 004.738.5:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DUJC M. Moderne
COBISS.SI-ID 56027746

65.
GORIČAR, Kristina
        Die Parataxe in gegenwärtigen deutschen Texten = Priredje v sodobnih nemških besedilih : magistrsko delo / Kristina Goričar. - Ljubljana : [K. Goričar], 2014. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 66-68. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'367.335.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB GORIČAR K. Parataxe
COBISS.SI-ID 56034146

66.
GRANZOW-Emden, Matthias
        Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten / Matthias Granzow-Emden ; unter Mitarbeit von Johannes Luber. - 2., überarbeitete Aufl. - Tübingen : Narr, 2014. - IX, 310 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Bachelor-Wissen)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6883-0

37.091.3:811.112'36(075)
GER 803.0:37 GRANZOW-EMDEN M. Deutsche Grammatik

COBISS.SI-ID 55855970

67.
KOSEVSKI Puljić, Brigita
        Zum Stand der fremdsprachlichen Lehr- und Lernprozesse heute : vabljeno plenarno predavanje na simpoziju za profesorje nemščine Klett und Langenscheidt, der neue K-Lang, Zukunft des deutschen Unterrichts, Brdo pri Kranju, 1. 2. 2014 / Brigita Kosevski Puljić

Opis po programu konference

811.112.2'243:37.091.3
COBISS.SI-ID 56188514

68.
MÜLLER, Sonja, 1983-
        Modalpartikeln / Sonja Müller. - Heidelberg : Winter, cop. 2014. - 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik ; Bd. 17)

Bibliografija: str. 94-98. - Kazalo

ISBN 978-3-8253-6365-9

811.112.2'367.635
GER 803.0-2 MÜLLER S. Modalpartikeln
COBISS.SI-ID 55879266

69.
        PERSPEKTIVIERUNG - Perspektivität [Elektronski vir] : Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie / Teuta Abrashi, Albulena Blakaj-Gashi, Blertë Ismajli (Hrsg.). - 1. Auflage. - El. zbornik. - Prishtina : Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Filologjisë, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija obsega 2 datoteki v formatu pdf. - Zbornik vsebuje prispevke s 6. letne konference Zveze germanistov jugovzhodne Evrope. - Vsebina: Bd. 1. - 328 str. ; Bd. 2. - 257 str.

ISBN 978-9951-00-166-3

811.112.2+821.112.2.09(082) 81'25(082)
GER AR VIRANT Š. PERSPEKTIVIERUNG
COBISS.SI-ID 56140386

70.
REICHEL, Wolfgang, psiholog
        Erfolgreiche Musterbewerbungen und Lebensläufe : 50 Beispieltexte und Gestaltungsvorschläge / Wolfgang Reichel. - Originalausg., 7. Aufl. - München : Goldmann, 2005. - 159 str. : ilustr. - (Goldmann ; 16739)

Kazalo

ISBN 978-3-442-16739-5

811.112.2:82-6(035) 808.1:82-6(035)
GER 808 REICHEL W. Erfolgreiche GER PK 65 REICHEL W. Erfolgreiche
COBISS.SI-ID 55906914

71.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Einsatz der neuen Medien im Fremdsprachenunterricht : vabljeno plenarno predavanje na simpoziju za profesorje nemščine Klett und Langenscheidt, der neue K-Lang, Zukunft des deutschen Unterrichts, Brdo pri Kranju, 1. 2. 2014 / Andreja Retelj

Opis po programu konference

811.112.2'243:37.091.3
COBISS.SI-ID 56188002


811.163 JUŽNOSLOVANSKI JEZIKI


72.
        KURIKUL ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue / urednici, editors Ante Bežen, Berislav Majhut ; [prijevod na engleski Ivana Cindrić]. - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb : Europski centar za sustavna i napredna istraživanja = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. - 341 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija ter povzetek v hrv. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7210-59-5

811.163.42:[37.016:373.3](082) [37.016:373.3]:811.163.42(082)
GER 800:37 KURIKUL RANOG Bežan A. (ur.)
COBISS.SI-ID 9803849


811.163.6 SLOVENŠČINA


73.
LUSKOVEC, Nataša
        Germanismen in der Umgebung von Cerklje na Gorenjskem = Germanizmi v okolici Cerkelj na Gorenjskem : diplomsko delo / Nataša Luskovec. - Ljubljana : [N. Luskovec], 2014. - 84 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v nem., glosar germanizmov v slov. in nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 81-83. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.45=112.2(043.2) 811.163.6'282.3(497.4Cerklje na Gor.)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LUSKOVEC N. Germanismen
COBISS.SI-ID 56181858


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


74.
        APTITUDE for interpreting / edited by Franz Pöchhacker, Minhua Liu. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2015, cop. 2014. - 183 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; vol. 68)

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4256-3 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6954-6 (e-knjiga)

81'253-051:159.924(082)
GER 81'253 APTITUDE FOR Pöchhacker F. (ur.)

COBISS.SI-ID 55930978

75.
CIUTI-Forum (2013)
        CIUTI-Forum 2013 : facing the world's new challenges : the role of T & I in providing integrated efficient and sustainable solutions / Martin Forstner, Nikolay Garbovsky & Hannelore Lee-Jahnke (eds). - Bern [etc.] : P. Lang, cop. 2014. - IX, 329 str. : ilustr. ; 22 cm

Prispevki v angl., nem. in franc. - Bibliografija pri večini prispevkov, povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-0343-1473-2

81'25'253(082)
GER Zb 81'25 CIUTI-FORUM 2013 Forstner M. (ur.)

COBISS.SI-ID 55833698

76.
FEKEŽA, Ivana
        Prevajalske strategije v videoigrah za otroke, ki so bile lokalizirane med letoma 2002 in 2013 : magistrsko delo / Ivana Fekeža. - Ljubljana : [I. Fekeža], 2014. - 52 f., [8] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: f. 49-52. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

004.418:794-028.23(043.2) 81'25:794-028.23(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FEKEŽA I. Prevajalske
COBISS.SI-ID 56139874

77.
GRAD, Martin, 1983-
        Identifying culturally specific rhetorical elements on promotional websites [Elektronski vir] : a pilot study / Anton Martin Grad. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1657-0/urn_isbn_978-952-61-1657-0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 11. 2014. - El. članek obsega 23 str. - Bibliografija: str. 70-71. - Abstract.

V: New horizons in translation research and education 2 [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Kaisa Koskinen and Nike Kocijancic Pokorn (eds). - Joensuu : University of Eastern Finland, 2014. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 10). - ISBN 978-952-61-1657-0. - Str. 48-71.

81'25:004.774
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56076386

78.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Multilingualism in literary translation [Elektronski vir] : the case of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmač / Robert Grošelj. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1657-0/urn_isbn_978-952-61-1657-0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 11. 2014. - El. članek obsega 20 str. (str. 7-26). - Bibliografija: str. 25-26. - Abstract.

V: New horizons in translation research and education 2 [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Kaisa Koskinen and Nike Kocijancic Pokorn (eds). - Joensuu : University of Eastern Finland, 2014. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 10). - ISBN 978-952-61-1657-0.

81'255.4:821.163.6Kosmač C.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56040290

79.
HORVAT, Tea
        Kakovost simultanega tolmačenja strokovnih besedil v odvisnosti od iskanja leksikalnih enot v mentalnem besedišču : magistrsko delo / Tea Horvat. - Ljubljana : [T. Horvat], 2014. - 98 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., besedilni primeri v angl. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: str. 82-86. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB HORVAT T. Kakovost
COBISS.SI-ID 56143970

80.
HRASTELJ, Tanja
        Die Herausforderungen beim Übersetzen von populärwissenschaftlichen Artikeln im Hinblick auf das Normenkonzept in der Translationswissenschaft : Magisterarbeit = Izzivi pri prevajanju poljudnoznanstvenih časopisnih člankov z ozirom na koncept prevodnih norm : magistrsko delo / Tanja Hrastelj. - Ljubljana : [T. Hrastelj], 2014. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., prevodni primeri tudi v angl. in slov. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 96-103. - Zusammenfassung ; Abstract: Challenges in translating popular science magazine articles with regard to translation norms ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo; Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft

81'25:[001.8(045)]
FRASCATI: 6-200
GER MagB HRASTELJ T. Herausforderungen
COBISS.SI-ID 56056674

81.
KATAN, David Mark
        Translating cultures : an introduction for translators, interpreters and mediators / David Katan. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2014, cop. 2004. - VII, 380 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o izd. naveden na ov., na hrbtu nasl. str. napačen podatek o izd.: 3rd ed. - Bibliografija: str. 341-358. - Kazali

ISBN 978-1-900650-73-1

81'25:316.722 316.722:81'25 008:81'25
GER AN 81'25 KATAN D. Translating/2014
COBISS.SI-ID 56015458

82.
        The KNOWN unknowns of translation studies / edited by Elke Brems, Reine Meylaerts, Luc van Doorslaer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2014. - 182 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; vol. 69)

En prispevek v franc., ostali v angl. - Bibliografija pri vsakem prispevku, izvleček v angl. pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-90-272-4257-0 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6922-5 (e-knjiga)

82'25(082)
GER 81'25 KNOWN UNKNOWNS Brems E. (ur.)
COBISS.SI-ID 56368482

83.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        From ideology to economy : the tenacity of censored translations / Nike K. Pokorn.

V: Going east. - [Vienna : s. n., 2014]. - Str. 26-27.

[81'255.4:82-93]:351.751.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56346978

84.
KRYSZTOFIAK, Maria
        Einführung in die Übersetzungskultur / Maria Krysztofiak. - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2013. - 208 str. ; 22 cm. - (Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur, ISSN 2192-3310 ; Bd. 11)

Bibliografija: str. 193-200. - Kazalo

ISBN 978-3-631-63823-1

81'25=112.2
GER NE 81'25 KRYSZTOFIAK M. Einführung
COBISS.SI-ID 55830882

85.
MOZETIČ, Uroš, 1961-
        Explicitation and implicitation as translation universals and their occurrences in the Slovene translation of Anglo-American literary texts / Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 112-114. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 101-114.

81'255.4 821.111=030.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56105570

86.
        NEW horizons in translation research and education 2 [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Kaisa Koskinen and Nike Kocijancic Pokorn (eds). - El. knjiga. - Joensuu : University of Eastern Finland, 2014. - 108 str. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 10)

Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1657-0/urn_isbn_978-952-61-1657-0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 11. 2014. - El. publikacija v formatu pdf obsega 108 str. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-952-61-1657-0 (pdf)

81'25(082)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56040034

87.
POPIČ, Damjan
        Revising translation revision in Slovenia [Elektronski vir] / Damjan Popič. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1657-0/urn_isbn_978-952-61-1657-0.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 11. 2014. - El. članek obsega 18 str. (str. 72-89). - Bibliografija: str. 88-89. - Abstract.

V: New horizons in translation research and education 2 [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Kaisa Koskinen and Nike Kocijancic Pokorn (eds). - Joensuu : University of Eastern Finland, 2014. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology, ISSN 1798-565X ; no. 10). - ISBN 978-952-61-1657-0.

81'25:808.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56040546

88.
        The SOCIOLOGICAL turn in translation and interpreting studies / edited by Claudia V. Angelelli. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - 140 str. : tabele, grafi ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; vol. 66)

Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4254-9 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6965-2 (e-knjiga)

81'25'253:316(082)
GER Zb 81'25 SOCIOLOGICAL TURN Angelelli C. V. (ur.)

COBISS.SI-ID 55928930

89.
VALDEÓN, Roberto A.
        Translation and the Spanish Empire in the Americas / Roberto A. Valdeón. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - XII, 272 str. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 113)

Bibliografija: str. 243-269. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5853-3 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6940-9 ! (e-knjiga)

81'25(7)(091):008(=8:=134.2)
GER AN 81'25 VALDEÓN R. A. Translation
COBISS.SI-ID 56195426

90.
VALENČIČ Arh, Urška
        Die doppelte Perspektive in den slowenischen Übersetzungen von Phraseologie im Roman Emil und die Detektive von Erich Kästner [Elektronski vir] / Urška Valenčič Arh. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 243-244. - Abstract: The dual perspective in the translations of phraseological units in the novel Emil und die Detektive by Erich Kästner.

V: Perspektivierung - Perspektivität [Elektronski vir] / Teuta Abrashi, Albulena Blakaj-Gashi, Blertë Ismajli (Hrsg.). - Prishtina : Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Filologjisë, 2014. - ISBN 978-9951-00-166-3. - Bd. 2, str. 231-245.

[81'255.4:81'373.7]:821.112.2Kästner E.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56201570

91.
ZLATNAR Moe, Marija
        Hamletova pot v središče / Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 211-229, 254-255.

81'255.4Shakespeare W.=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56330594


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


92.
        PARIS : ein literarischer Streifzug / herausgegeben von Magali Nieradka und Christian Schärf. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2011. - 237 str. ; 20 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 90342) (Fischer Klassik)

Bibliografija: str. 234-237

ISBN 978-3-596-90342-9

821.133.1(082.2)=112.2 821.112.2(082.2) 821.112.2(436)(082.2) 821.111(73)(082.2)=112.2
GER 82(100)A PARIS Nieradka M.(ur.)
COBISS.SI-ID 55838818


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


93.
        READINGS in twenty-first-century European literatures / Michael Gratzke, Margaret-Anne Hutton and Claire Whitehead (eds). - Oxford [etc.] : P. Lang, 2013. - XI, 444 str. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-0808-3

821(4).09"20"(082)
GER 82(100).09 READINGS Gratzke M.(ur.)
COBISS.SI-ID 55846498

94.
        STIKI in sovplivanja med središčem in obrobjem : medkulturne literarnovedne študije / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 265 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije ; 10)

300 izv. - Štirje prispevki v slov., eden v angl., ostali v nem. - Recenzenta Dean Komel, Miha Preinfalk. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov., nem. ali angl.

ISBN 978-961-237-713-7

821.09(091) 82.0(082) 930.85(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR ŽIGON T. STIKI IN
COBISS.SI-ID 276709888


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


95.
ENQUIST, Per Olov
        Der Besuch des Leibarztes : Roman / Per Olov Enquist ; aus dem Swedischen von Wolfgang Butt. - 13. Aufl. - München ; Wien : C. Hanser, 2002, cop. 1999. - 371 str. ; 21 cm

Prevod dela: Livläkarens besök

ISBN 3-446-19980-2

821.113.6-31=112.2
GER 839.7 ENQUIST P. O. Besuch des Leibarztes

COBISS.SI-ID 56247138

96.
ENQUIST, Per Olov
        Der fünfte Winter des Magnetiseurs : Roman / Per Olov Enquist ; aus dem Swedischen von Hans-Joachim Maass. - Lizenzausg. für die Büchergilde Gutenberg. - Frankfurt am Main ; Wien ; Zürich : Büchergilde Gutenberg, cop. 2002. - 260 str. ; 22 cm

Prevod dela: Magnetisörens femte vinter

ISBN 3-7632-5308-4

821.113.6-31=112.2
GER 839.7 ENQUIST P. O. Fünfte
COBISS.SI-ID 56247650


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


97.
BOTSHON, Lisa
        From Blackboard to blogs : teaching English literature in the digital age / Lisa Botshon. - Bibliografija: str. 75-76. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 67-76.

821.111:37.091.3:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56195170

98.
DOS Passos, John, 1896-1970
        Three soldiers / John Dos Passos. - Doylestown (Pennsylvania) : Wildside Press, [2004]. - 408 str. ; 24 cm

Letnica navedena na zavihku ov.

ISBN 978-0-8095-8752-0

821.111(73)-311.6
GER 820(73) DOS PASSOS J. Three soldiers
COBISS.SI-ID 55830626

99.
FAJT, Tamara
        Govor lorda protektorja : angleški politični diskurz 17. stoletja v govorih Oliverja Cromwella in izbrani publicistiki = The Lord Protector's Speech : English political discourse of the 17th century in Oliver Cromwell's speeches and selected pamphlets : [diplomsko delo] / Tamara Fajt. - Budanje : [T. Fajt], 2014. - 72 f. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Besedilo v slov. in angl. - Mentorja Frančiška Trobevšek Drobnak, Sašo Jerše. - Bibliografija: f. 70-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-5:929Cromwell O."1649/1660"(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplA FAJT T. Govor
COBISS.SI-ID 56172386

100.
JAMES, Henry, 1843-1916
        Zver v džungli in druge zgodbe / Henry James ; prevedla, [spremna beseda] Nada Grošelj. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - 142 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

400 izv. - Tuji in lastni duhovi Henryja Jamesa / Nada Grošelj: str. 135-142. - Vsebina: Oltar mrtvih ; Zver v džungli ; Fletni vogalček

ISBN 978-961-6952-15-6

821.111(73)-32
GER 820(73) JAMES H. Zver
COBISS.SI-ID 275060736

101.
MAVER, Igor, 1960-
        Selected essays on Canadian, Australian and New Zealand literatures / by Igor Maver. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - VI, 133 str. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-4438-5897-7

821.111(71).09 821.111(94).09 821.111(931).09
FRASCATI: 6-200
GER AR MAVER I. Selected
COBISS.SI-ID 56037474

102.
RUSHDIE, Salman
        Midnight's children / Salman Rushdie ; with an introduction by Anita Desai. - New York ; London ; Toronto : A. A. Knopf, 1995. - XXXI, 589 str. ; 22 cm. - (Everyman's library ; 217)

Introduction / Anita Desai: str. VII-XXI

ISBN 978-0-679-44462-6 (USA)
ISBN 978-1-85715-217-3 (UK)

821.111-311.2
GER 820 RUSHDIE S. Midnight's/'95
COBISS.SI-ID 56008802

103.
UKIĆ Košta, Vesna
        Irish women's fiction of the twentieth century / Vesna Ukić Košta : The importance of being Catholic. - Bibliografija: str. 62-63. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 11 (autumn 2014), str. 51-63.

821.111(417).09"19":27
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56194658

104.
YEATS, William Butler, 1865-1939
        Zbrana poezija / William Butler Yeats. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014-. - Zv. <1-> : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 47)

Dosedanja vsebina:
1: Lirika 1889-1914. - 2014 / prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 236 str. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 223-226. - Beseda o zbirkah v tem zvezku: str. 227-232

ISBN 978-961-6758-47-5 (zv. 1)

821.111-1
GER 820 YEATS W. B. Zbrana poezija
COBISS.SI-ID 275542528


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


105.
        The CAMBRIDGE companion to the twentieth-century English novel / edited by Robert L. Caserio. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XVI, 280 str. ; 24 cm. - (Cambridge companions)

Bibliografija: str. 267-272. - Kazalo

ISBN 978-0-521-71115-9 (broš.)
ISBN 0-521-71115-0 (broš.)
ISBN 978-0-521-88416-7 (trda vezava)

821.111.09-31"19"
GER 820.09-3/-9 TWENTIETH-CENTURY Caserio R.L. (ur.) PRK 8950 TWENTIETH Caserio R.L. (ur.)
COBISS.SI-ID 39275618

106.
JERAS, Nika
        The unreliable narrator in American psycho = Nezanesljivi pripovedovalec v Ameriškem psihu : diplomsko delo / Nika Jeras. - Ljubljana : [N. Jeras], 2014. - 63 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 60-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Ellis B. E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JERAS N. Unreliable
COBISS.SI-ID 56070754

107.
KOSEDNAR, Sabina
        Differences between the first generation and the second generation steampunk : the comparison of The difference engine and Boneshaker = Razlike med prvo generacijo in drugo generacijo steampunka : primerjava romanov The difference engine in Boneshaker : diplomsko delo / Sabina Kosednar. - Ljubljana : [S. Kosednar], 2014. - V, 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 48-50. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOSEDNAR S. Difference
COBISS.SI-ID 56072546

108.
LIPUŽIČ, Maja
        Ameriške lokalitete v romanih Malcolma Lowryja : magistrsko delo / Maja Lipužič. - Ljubljana : [M. Lipužič], 2014. - 120 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: str. 114-120. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski interdisciplinarni program Ameriške študije

821.111.09Lowry M. 821.111(71).09Lowry M.
GER Mag LIPUŽIČ M. Ameriške lokalitete
COBISS.SI-ID 56293730

109.
MAVER, Igor, 1960-
        Diasporic province vs. (post-)imperial centre : recollections of the Austro-Hungarian past through the eyes of an Australian writer / Igor Maver. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 230-246, 255.

821.111(94).09Riemer A.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56329570

110.
ODLAZEK, Saša
        Conflicts and their effects in Amsterdam and Atonement = Konflikti in njihove posledice v romanih Amsterdam (Amsterdam) in Pokora (Atonement) : diplomsko delo / Saša Odlazek. - Ljubljana : [S. Odlazek], 2014. - 75 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 69-74. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09McEwan I.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ODLAZEK S. Conflicts
COBISS.SI-ID 56287330

111.
STEBLE, Janez
        Novi val v znanstveni fantastiki ali eksplozija žanra = New wave in science fiction or the explosion of the genre : doktorska disertacija / Janez Steble. - Ljubljana : [J. Steble], 2014. - 200 str., 48 str. pril. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v slov. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 189-200. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-312.9.09"19"(043.2) 821.111(73)-312.9.09"19"(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss STEBLE J. Novi
COBISS.SI-ID 55923554

112.
ZUPANČIČ, Nina, 28.12.1989-
        Zgodovina afroameriškega feminističnega boja in iskanja glasu skozi perspektivo romana Nekaj vijoličastega (Alice Walker) = History of the African-American feminist struggle and their search of their own voice through the perspective of the novel The color purple by Alice Walker : diplomsko delo / Nina Zupančič. - Ljubljana : [N. Zupančič], 2014. - 94 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. (f. 1-69) in v angl. (f. 70-94). - Mentorici Lilijana Burcar, Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Walker A.(043.2) 141.72(73=031)(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPANČIČ N. Zgodovina PRK Dipl 789/SK ZUPANČIČ N. Zgodovina
COBISS.SI-ID 55845986


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


113.
AEBLI, Kurt, 1955-
        Der ins Herz getroffene Punkt / Kurt Aebli. - Basel : U. Engeler, cop. 2005. - 150 str. ; 19 cm

ISBN 3-905591-87-1

821.112.2(494)-31
GER 830 AEBLI K. Ins Herz getroffene
COBISS.SI-ID 14374408

114.
AMAN, Elisabeth, 1888-1966
        Manuel und das Mädchen / Elisabeth Aman ; Nachwort Elsbeth Pulver. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, cop. 2003. - 109 str. ; 20 cm. - (Schweizer Texte. Neue Folge ; Bd. 20)

Izšlo s pomočjo Literarische Vereinigung Winterthur

ISBN 3-258-06666-3

821.112.2(494)-32
GER 830 AMAN E. Manuel
COBISS.SI-ID 56248418

115.
AMANN, Jürg
        Die erste Welt : Roman / Jürg Amann. - Wädenswil am Zürichsee : Nimbus, cop. 2013. - 111 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-907142-89-9

821.112.2(494)-31
GER 830 AMANN J. Erste Welt
COBISS.SI-ID 56345698

116.
AMANN, Jürg
        Nachgerufen : elf Monologe und eine Novelle / Jürg Amann. - München ; Zürich : R. Piper & Co., cop. 1983. - 108 str. ; 22 cm

Vsebuje tudi: Hardenberg

ISBN 3-492-2844-6 !

821.112.2(494)-32
GER 830 AMANN J. Nachgerufen
COBISS.SI-ID 56339554

117.
ARLATI, Renato P.
        Fremd und abwesend ist das Gewölbe der Nacht : Prosa / R. P. Arlati ; herausgegeben von Franz Böni. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1983. - 118 str. ; 21 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Das Heft und die Lettern ; Kindheitserinnerung ; Den Kindern ; Schneebälle ; Der Spiegel ; Spiegel ; Der Weg ; Fahrt ; Die Reise ; Die Aufschrift ; Sonnenblume ; Schwarze Blume ; Eine Blume ; Elisabeth ; Der Schatten ; Das Zuhause ; Das Haus ; Das Buch Psyche ; Anderes Buch ; Windundwetter ; Kellerraum ; Bauklötzchen ; Der Abend ; Das weiße Blatt ; Herbstblätter ; Abendheimweg ; Der Frühling ; Wo war Hofstetter? ; Schritte ; Die Treppe ; Türen ; Beim Eingang ; Ein älterer Mann ; Untermieter ; Ohne Gesicht ; Thereses Tod ; Herbst ; Herbst 2 ; Die Säge im Wald ; Agenda ; Warten ; Räume ; Zett ; Engel Lea ; Der Fremde ; In X ; Das Gespräch an der Bar ; Durchgang ; Bäume ; Der Blinde ; Das Ding ; Die Dinge ; Miniatur ; Nächtliches Fragment ; Der Stern und der Tote

ISBN 3-518-04503-2

821.112.2(494)-32
GER 830 ARLATI R. P. Fremd
COBISS.SI-ID 56268386

118.
BECHER, Johannes Robert, 1891-1958
        Als namenloses Lied : Gedichte / Johannes R. Becher. - 1. Aufl., 1. bis 10. Tsd. - Leipzig : P. Reclam jun., 1958. - 279 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek : Nr. 8523-8525)

821.112.2-1
GER 830 BECHER J. R. Als namenloses
COBISS.SI-ID 56347234

119.
BECKER, Jurek
        Bronsteins Kinder : Roman / Jurek Becker. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986. - 302 str. ; 20 cm

ISBN 3-518-02577-5

821.112.2-311.2
GER 830 BECKER J. Bronsteins Kinder
COBISS.SI-ID 28884

120.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Gesammelte Gedichte / Thomas Bernhard ; herausgegeben von Volker Bohn. - 1. Aufl. - [S. l.] : Suhrkamp, 1991. - 349 : [1] f. faks. ; 21 cm

ISBN 3-518-40322-2

821.112.2(436)-1
GER 830 BERNHARD T. Gesammelte Gedichte
COBISS.SI-ID 55971682

121.
BICHSEL, Peter
        Der Busant : von Trinkern, Polizisten und der schönen Magelone / Peter Bichsel. - Darmstadt ; Neuwied : Luchterhand, cop. 1985. - 135 str. ; 21 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Laufbahn ; Eisenbahnfahren ; Robinson ; Warten in Baden-Baden ; Diese Sätze ; Grammatik einer Abreise ; Eine Erklärung and den Lehrling von Prey

ISBN 3-472-86609-8

821.112.2(494)-32
GER 830 BICHSEL P. Busant
COBISS.SI-ID 55993954

122.
BINDER, Elisabeth, 1951-
        Orfeo : Roman / Elisabeth Binder. - 3. Aufl. - Stuttgart : Klett-Cotta, 2007. - 168 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-608-93725-1

821.112.2(494)-31
GER 830 BINDER E. Orfeo
COBISS.SI-ID 16748040

123.
BOESCH, Hans, 1926-
        Das Gerüst : Roman / Hans Boesch ; mit einem Nachwort von Hans Wysling. - Zürich : Ex Libris, cop. 1988. - 272 str. ; 20 cm

Daten zu Leben und Werk: str. 271-272

821.112.2(494)-31
GER 830 BOESCH H. Gerüst
COBISS.SI-ID 56363874

124.
BOESCH, Hans, 1926-
        Der Kiosk : Roman / Hans Boesch. - Zürich ; München : Artemis, cop. 1978. - 407 str. ; 22 cm

ISBN 3-7608-0482-9

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BOESCH H. Kiosk
COBISS.SI-ID 56364898

125.
BRAUN, Volker
        Bodenloser Satz / Volker Braun. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 39 str. ; 22 cm

ISBN 3-518-40226-9

821.112.2-32
GER 830 BRAUN V. Bodenloser GER 830 BRAUN V. Bodenloser Satz
COBISS.SI-ID 56106594

126.
BRAUN, Volker
        Es genügt nicht die einfache Wahrheit : Notate / Volker Braun. - 1. Aufl. - [S. l.] : Suhrkamp, 1976, cop. 1975. - 149 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp)

ISBN 3-518-00799-8

821.112.2Braun V.3
GER 830 BRAUN V. Es genügt
COBISS.SI-ID 55973218

127.
BRECHBÜHL, Beat, 1939-
        Fußreise mit Adolf Dietrich : Erzählung / Beat Brechbühl. - Zürich : Nagel & Kimche, 1999. - 174 str. ; 20 cm

ISBN 3-312-00251-6

821.112.2(494)-32
GER 830 BRECHBÜHL B. Fußreise
COBISS.SI-ID 55995234

128.
BREZNIK, Melitta, 1961-
        Figuren : Erzählungen / Melitta Breznik. - München : Luchterhand, cop. 1999. - 119 str. ; 22 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Das Haus ; Dein Name ; Hannes ; Die Spinnen ; Die Frau ; Das Herz ; Elsa

ISBN 3-630-86993-9

821.112.2(436)-32
GER 830 BREZNIK M. Figuren
COBISS.SI-ID 56087906

129.
BUSSMANN, Rudolf
        Ein Duell : Roman / Rudolf Bussmann. - Zürich ; Hamburg : Arche, cop. 2006. - 233 str. ; 20 cm

ISBN 3-7160-2361-2

821.112.2(494)-31
GER 830 BUSSMANN R. Duell
COBISS.SI-ID 56248162

130.
DEAN, Martin R.
        Monsieur Fume oder Das Glück der Vergeßlichkeit / Martin R. Dean. - München ; Wien : C. Hanser, 1998. - 143 str. ; 19 cm

ISBN 3-446-19481-9

821.112.2(494)-31
GER 830 DEAN M. R. Monsieur Fume
COBISS.SI-ID 9108232

131.
DEAN, Martin R., 1955-
        Außer mir : ein Journal / Martin R. Dean. - München ; Wien : C. Hanser, cop. 1990. - 141 str. ; 21 cm. - (Edition Akzente)

ISBN 3-446-14311-4

821.112.2(494)-32
GER 830 DEAN M. R. Außer mir
COBISS.SI-ID 56357474

132.
DEAN, Martin R., 1955-
        Die gefiederte Frau : fünf Variationen über die Liebe / Martin R. Dean. - München ; Wien : C. Hanser, cop. 1984. - 145 str. ; 20 cm

ISBN 3-446-14138-3

821.112.2(494)-311.2
GER 830 DEAN M. R. Gefiederte
COBISS.SI-ID 56356194

133.
DEAN, Martin R., 1955-
        Meine Väter : Roman / Martin R. Dean. - München ; Wien : Hanser, 2003. - 398 str. ; 21 cm

ISBN 3-446-20266-8

821.112.2(494)-31
GER 830 DEAN M. R. Meine Väter
COBISS.SI-ID 13084424

134.
DEAN, Martin R., 1955-
        Die verborgenen Gärten : Roman / Martin R. Dean. - München ; Wien : C. Hanser, cop. 1982. - 275 str. ; 22 cm

ISBN 3-446-13489-1

821.112.2(494)-31
GER 830 DEAN M. R. Verborgenen Gärten
COBISS.SI-ID 56354402

135.
DRAWERT, Kurt
        Frühjahrskollektion : Gedichte / Kurt Drawert. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 92 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-41304-X

821.112.2-1
GER 830 DRAWERT K. Frühjahrskollektion
COBISS.SI-ID 56349282

136.
EICH, Clemens
        Aufzeichnungen aus Georgien / Clemens Eich ; mit einem Nachwort von Ulrich Greiner. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 1999. - 124 str. ; 20 cm

Zvd. na spojnih listih

ISBN 3-10-017007-5

821.112.2-992 908(479.22)
GER 830 EICH C. Aufzeichnungen
COBISS.SI-ID 56242274

137.
ERB, Elke
        Der wilde Forst, der tiefe Wald : Auskünfte in Prosa / Elke Erb. - 1. Aufl. - Göttingen : Steidl, 1995. - 384 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-88243-364-7

821.112.2-3
GER 830 ERB E. Wilde Forst
COBISS.SI-ID 56063842

138.
FLORESCU, Catalin Dorian, 1967-
        Wunderzeit : Roman / Catalin Dorian Florescu. - 2. Aufl. - Zürich ; München : Pendo, 2001. - 282 str. ; 21 cm

ISBN 3-85842-395-5

821.112.2(494)-311.4
GER 830 FLORESCU C. D. Wunderzeit
COBISS.SI-ID 11834632

139.
GAHSE, Zsuzsanna, 1946-
        Abendgesellschaft / Zsuzsanna Gahse. - Zürich ; München : Piper, cop. 1986. - 107 str. ; 20 cm

ISBN 3-492-02825-X

821.112.2-32
GER 830 GAHSE Z. Abendgesellschaft
COBISS.SI-ID 56361314

140.
GEISER, Christoph
        Das Gefängnis der Wünsche : Roman / Christoph Geiser. - Zürich ; Frauenfeld : Nagel & Kimche, cop. 1992. - 246 str. ; 20 cm

ISBN 3-312-00181-1

821.112.2(494)-31
GER 830 GEISER C. Gefängnis
COBISS.SI-ID 56359778

141.
GEISER, Christoph
        Das geheime Fieber : Roman / Christoph Geiser. - Zürich : Nagel & Kimche, cop. 1987. - 213 str. ; 20 cm

ISBN 3-312-00130-7

821.112.2(494)-31
GER 830 GEISER C. Geheime Fieber
COBISS.SI-ID 659898

142.
GEISER, Katharina, 1956-
        Rosa ist Rosa : Erzählungen / Katharina Geiser. - 1. Aufl. - Zürich : Ammann, cop. 2008. - 217 str. ; 21 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Sehnot ; Liberta ; Die Zitrone in der rechten ; Goldfische schwimmen neben Karpfen ; Feuer prägt ; Von unseren Begegnungen ist mir jede die liebste ; Fährfrau ; Erinnerung an einen Damenhut ; Mathematik ; Die Lampe ; Fluchstein ; Fränzi ; Biester und Bister ; Von den Anfängen ; Abigail ; Kehrreim

ISBN 978-3-250-60118-0

821.112.2(494)-32
GER 830 GEISER K. Rosa ist Rosa
COBISS.SI-ID 56039010

143.
GERSBACH, Annette
        Traumhelle : Roman / Annette Gersbach. - Bern ; München : Edition H. Erpf, cop. 1995. - 311 str. ; 19 cm

ISBN 3-905520-17-6

821.112.2(494)-311.2
GER 830 GERSBACH A. Traumhelle
COBISS.SI-ID 56363362

144.
GRAF, Oskar Maria
        Das Oskar Maria Graf Lesebuch / herausgegeben von Hans Dollinger ; mit einem Geleitwort von Will Schaber, New York. - München ; Leipzig : List, cop. 1993. - 351 str. ; 20 cm

Zeittafel : Leben und Werk Oskar Maria Grafs: str. 335-347. - Kazalo

ISBN 3-471-77670-2

821.112.2Graf O. M.3
GER 830 GRAF O. M. Oskar Maria
COBISS.SI-ID 56350562

145.
HAHN, Ulla
        Herz über Kopf : Gedichte / Ulla Hahn. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1981. - 87 str. ; 19 cm

ISBN 3-421-06073-8

821.112.2-1
GER 830 HAHN U. Herz über Kopf
COBISS.SI-ID 5058488

146.
HAHN, Ulla
        Unerhörte Nähe : Gedichte : mit einem Anhang für den, der fragt / Ulla Hahn. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1988. - 100 str. ; 20 cm

ISBN 3-421-06310-9

821.112.2-1 821.112.2.09Hahn U.
GER 830 HAHN U. Unerhörte Nähe
COBISS.SI-ID 56250466

147.
HALLER, Christian, 1943-
        Der Brief ans Meer : Roman / Christian Haller. - München : Luchterhand, cop. 1995. - 176 str. ; 22 cm

ISBN 3-630-86851-7

821.112.2(494)-31
GER 830 HALLER C. Brief ans Meer
COBISS.SI-ID 56039522

148.
HALTER, Ernst
        Hinter den Sieben Bergen : Erzählungen / Ernst Halter. - Zürich : Limmat, cop. 2012. - 197 str. ; 20 cm

Zu den Erzählungen : str. 195-[198]. - Vsebina: Nach dem Feuer : ein Gedenkblatt ; Der Bub im Wald ; Der Tag von Erichs Verschwinden ; Der Schneider von London ; Mythen ; Ital und Glengulhuch ; Über die Sieben Berge

ISBN 978-3-85791-685-4

821.112.2(494)-32
GER 830 HALTER E. Hinter
COBISS.SI-ID 56241250

149.
HALTER, Ernst
        Jahrhundertschnee : Versuch einer Revision / Ernst Halter. - 1. Aufl. - Zürich : Ammann, cop. 2009. - 434 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-250-60130-2

821.112.2(494)-31
GER 830 HALTER E. Jahrhundertschnee
COBISS.SI-ID 17284360

150.
HARTUNG, Harald
        Langsamer träumen : Gedichte / Harald Hartung. - München ; Wien : C. Hanser, 2002. - 95 str. ; 22 cm

ISBN 3-446-20237-4

821.112.2-1
GER 830 HARTUNG H. Langsamer träumen
COBISS.SI-ID 56243554

151.
HAUPTMANN, Gerhart
        Einsame Menschen : Drama / Gerhart Hauptmann. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1979, cop. 1966. - 94 str. ; 18 cm. - (Ullstein Buch : Nr. 4985) (Ullstein-Theater-Texte)

Text der Centenar-Ausg.

ISBN 3-548-04985-0

821.112.2-2
GER 830 HAUPTMANN G. Einsame Menschen
COBISS.SI-ID 56226146

152.
HESSE, Hermann, 1877-1962
        Tessin : Betrachtungen, Gedichte und Aquarelle des Autors / Hermann Hesse ; herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Volker Michels. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 342 str. : fotogr., barvne ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 337-339

ISBN 3-518-40297-8

821.112.2-82 7.021.32-035.676.332.2Hesse H.
GER 830 HESSE H. Tessin
COBISS.SI-ID 56090466

153.
HILBIG, Wolfgang, 1941-
        Grünes grünes Grab : Erzählungen / Wolfgang Hilbig. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1993. - 148 str. ; 20 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Fester Grund ; Er, nicht ich ; Die elfte These über Feuerbach

ISBN 3-10-033616-X

821.112.2-32
GER 830 HILBIG W. Grünes
COBISS.SI-ID 56083810

154.
HILBIG, Wolfgang, 1941-
        Unterm Neomond : Erzählungen / Wolfgang Hilbig. - Originalausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1982. - 137 str. ; 20 cm. - (Collection S. Fischer ; Bd. 22)

Vsebuje naslednje zgodbe: Aufbrüche ; Bungalows ; Idylle ; Der Durst ; Das Ende der Nacht ; Die Arbeiter : ein Essai ; Der Leser ; Herbsthälfte ; Er ; Johannis ; Die Einfriedung ; Der Heizer

ISBN 3-596-22322-9

821.112.2-32
GER 830 HILBIG W. Unterm Neomond
COBISS.SI-ID 56086626

155.
HOHLER, Franz, 1943-
        Das verspeiste Buch : eine Geschichte / Franz Hohler ; mit Bildern von Hans Traxler. - 2. Aufl. - München : Luchterhand, 2008. - 86 str. : barvne ilustr. ; 19 cm. - (Sammlung Luchterhand)

ISBN 978-3-630-62147-0

821.112.2(494)-32
GER 830 HOHLER F. Verspeiste
COBISS.SI-ID 55993186

156.
HUONDER, Silvio
        Wieder ein Jahr, abends am See : Erzählungen / Silvio Huonder. - München : Nagel & Kimche im C. Hanser Verlag, 2008. - 170 str. ; 21 cm

Vsebina: Tobi ; Stille Tage in Österreich ; Wieder ein Jahr, abends am See ; Die Zahnfee ; Alter Mann, rückwärts gehend ; Feierabend ; Der Hartschalenkoffer ; Warum beantworten Sie meine Frage nicht? ; Besuch am Nachmittag ; Die dunkle Seite des Mondes ; In einem fremden Haus ; Die Spieluhr ; Das Boot in den Bäumen ; Bist du einsam heut Nacht?

ISBN 978-3-312-00406-5

821.112.2(494)-32
GER 830 HUONDER S. Wieder ein Jahr
COBISS.SI-ID 56360546

157.
KAFKA, Franz
        Franz Kafka : ein Lesebuch mit Bildern / Klaus Wagenbach (Hg.). - Sonderausg., Originalausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2003. - 272, 168 str. : ilustr., č-b in barvne fotogr. ; 19 cm. - (Rororo ; 23444)

Bibliografija: str. 163-165. - Kazalo

ISBN 3-499-23444-0

821.112.2(436)Kafka F.3
GER 830 KAFKA F. Lesebuch
COBISS.SI-ID 55978850

158.
KAISER-Mühlecker, Reinhard, 1982-
        Der lange Gang über die Stationen : Roman / Reinhard Kaiser-Mühlecker. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2011, cop. 2008. - 157 str. ; 20 cm. - (Fischer Taschenbuch : 18511)

Ausgezeichnet mit dem Preis der Jürgen Ponto-Stiftung

ISBN 978-3-596-18511-5

821.112.2(436)-3
GER 830 KAISER-MÜHLECKER R. Lange Gang
COBISS.SI-ID 56234338

159.
KOHLER, Christine
        Nachtschatte : Roman / Christine Kohler. - Bern : Zytglogge, cop. 1994. - 195 str. ; 21 cm

ISBN 3-7296-0496-1

821.112.2(436)-31
GER 830 KOHLER C. Nachtschatte
COBISS.SI-ID 56331618

160.
KOLBE, Uwe, 1957-
        Vaterlandkanal : ein Fahrtenbuch / Uwe Kolbe. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 86 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-40286-2

821.112.2Kolbe U.3
GER 830 KOLBE U. Vaterlandkanal
COBISS.SI-ID 56361058

161.
KRAUß, Angela
        Das Vergnügen / Angela Krauß. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 149 str. ; 21 cm

821.112.2-31
GER 830 KRAUß A. Vergnügen
COBISS.SI-ID 55992162

162.
KREIßLER, Lisa
        Blitzbirke : Roman / Lisa Kreißler. - 1. Aufl. - [Hamburg] : Mairisch, 2014. - 185 str. ; 21 cm. - (Mairisch ; 43)

Dostopno tudi na: http://blog.mairisch.de/blitzbirke

ISBN 978-3-938539-30-9

821.112.2-31
GER 830 KREIßLER L. Blitzbirke
COBISS.SI-ID 55867490

163.
KUNERT, Günter, 1929-
        Im toten Winkel : ein Hausbuch / Günter Kunert. - München ; Wien : C. Hanser, 1992. - 223 str. ; 20 cm

ISBN 3-446-13287-2

821.112.2-9
GER 830 KUNERT G. Im toten Winkel
COBISS.SI-ID 56348770

164.
KUNERT, Günter, 1929-
        Unterwegs nach Utopia : Gedichte / Günter Kunert. - München ; Wien : C. Hanser, cop. 1977. - 96 str. ; 23 cm

ISBN 3-446-12468-3

821.112.2-1
GER 830 KUNERT G. Unterwegs
COBISS.SI-ID 56342882

165.
KUNZE, Reiner, 1933-
        Eines jeden einziges Leben / Gedichte ; Reiner Kunze. - Frankfurt [am Main] : S. Fischer, 1986. - 125 str. ; 20 cm

ISBN 3-10-042010-1

821.112.2-1
GER 830 KUNZE R. Eines jeden
COBISS.SI-ID 56343650

166.
KUNZE, Reiner, 1933-
        Die wunderbaren Jahre : Prosa / Reiner Kunze. - 69.-108. Tsd. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1976. - 127 str. ; 20 cm

ISBN 3-10-042003-9

821.112.2-32
GER 830 KUNZE R. Wunderbaren
COBISS.SI-ID 56346722

167.
LAVANT, Christine, 1915-1973
        Wirf ab den Lehm / Christine Lavant ; eingeleitet und ausgewählt von Wieland Schmied. - Graz ; Wien : Stiasny, cop. 1961. - 127 str. ; 19 cm. - (Stiasny-Bücherei ; 91)

821.112.2(436)Lavant C.3
GER 830 LAVANT C. Wirf ab den Lehm
COBISS.SI-ID 56336482

168.
LESSING, Gotthold Ephraim, 1729-1781
        Emilia Galotti : ein Trauerspiel in fünf Aufzügen / Gotthold Ephraim Lessing. - 261. bis 320. Tsd. - Leipzig : P. Reclam jun., 1957. - 80 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 45)

821.112.2-2
GER 830 LESSING G. E. Emilia Galotti/'57
COBISS.SI-ID 56347490

169.
LEWINSKY, Charles
        Melnitz : Roman / Charles Lewinsky. - München ; Wien : Nagel & Kimche, cop. 2006. - 772 str. : rodoslovna tabela ; 22 cm

Slovar: str. 767-773

ISBN 3-312-00372-5 (ISBN-10)
ISBN 978-3-312-00372-3 (ISBN-13)

821.112.2-311.4
GER 830 LEWINSKY C. Melnitz
COBISS.SI-ID 394426

170.
LOETSCHER, Hugo
        Die Kranzflechterin : Roman / Hugo Loetscher. - Zürich : Arche, cop. 1964. - 263 str. ; 20 cm

821.112.2(494)-311.4
GER 830 LOETSCHER H. Kranzflechterin
COBISS.SI-ID 55975010

171.
LOETSCHER, Hugo
        Noah : Roman einer Konjunktur / Hugo Loetscher. - Zürich : Buchclub Ex libris, cop. 1967. - 230 str. ; 20 cm

821.112.2(494)-311.4
GER 830 LOETSCHER H. Noah
COBISS.SI-ID 55974754

172.
LOETSCHER, Hugo
        Die Papiere des Immunen : Roman / Hugo Loetscher. - Originalausg. - Zürich : Diogenes, cop. 1986. - 504 str. ; 19 cm

(3-257-01693-X)

821.112.2(494)-31
GER 830 LOETSCHER H. Papiere
COBISS.SI-ID 56001634

173.
MALKOWSKI, Rainer
        Das Meer steht auf : Gedichte / Rainer Malkowski. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989. - 77 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-40180-7

821.112.2-1
GER 830 MALKOWSKI R. Meer steht auf
COBISS.SI-ID 56266082

174.
MARON, Monika
        Herr Aurich : Erzählung / Monika Maron ; mit einem Nachwort von Katja Lange-Müller. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2001. - 59 str. ; 22 cm

ISBN 3-10-048816-4

821.112.2-32
GER 830 MARON M. Herr Aurich
COBISS.SI-ID 56369762

175.
MARON, Monika
        Das Mißverständnis : vier Erzählungen und ein Stück / Monika Maron. - Originalausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1982. - 123 str. ; 20 cm. - (Collection S. Fischer ; 2324)

Poleg naslovne vsebuje še tri zgodbe in dramo: Annaeva ; Herr Aurich ; Audienz ; Ada und Evald

ISBN 3-596-22324-5

821.112.2Maron M.3
GER 830 MARON M. Mißverständnis
COBISS.SI-ID 56355170

176.
METTLER, Michel, 1966-
        Die Spange : Roman / Michel Mettler. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. - 348 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-41755-X

821.112.2(494)-31
GER 830 METTLER M. Spange
COBISS.SI-ID 15020552

177.
MORGENSTERN, Christian, 1871-1914
        Wir fanden einen Pfad : Gedichte / Christian Morgenstern. - Neuausg., 8.-12. Tsd. - München : R. Piper & Co., 1966, cop. 1941. - 69 str. ; 19 cm. - (Piper-Bücherei ; 189)

821.112.2-2
GER 830 MORGENSTERN C. Wir fanden
COBISS.SI-ID 56228450

178.
NIZON, Paul
        Aber wo ist das Leben : ein Lesebuch / Paul Nizon. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1983. - 175 str. ; 20 cm

ISBN 3-518-04519-9

821.112.2(494)Nizon P.3
GER 830 NIZON P. Aber wo ist das Leben
COBISS.SI-ID 56338530

179.
NOSSACK, Hans Erich, 1901-1977
        Nekyia : Bericht eines Überlebenden / Hans Erich Nossack. - 10.-11. Tsd. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1974. - 153 str. ; 19 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; 72)

ISBN 3-518-01072-7

821.112.2-3
GER 830 NOSSACK H. E. Nekyia
COBISS.SI-ID 56235362

180.
PETERS, Sabine
        Der Stachel am Kopf : Prosa / Sabine Peters. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 265 str. ; 21 cm

ISBN 3-498-05275-6

821.112.2-3
GER 830 PETERS S. Stachel
COBISS.SI-ID 56366178

181.
PLUHAR, Erika, 1939-
        Aus Tagebüchern / Erika Pluhar ; ausgewählt von Angela Praesent und Erika Pluhar. - Originalausg., 69.-83. Tsd. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1983, cop. 1981. - 243 str. ; 20 cm. - (Rororo ; 4865) (Neue Frau)

ISBN 3-499-14865-X

821.112.2(436)-94
GER 830 PLUHAR E. Aus Tagebüchern
COBISS.SI-ID 56369250

182.
POLGAR, Alfred, 1873-1955
        Lieber Freund! : Lebenszeichen aus der Fremde / Alfred Polgar ; herausgegeben und eingeleitet von Erich Thanner. - Wien ; Hamburg : P. Zsolnay, cop. 1981. - 146 str. ; 20 cm

ISBN 3-552-03311-4

821.112.2(436)-6
GER 830 POLGAR A. Lieber Freund!
COBISS.SI-ID 56105314

183.
POLGAR, Alfred, 1873-1955
        Sperrsitz / Alfred Polgar ; herausgegeben und mit einem Nachwort Wien, Jahrhundertwende, der junge Alfred Polgar von Ulrich Weinzierl. - 3.-4. Tsd. - Wien : Löcker, 1984, cop. 1980. - 272 str. ; 21 cm

ISBN 3-85409-015-3

821.112.2(436)-4:792(436) 792(436):821.112.2(436)-2
GER 830 POLGAR A. Sperrsitz
COBISS.SI-ID 26871553

184.
PUGANIGG, Ingrid
        Fasnacht : Roman / Ingrid Puganigg. - München : List, cop. 1981. - 187 str. ; 20 cm. - (Poesie & Prosa)

Unverkäufliches Lese-Exemplar

ISBN 3-471-78420-9

821.112.2(436)-31
GER 830 PUGANIGG I. Fasnacht
COBISS.SI-ID 56169570

185.
PUGANIGG, Ingrid
        Laila : eine Zwiesprache / Ingrid Puganigg. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 166 str. ; 20 cm

ISBN 3-518-40128-9

821.112.2(436)-84
GER 830 PUGANIGG L. Laila
COBISS.SI-ID 379092

186.
REHMANN, Ruth
        Die Schwaigerin : Roman / Ruth Rehmann. - München ; Wien : C. Hanser, cop. 1987. - 217 str. ; 20 cm

ISBN 3-446-14943-0

821.112.2-311.4
GER 830 REHMANN R. Schwaigerin
COBISS.SI-ID 56266594

187.
RINGELNATZ, Joachim
        Es zwitschert eine Lerche im Kamin : eine Auswahl / Joachim Ringelnatz. - 10. Aufl. - Berlin : K. H. Henssel, 1970. - 92 str. ; 19 cm

821.112.2-1
GER 830 RINGELNATZ J. Es zwitschert
COBISS.SI-ID 56235618

188.
SCHÄDLICH, Hans Joachim
        Ostwestberlin : Prosa / Hans Joachim Schädlich. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1987. - 179 str. ; 21 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: In abgelegener Provinz ; Aber einer ; Einzelheit ; Luft ; Halme, Zweige, Fluß ; Unter Wegen ; Halber Tag ; Nacht, zweiter bis dritter August ; Bergtechnik ; Männer, berechtigte ; Fürchtegott vergnügt ; Am frühen Abend ; Jedem und keinem ; Müde, aber wach ; Irgend etwas irgendwie ; Mechanik ; Schattenbehälter ; Fritz ; Freundes Schatten ; Mylius, gesprächshalber

ISBN 3-498-06218-2

821.112.2(436)-32
GER 830 SCHÄDLICH H. J. Ostwestberlin
COBISS.SI-ID 36724993

189.
SCHINDEL, Robert, 1944-
        Im Herzen die Krätze : Gedichte / Robert Schindel. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 112 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp)

ISBN 3-518-11511-1

821.112.2(436)-1
GER 830 SCHINDEL R. Im Herzen
COBISS.SI-ID 56090210

190.
SCHUBIGER, Jürg
        Die kleine Liebe : Roman / Jürg Schubiger. - Innsbruck ; Wien : Haymon, cop. 2008. - 123 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-85218-558-3

821.112.2-31
GER 830 SCHUBIGER J. Kleine
COBISS.SI-ID 56346210

191.
STIBLER, Linda
        Das Geburtsverhör / Linda Stibler. - 2. Aufl. - Bern ; Wettingen : eFeF-Verlag, 2007, cop. 2006. - 175 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

ISBN 978-3-905561-71-5

821.112.2(494)-311.2
GER 830 STIBLER L. Geburtsverhör
COBISS.SI-ID 56367202

192.
SUPINO, Franco
        Das andere Leben : Roman / Franco Supino. - 1. Aufl. - Zürich : Rotpunktverlag, cop. 2008. - 233 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-3-85869-376-1

821.112.2(494)-312.6
GER 830 SUPINO F. Andere
COBISS.SI-ID 55974242

193.
TAGE der deutschsprachigen Literatur (36 ; 2012 ; Klagenfurt)
        Klagenfurter Texte. Die Besten 2012 / die 36. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt ; mit den Texten der Preisträger Olga Martynova ... [et al.] ; herausgegeben von Hubert Winkels. - München ; Zürich : Piper, 2012. - 221 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorjih: str. 220-[222]

ISBN 978-3-492-05545-1

821.112.2-3(082.2) 821.112.2.09
GER 830-3A KLAGENFURTER TEXTE 2012
COBISS.SI-ID 12918068

194.
TAGE der deutschsprachigen Literatur (36 ; 2012 ; Klagenfurt)
        Klagenfurter Texte. Die Besten 2014 / die 38. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt ; [mit den Texten von Tex Rubinovitz ... [et al.] ; mit einer Rede von Maja Haderlap ; mit einem Vorwort von Hubert Winkels] ; herausgegeben von Hubert Winkels. - München ; Zürich : Piper, 2014. - 213 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorjih: str. 212-[214]. - Avtorji navedeni na ov.

ISBN 978-3-492-05671-7

821.112.2-3(082.2) 821.112.2.09
GER 830-3A KLAGENFURTER TEXTE 2014
COBISS.SI-ID 55819874

195.
TÄNZER, Gerhard
        Schönes Blumenfeld : kleine erotische Versschule / Gerhard Tänzer. - Durchgesehene und erweiterte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1988, cop. 1985. - 104 str. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 9221)

Kazalo

ISBN 3-596-29221-2

821.112.2:801.6 821.112.2-993
GER 801.6 TÄNZER G. Schönes Blumenfeld
COBISS.SI-ID 56237922

196.
TAWADA, Yoko
        Ein Gast / Yoko Tawada. - Tübingen : Konkursbuch Verlag C. Gehrke, cop. 1993. - 78 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-88769-069-9

821.112.2-31
GER 830 TAWADA Y. Gast
COBISS.SI-ID 56344674

197.
VANDERBEKE, Birgit
        Das Muschelessen : Erzählung / Birgit Vanderbeke. - 1. Aufl. - Berlin : Rotbuch, cop. 1990. - 109 str. ; 21 cm

ISBN 3-88022-757-8

821.112.2-32
GER 830 VANDERBEKE B. Muschelessen
COBISS.SI-ID 55973730

198.
WEBER, Peter, 1968-
        Die melodielosen Jahre : Roman / Peter Weber. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007. - 189 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-41774-4

821.112.2(494)-31
GER 830 WEBER P. Melodielosen
COBISS.SI-ID 16746248

199.
WOHMANN, Gabriele, 1932-
        Frühherbst in Badenweiler : Roman / Gabriele Wohmann. - Darmstadt ; Neuwied : H. Luchterhand, cop. 1978. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 3-472-86467-2

821.112.2-31
GER 830 WOHMANN G. Frühherbst
COBISS.SI-ID 56360034


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


200.
DONKO, Kristian
        Gebrechliche Wirklichkeiten, fixierte Blicke [Elektronski vir] : Informationsverweigerung und Deutungszwang bei Heinrich von Kleist und E. T. A. Hoffmann / Kristian Donko. - Bibliografija: str. 46-48 in v opombah na dnu str. - Abstract: Fragile reality, focused attention.

V: Perspektivierung - Perspektivität [Elektronski vir] / Teuta Abrashi, Albulena Blakaj-Gashi, Blertë Ismajli (Hrsg.). - Prishtina : Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Filologjisë, 2014. - ISBN 978-9951-00-166-3. - Bd. 2, str. 31-48.

821.112.2.09"180/182"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56203874

201.
JAVOR Briški, Marija
        Percepcija dveh provinc v Seidlovem potopisu o Tirolski in Štajerski / Marija Javor Briški. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek: Wahrnehmung zweier Provinzen in Seidls Reisebeschreibung von Tirol und der Steiermark.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 89-108, 250.

821.112.2(436).09"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56303202

202.
JONES, Katie, francistka
        Representing repulsion : the aesthetics of disgust in contemporary women's writing in French and German / Katie Jones. - Oxford [etc.] : P. Lang, cop. 2013. - IX, 286 str. ; 23 cm. - (Studies in contemporary women's writing, ISSN 2235-4123 ; vol. 2)

Bibliografija: str. 275-281. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-0862-5

821.112.2.09"1990/2013" 821.133.1.09"1990/2013"
GER 830.09"19/2" JONES K. Representing
COBISS.SI-ID 55834466

203.
KOS, Nina, germanistka
        Mensch als Opfer seiner Sprache an Beispiel von Rainer Werner Fassbinders Theaterstück Katzelmacher = Človek kot žrtev svojega jezika na primeru dramskega dela Katzelmacher Rainerja Wernerja Fassbinderja : diplomsko delo / Nina Kos. - Ljubljana : [N. Kos], 2014. - 71 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 67-71. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Fassbinder R. W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOS Nina Mensch
COBISS.SI-ID 56324706

204.
LESKOVEC, Andrea
        Peter Handkes Immer noch Sturm oder Zur Hintergehbarkeit der Festschreibung / Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 50-51. - Zusammenfassung.

V: Zagreber Germanistische Beiträge. - ISSN 1330-0946. - Nr. 22 (2013), str. 31-51.

821.112.2(436).09Handke P.:159.923.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55856994

205.
LUGHOFER, Johann Georg
        An der Grenze der Civilisation--- : imperial(istisch)e Perspektiven auf die Provinz : die Reise eines Habsburgers nach Albanien / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek: Na meji civilizacije.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 167-184, 252.

821.112.2(436).09Maximilian:[327.2(436-89:496. 5)]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56328802

206.
NIERADKA, Magali Laure
        "Die Hauptstadt der deutschen Literatur" : Sanary-sur-Mer als Ort des Exils deutschsprachiger Schriftsteller : mit 32 Abbildungen. - Göttingen : V & R Unipress, cop. 2010. - 300 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Formen der Erinnerung ; Bd. 44)

Bibliografija: str. 273-300

ISBN 978-3-89971-792-1

821.112.2.09"1933/1941" 929(430)"1933/1941"
GER 830.09"1933/1945" NIERADKA M. L. Hauptstadt

COBISS.SI-ID 55875938

207.
O'DRISCOLL, Anna
        Constructions of melancholy in contemporary German and Austrian literature / Anna O'Driscoll. - Oxford [etc.] : P. Lang, cop. 2013. - 253 str. ; 23 cm. - (Cultural history and literary imagination, ISSN 1660-6205 ; vol. 17)

Bibliografija: str. 243-250. - Kazalo. - Conclusion

ISBN 978-3-0343-0733-8

821.112.2.09Maron M.=111 821.112.2.09Hein C.=111 821.112.2(436).09Geiger A.=111 821.112.2(436).09Hotschnig A.=111
GER 830.09-3/-9 O'DRISCOLL A. Constructions

COBISS.SI-ID 55847522

208.
POLNISCH-deutsche Carl Sternheim-Tagung (2009 ; Olsztyn)
        Carl Sternheim : Beiträge zur Polnisch-deutschen Carl Sternheim-Tagung (Olsztyn, Dezember 2009) / herausgegeben von Ursula Paintner und Claus Zittel. - Bern [etc.] : P. Lang, cop. 2013. - 246 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A, Kongressberichte, ISSN 0171-8320 ; Bd. 115)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Abstracts

ISBN 978-3-0343-1351-3

821.112.2.09Sternheim C.(082)
GER 830.09 Sternheim C. Paintner U.(ur.)
COBISS.SI-ID 55907682

209.
SPIEL, Hilde
        Das Haus des Dichters : literarische Essays, Interpretationen, Rezensionen / Hilde Spiel ; zusammengestellt und herausgegeben von Hans A. Neunzig. - München : P. List, 1992. - 379 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 375-379

ISBN 3-471-78641-4

821.112.2.09 821.111.09
GER 830 SPIEL H. Haus des Dichters
COBISS.SI-ID 31243009

210.
STRELKA, Joseph, 1927-
        Kafka, Musil, Broch : und die Entwicklung des modernen Romans / Joseph Strelka. - Wien ; Hannover ; Basel : Forum, [195-]. - 110 str. ; 20 cm

821.112.2(436).09Kafka F. 821.112.2(436).09Musil R. 821.112.2.09Broch H.
GER 830.09 STRELKA J. Kafka
COBISS.SI-ID 56170594

211.
VIRANT, Špela
        Realitätsstiftung statt Realitätsabbildung [Elektronski vir] : realistische Tendenzen in der Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg / Špela Virant. - Bibliografija: str. 186. - Abstract: Reality mirrored, reality founded - realist writing after World War II.

V: Perspektivierung - Perspektivität [Elektronski vir] / Teuta Abrashi, Albulena Blakaj-Gashi, Blertë Ismajli (Hrsg.). - Prishtina : Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Filologjisë, 2014. - ISBN 978-9951-00-166-3. - Bd. 2, str. 177-187.

821.112.2.09"194/196"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56140898

212.
VIRK, Jani
        Arhetipski motivi v Parzivalu Wolframa von Eschenbacha in njihova percepcija v novejši nemški književnosti ter v sodobni filmski produkciji : doktorsko delo / Janez Virk. - Ljubljana : [J. Virk], 2014. - 245 str. ; 30 cm

Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 229-244. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Wolfram v. E.:82.09"196/199"(043.3) 821.112.2.09Wolfram v. E.:791.31(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss VIRK J. Arhetipski
COBISS.SI-ID 56330338

213.
VOGT, Jochen
        Erinnerung, Schuld und Neubeginn : deutsche Literatur im Schatten von Weltkrieg und Holocaust / Jochen Vogt. - Oxford [etc.] : P. Lang, cop. 2014. - IX, 437 str. ; 23 cm. - (German life and civilization, ISSN 0899-9899 ; vol. 59)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-0855-7

821.112.2.09:94(100)"1939/1945"
GER 830.09"19/2" VOGT J. Erinnerung
COBISS.SI-ID 55847778

214.
        WOLFGANG Koeppen / Gastherausgeber Eckhard Schumacher und Katharina Krüger. - 2. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2014. - 112 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 34)

Bibliografija: str. 96-104

ISBN 978-3-86916-378-9

821.112.2.09Koeppen W.(082)
COBISS.SI-ID 56305506

215.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Das literarisch-publizistische Feld und der slowenisch-deutsche Konflikt in Krain nach 1848 [Elektronski vir] / Tanja Žigon. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 380-383. - Zusammenfassung ; Summary: Literature, journalism, and the Slovenian-German conflict in Carniola after 1848.

V: Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur [Elektronski vir]. Teil 1 / herausgegeben von Željko Uvanović. - Aachen : Shaker, 2014. - (Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur, ISSN 2198-9443 ; Bd. 2). - ISBN 978-3-8440-2870-6. - Str. 361-383.

821.112.2(497.4).09Penn H. M. 930.85(497.4)"18":323.1 323.1(=163.6:=112.2)(497.4)"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56360290


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


216.
ŠRIMPF, Urban
        France Prešeren, der bedeutendste slowenische Dichter, als Autor deutscher Gedichte und Übersetzer : Vortrag im Rahmen der Welttage der slowenischen Sprache, Steiermärkische Landesbibliothek Graz, 2. 12. 2014 / Urban Šrimpf

Opis po objavi na spletni in facebook strani Štajerske deželne knjižnice v Gradcu

821.163.6.09Prešeren F.:81'25
COBISS.SI-ID 56182626

217.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Der slowenische Satiriker Jakob Alešovec (1842-1901) als Feuilletonist der deutschsprachigen Laibacher Zeitung "Triglav" / Tanja Žigon. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Mitteleuropa / Hg. v. Ingeborg Fiala-Fürst, Jürgen Joachimsthaler und Walter Schmitz. - Dresden : Thelem, 2013. - (Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes ; Bd. 2). - ISBN 978-3-942411-54-7. - Str. 98-108.

821.163.6.09Alešovec J.:930.85(497.4) 930.85(497.4Ljubljana)"18":821.163.6.09Alešove c J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55843426


929 BIOGRAFIJE


218.
ERMATINGER, Emil, 1873-1953
        Gottfried Keller : eine Biographie : mit sechzehn Bildtafeln, drei Faksimilia und einem Register / Emil Ermatinger. - Zürich : Diogenes, 1990. - 639 str., 16 str. pril. : faks. ; 19 cm. - (Diogenes Taschenbuch : Detebe ; 21813)

Kazali

ISBN 3-257-21813-3

929Keller G.
GER 830.09 Keller G. ERMATINGER E.
COBISS.SI-ID 56370786

219.
LAHNSTEIN, Peter
        Schillers Leben : Biographie / Peter Lahnstein. - Neuausg. - München : List, 1990, cop. 1981. - 478 str. ; 22 cm. - (List Bibliothek)

Bibliografija: str. 463-466. - Kazalo

ISBN 3-471-78050-5

929Schiller F.
GER 830.09 Schiller F. LAHNSTEIN P.
COBISS.SI-ID 55971170

220.
NIERADKA, Magali Laure
        Der Meister der leisen Töne : Biographie des Dichters Franz Hessel / Magali Laure Nieradka. - 2., überarbeitete und ergänzte Aufl. - Hamburg : IGEL, 2014. - 231 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Franz-Hessel-Biographie

ISBN 978-3-86815-590-7

929Hessel F.
GER 830.09 Hessel F. NIERADKA M.L.
COBISS.SI-ID 55877730


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


221.
KRAMBERGER, Petra, 1978-
        Das Feuilleton der deutschsprachigen Zeitung Südsteirische Post (1881-1900) [Elektronski vir] / Petra Kramberger. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 401-404. - Zusammenfassung ; Summary: Feuilleton of the German newspaper Südsteirische Post (1881-1900).

V: Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur [Elektronski vir]. Teil 1 / herausgegeben von Željko Uvanović. - Aachen : Shaker, 2014. - (Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur, ISSN 2198-9443 ; Bd. 2). - ISBN 978-3-8440-2870-6. - Str. 385-404.

930.85(497.412)"188/189":070.41=112.2 070.41=112.2(497.412)"188/189"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 56360802

222.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Euer Wohlgeboren haben sich [...] als meinen Mitarbeiter an der Zeitschrift Carniolia erklärt und versprochen, Ihre Beiträge bis gegen Mitte Aprils anher gelangen zu machen : Leopold Kordesch und seine Briefe an Rudolph Gustav Puff / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek: Vaše blagorodje so se [...] izjasnili za mojega sodelavca pri reviji Carniolia in so obljubili, poslati mi njihove prispevke do srede aprila.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 109-128, 250.

930.85(497.4)"18" 929Kordesch L.:929Puff R. G.
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 56305250

223.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Presseerzeugnisse als Aushängeschilder der nationalen Zugehörigkeit? : die Suprematie der Deutschen über die Slowenen in der untersteirischen Publizistik des 19. Jahrhunderts / Tanja Žigon, Petra Kramberger. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Izvleček v angl.

V: Germanoslavica. - ISSN 1210-9029. - Jg. 25, H. 1 (2014), str. 27-42.

930.85(497.4)"18":070=112.2=163.6 070(497.4)"18":316.7
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 55843938

224.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Presseerzeugnisse als Aushängeschilder der nationalen Zugehörigkeit? : die Suprematie der Deutschen über die Slowenen in der untersteirischen Publizistik des 19. Jahrhunderts / Tanja Žigon, Petra Kramberger. - Praha : Euroslavica, 2014. - [16] str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Izvleček v angl. - P. o.: Germanoslavica ; 2014 ; Jg. 25, Nr. 1

930.85(497.4)"18":070=112.2=163.6 070(497.4)"18":316.7
GER Sep ŽIGON T. Presseerzeugnisse
COBISS.SI-ID 55844450

225.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Wissens- und Informationsvermittlung in Ljubljana im 18. Jahrhundert : Es ist [...] im Herzogthum Krain ein Kundschaftsblatt veranstaltet worden, welches solche Dinge anzeigen wird, die in einem Lande zu wissen öfters nothwendig sind / Tanja Žigon. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek: Posredovanje znanja in informacij v Ljubljani v 18. stoletju.

V: Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem / Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Slovenske germanistične študije ; 10). - ISBN 978-961-237-713-7. - Str. 35-53, 248.

070(497.4=112.2)"17"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 56293218


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO