COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI SEPTEMBER-OKTOBER 2014004 RAČUNALNIŠTVO


1.
JURIŠIĆ, Mario, 1988-
        Analiza uporabe slovničnih pregledovalnikov za slovenščino [Elektronski vir] / Mario Jurišić, Špela Vintar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2014/2014_IS_CP_Volume-G_(LT).pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 10. 2014. - Bibliografija: str. 125-126. - Povzetek v slov. in angl.

V: Jezikovne tehnologije [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2014. - ISBN 978-961-264-077-4. - Str. 120-126.

004.42:811.163.6'36
FRASCATI: 1-107
COBISS.SI-ID 55708258


01 BIBLIOGRAFIJE. KATALOGI. SEZNAMI


2.
        A DICTIONARY of law / edited by Elizabeth A. Martin. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996. - 433 str. ; 20 cm. - (Oxford paperback reference)

Nasl. na ov.: Oxford dictionary of law

ISBN 0-19-280000-0

34(038)=111
GER Lex 34 DICTIONARY OF LAW Martin E. A. (ur.)

COBISS.SI-ID 442131


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


3.
        CHAMBERS dictionary of synonyms and antonyms / edited by Martin H. Manser. - Reprinted. - Edinburgh : Chambers, 1992. - VII, 405 str. ; 20 cm

ISBN 0-550-10568-9

811.111'373.421/.422(038)
GER Lex 802.0-314 CHAMBERS Manser M. H. (ur.)

COBISS.SI-ID 55765858

4.
        A DICTIONARY of sociology / edited by Gordon Marshall. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998. - VIII, 710 str. ; 20 cm. - (Oxford paperback reference)

Izšlo tudi z ov., na katerem je 2. izd. navedena kot new ed. - 1. izd. z nasl.: The concise Oxford dictionary of sociology

ISBN 0-19-280081-7

316(038)=111
GER Lex 31 OXFORD SOCIOLOGY Marshall G. (ur.)

COBISS.SI-ID 11122489

5.
        FESTE Wortverbindungen des Deutschen : Kollokationenwörterbuch für den Alltag / Annelies Häcki Buhofer ... [et al.] ; unter Mitarbeit von René Frauchiger ... [et al.]. - Tübingen : Narr Francke Attempto, cop. 2014. - XIX, 1003 str. ; 25 cm

- - Feste Wortverbindungen des Deutschen : Beiheft für Selbststudium und Unterricht / [Stefanie Meier, Eva Rösch, Caroline Runte ; unter Mitarbeit von Annina Fischer]
Podatek o avtorjih na notr. str. ov. lista. - 19 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-7720-8522-2 (Knjiga)
ISBN 978-3-7720-8555-0 (Priloga)

811.112.2'373.7(038 811.112.2'373.7(076.1/.2)
GER Lex 803.0-318 FESTE Häcki Buhofer A. GER Lex 803.0-318 FESTE/Beihft. Häcki Buhofer A.

COBISS.SI-ID 55600994

6.
GREULE, Albrecht
        Deutsches Gewässernamenbuch : Etymologie der Gewässernamen und der dazugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen / Albrecht Greule ; unter Mitarbeit von Sabine Hackl-Rößler. - Berlin ; Boston : W. de Gruyter, cop. 2014. - 634 str., [2] f. pril. zvd ; 25 cm

Bibliografija: str. 621-634

ISBN 978-3-11-019039-7

811.112.2'367.622.12(03) 811.112.2'373.6(03)
GER Lex 803.0-311 GREULE A. Deutsches
COBISS.SI-ID 55367778

7.
LUCIE-Smith, Edward
        The Thames and Hudson dictionary of art terms / Edward Lucie-Smith. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1990. - 208 str. : 375 ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

1. izd. 1984

ISBN 0-500-20222-2

7(038) 811.111'373.46:7
GER Lex 7 LUCIE-SMITH E. Thames
COBISS.SI-ID 55754338

8.
MANGUEL, Alberto
        The dictionary of imaginary places / Alberto Manguel and Gianni Guadalupi ; illustrated by Graham Greenfield ; maps and charts by James Cook. - Expanded ed. - San Diego ; New York ; London : Harcourt Brace & Company, 1987. - 454 str. : ilustr. ; 31 cm. - (A harvest book)

Kazalo

ISBN 0-15-626054-9

82.091:811.111'373.21(038)
GER Lex 82(100) MANGUEL A. Imaginary places

COBISS.SI-ID 55768418

9.
WIECHMANN, Jack G.
        NTC's dictionary of advertising / Jack G. Wiechmann. - 2nd ed. - Lincolnwood (Ill.) : NTC Publishing Group, 1996. - IX, 222 str. ; 23 cm

ISBN 0-8442-3487-7

659.1(038)=111 811.111'373.46:659.1
GER Lex 65 WIECHMANN J. G. NTC's dictionary

COBISS.SI-ID 55762274


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


10.
MARIČ, Valerija
        Der erste Pettauer Blatt : Pettauer Wochenblatt (1878) = Prvi ptujski časopis : Pattauer Wochenblatt (1878) : diplomsko delo / Valerija Marič. - Ljubljana : [V. Marič], 2014. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 47-51. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

070=112.2(497.4Ptuj)"1878"(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplN MARIČ V. Erste
COBISS.SI-ID 55388770

11.
VASLE, Mariana
        Odziv medijev na gospodarsko napoved Evropske komisije za leto 2014 v Sloveniji in Nemčiji : diplomska seminarska naloga / Mariana Vasle. - Ljubljana : [M. Vasle], 2014. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 40-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

070:[330.34:061.1EC"2014"](497.4:430)(043.2) 81'276:070=112.2=163.6(043.2) 81'25:070=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VASLE M. Odziv medijev
COBISS.SI-ID 55353442


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


12.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        The perennial philosophy / Aldous Huxley ; with an introduction by David Bradshaw. - London : Flamingo, 1994. - 381 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 20 cm. - (Modern classic)

Bibliografija: str. 365-371. - Kazalo

ISBN 0-00-654733-8

165.612 2-1
GER 1 HUXLEY A. Perennial
COBISS.SI-ID 55813474

13.
SALMON, Merrilee H.
        Introduction to logic and critical thinking / Merrilee H. Salmon. - 6th ed. - Australia [etc.] : Wadsworth : Cengage Learning, 2013. - XIX, 501 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1406/2013454537-t.html - Vsebinsko kazalo. - Kazalo

ISBN 978-1-133-04975-3 (student ed.)
ISBN 1-133-04975-3 (student ed.)
ISBN 978-1-111-84152-2 (international ed.)
ISBN 1-111-84152-7 (international ed.)

16:159.955.6 159.955.6:161/162 808:161/162
GER 1 SALMON M. H. Introduction
COBISS.SI-ID 55702114


2 TEOLOGIJA. VERSTVA. MITOLOGIJE


14.
BOŽIČ, Staša, 1987-
        Main themes in Revelations of divine love by Julian of Norwich = Glavne teme v delu Revelations of divine love avtorice Julijane iz Norwicha : diplomsko delo / Staša Božič. - Ljubljana : [S. Božič], 2014. - 85 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 83-84. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

27-587-29%13/14%(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BOŽIČ S. Main
COBISS.SI-ID 55258722


3 DRUŽBENE VEDE


15.
KRT, Vida
        Predstavitev obveznega socialnega zavarovanja v Franciji primerjalno s slovenskim sistemom in dvojezični glosar terminov : diplomska seminarska naloga / Vida Krt. - Ljubljana : [V. Krt], 2013. - 29 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., glosar v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

364-624(44:497.4)(043.2) 81'276.6:364-624=133.1=163.6(043.2) 364-624(038)=133.1=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KRT V. Predstavitev
COBISS.SI-ID 55448162


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


16.
ELLMORE, R. Terry
        NTC's mass media dictionary / R. Terry Ellmore. - Lincolnwood (Ill.) : NTC Publishing Group, 1996. - XI, 668 str. ; 23 cm

ISBN 0-8442-3186-X (broš.)
ISBN 0-8442-3185-1 (trda vezava)

316.774(038)
GER Lex 31 ELLMORE R. T. NTC's mass
COBISS.SI-ID 13124141

17.
LOČNIŠKAR, Helena
        Predstavitev in primerjava migracij v Sloveniji in Franciji [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Helena Ločniškar. - Ljubljana : [H. Ločniškar], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 39 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

314.151.3-054.72(497.4:44)(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBPCD LOČNIŠKAR H. Predstavitev
COBISS.SI-ID 55301474


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


18.
GESELLSCHAFT für Interkulturelle Germanistik. Colloquium (2011 ; Bangkok)
        Kulturraum : zur (inter)kulturellen Bestimmung des Raumes in Sprache, Literatur und Film / herausgegeben von Ernest W. B. Hess-Lüttich ; gemeinsam mit Pornsan Watanangura. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - 374 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cross cultural communication, ISSN 0945-9588 ; vol. 25) (Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik ; vol. 18)

Prispevki s kolokvija v organizaciji Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Bangkok 2011. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-631-64301-3

316.7:[79+81+82](082) [79+81+82]:316.7(082)
GER 803.0+830 KULTURRAUM Hess-Lüttich (ur.)

COBISS.SI-ID 55659874

19.
GESELLSCHAFT für Interkulturelle Germanistik. Colloquium (2010 ; Kairo)
        Zwischen Ritual und Tabu : Interaktionsschemata interkultureller Kommunikation in Sprache und Literatur / herausgegeben von Ernest W. B. Hess-Lüttich ; gemeinsam mit Aleya Khattab und Siegfried Steinmann. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - 380 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cross cultural communication, ISSN 0945-9588 ; vol. 24) (Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik ; vol. 17)

Prispevki s kolokvija v organizaciji Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Kairo 2010. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-631-62731-0

[316.7:392]:82.091(082) [811.112.2'243:37]:316.7(082) 82.09:316.7(082)
GER 803.0+830 ZWISCHEN RITUAL Hess-Lüttich (ur.)

COBISS.SI-ID 55658594

20.
KNEZ, Romina
        Odnos do multikulturnosti v kanadski in slovenski družbi [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Romina Knez. - Ljubljana : [R. Knez], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 37 str. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

316.73(71:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBPCD KNEZ R. Odnos
COBISS.SI-ID 55801442

21.
KNEZ, Romina
        Odnos do multikulturnosti v kanadski in slovenski družbi : diplomska seminarska naloga / Romina Knez. - Ljubljana : [R. Knez], 2014. - 37 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

316.73(71:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBP KNEZ R. Odnos
COBISS.SI-ID 55801186


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


22.
ČERMELJ, Jure
        Primerjava strankarskih sistemov v Italiji in Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Jure Čermelj. - Ljubljana : [J. Čermelj], 2013. - 29 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract: A comparison of the party systems in Italy and Slovenia ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

329(450:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP ČERMELJ J. Primerjava
COBISS.SI-ID 55490402

23.
KAVČIČ, Maja, germanistka
        Die Ästhetik des Protests : die 68er-Bewegung als Spannung zwischen Habitus und Theorie = Estetika protesta : gibanje 68 kot napetost med habitusom in teorijo : skupno diplomsko delo / Maja Kavčič. - Ljubljana : [M. Kavčič], 2014. - 89 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., dodatek (Anhang) v slov. - Mentorja Damjan Mandelc, Kristian Donko. - Bibliografija: f. 73-73. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za sociologijo

323.233:378.091.8(430Frankfurt/M)"1968"(043.2) 378.091.8(430Frankfurt/M)"1968"(043.2) 316Adorno T. W.(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplN KAVČIČ Maja Ästhetik SOC DIP 3 KAVČIČ M. III 2002
COBISS.SI-ID 55375458

24.
KOŽELJ, Vesna, 1991-
        Primerjava stališč vodilnih strank slovenske in francoske levice : diplomska seminarska naloga / Vesna Koželj. - Ljubljana : [V. Koželj], 2013. - 22 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 20-21. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

329(44:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP KOŽELJ V. Primerjava
COBISS.SI-ID 55428962


34 PRAVO


25.
GOMBOC, Simona, 1981-
        Das Obči državljanski zakonik und das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch im sprachlichen Vergleich = Jezikovna primerjava Občega državljanskega zakonika in Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch : diplomsko delo / Simona Gomboc. - Ljubljana : [S. Gomboc], 2014. - 86 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v nem., strokovno besedišče tudi v slov. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: f. 83-85. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

347(497.4:436):81'276.6(043.2) 81'276.6:347(497.4:436)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GOMBOC S. Obči državljanski
COBISS.SI-ID 55517794

26.
KLAVORA, Ana
        Vpliv mednarodnih posvojitev na slovensko in britansko družbo [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Ana Klavora. - Ljubljana : [A. Klavora], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega po 107 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: str. 23-24. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

347.633(497.4:41)(043.2)
FRASCATI: 5-407
GER DiplBPCD KLAVORA A. Vpliv
COBISS.SI-ID 55798882

27.
KLAVORA, Ana
        Vpliv mednarodnih posvojitev na slovensko in britansko družbo : diplomska seminarska naloga / Ana Klavora. - Ljubljana : [A. Klavora], 2013. - 107 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: str. 23-24. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

347.633(497.4:41)(043.2)
FRASCATI: 5-407
GER DiplBP KLAVORA A. Vpliv
COBISS.SI-ID 55798370

28.
LEBAN, Talija
        Primerjava volilnega sistema v Sloveniji in Franciji : spodnji dom parlamenta : diplomska seminarska naloga / Talija Leban. - Ljubljana : [T. Leban], 2014. - 36 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

342.8(497.4:44)(043.2) 81'276.6:342.8=163.6=133.1(043.2)
FRASCATI: 5-407
GER DiplBP LEBAN T. Primerjava
COBISS.SI-ID 55494498

29.
VRHOVEC, Matic
        Primerjava poročanja o parlamentarnih volitvah v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji med letoma 2000 in 2013 : diplomska seminarska naloga / Matic Vrhovec. - Ljubljana : [M. Vrhovec], 2014. - 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 56-64. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

342.8(430:436:497.4):316.774(043.2) 316.774:342.8(430:436:497.4)(043.2) [81'25:659.3(430:436:497.4)]:342.8(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VRHOVEC M. Primerjava
COBISS.SI-ID 55540066


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


30.
FARRELL, Thomas Sylvester Charles
        Essentials for successful English language teaching / Thomas S. C. Farrell and George M. Jacobs. - London ; New York : Continuum, 2010. - X, 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 130-135. - Kazalo

ISBN 978-1-84706-441-7 (trda vezava)
ISBN 1-84706-441-8 (trda vezava)
ISBN 1-84706-442-6 (broš.)
ISBN 978-1-84706-442-4 (broš.)

811.111'243:37.091.3 37.091.3:811.111'243
GER 802.0:37 FARRELL T. S. C. Essentials
COBISS.SI-ID 55582818

31.
KASTELIC, Lea
        DaF-Lehrwerke als Motivation zum autonomen Lernen = Učbeniki kot motivacija za samostojno učenje : diplomsko delo / Lea Kastelic. - Ljubljana : [L. Kastelic], 2014. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 65-67. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:37.091.3(043.2) 37.091.3:811.112.2'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KASTELIC L. DaF-Lehrwerke
COBISS.SI-ID 55713890

32.
KHALIFA, Hanan
        Examining reading : research and practice in assessing second language reading / Hanan Khalifa and Cyril J Weir. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - XIV, 342 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies in language testing ; 29)

Bibliografija: str. 307-331. - Kazali

ISBN 978-0-521-73671-8

[37.091.26:028]:811.111'243 811.111'243:[37.091.26:028] [028:37.091.26]:811.111'243
GER 802.0:37 KHALIFA H. Examining reading
COBISS.SI-ID 55792994

33.
MCKAY, Sandra
        Researching second language classrooms / Sandra Lee McKay. - Reprinted. - New York ; London : Routledge, 2010, cop. 2006. - X, 183 str. ; 23 cm. - (ESL & applied linguistics professional series)

Bibliografija: str. 167-172. - Kazalo

ISBN 978-0-8058-5340-7

37.091.3:81'243 81'243:37.091.3
GER 800:37 McKAY S. Researching
COBISS.SI-ID 55734626

34.
MÖLLER, Jürgen
        Barock / erarbeitet von Jürgen Möller ; herausgegeben von Johannes Diekhans. - 2. Druck. - Paderborn : Schöningh, 2010, cop. 2009. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EinFach Deutsch. Unterrichtsmodell)

Nasl. str. zganjena

ISBN 978-3-14-022418-5

37.091.3:821.112.2.09"1600/1720"
GER 82:37 MÖLLER J. Barock
COBISS.SI-ID 55588194

35.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Vpliv različnih didaktičnih pristopov na razvoj leksikalne zmožnosti pri pouku tujega jezika : doktorska disertacija / Andreja Retelj. - Ljubljana : [A. Retelj], 2014. - XX, 443 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 339-360. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., program Humanistika in družboslovje, Didaktika tujih jezikov

81'243:37.091.3(043.3) 37.091.3:81'243(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss RETELJ A. Vpliv različnih
COBISS.SI-ID 55546210

36.
SOSNA, Anette
        Das Nibelungenlied / erarbeitet von Anette Sosna ; herausgegeben von Johannes Diekhans. - 1. Druck. - Paderborn : Schöningh, 2010. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EinFach Deutsch. Unterrichtsmodell)

Nasl. str. zganjena

ISBN 978-3-14-022437-6

37.091.3:821.112.2'04Nibelungenlied
GER 82:37 Nibelungenlied SOSNA A.
COBISS.SI-ID 55586658

37.
VOLK, Stefan
        Zeitalter der Aufklärung / erarbeitet von Stefan Volk ; herausgegeben von Johannes Diekhans. - 4. Druck. - Paderborn : Schöningh, 2011, cop. 2008. - 198 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EinFach Deutsch. Unterrichtsmodell)

Nasl. str. zganjena

ISBN 978-3-14-022330-0

37.091.3:821.112.2.09"17"
GER 82:37 VOLK S. Zeitalter
COBISS.SI-ID 55587426


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


38.
        The CONCISE Oxford dictionary of Earth sciences / edited by Ailsa Allaby and Michael Allaby. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996. - XXI, 410 str. ; 20 cm. - (Oxford paperback reference)

Nasl. na ov. in hrbtu: Oxford concise dictionary of Earth sciences. - Bibliografija: str. XI-XXI

ISBN 0-19-286125-5

55(038)=111 811.111'373.46:91
GER Lex 5 EARTH SCIENCES Allaby A. (ur.)
COBISS.SI-ID 8625453


61 MEDICINA


39.
CVETIČANIN, Nika
        Primerjava slovenskega in italijanskega sistema zdravstvenega varstva in prevajanje imen zdravstvenih ustanov : diplomska seminarska naloga / Nika Cvetičanin. - Ljubljana : [N. Cvetičanin], 2013. - 39 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., tabele primerov v it. in slov. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 34-38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

614.2(450:497.4)(043.2) [81'276.6:614.2]=131.1=163.6(043.2) [81'25:614.2]=131.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP CVETIČANIN N. Primerjava
COBISS.SI-ID 55336802


655.4/.5 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO. KNJIGARSTVO


40.
NOVAK, Monika, 1989-
        Mohorjeva družba in njena prevajalska dejavnost skozi čas : magistrsko delo / Monika Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2014. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 134-137. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

655.41Mohorjeva družba(091)(043.2) 81'25:655.41Mohorjeva družba(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB NOVAK Monika Mohorjeva družba
COBISS.SI-ID 55421282


7 UMETNOST


41.
MARKOVIČ, Urška
        Likovna umetnost v Franciji in Sloveniji med obema vojnama : dadaizem in nadrealizem : diplomska seminarska naloga / Urška Markovič. - Ljubljana : [U. Markovič], 2013. - 23 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonja Vaupot. - Bibliografija: f. 23. - Izvleček ; Abstract: Visual art in France and in Slovenia between the two wars ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

73/76(440:497.4)(043.2) 7.037.4/.5(440:497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-302
GER DiplBP MARKOVIČ U. Likovna umetnost
COBISS.SI-ID 55597666


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


42.
HAENEBALCKE, Marieke
        Sodobni družbenoangažirani film v Belgiji in Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Marieke Haenebalcke. - Ljubljana : [M. Haenebalcke], 2014. - 45 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 43-45. - Izvleček ; Abstract: Contemporary socially-engaged film in Belgium and Slovenia ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo

791(493:497.4)"199/2009"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP HAENEBALCKE M. Sodobni
COBISS.SI-ID 55533410


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


43.
ZAJC, Miha, 1986-
        Angela Merkel als politische Rednerin : eine rhetorische Analyse ausgewählter Reden zum Thema Umweltschutz = Politična govornica Angela Merkel : retorična analiza izbranih govorov na temo okoljevarstva : diplomsko delo / Miha Zajc. - Ljubljana : [M. Zajc], 2014. - 63 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentor Lars Felgner. - Bibliografija: f. 58-62. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

808.51Merkel A.:502(043.2) 811.112.2'42:[808.51:32](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAJC M. Angela Merkel
COBISS.SI-ID 55454306


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


44.
ARMENI, Kristijan
        Merjenje berljivosti strojnih prevodov s sledilcem očesnih gibov [Elektronski vir] / Kristijan Armeni, Grega Repovš, Špela Vintar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2014/2014_IS_CP_Volume-G_(LT).pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 10. 2014. - Bibliografija: str. 109. - Povzetek v slov. in angl.

V: Jezikovne tehnologije [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2014. - ISBN 978-961-264-077-4. - Str. 104-109.

81'322.4:811.111=163.6 81'25:81'322.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55707234

45.
AVGUŠTIN, Mark
        Metaphorische Benennungen beim Synchronschwimmen im Slowenischen und im Deutschen = Metaforični izrazi v skladnostnem plavanju v slovenščini in v nemščini : magistrsko delo / Mark Avguštin. - Ljubljana : [M. Avguštin], 2014. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus terminoloških primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:797.21=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'38:811.163.6(043.2) [81'373.612.2=112.2=163.6]:797.21(043.2) 797.21:[81'276=112.2=163.6](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB AVGUŠTIN M. Metaphorische
COBISS.SI-ID 55338338

46.
BENKO, Staša, 1989-
        L'apprentissage des langues étrangères et les facteurs principaux de la motivation [Elektronski vir] : l'apprentissage de l'anglais et du français langues étrangères en France = Second language learning and main motivational factors : learning of English and French as a foreign languages in France = Motivacija za učenje tujih jezikov in glavni motivacijski dejavniki : učenje francoščine in angleščine kot tujih jezikov v Franciji : diplomsko delo / Staša Benko. - Ljubljana : [S. Benko], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - Besedilo delno v angl., delno v v franc. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatih pdf in doc obsega po 109 str. - Mentorja Meta Lah in Janez Skela. - Bibliografija: str. 90-93. - Izvleček ; Résumé ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.015.3(44)(043.2) 811.133.1'243:37.015.3(44)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD BENKO S. L'apprentissage ROM Dipl FRAN/ 718 CD-ROM
COBISS.SI-ID 55231842

47.
BENKO, Staša, 1989-
        L'apprentissage des langues étrangères et les facteurs principaux de la motivation : l'apprentissage de l'anglais et du français langues étrangères en France = Second language learning and main motivational factors : learning of English and French as a foreign languages in France = Motivacija za učenje tujih jezikov in glavni motivacijski dejavniki : učenje francoščine in angleščine kot tujih jezikov v Franciji : diplomsko delo / Staša Benko. - Ljubljana : [S. Benko], 2014. - VI, 109 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo delno v angl., delno v v franc. - Izšlo tudi na CD-ROMu. - Mentorja Meta Lah in Janez Skela. - Bibliografija: str. 90-93. - Izvleček ; Résumé ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.015.3(44)(043.2) 811.133.1'243:37.015.3(44)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BENKO S. L'apprentissage ROM Dipl FRAN/718
COBISS.SI-ID 55231330

48.
CHIERCHIA, Gennaro
        Meaning and grammar : an introduction to semantics / Gennaro Chierchia and Sally McConnell-Ginet. - 2nd ed. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2000. - XV, 573 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 549-558. - Kazalo

ISBN 978-0-262-03269-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-53164-1 (broš.)

81'364'37 16:81'37
GER 801.54 CHIERCHIA G. Meaning/2000
COBISS.SI-ID 1315067

49.
GESELLSCHAFT für Interkulturelle Germanistik. Colloquium (2010 ; Göttingen)
        Re-Visionen : kulturwissenschaftliche Herausforderungen interkultureller Germanistik / herausgegeben von Ernest W. B. Hess-Lüttich ; gemeinsam mit Corinna Albrecht und Andrea Bogner. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - 682 str. : urednikova sl. ; 22 cm. - (Cross cultural communication, ISSN 0945-9588 ; vol. 22) (Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik ; vol. 17)

Prispevki s kolokvija v organizaciji Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Göttingen 2010. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-631-62351-0
ISBN 3-631-62351-8

[811.112.2+821.1112.2.09]:316.7(082)
GER 803.0+830 RE-VISIONEN Hess-Lüttich (ur.)

COBISS.SI-ID 55652962

50.
GRAHEK, Špela, germanistka
        Durch die griechische Mythologie motivierte Nominalphrasen und deren slowenische Entsprechungen = Z grško mitologijo motivirane samostalniške besedne zveze in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Špela Grahek. - Ljubljana : [Š. Grahek], 2014. - 78 str., [63] str. pril. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., besedilni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 75-76. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[81'367.4:255.2]=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GRAHEK Š. Durch
COBISS.SI-ID 55514210

51.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Rechtsübersetzen zwischen Semantik, Pragmatik und "Ästhetik" [Elektronski vir] / Ada Gruntar Jermol. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 83. - Abstract.

V: Proceedings of the seventh International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 11-12 September 2014, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia [Elektronski vir] / edited by Nataša Gajšt, Alenka Plos, Polona Vičič. - Maribor : Faculty of Economics and Business, 2014. - ISBN 978-961-6802-32-1. - Str. 76-83.

81'276.6:34 81'33
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55361378

52.
HLADNIK, Anja Tanja
        Primerjava rabe sedanjika in prihodnjika v nemščini in v slovenščini : diplomska seminarska naloga / Anja Tanja Hladnik. - Ljubljana : [A. T. Hladnik], 2013. - 25 f., [6] f. pril. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri v nem. in slov. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 25. - Izvleček ; Abstrakt ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'366.58:811.163.6(043.2) 811.163.6'366.58:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP HLADNIK A. T. Primerjava
COBISS.SI-ID 55368034

53.
ILC, Gašper
        What a Dowager Countess of Grantham would have really said : a linguistic insight into period drama / Gašper Ilc. - Graf. prikazi ; tabele. - Bibliografija: str. 186-187. - Abstract.

V: British and American studies. - ISSN 1224-3086. - Vol. 20 (2014), str. 179-187.

81'27
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55262306

54.
KAPUŠIN, Romana
        Kritična analiza slovenskih in ameriških medijev o Anžetu Kopitarju ob osvojitvi Stanleyjevega pokala [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Romana Kapušin. - Ljubljana : [R. Kapušin], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 30 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 51 str. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 31-33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'42:070.446=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD KAPUŠIN R. Kritična
COBISS.SI-ID 55669858

55.
KAPUŠIN, Romana
        Kritična analiza slovenskih in ameriških medijev o Anžetu Kopitarju ob osvojitvi Stanleyjevega pokala : diplomska seminarska naloga / Romana Kapušin. - Ljubljana : [R. Kapušin], 2014. - 51 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 31-33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'42:070.446=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KAPUŠIN R. Kritična
COBISS.SI-ID 55669346

56.
KOVAČEVIČ, Melita
        Besedilna vrsta reklamacija v slovenščini in nemščini : magistrsko delo / Melita Kovačevič. - Ljubljana : [M. Kovačevič], 2014. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri v slov. in nem. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Abstract: Text type complaint in Slovene and German ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'42:366.484.5=163.6=112.2(043.2) 366.484.5:81'276.6=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KOVAČEVIČ M. Besedilna vrsta
COBISS.SI-ID 55642466

57.
KUSTER, Helena
        Kulturspezifischer Gebrauch fachsprachlich relevanter syntaktischer Stilmittel - am Beispiel der Nominalisierung [Elektronski vir] / Helena Kuster. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 166-167 in v opombah na dnu str. - Abstract.

V: Proceedings of the seventh International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 11-12 September 2014, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia [Elektronski vir] / edited by Nataša Gajšt, Alenka Plos, Polona Vičič. - Maribor : Faculty of Economics and Business, 2014. - ISBN 978-961-6802-32-1. - Str. 162-167.

81'38=163.6=112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55362402

58.
NAPOKOJ, Urša
        English figurative expressions originating in Greek culture and their Slovene equivalents = Angleški figurativni izrazi, ki izvirajo iz grške kulture, in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Urša Napokoj. - Ljubljana : [U. Napokoj], 2014. - 111 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 105-109. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NAPOKOJ U. English
COBISS.SI-ID 55307106

59.
NAPOKOJ, Urša
        English figurative expressions originating in Greek culture and their Slovene equivalents [Elektronski vir] = Angleški figurativni izrazi, ki izvirajo iz grške kulture, in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Urša Napokoj. - Ljubljana : [U. Napokoj], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 111 str. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 105-109. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD NAPOKOJ U. English
COBISS.SI-ID 55316578

60.
        PHRASEOLOGIE und Kultur = Phraseology and culture / Herausgeber, editors Vida Jesenšek, Dmitrij Dobrovol'skij. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014 ([Maribor] : Saje). - 597 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 96)

Uvod v nem. in prevod v angl., prispevki v nem., angl., slov. ali špan. - Na ov. tudi: EUROPHRAS - 2012 Maribor. - "The present volume contains articles based on presentations held between the 27th and the 31st of August 2012, at one of traditional biannual coferences of the European Society of Phraseology (EUROPHRAS) hosted by the University of Maribor." --> na zadnjem zavihku ov. - 200 izv. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Abstract

ISBN 978-961-6930-04-8

81'373.7:008(082)
GER 801.3 PHRASEOLOGIE Jesenšek V. (ur.) GER AR VRBINC M. PHRASEOLOGIE SLA Zb II 1179/96 PHRASEOLOGIE 1, 2
COBISS.SI-ID 79259649

61.
PLAUŠTAJNER, Ajda
        Tenses and subordinators in English conditional clauses = Raba časov in veznikov v angleških pogojnikih : diplomsko delo / Ajda Plauštajner. - Ljubljana : [A. Plauštajner], 2014. - 93 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko

811.111'366.596(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PLAUŠTAJNER A. Tenses
COBISS.SI-ID 55531874

62.
PLAUŠTAJNER, Ajda
        Tenses and subordinators in English conditional clauses [Elektronski vir] = Raba časov in veznikov v angleških pogojnikih : diplomsko delo / Ajda Plauštajner. - Ljubljana : [A. Plauštajner], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 93 str. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko

811.111'366.596(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD PLAUŠTAJNER A. Tenses
COBISS.SI-ID 55532386

63.
POLAJNAR, Janja
        Bologna-Prozess : zur Wissenskonstitution zentraler lexikalisch-semantischer Einheiten im massenmedialen Diskurs / von Janja Polajnar. - Bibliografija: str. 229-230. - Izvleček v nem. in angl.

V: Muttersprache. - ISSN 0027-514X. - Jg. 124, Nr. 3 (2014), str. 206-230.

811.112.2'42:[070:378.091.214] [378.091.214:070(497.4+430+497.6)]:81'42
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55508578

64.
SENČAR, Laura
        Kontrastivna analiza glagolskih frazemov z leksikalno sestavino iz pomenskega polja živila v francoskem, nemškem in slovenskem jeziku = Kontrastive Analyse von Verbalphrasemen mit Bezeichnungen von Nahrungsmitteln im Komponentenbestand in französischer, deutscher und slowenischer Sprache = Analyse contrastive des phrasèmes verbales avec un composant lexical du champ sémantique nourriture en français, allemand et slovène : skupno diplomsko delo / Laura Senčar. - Ljubljana : [L. Senčar], 2014. - V, 117 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabele primerov v franc., nem. in slov. - Mentorji Uršula Krevs Birk, Gregor Perko, Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 112-116. - Izvleček ; Daljša povzetka v nem. in franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko ter Oddelek za romanske jezike in književnosti

81'373.7:591.133.1=163.6=112.2=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SENČAR L. Kontrastivna analiza ROM Dipl FRAN/727
COBISS.SI-ID 55491426

65.
SMERKOLJ, Sava, 05.05.1977-
        Prevajanje francoskega trpnika v sodbah Sodišča Evropske unije [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Sava Smerkolj. - Ljubljana : [S. Smerkolj], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 45 str. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 26. - Povzetek ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=113.3=163.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD SMERKOLJ S. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55248226

66.
SMERKOLJ, Sava, 05.05.1977-
        Prevajanje francoskega trpnika v sodbah Sodišča Evropske unije : diplomska seminarska naloga / Sava Smerkolj. - Ljubljana : [S. Smerkolj], 2014. - 27 f., [18] f. pril. : tabele ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 26. - Povzetek ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=113.3=163.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SMERKOLJ S. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55247970

67.
VINTAR, Špela
        Prvi leksikalni podatki o slovenskem znakovnem jeziku iz korpusa Signor [Elektronski vir] / Špela Vintar, Boštjan Jerko, Marjetka Kulovec. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2014/2014_IS_CP_Volume-G_(LT).pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 10. 2014. - Bibliografija: str. 167-168. - Povzetek v slov. in angl.

V: Jezikovne tehnologije [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2014. - ISBN 978-961-264-077-4. - Str. 163-168.

81'221.24:811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55706210

68.
VRBINC, Marjeta
        Friends or foes? : phraseological false friends in English and Slovene / Marjeta Vrbinc & Alenka Vrbinc. - Tabele. - Bibliografija: str. 86-87. - Abstract.

V: AAA. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. - ISSN 0171-5410. - Bd. 39, H. 1 (2014), str. 71-87.

81'373.42=111=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55624034

69.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Slovar slovenskih členkov / Andreja Žele ; [etimološke osvetlitve Marko Snoj]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 78 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

400 izv. - Bibliografija: str. 14

ISBN 978-961-254-718-9

811.163.6'367.635(038)
FRASCATI: 6-200
AAŠ 81 ŽELE A. Slovar SLA Lex II 1853 ŽELE A. Slovar 1, 2
COBISS.SI-ID 275541504


811.111 ANGLEŠČINA


70.
AXELROD, Rise B.
        The St. Martin's guide to writing / Rise B. Axelrod, Charles R. Cooper. - 10th ed. - Boston ; New York : Bedford St. Martin's, cop. 2013. - LII, 785, [152] str. ; 23 cm : ilustr.

Kazalo

ISBN 978-1-4576-3250-1

811.111'24:808(075.8) 808:811.111'24(075.8)
GER 808 AXELROD R. B. St. Martin's/2013
COBISS.SI-ID 55816034

71.
BAČIČ, Janik
        Športno komentatorstvo in poročanje v Združenem kraljestvu in v Sloveniji [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Janik Bačič. - Ljubljana : [J. Bačič], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 49 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.72:070:796(043.3) 811.163.6'373.72:070:796(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD BAČIČ J. Športno
COBISS.SI-ID 55661922

72.
BAČIČ, Janik
        Športno komentatorstvo in poročanje v Združenem kraljestvu in v Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Janik Bačič. - Ljubljana : [J. Bačič], 2014. - 49 f. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.72:070:796(043.3) 811.163.6'373.72:070:796(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BAČIČ J. Športno
COBISS.SI-ID 55660130

73.
BLAKE, Jason
        [One hundred and two]
        102 English tips [Elektronski vir] : another quick guide to avoiding Slovenglish / Jason Blake and Andrej Stopar. - 1st ed. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete =University Press, Faculty of Arts, 2014. - 68 str.

Način dostopa (URL): http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/102_english_tips_final. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. knjiga v PDF formatu obsega 68 str. - Opis vira z dne 16. 9. 2014

ISBN 978-961-237-677-2 (pdf)

811.111(035)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275477248

74.
BLAKE, Jason
        [One hundred and two]
        102 English tips : another quick guide to avoiding Slovenglish / Jason Blake and Andrej Stopar. - 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete =University Press, Faculty of Arts, 2014. - 68 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-676-5

doi: 10.4312/9789612376772

811.111(035)
FRASCATI: 6-200
GER 802.0-06 BLAKE J. One hundred and two GER AR BLAKE J. One hundred
COBISS.SI-ID 275467520

75.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark [Dva medija]. Advanced. Student's book / Guy Brook-Hart. - 7th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014, cop. 2007
184 str. : ilustr. ; 22 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
(BULATS edition)

ISBN 978-0-521-67294-8 (student's book with CD-ROM)
ISBN 978-0-521-67295-5 (student's book)

811.111'276.6:658(075)
GER 802.0-07 BENCHMARK A Student's book/'14 GER CDR 802.0-07 BENCHMARK A Student's book/'14

COBISS.SI-ID 55812450

76.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark. Advanced. Higher. Teacher's resource book / Guy Brook-Hart. - 5th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012, cop. 2007. - 160 str. ; 28 cm. - (For BEC and BULATS)

ISBN 978-0-521-67296-2

811.111'276.6:658(075)
GER 802.0-07 BUSINESS AH Teacher's RB/'12
COBISS.SI-ID 55812194

77.
        CAMBRIDGE English proficiency masterclass [Dva medija]. Teacher's pack / Jeanette Lindsey-Clark ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2013-2014
3 zv. (148; 32; 31 str.) : ilustr. ; 28 cm
1 video DVD (ca 65 min) : zvok, slika ; 12 cm

Vsebina: Teacher's pack / Jeanette Lindsey-Clark, Stephen Greene. - 2014. - 148 str. ; Teaching vocabulary to high-level learners / Ruth Gairns, Stuart Redman. - 2014. - 32 str. ; Writing & speaking assessment booklet / Mark Fountain. - 2014. - 31 str. ; Speaking DVD / [Mark Fountain]. - Cop. 2013. - Ca. 65 min

ISBN 978-0-19-470520-2 (komplet)
ISBN 978-0-19-470525-7 (Teacher's pack)
ISBN 978-0-19-470519-6 (Writing & speaking assessment booklet)
ISBN 978-0-19-470516-5 (Speaking DVD)
ISBN 978-0-19-470518-9 (Teaching vocabulary to high-level learners)

811.111'243(075.8)(072)
GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPCM '14 Teacher's pack GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPCM '14 Teaching VHLL GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPCM '14 Writing & SAB GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPCM '14 Writing & SAB DVD GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Teacher's pack GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Teaching VHLL GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Writing & SAB GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Writing & SAB DVD

COBISS.SI-ID 55687010

78.
COLLINS, Beverley
        Present-day English pronunciation : a guide for Slovene students / Beverley Collins, Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar. - Revised and enlarged 2nd ed., 3. ponatis prenovljene in razširjene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 204 str. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-237-013-8

811.111'355(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 802.0-4 COLLINS B. Present-day/2014
COBISS.SI-ID 275553536

79.
COULTHARD, Malcolm
        An introduction to discourse analysis / Malcolm Coulthard. - 2nd ed., 9th impression. - London ; New York : Longman, 1993. - X, 216 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Applied linguistics and language study)

Bibliografija: str. 195-209. - Kazalo

ISBN 0-582-55379-2

81'42
GER 81'42 COULTHARD M. Introduction
COBISS.SI-ID 55638114

80.
EUROPEAN Society for the Study of English. Conference (12 ; 2014 ; Košice)
        ESSE 2014 : book of abstracts / The 12th Conference of the European Society for the Study of English, 29 August - 2 September 2014, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia ; edited by Tim Caudery, Zuzana Nadová and Slávka Tomaščíková. - Košice : The Slovak Association for the Study of English, 2014. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo

ISBN 978-80-971720-3-9

811.111(062.552)
COBISS.SI-ID 55288162

81.
GUDE, Kathy
        Cambridge English proficiency masterclass [Dva medija]. Student's book with Online skills & language practice / Kathy Gude, Michael Duckworth, Louis Rogers. - Oxford : Oxford University Press, 2014, cop. 2012
189 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 karton s kodo
2 zvočna CD-ja (66 min, 39 sek; 60 min, 21 sek) : stereo ; 12 cm

Znotraj zadnje platnice je vpet karton s kodo za dostop do spletne aplikacije Online skills & language practice

ISBN 978-0-19-470524-0 (Student's book)
ISBN 978-0-19-470523-3 (Class audio CDs)

811.111'243(075.8)
GER 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Student's book GER CD 802.0-07 CAMBRIDGE EPMC '14 Class audio CD

COBISS.SI-ID 55509090

82.
HENTSCHEL, Elke
        Einführung in die germanistische Linguistik / Elke Hentschel und Theo Harden. - Oxford ; Bern ; Berlin : P. Lang, cop. 2014. - XII, 238 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-1740-5

811.111(075.8)
GER 803.0+830 HENTSCHEL E. Einführung
COBISS.SI-ID 55792482

83.
KAVALIR, Monika
        It couldn't be simpler --- or more simple? : factors in the comparison of English adjectives / Monika Kavalir.

V: English studies as archive and as prospecting. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Science, Department of English, 2014. - Str. 59-60.

811.111'367.623
COBISS.SI-ID 55499874

84.
KORITNIK, Jana
        Learner autonomy in secondary-school English classes = Avtonomija učenca pri pouku angleščine v srednji šoli : magistrsko delo / Jana Koritnik. - Ljubljana : [J. Koritnik], 2014. - 78 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111: 37.091.3(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KORITNIK J. Learner
COBISS.SI-ID 55645026

85.
KORITNIK, Jana
        Learner autonomy in secondary-school English classes [Elektronski vir] = Avtonomija učenca pri pouku angleščine v srednji šoli : magistrsko delo / Jana Koritnik. - Ljubljana : [J. Koritnik], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - EL. publikacija v formatu doc obsega 78 str. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111: 37.091.3(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD KORITNIK J. Learner
COBISS.SI-ID 55645282

86.
MAROLT, Maja, zgodovinarka
        Welsh and English in contact = Valižanski in angleški jezik v stiku : diplomsko delo / Maja Marolt. - Ljubljana : [M. Marolt], 2014. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 66-67. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.153.1:811.111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAROLT M. Welsh
COBISS.SI-ID 55639650

87.
SELAN Čare, Matevž
        English pronunciation errors of Swedish speakers = Izgovorne napake švedskih govorcev v angleščini : diplomsko delo / Matevž Selan Čare. - Ljubljana : [M. Selan Čare], 2014. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 63-65. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243'355(485)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SELAN ČARE M. English
COBISS.SI-ID 55770466

88.
SKELA, Janez
        Portraits of teamwork in the EFL classroom : implementing a team teaching model for improving student teachers' practice teaching / Janez Skela, Urška Sešek. - Literatura: str. 253-255. - Izvleček v angl., povzetek v hrv.

V: Strani jezici. - ISSN 0351-0840. - God. 42, br. 3 (2013), str. 228-256.

811.111:37.091.3 37.091.3:378-057.875
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55719266

89.
STEGIĆ, Dragana, 1980-
        Contrasting attitudes to women in newspaper writing : the case of Pussy Riot = Primerjava pogledov na ženske v časopisih : primer Pussy Riot : diplomsko delo / Dragana Stegić. - Ljubljana : [D. Stegić], 2014. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 50-53. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111'38:316.774(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA STEGIĆ D. Contrasting
COBISS.SI-ID 55534946

90.
STOPAR, Andrej, 1976-
        National CEFRs? : a case of Slovenia / Andrej Stopar, Gašper Ilc.

V: English studies as archive and as prospecting. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Science, Department of English, 2014. - Str. 96-97.

811.111:37.091.26(497.4)
COBISS.SI-ID 55518562

91.
VRBINC, Marjeta
        As-simile sets with the same ground and different vehicles / Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 319-320. - Abstract.

V: Phraseologie und Kultur / Herausgeber, editors Vida Jesenšek, Dmitrij Dobrovol'skij. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 96). - ISBN 978-961-6930-04-8. - Str. 309-320.

811.111'373.72
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55506018

92.
VRBINC, Marjeta
        Terminological lemmata in OALD3, OAČD4 and OALD8 : a comparative study / Marjeta Vrbinc.

V: English studies as archive and as prospecting. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Science, Department of English, 2014. - Str. 113-114.

811.111'374
COBISS.SI-ID 55502434

93.
ZORZUT, Polona
        Using stories in teaching young and adult EFL learners = Uporaba zgodb pri poučevanju otrok in odraslih učencev angleškega jezika : magistrsko delo / Polona Mohorčič. - Ljubljana : [P. Mohorčič], 2014. - VII, 59 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 44-45. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111: 37.091.3(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZORZUT P. Using
COBISS.SI-ID 55807074


811.112.2 NEMŠČINA


94.
BUČEK, Nina, germanistka
        Vorkommen und Funktion der Phraseme in der Textsorte Literaturkritik = Pojavljanje in funkcija frazemov v besedilni vrsti literarna kritika : diplomsko delo / Nina Buček. - Ljubljana : [N. Buček], 2014. - 133 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 120-132. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:[81'43:82.09](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BUČEK N. Vorkommen
COBISS.SI-ID 55702626

95.
GLOYER, Henning
        Das Grammatik-Karussell. Teil 1, Einführung, Flexion : von Henning Gloyer. - 1. Aufl., 1. Druck. - Ismaning : Max-Hueber, 1998. - [136] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Uni Daf ; 1)

Bibliografija: str. [136]

ISBN 3-88532-729-5

811.112.2'366(076.1/.2)
GER 803.0-55 GLOYER H. Grammatik-Karussell/1

COBISS.SI-ID 55482210

96.
GORANOVIĆ, Natalija
        Metaphorische Bezeichnungen für deutsche geographische Namen = Metaforična poimenovanja za nemška geografska imena : diplomsko delo / Natalija Goranović. - Ljubljana : [N. Goranović], 2014. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 72-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

811.112.2'373.21:81'373.612.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GORANOVIĆ N. Metaphorische
COBISS.SI-ID 55721058

97.
GRIESBACH, Heinz
        1000 deutsche Redensarten : mit Erklärungen und Anwendungsbeispielen : Neubearbeitung / von Heinz Griesbach und Dora Schulz ; [Illustrationen Theo Scherling]. - 5. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1988, cop. 1981. - 248 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-468-43112-0

811.112.2'373.7
GER 803.0-31 GRIESBACH H. 1000 deutsche
COBISS.SI-ID 55289698

98.
GRIMM, Hans-Jürgen
        Kleine deutsche Artikellehre : ein Übungsbuch / Hans-Jürgen Grimm, Fritz Kempter. - 3. Aufl. - Leipzig [etc.] : Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, 1994. - 175 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [176]. - Kazalo

ISBN 3-324-00482-9

811.112.2'367.632(076.1/.2)
GER 803.0-2 GRIMM H.-J. Kleine deutsche
COBISS.SI-ID 473274

99.
        GUTES Deutsch in Schrift und Rede / herausgegeben von Lutz Mackensen. - Gütersloh : C. Bertelsmann, cop. 1966. - 447 str. ; 19 cm. - (Praktische Ratgeber)

Kazali. - Bibliografija: str. 446-447

811.112.2'38(035)
GER 803.0:82.081 GUTES DEUTSCH Mackensen L.(ur.)

COBISS.SI-ID 55483490

100.
HODŽIĆ, Ermina
        Zur Valenz der deutschen Verben auf hoch- und empor- = Vezljivost nemških glagolov s predponama hoch- und empor- : diplomsko delo / Ermina Hodžić. - Ljubljana : [E. Hodžić], 2014. - 93 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 79-92. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HODŽIĆ E. Zur Valenz
COBISS.SI-ID 55452258

101.
KOJADIN, Tina
        Sociolingvistični vidiki rabe nemških toponimov in njihovih slovenskih ustreznic = Soziolinguistische Aspekte des Gebrauchs von deutschen Toponymika und deren slowenischen Äquivalente : magistrsko delo / Tina Kojadin. - Ljubljana : [T. Kojadin], 2014. - 81 str. : tabele, grafi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem., besedilni primeri v slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Krevs Birk. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.21:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KOJADIN T. Sociolingvist. GER MagB KOJADIN T. Sociolingvistični
COBISS.SI-ID 55387234

102.
KOVAČIČ, Anteja
        Lexikographische Aspekte der Lexika im Bereich Amateurfunkdienst = Leksikografski vidiki leksikonov s področja radioamaterstva : magistrsko delo / Anteja Kovačič. - Ljubljana : [A. Kovačič], 2014. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'374:[379.826:621.396](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KOVAČIČ A. Lexikographische
COBISS.SI-ID 55639906

103.
LAKNER, Petra, germanistka
        Lexikalische Benennungspezifika im Bereich Öffentliche Verwaltung in der Schweiz und Slowenien = Leksikalne poimenovalne posebnosti javne uprave v Sloveniji in Švici : diplomsko delo / Petra Lakner. - Ljubljana : [P. Lakner], 2014. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., besedili slovenskega in švicarskega e-portala za javno upravo v slov. in nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 48-49. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:35=163.6(043.2) 35(494:497.4):81'276.6=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LAKNER P. Lexikalische
COBISS.SI-ID 55542626

104.
LATOUR, Bernd
        Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache / Bernd Latour ; herausgegeben von Dietrich Eggers. - 1. Aufl., 3. Druck. - Ismaning : M. Hueber, 1992, cop. 1988. - 220 str. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Mittelstufen-Grammatik. - Kazalo

ISBN 3-19-031456-X

811.112.2'36(075)
GER 803.0-5 LATOUR B. Mittelstufen-Grammatik

COBISS.SI-ID 512046640

105.
LEONHARDT, Rudolf Walter
        Auf gut deutsch gesagt : ein Sprachbrevier für Fortgeschrittene / Rudolf Walter Leonhardt. - 2. Aufl. - München ; Zürich : Piper, 1987, cop. 1983. - 172 str. ; 19 cm. - (Serie Piper ; 481)

ISBN 3-492-10481-9

811.112.2'38
GER 802.0:82.081 LEONHARDT R. W. Auf gut deutsch

COBISS.SI-ID 91912

106.
LESKOVEC Redek, Christiane
        Nemščina za etnologe in kulturne antropologe II = Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen II / Christiane Leskovec Redek. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-237-670-3

811.112.2'243:39(075.8)
FRASCATI: 6-200
ETN O.0 13022 LESKOVEC REDEK C. Nemščina 1 GER 803.0-07:1/9 LESKOVEC REDEK C. Nemščina 2 GER AR LESKOVEC REDEK C. Nemščina 2
COBISS.SI-ID 275180800

107.
        LITERATUR in Deutsch als Fremdsprache und internationaler Germanistik : Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven / Claus Altmayer ... [et al.] (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg, 2014. - 175 str. ; 24 cm. - (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Schriften des Herder-Instituts (SHI), ISSN 2194-7090 ; Bd. 3)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8605-7622-9
ISBN 3-8605-7622-4

811.112.2'243:37.091.3(082) 82:37.091.3(082)
GER AR LESKOVEC A. LITERATUR IN
COBISS.SI-ID 54964322

108.
MARKUS Navinšek, Katarina
        Die Verwendung deutscher Werbeslogans in den deutschen Medien = Uporaba nemških oglasnih sloganov v nemških medijih : diplomsko delo / Katarina Markus Navinšek. - Ljubljana : [K. Markus Navinšek], 2014. - 62 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 56-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:659.1(043.2) 659.3(430)(043.2) 811.112.2'42:659.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MARKUS NAVINŠEK K. Verwendung
COBISS.SI-ID 55580514

109.
POLAJNAR, Janja
        Rekontextualisierung von bekannten deutschen Werbeslogans im elektronischen Zeitungskorpus des DeReKo : eine korpusbasierte Untersuchung / Janja Polajnar Lenarčič. - Graf. prikaz. - Bibliografija: str. 530-532. - Abstract.

V: Phraseologie und Kultur / Herausgeber, editors Vida Jesenšek, Dmitrij Dobrovol'skij. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 96). - ISBN 978-961-6930-04-8. - Str. 517-532.

811.112.2'42:659.1
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55481698


811.163 JUŽNOSLOVANSKI JEZIKI


110.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        The supine and the supine clause in South Slavic languages / Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 320-324. - Summary.

V: Zeitschrift für Slawistik. - ISSN 0044-3506. - Bd. 59, H. 3 (2014), str. 301-324.

811.163'367.625.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55704418


811.163.6 SLOVENŠČINA


111.
BREŠČAK, Jelka
        Romanski elementi v pesmih Iztoka Mlakarja : diplomska seminarska naloga / Jelka Breščak. - Ljubljana : [J. Breščak], 2013. - [124] str. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 53-57. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Vsebuje tudi besedila pesmi z albumov: Štorije in baldorije ; Balade in štroncade ; Rimarije iz oštarije ; Romance brez krjance. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'282'373.45:784.66Mlakar I.(043.2) 821.163.6-1Mlakar I.:81'282'373.45(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BREŠČAK J. Romanski
COBISS.SI-ID 55556450

112.
BURIČ Žorž, Zala
        Slovenščina na evropskem košarkarskem prvenstvu Eurobasket 2013 [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Zala Burič Žorž. - Ljubljana : [Z. Burič Žorž], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 31 str. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6:811.111(043.2) 811.111'272:796.323.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD BURIČ ŽORŽ Z. Slovenščina
COBISS.SI-ID 55656034

113.
BURIČ Žorž, Zala
        Slovenščina na evropskem košarkarskem prvenstvu Eurobasket 2013 : diplomska seminarska naloga / Zala Burič Žorž. - Ljubljana : [Z. Burič Žorž], 2014. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6:811.111(043.2) 811.111'272:796.323.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BURIČ ŽORŽ Slovenščina
COBISS.SI-ID 55653730

114.
ŠTRUCL Rojko, Mirjam
        Položaj slovenščine v Franciji : diplomska seminarska naloga / Mirjam Štrucl Rojko. - Pariz ; [Ljubljana] : [M. Štrucl Rojko], 2013. - 45 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract: Situation of Slovene language in France ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.163.6:378(44)(043.2) 061.2(44=163.6)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠTRUCL ROJKO M. Položaj
COBISS.SI-ID 55470434


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


115.
ALILOVIĆ, Ernest
        Primerjava dvogovora v dveh slovenskih prevodih romana Do androids dream of electric sheep? [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Ernest Alilović. - Ljubljana : [E. Alilović], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega po 24 str. - Mentor David John Limon. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73)Dick P. K.=163.6(043.2) 821.111(73)Dick P. K.=163.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD ALILOVIĆ E. Primerjava
COBISS.SI-ID 55369314

116.
ALILOVIĆ, Ernest
        Primerjava dvogovora v dveh slovenskih prevodih romana Do androids dream of electric sheep? : diplomska seminarska naloga / Ernest Alilović. - Ljubljana : [E. Alilović], 2014. - 24 f. ; 30 cm

Mentor David John Limon. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73)Dick P. K.=163.6(043.2) 821.111(73)Dick P. K.=163.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ALILOVIĆ E. Primerjava
COBISS.SI-ID 55369058

117.
BIZJAN, Andraž
        Compaling a bilingual decoding glossary of poker terms = Sestavljanje dvojezičnega dekodirnega glosarja izrazov iz pokra : diplomsko delo / Andraž Bizjan. - Ljubljana : [A. Bizjan], 2014. - 48 f. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 46-47. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25=111=163.6:794.42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BIZJAN A. Compaling
COBISS.SI-ID 55535970

118.
ČERNEKA, Maša
        Prevajanje pogovorne italijanščine v romanu Come dio comanda Niccolója Ammanitija s poudarkom na analizi frazeoloških enot [Elektronski vir] : magistrsko delo / Maša Černeka. - Ljubljana : [M. Černeka], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri ter korpus frazemov v slov. in it. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - El. publikacija v formatu doc in pdf obsega po 105 str. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract ; Sinossi. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Ammaniti N.=163.6(043.2) 811.131.1'373.7=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD ČERNEKA M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55601250

119.
ČERNEKA, Maša
        Prevajanje pogovorne italijanščine v romanu Come dio comanda Niccolója Ammanitija s poudarkom na analizi frazeoloških enot : magistrsko delo / Maša Černeka. - Ljubljana : [M. Černeka], 2014. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri ter korpus frazemov v slov. in it. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract ; Sinossi. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Ammaniti N.=163.6(043.2) 811.131.1'373.7=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ČERNEKA M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55600482

120.
DOMEVŠČEK, Žiga
        Primerjava slovenske in nemške sinhronizacije ameriškega filma Kung Fu Panda 2 : diplomska seminarska naloga / Žiga Domevšček. - Ljubljana : [Ž. Domevšček], 2014. - 19 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 18-19. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25=163.6=112.2:791.228(043.2) 791.228:81'25=163.6=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP DOMEVŠČEK Ž. Primerjava
COBISS.SI-ID 55439714

121.
GORNIK, Sandi
        Glosar slovenske policijske opreme [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Sandi Gornik. - Ljubljana : [S. Gornik], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 41 str. - Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:351.74=163.6=111(043.2) 351.74:910.22(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD GORNIK S. Glosar
COBISS.SI-ID 55651938

122.
GORNIK, Sandi
        Glosar slovenske policijske opreme : diplomska seminarska naloga / Sandi Gornik. - Ljubljana : [S. Gornik], 2014. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:351.74=163.6=111(043.2) 351.74:910.22(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GORNIK S. Glosar
COBISS.SI-ID 55646306

123.
HOČEVAR, Manca
        Terminološke kolokacije s področja gradbeništva za jezikovni par nemščina-slovenščina : magistrsko delo / Manca Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2014. - 71 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., glosar terminoloških kolokacij s področja gradbeništva v nem. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 49-54. - Izvleček ; Abstract: Terminological collocations in civil engineering for the German-Slovene language pair ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:624=112.2=163.6(043.2) 81'276.6:624=112.2=163.6(043.2) 624(038)=112.2=163.6(043.2)
6-200
GER MagB HOČEVAR M. Terminološke
COBISS.SI-ID 55611746

124.
JERAM, Kristina
        Kontrastivna analiza ljubkovalnih izrazov v slovenščini in angleščini [Elektronski vir] : magistrsko delo / Kristina Jeram. - Ljubljana : [K. Jeram], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega po 98 str. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 81-85. - Izvleček , Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.163.6'367.622.22=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD JERAM K. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 55657826

125.
JERAM, Kristina
        Kontrastivna analiza ljubkovalnih izrazov v slovenščini in angleščini : magistrsko delo / Kristina Jeram. - Ljubljana : [K. Jeram], 2014. - 98 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 81-85. - Izvleček , Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.163.6'367.622.22=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JERAM K. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 55657570

126.
KOBAL, Rok, 1988-
        Osnovna prevajalska usmeritev v slovenskih prevodih Steinbeckovega romana Of mice and men [Elektronski vir] : magistrsko delo / Rok Kobal. - Ljubljana : [R. Kobal], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 83 str. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73)Steinbeck J.=163.6(043.2) 821.111(73)Steinbeck J.=163.6:81'255.4
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD KOBAL R. Osnovna
COBISS.SI-ID 55276642

127.
KOBAL, Rok, 1988-
        Osnovna prevajalska usmeritev v slovenskih prevodih Steinbeckovega romana Of mice and men : magistrsko delo / Rok Kobal. - Ljubljana : [R. Kobal], 2014. - 83 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73)Steinbeck J.=163.6(043.2) 821.111(73)Steinbeck J.=163.6:81'255.4
FRASCATI: 6-200
GER MagB KOBAL R. Osnovne
COBISS.SI-ID 55276130

128.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        Translation markets face global challenges : a case of Slovenia : lecture at conference "The Future of Language Professions", 3rd October 2014, Vilnius University, Faculty of Philology, Lithuania / Nike Kocijančič Pokorn

Opis po programu konference

81'25:339(497.3)
COBISS.SI-ID 55665506

129.
KOLŠEK, Tajda
        Prevajanje aliteracije v lastnih imenih v otroški literaturi [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Tajda Kolšek. - Ljubljana : [T. Kolšek], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 25 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 19-20. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Povzetek

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD KOLŠEK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55700322

130.
KOLŠEK, Tajda
        Prevajanje aliteracije v lastnih imenih v otroški literaturi : diplomska seminarska naloga / Tajda Kolšek. - Ljubljana : [T. Kolšek], 2014. - 25 f. : tabele ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 19-20. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Povzetek

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KOLŠEK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55699810

131.
KOMIC, Tina
        Metonimija v italijanskih publicističnih besedilih s področja politike in njene slovenske ustreznice [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Tina Komic. - Ljubljana : [T. Komic], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 37 str. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 27-36. - Izvleček ; Abstract ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.131.1'373.612.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD KOMIC T. Metonimija
COBISS.SI-ID 55351138

132.
KOMIC, Tina
        Metonimija v italijanskih publicističnih besedilih s področja politike in njene slovenske ustreznice : diplomska seminarska naloga / Tina Komic. - Ljubljana : [T. Komic], 2014. - 37 f. : tabele ; 30 cm

Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 27-36. - Izvleček ; Abstract ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.131.1'373.612.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KOMIC T. Metonimija
COBISS.SI-ID 55350882

133.
MALOVRH, Živa
        Slovenska in angleška terminologija s področja krasoslovja [Elektronski vir] : magistrsko delo / Živa Malovrh. - Ljubljana : [Ž. Malovrh], 2014. - 1 optični vir (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 78 str. - Mentor Primož Jurko. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:551.44(038)(043.2) 551.44:811.111=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD MALOVRH Ž. Slovenska
COBISS.SI-ID 55623010

134.
MALOVRH, Živa
        Slovenska in angleška terminologija s področja krasoslovja : magistrsko delo / Živa Malovrh. - Ljubljana : [Ž. Malovrh], 2014. - 78 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:551.44(038)(043.2) 551.44:811.111=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MALOVRH Ž. Slovenska
COBISS.SI-ID 55618402

135.
MIKOLIČ, Tamara
        Nominalization in literary texts [Elektronski vir] : a corpus-based study of contrastive and translational aspects / Tamara Mikolič Južnič. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://ucrel.lancs.ac.uk/uccts4/doc/UCCTS4-abstract-book.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 50.

V: UCCTS-4 [Elektronski vir] / Using Corpora in Contrastive and Translation Studies, Lancaster University, 24th to 26th July 2014. - Lancaster : Lancaster University, University Centre for Computer Corpus Research on Language, 2014. - Str. 49-50.

81'25:81'373.611(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55607650

136.
MOČNIK, Ana, 1991-
        Prevajanje imparfaita iz francoščine v slovenščino v romanu Trgovinica za samomore avtorja Jeana Teuléja [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Ana Močnik. - Ljubljana : [A. Močnik], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 43 str. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'366.58=163.6(043.2) 821.133.1Teulé J.:81'255.4=163.6(043.2)
GER DiplBPCD MOČNIK A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55241570

137.
MOČNIK, Ana, 1991-
        Prevajanje imparfaita iz francoščine v slovenščino v romanu Trgovinica za samomore avtorja Jeana Teuléja : diplomska seminarska naloga / Ana Močnik. - Ljubljana : [A. Močnik], 2014. - 43 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'366.58=163.6(043.2) 821.133.1Teulé J.:81'255.4=163.6(043.2)
GER DiplBP MOČNIK A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55241314

138.
NOVAK, Živa, 1991-
        Prevajanje naslovov angleških filmov v slovenščino in italijanščino : diplomska seminarska naloga / Živa Novak. - Ljubljana : [Ž. Novak], 2014. - 35 f. ; 30 cm

Besedilo v slov., seznam filmskih nasl. v angl., slov. in it. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract: The translation of English film titles into Slovene and Italian ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

791:81'25=111=131.1=163.6(043.2) 81'25:791=111=131.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOVAK Živa Prevajanje
COBISS.SI-ID 55554914

139.
PAHOR de Maiti, Kristina
        Pregled v slovenščino prevedene planinske literature 1991-2013 [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Kristina Pahor de Maiti. - Ljubljana : [K. Pahor de Maiti], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 44 str. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 37-39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:796.52=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD PAHOR de MAITI K. Pregled
COBISS.SI-ID 55808610

140.
PAHOR de Maiti, Kristina
        Pregled v slovenščino prevedene planinske literature 1991-2013 : diplomska seminarska naloga / Kristina Pahor de Maiti. - Ljubljana : [K. Pahor de Maiti], 2014. - 44 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 37-39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:796.52=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PAHOR de MAITI K. Pregled
COBISS.SI-ID 55807842

141.
PAJEK, Špela
        Analiza diskurza izvirnika in slovenskega prevoda romana Trainspotting [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Špela Pajek. - Ljubljana : [Š. Pajek], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 41 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 40-41. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Welsh I.=163.6(043.2)
GER DiplBPCD PAJEK Š. Analiza
COBISS.SI-ID 55629922

142.
PAJEK, Špela
        Analiza diskurza izvirnika in slovenskega prevoda romana Trainspotting : diplomska seminarska naloga / Špela Pajek. - Ljubljana : [Š. Pajek], 2013. - 41 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 40-41. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Welsh I.=163.6(043.2)
GER DiplBP PAJEK Š. Analiza
COBISS.SI-ID 55624546

143.
PAOLUCCI, Sandro
        I procedimenti traduttivi nella traduzione dei testi giuridici : [gradiva za študente = materiali per gli studenti] / Sandro Paolucci. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2014. - 47 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str. - Interno študijsko gradivo. - Bibliografija: str. 39-47

81'25:34=131.1(076)
FRASCATI: 6-200
GER 81'255 PAOLUCCI S. Procedimenti GER AR PAOLUCCI S. Procedimenti
COBISS.SI-ID 55509858

144.
PUŠNIK, Nina, 1992-
        Prepričevalna sredstva v filmu Der Untergang : diplomska seminarska naloga / Nina Pušnik. - Ljubljana : [N. Pušnik], 2014. - 26 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Uvodno besedilo v slov., besedila iz filma v nem. in slov. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo

[81'25=163.6]:791(430)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PUŠNIK Nina Prepričevalna
COBISS.SI-ID 55551842

145.
REISMAN, Ana
        Pregled prevajanja leposlovja iz danščine v slovenščino med leti 2000 in 2013 [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Ana Reisman. - Ljubljana : [A. Reisman], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 33 str. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.113.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplPCD REISMAN A. Pregled
COBISS.SI-ID 55700834

146.
REISMAN, Ana
        Pregled prevajanja leposlovja iz danščine v slovenščino med leti 2000 in 2013 : diplomska seminarska naloga / Ana Reisman. - Ljubljana : [A. Reisman], 2014. - 33 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.113.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP REISMAN A. Pregled
COBISS.SI-ID 55700578

147.
SEBASTIAN, Vida
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov iz švedščine v slovenščino in angleščino [Elektronski vir] : roman Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil Jonasa Jonassona : magistrsko delo / Vida Sebastian. - Ljubljana : [V. Sebastian], 2014. - 1 optični vir (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 111 str. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 98-103. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.113.6=163.6(043.2) 81'255.4:821.113.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD SEBASTIAN V. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55722338

148.
SEBASTIAN, Vida
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov iz švedščine v slovenščino in angleščino : roman Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil Jonasa Jonassona : magistrsko delo / Vida Sebastian. - Ljubljana : [V. Sebastian], 2014. - 111 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 98-103. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.113.6=163.6(043.2) 81'255.4:821.113.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB SEBASTIAN V. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55721826

149.
ŠIRCELJ Svetec, Polona
        Strategije prevajanja deležijskih in deležniških polstavkov v delih Stephenie Meyer [Elektronski vir] : diplomsko delo / Polona Šircelj Svetec. - Ljubljana : [P. Šircelj Svetec], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 110 str. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 87-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'367.625:811.163.6(043.2) 81'255.4=111=163.6(043.2)
GER DiplPCD ŠIRCELJ SVETEC P. Strategije
COBISS.SI-ID 55795042

150.
ŠIRCELJ Svetec, Polona
        Strategije prevajanja deležijskih in deležniških polstavkov v delih Stephenie Meyer : diplomsko delo / Polona Šircelj Svetec. - Ljubljana : [P. Šircelj Svetec], 2013. - 90 f., [20] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 87-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'367.625:811.163.6(043.2) 81'255.4=111=163.6(043.2)
GER Dipl ŠIRCELJ SVETEC P. Strategije
COBISS.SI-ID 55794530

151.
ŠTRBENK, Tjaša
        Prevajanje realij v angleškem in slovenskem prevodu romana Die Arbeit der Nacht : magistrsko delo / Tjaša Štrbenk. - Ljubljana : [T. Štrbenk], 2014. - 92 str. : tabele, grafi ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus besedilnih primerov v nem., angl. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorici Tanja Žigon, Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 55-61. - Izvleček ; Abstract: Das Übersetzen von Realien in der englischen und deutschen Übersetzung des Romans Die Arbeit der Nacht ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2(436)=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ŠTRBENK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55646050

152.
ŠUMRADA, Simona
        Eksplicitacija v prevedenih in tolmačenih političnih govorih : doktorska disertacija / Simona Šumrada. - Ljubljana : [S. Šumrada], 2014. - 469 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: 432-468. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25'253:808.51(043.3) 81'322(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŠUMRADA S. Eksplicitacija
COBISS.SI-ID 55717218

153.
TAVČAR, Anja, 1990-
        Prevajanje italijanskih idiomov z glagoloma essere in avere : diplomska seminarska naloga / Anja Tavčar. - Ljubljana : [A. Tavčar], 2013. - 28 f. ; 30 cm

Besedilo v slov., jezikovni primeri v it. in slov. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.131.1'373.7=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP TAVČAR Anja Prevajanje
COBISS.SI-ID 55326818

154.
TOMŠE, Tilen
        Pragmatika prevajalskih agencij [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Tilen Tomše. - Ljubljana : [T. Tomše], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega po 36 str. - Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:005.71(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD TOMŠE T. Pragmatika
COBISS.SI-ID 55697762

155.
TOMŠE, Tilen
        Pragmatika prevajalskih agencij : diplomska seminarska naloga / Tilen Tomše. - Ljubljana : [T. Tomše], 2014. - 36 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:005.71(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP TOMŠE T. Pragmatika
COBISS.SI-ID 55697250

156.
        TRANSLATION and intellectual property rights : (DGT/2013/TIPRs) : final report, July 2014 / [Jean-Christophe Troussel, Julien Debussche ... et al.]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 1/2014)

Na dnu nasl. str.: Bird & Bird. - Avtorji navedeni v uvodu. - Bibliografija: str. 139-141

ISBN 978-92-79-36741-0

[81'25:347.78]:061.1EU(047) [347.78:81'25]:061.1EU(047)
GER AN 81'25 TRANSLATION Troussel J.-C.
COBISS.SI-ID 55415650

157.
VOLARIČ, Staša
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v treh prevodih pravljic Itala Calvina : diplomska seminarska naloga / Staša Volarič. - Ljubljana : [S. Volarič], 2014. - 26 f. ; 30 cm

Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 25. - Izvleček ; Abstract ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1-343=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VOLARIČ S. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55318114


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


158.
BÄRFUSS, Lukas
        Koala : Roman / Lukas Bärfuss. - 4. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2014. - 182 str. ; 21 cm

Solothurner Literaturpreis 2014

ISBN 978-3-8353-0653-0

821.112.2(494)-31
GER 830 BÄRFUSS L. Koala
COBISS.SI-ID 55655522

159.
ELTON, Ben
        Chart throb / Ben Elton. - London [etc.] : Bantam Press, 2006. - 427 str. ; 24 cm

ISBN 0-593-05750-3 (tpb)
ISBN 978-0-593-05750-6 (ISBN-13 tpb)
ISBN 0-593-05749-X (cased)
ISBN 978-0-593-05749-0 (ISBN-13 cased)

821.111-31
GER 820 ELTON B. Chart
COBISS.SI-ID 3002429

160.
LEUTENEGGER, Gertrud, 1948-
        Panischer Frühling : Roman / Gertrud Leutenegger. - 3. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2014. - 217 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-42421-6

821.112.2(494)-31
GER 830 LEUTENEGGER G. Panischer
COBISS.SI-ID 55677538

161.
SCHWITTER, Monique
        Monique Schwitter / [odlomek v slovenščino] prevedla Vesna Kondrič Horvat, translated [in English] by Jason Blake. - Portret. - Besedilo v nem. ter prevod v slov. in angl. - Na str. 307 bio- in bibliografski podatki o avtorici v slov. in angl.

Vsebina:
Goldfischgedächtnis : (Auszug) = Spomin zlate ribice : (odlomek) = Memory like a goldfish : (exstract)
Coniglietto = Zajček = Little rabbit
Vitellino = Teliček = Little calf
Pulcino = Piščanček = Chick
Gattini = Mucki = Kittens
Fratellino = Bratec = Little brother
Stazione di servizio = Bencinska črpalka = Petrol station
Sera = Večer = Evening.

V: Vilenica / 27. Mednarodni literarni festival = 27th International Literary Festival. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2012. - ISBN 978-961-6547-65-9. - Str. 306-317.

821.111.2(494) 821.112.2(494)=163.6 821.112.2(494)=111 821.111.2.09Schwitter M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 19520008


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


162.
GRUBELNIK, Žiga
        Narrativität im Roman und Film = Pripovedovanje v romanu in filmu : diplomsko delo / Žiga Grubelnik. - Ljubljana : [Ž. Grubelnik], 2014. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 76-79. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

82.0-3:791(043.2) 791:82.0-3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GRUBELNIK Ž. Narrativität
COBISS.SI-ID 55302242

163.
KREVEL, Mojca
        "Back to the future" : technological singularity in Gibson's Sprawl trilogy / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 34-35. - Abstract.

V: British and American studies. - ISSN 1224-3086. - Vol. 20 (2014), str. 27-35.

821.111(73).09Gibson W.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55267170


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


164.
WEINGERL, Manja
        Primerjava pesništva upora v Franciji in na Slovenskem [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Manja Weingerl. - Ljubljana : [M. Weingerl], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 39 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.133.1-1.09"1940/1945"(043.2) 821.163.6-1.09"1941/1945"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD WEINGERL M. Primerjava
COBISS.SI-ID 55334242

165.
WEINGERL, Manja
        Primerjava pesništva upora v Franciji in na Slovenskem : diplomska seminarska naloga / Manja Weingerl. - Ljubljana : [M. Weingerl], 2013. - 39 f. ; 30 cm

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.133.1-1.09"1940/1945"(043.2) 821.163.6-1.09"1941/1945"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP WEINGERL M. Primerjava
COBISS.SI-ID 55332962


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


166.
AMIS, Martin
        Success / Martin Amis. - 1st Vintage international ed. - New York : Vintage Books, 1991. - 224 str. ; 20 cm. - (Vintage international)

ISBN 0-679-73448-1
ISBN 978-0-679-73448-2

821.111-311.2
GER 820 AMIS M. Success '91
COBISS.SI-ID 55727970

167.
AMIS, Martin
        Yellow dog / Martin Amis. - London : Vintage, 2004. - 340 str. ; 18 cm

ISBN 0-099-47042-X

821.111-31
GER 820 AMIS M. Yellow
COBISS.SI-ID 55383906

168.
ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
        MaddAddam / Margaret Atwood. - Reprinted. - London : Virago Press, 2013. - XI, 476 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-84408-787-7

821.111(71)-312.9
GER 820(71) ATWOOD M. Maddaddam
COBISS.SI-ID 55792226

169.
BARNES, Julian
        Flaubert's parrot / Julian Barnes. - London : Vintage Books, 2012. - 190 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-099-54008-3

821.111-31
GER 820 BARNES J. Flaubert's/2012
COBISS.SI-ID 55730530

170.
BARNES, Julian
        Levels of life / Julian Barnes. - 1st ed. - New York : Vintage Books, 2014. - 128 str. ; 21 cm. - (Vintage international)

ISBN 978-0-345-80658-1

821.111-4
GER 820 BARNES J. Levels of life
COBISS.SI-ID 55789666

171.
BOLING, Dave
        Guernica : a novel / Dave Boling. - London : Picador, 2009. - 372 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-330-50675-5

821.111(73)-311.6
GER 820(73) BOLING D. Guernica
COBISS.SI-ID 55319650

172.
BRODRICK, William
        The sixth lamentation : a novel / by William Brodrick. - Reprinted. - London : Time Warner Paperbacks, 2005, cop. 2003. - X, 433 str. ; 20 cm

ISBN 0-7515-3581-8

821.111-312.4
GER 820 BRODRICK W. Sixth lamentation
COBISS.SI-ID 13930038

173.
BROOKE-Rose, Christine, 1923-2012
        The Christine Brooke-Rose omnibus : four novels / Christine Brooke-Rose. - Manchester : Carcanet, 2006. - 742 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebina na nasl. str.: Out ; Such ; Between ; Thru

ISBN 978-1-85754-884-6
ISBN 1-85754-884-1

821.111-31
GER 820 BROOKE-ROSE C. Omnibus
COBISS.SI-ID 55712610

174.
BURCAR, Lilijana
        The emperor's new clothes in Harold Pinter's The new world order : neo-colonial speak and the humanitarian mask of Western democracies / Lilijana Burcar.

V: English studies as archive and as prospecting. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Science, Department of English, 2014. - Str. 24-25.

821.111-224.09Pinter H.
COBISS.SI-ID 55519330

175.
BURROUGHS, William S., 1914-1997
        The letters of William S. Burroughs 1945 to 1959 / edited and with an introduction [by] Oliver Harris. - London ; Basingstoke : Picador, 1994. - XL, 472 str. ; 20 cm

Introduction / Oliver Harris: str. XV-XL. - Kazalo

ISBN 0-330-33075-6
ISBN 978-0-330-33075-6

821.111(73)-6 929Burroughs W. S.:821.111(73)-6
GER 820(73) BURROUGHS W. S. Letters 1945-1959

COBISS.SI-ID 55627106

176.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Five little pigs / by Agatha Christie. - Facsimile ed. - London : Harper Collins, 2008. - 192 str. ; 19 cm

Faks. izd.: London : Collins for The Crime Club, 1942

ISBN 978-0-00-727456-7

821.111-312.4=111
GER 820 CHRISTIE A. Five little/'08
COBISS.SI-ID 55732066

177.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        The labours of Hercules / by Agatha Christie. - Fascimile ed. - London : Harper Collins, 2008. - 256 str. ; 19 cm. - (The crime club)

Faks. izd.: London : Collins for The Crime Club, 1947

ISBN 978-0-00-728051-3

821.111-312.4
GER 820 CHRISTIE A. Labours of
COBISS.SI-ID 55731042

178.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Mrs. McGinty's dead / by Agatha Christie. - Facsimile ed. - London : Collins for The Crime Club, 2008. - 187 str. ; 19 cm

ISBN 978-0-00-728053-7

821.111-312.4
GER 820 CHRISTIE A. Mrs. MgGinty's '08
COBISS.SI-ID 55711586

179.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Peril at End House / Agatha Christie. - Facsimile ed. - London : Harper Collins, 2007. - 252 str. ; 19 cm

Faks. izd.: London : W. Collins Sons & Co for The Crime Club, 1932

ISBN 978-0-00-723439-4

821.111-312.4=111
GER 820 CHRISTIE A. Peril at End House
COBISS.SI-ID 55731810

180.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        The seven dials mystery / Agatha Christie. - Facsimile ed. - London : Harper Collins, 2010. - 276 str. ; 19 cm

Faks. izd.: London [etc.] : W. Collins Sons & Co, 1929

ISBN 978-0-00-735458-0

821.111-312.4=111
GER 820 CHRISTIE A. Seven dials
COBISS.SI-ID 55731554

181.
COOVER, Robert
        Pricksongs & descants / Robert Coover ; with an introduction by Kate Atkinson. - London [etc.] : Penguin Books, 2011. - IX, 224 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

Introduction / Kate Atkinson: str. V-[X]

ISBN 978-0-14-119295-6

821.111(73)-32
GER 820(73) COOVER R. Pricksongs/2011
COBISS.SI-ID 55706722

182.
DEFOE, Daniel, 1660-1731
        The life and adventures of Robinson Crusoe, written by himself / Daniel Defoe ; with an afterword by Ned Halley and with illustrations by George Cruikshank. - London : CRW Publishing : Collector's Library, 2010. - 389 str. : ilustr. ; 19 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Robinson Crusoe

ISBN 978-1-907360-19-0

821.111-311.3
GER 820 DEFOE D. Robinson/'10
COBISS.SI-ID 55789922

183.
DOS Passos, John, 1896-1970
        One man's initiation: 1917 : a novel / John Dos Passos. - [S. l.] : Ægypan Press, [2006]. - 122 str. ; 22 cm

Prvič izšlo: London : G. Allen & Unwin, 1920

ISBN 978-1-59818-080-0
ISBN 1-59818-080-0

821.111(73)-311.6
GER 820(73) DOS PASSOS J. One man's
COBISS.SI-ID 55733858

184.
GIBSON, William, 1948-
        Neuromancer / William Gibson ; with an afterword by Jack Womack. - New York : Ace Books, 2000. - 276 str. ; 21 cm. - (Ace science fiction)

Some dark holler / Jack Womack: str. 265-276

ISBN 978-0-441-00746-2

821.111(73)-311.9
GER 820(73) GIBSON W. Neuromancer/2000
COBISS.SI-ID 55728738

185.
GOMEZ, Jeff
        Our noise : a novel / Jeff Gomez. - New York [etc.] : Simon & Schuster, 1995. - 384 str. ; 21 cm. - (Scribner paperback fiction)

ISBN 0-684-80099-3

821.111(73)-311.2
GER 820(73) GOMEZ J. Our noise
COBISS.SI-ID 55616098

186.
HADDOCK, K. S.
        The patricidal bedside companion : a novel / K. S. Haddock. - 1st ed. - New York : St. Martin's Press, 1994. - 199 str. ; 18 cm

ISBN 0-312-10522-3

821.111(73)-311.2
GER 820(73) HADDOCK K. S. Patricidal
COBISS.SI-ID 55814754

187.
HIAASEN, Carl
        Skinny dip / Carl Hiaasen. - London : Black Swan, 2005. - 475 str. ; 20 cm

ISBN 0-552-77253-4

821.111(73)-312.4
GER 820(73) HIASSEN C. Skinny dip
COBISS.SI-ID 55603298

188.
HORNBURG, Michael
        Bongwater / Michael Hornburg. - New York : Grove Press, 1995. - 189 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-8021-3456-1
ISBN 0-8021-3456-4

821.111(73)-311.2
GER 820(73) HORNBURG M. Bongwater
COBISS.SI-ID 55628642

189.
HOSSEINI, Khaled
        A thousand splendid suns / Khaled Hosseini. - London : Bloomsbury, 2008. - 419 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-7475-8589-3 (broš.)
ISBN 978-0-7475-9377-5 (broš. za izvoz)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) HOSSEINI K. Thousand
COBISS.SI-ID 13065782

190.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        Point counter point / Aldous Huxley ; with a biographical introduction by Davd [!] Bradshaw. - London : Vintage Books, 2004. - XIV, 569 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

Aldous Huxley (1894-1963) / David Bradshaw: str. V-XIV

ISBN 978-0-099-45819-7

821.111-311.2=111 821.111.09Huxley A.
GER 820 HUXLEY A. Point counter '04
COBISS.SI-ID 1103826270

191.
JANOWITZ, Tama
        Peyton Amberg : a novel / Tama Janowitz. - 1st St. Martin's Griffin ed. - New York : St. Martin's Griffin, 2004. - 335 str. ; 21 cm

ISBN 0-312-31845-6

821.111(73)-311.2
GER 820(73) JANOWITZ T. Peyton Amberg
COBISS.SI-ID 55601762

192.
JONES, Gail
        Five bells : a novel / Gail Jones. - 1st U.S. ed. - New York : Picador, 2012. - 213 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-250-00373-7
ISBN 1-250-00373-3

821.111(94)-311.2
GER 820(94) JONES G. Five bells
COBISS.SI-ID 55724642

193.
KING, Stephen, 1947-
        Christine / Stephen King. - New York : New American Library, 1983. - XVI, 503 str. ; 18 cm. - (A Signet book)

ISBN 0-451-16044-4
ISBN 978-0-451-16044-7

821.111(73)-312.4
GER 820(73) KING S. Christine/'83
COBISS.SI-ID 113211

194.
KING, Stephen, 1947-
        Desperation / Stephen King. - London : Hodder, 2001. - 706 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4447-0783-0

821.111(73)-312.4
GER 820(73) KING S. Desperation
COBISS.SI-ID 55804002

195.
KING, Stephen, 1947-
        The wind through the keyhole : a Dark tower novel / Stephen King. - New York [etc.] : Pocket Books, 2013. - 386 str. ; 19 cm

ISBN 978-1-4516-5809-5

821.111(73)-312.9
GER 820(73) KING S. Wind through
COBISS.SI-ID 55791970

196.
LAMBERT, Charles, 1953-
        With a zero at its heart / Charles Lambert. - London : The Friday Project, 2014. - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-0-00-754551-3
ISBN 0-00-754551-7

821.111-31
GER 820 LAMBERT C. With a zero
COBISS.SI-ID 55577954

197.
LEYNER, Mark
        Tooth imprints on a corn dog / Mark Leyner. - New York : Vintage Books, cop. 1995. - 234 str. ; 21 cm. - (Vintage contemporaries)

Vsebina: To Merci Pinto Leyner ; Young Bergdorf Goodman Brown ; Hulk couture ; Must happy to see you, Chula ; Bassinet mattress day ; Immoral allure ; The Mary Poppins kidnapping ; The (illustrated) body politic ; Great pretenders ; The good seed ; Dream girls USA ; The amking of "tooth imiprints on a corn dog" ; Thoughts while listening to Mahler in the afternoon ; Dangerous dads ; Eat at Cosmo's ; Oh, brother ; My Di ; Venus de volleyball ; Einstein on the phone

ISBN 978-0-679-74521-1

821.111(73)-7
GER 820(73) LEYNER M. Tooth imprints '95
COBISS.SI-ID 55725154

198.
MACDONALD, John Dann
        The empty copper sea / John D. MacDonald. - New York : Fawcet Gold Medal, cop. 1978. - 256 str. ; 18 cm

ISBN 0-449-14149-7

821.111(73)-312.4
GER 820(73) MacDONALD J. D. Empty copper
COBISS.SI-ID 55813730

199.
MATHIS, Ayana
        The twelve tribes of Hattie : [a novel] / Ayana Mathis. - 1st Vintage Books ed. - New York : Random House : Vintage Books, 2013. - 303 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-307-94970-7

821.111(73=013)-311.2
GER 820(73) MATHIS A. Twelve tribes
COBISS.SI-ID 55717730

200.
MORRISON, Toni
        Home / Toni Morrison. - 1st Vintage international ed. - New York : Vintage Books, 2013, cop. 2012. - 145 str. ; 21 cm. - (Vintage international)

ISBN 978-0-307-74091-5

821.111(73=013)-311.2
GER 820(73) MORRISON T. Home
COBISS.SI-ID 55725410

201.
MORRISON, Toni
        Sula / Toni Morrison. - 1st Vintage international ed. - New York : Vintage Books, 2004. - 174 str. ; 20 cm. - (Vintage international)

ISBN 978-1-4000-3343-0
ISBN 1-4000-3343-8

821.111(73=013)-311.2
GER 820(73) MORRISON T. Sula
COBISS.SI-ID 55728226

202.
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
        Lolita / Vladimir Nabokov. - London [etc.] : Penguin, 2012. - 465 str. ; 20 cm. - (Penguin classics)

ISBN 978-0-14-119701-2

821.111(73)-311.2
GER 820(73) NABOKOV V. Lolita/2012
COBISS.SI-ID 55704674

203.
ORWELL, George, 1903-1950
        Animal farm : a fairy story / George Orwell ; with an introduction by Malcolm Bradbury and a note on the text by Peter Davison. - Reprinted. - London [etc.] : Penguin Books, 2000. - XXI, 120 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

Introduction / Malcolm Bradbury: str. V-XVII

ISBN 978-0-14-118270-4

821.111-313.1
GER 820 ORWELL G. Animal farm/2000
COBISS.SI-ID 55790690

204.
ORWELL, George, 1903-1950
        Animal farm : a fairy story / George Orwell. - London [etc.] : Penguin Books : M. Secker & Warburg, 2008, cop. 1987. - VIII, 94 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-141-03613-7

821.111-313.1
GER 820 ORWELL G. Animal farm '08
COBISS.SI-ID 13721398

205.
ORWELL, George, 1903-1950
        Nineteen eighty-four / George Orwell ; with an introduction by Thomas Pynchon and a note on the text by Peter Davison. - Reprinted. - London [etc.] : Penguin Books, 2000 [i. e. po 2009]. - XXX, 355 str. ; 20 cm. - (Penguin modern classics)

Leto izida na osnovi podatkov na str. I. - Introduction / Thomas Pynchon: str. V-XXV. - A note on the text / Peter Davison: str. XXVI-XXX

ISBN 978-0-141-18776-1

821.111-312.9=111 821.111.09Orwell G.
GER 820 ORWELL G. Nineteen/'08
COBISS.SI-ID 1103700574

206.
RADCLIFFE, Ann Ward, 1764-1823
        The mysteries of Udolpho / Ann Radcliffe ; edited by Bonamy Dobrée ; with an introduction and notes by Terry Castle. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XXXIII, 693 str., [1] f. pril. ; 20 cm. - (Oxford world's classics)

Introduction: str. VII-XXVI. - Bibliografija: str. XXVIII-XXXI

ISBN 978-0-19-953741-9

821.111-31 821.111.09Radcliffe A.
GER 820 RADCLIFFE A. Mysteries/'08
COBISS.SI-ID 55729762

207.
ROWLING, J. K.
        The Silkworm / Robert Galbraith. - London : Sphere, 2014. - 455 str. ; 24 cm. - (A Cormoran Strike novel ; [2])

ISBN 978-1-4087-0402-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-4087-0403-5 (broš.)

821.111-312.4
GER 820 ROWLING J. K. Silkworm
COBISS.SI-ID 1105881182

208.
SCOTT, Walter, Sir, 1771-1832
        Waverley / Walter Scott ; edited by P. D. Garside ; with an introduction by Ian Duncan. - London [etc.] : Penguin Books, 2011. - LII, 511 str. : 1 faks. ; 18 cm. - (Penguin classics)

Introduction / Ian Duncan: str. XI-XXX

821.111-311.6 821.111(411).09Scott W.
GER 820 SCOTT W. Waverley/2011
COBISS.SI-ID 55709282

209.
SHAKESPEARE, William
        The merchant of Venice / William Shakespeare ; edited by John Russell Brown. - Reprinted. - London : Thomson Learning, 2006. - LVIII, 174 str. ; 20 cm. - (The Arden Shakespeare)

Introduction: str. XI-LVII. - Na vrhu nasl. str.: The Arden edition of the works of William Shakespeare

ISBN 978-1-903436-03-5

821.111-2 821.111.09Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Merchant (2006)
COBISS.SI-ID 55319906

210.
SHAW, Bernard, 1856-1950
        Man and superman : a comedy and a philosophy : definitive text / Bernard Shaw ; under editorial supervision of Dan H. Laurence ; with an introduction by Stanley Weintraub. - Reprinted with a new chronology. - Harmondsworth : Penguin Books, 2004. - XIX,264 str. ; 19 cm. - (Penguin classics)

Introduction / Stanley Weintraub: str. VII-XIV

ISBN 978-0-14-043788-1 !

821.111(417)-2
GER 820 SHAW G. B. Man and superman
COBISS.SI-ID 55803746

211.
STEIN, Gertrude, 1874-1946
        A novel of thank you / by Gertrude Stein ; with an introduction by Steven Meyer. - 1st Dalkey Archive ed., 2nd printing. - Normal (Ill.) : Dalkey Archive Press, 2004, cop. 1994. - XXVII, 256 str. : ilustr. ; 22 cm

The new novel : A novel of thank you and the characterization of thought / by Steven Meyer: str. VII-XXVII

ISBN 1-56478-362-6
ISBN 978-1-56478-362-2

821.111(73)-31
GER 820(73) STEIN G. Novel of thank
COBISS.SI-ID 55616610

212.
THOMPSON, Hunter S.
        Hell's Angels / Hunter S. Thompson. - Reprinted. - London : Penguin Books, 2003. - 284 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

ISBN 978-0-141-18745-7

821.111(73)-992:316.723"196"
GER 820(73) THOMPSON H. S. Hell's Angels
COBISS.SI-ID 55805282

213.
WELLS, H. G.
        The time machine / H. G. Wells. - London : Gollancz, 2010. - XI, 125 str. ; 21 cm. - (SF masterworks)

ISBN 978-0-575-09517-5
ISBN 0-575-09517-2

821.111-311.9
GER 820 WELLS H. G. Time machine
COBISS.SI-ID 55721314

214.
WINTERSON, Jeanette
        Oranges are not the only fruit / Jeanette Winterson. - New York : Grove Press, 1987. - 176 str. ; 21 cm

ISBN 0-8021-3516-1
ISBN 978-0-8021-3516-2

821.111-311.2=111
GER 820 WINTERSON J. Oranges are/'87
COBISS.SI-ID 15010361

215.
WOOLF, Virginia
        Mrs Dalloway / Virginia Woolf ; with an afterword by Anna South. - London : CRW Publishing : Collector's Library, 2003. - 224 str. ; 19 cm

ISBN 978-1-904633-24-2

821.111-31
GER 820 WOOLF V. Mrs Dalloway '03
COBISS.SI-ID 55714658


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


216.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Ameriška metafikcija : (duhovnozgodovinski, sociološki in tipološki kontekst) : magistrsko delo / Andrej Blatnik. - Ljubljana : [A. Blatnik], 1991. - 177 f. ; 30 cm

Mentorica Meta Grosman, somentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 158-171. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

821.111(73).09-3"196/198"(043.2) 82(100).091-3"196/198"(043.2)
GER Mag BLATNIK A. Ameriška
COBISS.SI-ID 55341922

217.
BRAZ, Sašo
        Wallace Stevens : poetical philosophy and philosophical poetry = Wallace Stevens : poetična filozofija in filozofska poezija : diplomsko delo / Sašo Braz. - Ljubljana : [S. Braz], 2014. - 65 str. ; 30 cm

Besedilo delno v angl. (str. 3-37), delno v slov. (str. 38-60). - Mentorja Uroš Mozetič in Dean Komel. - Bibliografija: str. 62-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko ter Oddelek za filozofijo

821.111(73)-1.09Stevens W.:1(043.2) 1:821.111(73)-1.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
FIL DIP VII BRAZ S. Wallace Stevens GER DiplA BRAZ S. Wallace Stevens
COBISS.SI-ID 55355746

218.
BURCAR, Lilijana
        Sandra Cisneros's The house on Mango Street : antibildungsroman in the house of poverty and deprivation / Lilijana Burcar.

V: ESSE 2014 / The 12th Conference of the European Society for the Study of English, 29 August - 2 September 2014, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia. - Košice : The Slovak Association for the Study of English, 2014. - ISBN 978-80-971720-3-9. - Str. 64.

821.111(73).09Cisneros S.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55288674

219.
ČERNIC Terbižan, Jan
        The sexuality of the Beat generation = Spolnost Beat generacije : diplomsko delo / Jan Černic Terbižan. - Ljubljana : [J. Černic Terbižan], 2014. - 73 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 69-71. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljanai, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09"1950/1970"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČERNIC TERBIŽAN J. Sexuality
COBISS.SI-ID 55380578

220.
KOTNIK, Jaka, 1987-
        Music as a theme in High fidelity and its comparison to the movie = Glasba kot tema v High fidelity - Zvestobi do groba ter primerjava s filmom : diplomsko delo / Jaka Kotnik. - Ravne na Koroškem : [J. Kotnik], 2014. - 69 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 68-69. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Hornby N.:791.31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOTNIK J. Music
COBISS.SI-ID 55244130

221.
KREVEL, Mojca
        Being in time on time : Ruth Ozeki's A tale for the time being and the postmodern paradigm / Mojca Krevel.

V: English studies as archive and as prospecting. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Science, Department of English, 2014. - Str. 69-70.

821.111(73).09Ozeki R.
COBISS.SI-ID 55518306

222.
LEGVART, Eva
        The reinvention of femininity [in!] Margaret Atwood's Surfacing and Aritha van Herk's No fixed address : an amorous journey = Ponovni izum ženskosti v romanu Margaret Atwood in romanu Arithe van Herk No fixed address : anamorous journey : diplomsko delo / Eva Legvart. - Ljubljana : [E. Legvart], 2014. - 55 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 53-54. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-31
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LEGVART E. Reinvention
COBISS.SI-ID 55292002

223.
LESNIČAR, Tatjana
        Robinzon pri Slovencih : primerjalna študija : magistrsko delo / Tatjana Lesničar. - Ljubljana : [T. Lesničar], 1980. - 362 f. : ilustr. ; 31 cm

Gradivo je fotokopirano. - Mentor Janez Stanonik. - Bibliografija: f. 359-362. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

821.111.03.09Defoe D.=863(043.2)
GER Mag LESNIČAR T. Robinzon
COBISS.SI-ID 2645813

224.
PETAN, Petra, 1989-
        Merging realities [Elektronski vir] : Cunningham's journey through the hours = Združevanje resničnosti : Cunninghamovo popotovanje skozi ure : diplomsko delo / Petra Petan. - Ljubljana : [P. Petan], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 63 str. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 59-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Cunningham M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD PETAN P. Merging
COBISS.SI-ID 55503458

225.
PETAN, Petra, 1989-
        Merging realities : Cunningham's journey through the hours = Združevanje resničnosti : Cunninghamovo popotovanje skozi ure : diplomsko delo / Petra Petan. - Ljubljana : [P. Petan], 2014. - 63 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 59-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Cunningham M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PETAN P. Merging
COBISS.SI-ID 55493474

226.
RAVNIKAR, Nataša
        The concept of family in the novels The corrections and Freedom by Jonathan Franzen = Koncept družine v romanih Popravki in Svoboda avtorja Jonathana Franzna : diplomsko delo / Nataša Ravnikar. - Ljubljana : [N. Ravnikar], 2014. - 67 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 65-67. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Franzen J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RAVNIKAR N. Concept
COBISS.SI-ID 55242594

227.
ROTAR, Katja
        Figuralika v poeziji Ezre Pounda : magistrska naloga / Katja Rotar. - Ljubljana : [K. Rotar], 2014. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 128-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski interdisciplin program Ameriške študije

821.111(73).09-1Pound E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ROTAR K. Figuralika
COBISS.SI-ID 55360098

228.
SITER, Tobija
        Motiv mitskega varljivca v delih Neila Gaimana [Elektronski vir] = The mythical trickster in the works of Neil Gaiman : diplomsko delo / Tobija Siter. - Ljubljana : [T. Siter], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega po 128 str. - Mentorja Mojca Krevel, Vid Snoj. - Bibliografija: f. 99-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Gaiman N.
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD SITER T. Motiv
COBISS.SI-ID 55494754

229.
SITER, Tobija
        Motiv mitskega varljivca v delih Neila Gaimana = The mythical trickster in the works of Neil Gaiman : diplomsko delo / Tobija Siter. - Ljubljana : [T. Siter], 2014. - 107, XXI f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Do f. 39 besedilo v angl., od f. 40 do 98 v slov. - V pril. (f. I-XXI) Trickster stories (v angl.) in obnova nekaterih Gaimanovih del (v slov.). - Mentorja Mojca Krevel, Vid Snoj. - Bibliografija: f. 99-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Gaiman N.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SITER T. Motiv PRK Dipl 778/SK SITER T. Motiv
COBISS.SI-ID 55375970

230.
SPRUK, Tadeja
        Resonanca tišine [Elektronski vir] : diskurz oblasti v Shakespearovem Viharju = The resonant silence : the discourse of power in Shakespare's The tempest : diplomsko delo / Tadeja Spruk. - Ljubljana : [T. Spruk], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 84 str. - Mentorici Mojca Krevel, Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 78-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111-2.09Shakespeare W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD SPRUK T. Resonanca
COBISS.SI-ID 55338082

231.
SPRUK, Tadeja
        Resonanca tišine : diskurz oblasti v Shakespearovem Viharju = The resonant silence : the discourse of power in Shakespare's The tempest : diplomsko delo / Tadeja Spruk. - Ljubljana : [T. Spruk], 2014. - 84 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Do f. 44 besedilo v slov., od f. 45 do 77 v angl. - Mentorici Mojca Krevel, Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 78-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111-2.09Shakespeare W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SPRUK T. Resonanca PRK Dipl 775/SK SPRUK T. Resonanca tišine
COBISS.SI-ID 55335778

232.
VARL, Katja, 1989-
        F. Scott Fitzgerald's portrayal of young married couples of the roaring twenties = Upodobitev mladih zakonskih parov iz dvajsetih let dvajsetega stoletja v romanih F. Scotta Fitzgerlada : diplomsko delo / Katja Varl. - Ljubljana : [K. Varl], 2014. - VI, 86 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 82-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Fitzgerlad F. S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA VARL K. F.Scott Fitzgerald
COBISS.SI-ID 55497314

233.
VARL, Katja, 1989-
        F. Scott Fitzgerald's portrayal of young married couples of the roaring twenties [Elektronski vir] = Upodobitev mladih zakonskih parov iz dvajsetih let dvajsetega stoletja v romanih F. Scotta Fitzgerlada : diplomsko delo / Katja Varl. - Ljubljana : [K. Varl], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 86 str. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 82-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Fitzgerlad F. S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD VARL K. F.Scott Fitzgerald
COBISS.SI-ID 55497570

234.
VIDMAR, Neža, 1988-
        Dr. Seuss and his fables for the modern world = Dr. Seuss in njegove basni za sodobni svet : diplomsko delo / Neža Vidmar. - Ljubljana : [N. Vidmar, 2014. - VI, 62 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 60-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Dr. Seuss(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA VIDMAR N. Dr. Seuss
COBISS.SI-ID 55539298


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


235.
BERG, Sibylle, 1962-
        Vielen Dank für das Leben : Roman / Sibylle Berg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014, cop. 2012. - 395 str. ; 20 cm. - (DTV ; 14341)

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BERG S. Vielen Dank
COBISS.SI-ID 55679074

236.
BERGELSON, David
        The end of everything / David Bergelson ; translated and with an introduction by Joseph Sherman. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2009. - XLIII, 264 str. ; 21 cm. - (New Yiddish library)

Prevod dela: Nokh alemen

ISBN 978-0-300-11067-8

821.112.2
GER 830-088 BERGELSON D. End of everything

COBISS.SI-ID 55625314

237.
CAPUS, Alex
        Mein Nachbar Urs : Geschichten aus der Kleinstadt / Alex Capus. - München : C. Hanser, 2014. - 125 str. ; 20 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodb: Vitamin D ; Die Chinesen ; Das Leben ist lang ; Herbert ; Räuber und Poulet ; Die Schönheit der Frau ; Scheidung ; Ein geostationärer Jetlag ; Am Bahnhof ; Olten Road ; Zwei Oltner Buben in der Fremde ; Baby ; Mein französischer Bistrostuhl ; Kamele und Kokosnüsse ; Vom Sirren der Gleise ; Mein Ausflug mit Prinz Charles

ISBN 978-3-446-24468-9

821.112.2(494)-32
GER 830 CAPUS A. Mein Nachbar
COBISS.SI-ID 55667042

238.
DINEV, Dimitré
        Dimitré Dinev. - Fotogr. - O avtorju: str. 112-113. - Vsebuje: Lass uns Radio hören / Dimitré Dinev: str. 114-115 ; Kein Wunder / Dimitré Dinev: str. 116-117 ; Poslušajva radio / Dimitré Dinev ; [prevedla Tina Štrancar]: str. 118-119 ; Brez čedeža / Dimitré Dinev ; prevedla Tina Štrancar: str. 120-121 ; Let's listen to the radio / Dimitré Dinev [translated by Jason Blake]: str. 122-123 ; No wonder / Dimitré Dinev ; translated by Jason Blake: str. 124-125.

V: Vilenica / 27. Mednarodni literarni festival = 27th International Literary Festival. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2012. - ISBN 978-961-6547-65-9. - Str. 112-125.

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 273569792

239.
DRAESNER, Ulrike, 1962-
        Sieben Sprünge vom Rand der Welt : Roman / Ulrike Draesner. - 2. Aufl. - München : Luchterhand, cop. 2014. - 559 str. ; 23

ISBN 978-3-630-87372-5

821.112.2-311.2
GER 830 DRAESNER U. Sieben Sprünge
COBISS.SI-ID 55658338

240.
FAES, Urs
        Liebesarhiv : Roman / Urs Faes. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007. - 226 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-41876-5

821.112.2(494)-31
GER 830 FAES U. Liebesarchiv
COBISS.SI-ID 16746760

241.
FATAH, Sherko
        Der letzte Ort : Roman / Sherko Fatah. - 1. Aufl. - München : Luchterhand, 2014. - 283 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-630-87417-3

821.112.2-31
GER 830 FATAH S. Letzte
COBISS.SI-ID 55685730

242.
FIAN, Antonio
        Das Polykrates-Syndrom : Roman / Antonio Fian. - 2. Aufl. - Graz ; Wien : Droschl, 2014. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-85420-950-8

821.112.2(436)-31
GER 830 FIAN A. Polykrates-Syndrom
COBISS.SI-ID 55697506

243.
FRIEDRICH, Franz, 1983-
        Die Meisen von Uusima singen nicht mehr : Roman / Franz Friedrich. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2014. - 316 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-002232-5

821.112.2-311.2
GER 830 FRIEDRICH F. Meisen
COBISS.SI-ID 55696738

244.
FRÖHLICH, Anna Katharina, 1971-
        Der schöne Gast : Roman / Anna Katharina Fröhlich. - Berlin : C. Hanser, cop. 2014. - 238 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-446-24522-8

821.112.2-31
GER 830 FRÖHLICH A. K. Schöne
COBISS.SI-ID 55659618

245.
GENAZINO, Wilhelm
        Bei Regen im Saal : Roman / Wilhelm Genazino. - München : C. Hanser, cop. 2014. - 157 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-24596-9

821.112.2-31
GER 830 GENAZINO W. Bei Regen
COBISS.SI-ID 55659106

246.
GERNHARDT, Robert, 1937-2006
        Lichte Gedichte / Robert Gernhardt. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2000, cop. 1997. - 263 str. ; 20 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 14108)

ISBN 3-596-14108-7

821.112.2-1
GER 830 GERNHARDT R. Lichte Gedichte
COBISS.SI-ID 55524450

247.
GRASS, Günter
        Grimms Wörter : eine Liebeserklärung / Günter Grass. - Lizenzausg. für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. - [Darmstadt] : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, cop. 2010. - 357 str., [4] f. pril. faks. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-534-24054-8

821.112.2-322.6
GER 830 GRASS G. Grimms Wörter
COBISS.SI-ID 55480674

248.
GRJASNOWA, Olga, 1984-
        Die juristische Unschärfe einer Ehe : Roman / Olga Grjasnowa. - München : C. Hanser, 2014. - 264 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. [267]

ISBN 978-3-446-24598-3

821.112.2-311.2
GER 830 GRJASNOWA O. Juristische
COBISS.SI-ID 55660642

249.
HAAS, Wolf, 1960-
        Brennerova : Roman / Wolf Haas. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2014. - 238 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-455-40499-9

821.112.2(436)-312.4
GER 830 HAAS W. Brennerova
COBISS.SI-ID 55660386

250.
HACKL, Erich
        Dieses Buch gehört meiner Mutter / Erich Hackl. - Zürich : Diogenes, cop. 2013. - 116 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-257-06866-5

821.112.2(436)-3
GER 830 HACKL E. Dieses Buch
COBISS.SI-ID 55670626

251.
HANDKE, Peter, 1942-
        Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke / Peter Handke. - 30. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2012, cop. 1979. - 95 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 177)

Vsebina: Publikumsbeschimpfung ; Weissagung ; Selbstbezichtigung

ISBN 978-3-518-10177-3

821.112.2(436)-2
GER 830 HANDKE P. Publikumsbeschimpfung
COBISS.SI-ID 55591778

252.
HELLE, Heinz
        Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin : Roman / Heinz Helle. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2014. - 159 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-42398-1

821.112.2-31
GER 830 HELLE H. Beruhigende
COBISS.SI-ID 20822280

253.
HERMANN, Judith
        Aller Liebe Anfang : Roman / Judith Hermann. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2014. - 218 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-033183-0

821.112.2-311.2
GER 830 HERMANN J. Aller Liebe Anfang
COBISS.SI-ID 55663970

254.
HERRNDORF, Wolfgang, 1965-2013
        Bilder deiner großen Liebe : ein unvollendeter Roman / Wolfgang Herrndorf. - 1. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2014. - 140 str. ; 21 cm

Zur Entstehung des Buches / Marcus Gärtner, Kathrin Passig: str. 133-[141]

ISBN 978-3-87134-791-7

821.112.2-31
GER 830 HERRNDORF W. Bilder
COBISS.SI-ID 55698530

255.
HETTCHE, Thomas
        Pfaueninsel : Roman / Tomas Hettche. - 4. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2014. - 343 str., zvd. : [1] f. pril. avtorj. sl.

Zvd. na spojnih listih. - O avtorju: str. [348]

ISBN 978-3-462-04599-4

821.112.2-31
GER 830 HETTCHE T. Pfaueninsel
COBISS.SI-ID 55720546

256.
HOPPE, Felicitas
        Paradiese, Übersee : Roman / Felicitas Hoppe. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2012, cop. 2003. - 185 str. : [1] f. pril. zvd. ; 20 cm

ISBN 978-3-596-17127-9

821.112.2-31
GER 830 HOPPE F. Paradiese, Übersee
COBISS.SI-ID 55591010

257.
KLÜSSENDORF, Angelika
        April : Roman / Angelika Klüssendorf. - 3. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2014. - 218 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-462-04614-4

821.112.2-311.2
GER 830 KLÜSSENDORF A. April
COBISS.SI-ID 55671906

258.
KÖHLMEIER, Michael
        Zwei Herren am Strand : Roman / Michael Köhlmeier. - München : C. Hanser, 2014. - 253 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-446-24603-4

821.112.2(436)-312.6
GER 830 KÖHLMEIER M. Zwei Herren
COBISS.SI-ID 55695970

259.
LECHNER, Martin
        Kleine Kassa : Roman / Martin Lechner. - 2. Aufl. - St. Pölten ; Salzburg ; Wien : Residenz, 2014. - 261 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-7017-1622-7

821.112.2-31
GER 830 LECHNER M. Kleine Kassa
COBISS.SI-ID 55679842

260.
MELLE, Thomas
        3000 Euro : Roman / Thomas Melle. - 2. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2014. - 202 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-87134-777-1

821.112.2-311.2
GER 830 MELLE T. Dreitausend
COBISS.SI-ID 55662178

261.
NAWRAT, Matthias
        Unternehmer : Roman / Matthias Nawrat. - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2014. - 136 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-498-04612-5

821.112.2-311.2
GER 830 NAWRAT M. Unternehmer
COBISS.SI-ID 55667554

262.
POSCHENRIEDER, Christoph
        Das Sandkorn : Roman / Christoph Poschenrieder. - Zürich : Diogenes, cop. 2014. - 401 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-3-257-06886-3

821.112.2-311.2
GER 830 POSCHENRIEDER C. Sandkorn
COBISS.SI-ID 55656290

263.
RAKUSA, Ilma
        Einsamkeit mit rollendem "r" : Erzählungen / Ilma Rakusa. - Wien : Droschl, cop. 2014. - 158 str. ; 21 cm

Vsebina: Katica ; Maurice ; Marja ; Misi ; Lou ; Steve ; Sam ; Nagoya ; Zürich ; Graz ; Venasque ; Bondo ; Tomaj ; Koljansk

ISBN 978-3-85420-953-9

821.112.2(494)-32
GER 830 RAKUSA I. Einsamkeit
COBISS.SI-ID 20822536

264.
SCHLINK, Bernhard
        Die Frau auf der Treppe : Roman / Bernhard Schlink. - Zürich : Diogenes, cop. 2014. - 244 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-257-06909-9

821.112.2-311.2
GER 830 SCHLINK B. Frau auf der Treppe
COBISS.SI-ID 55662690

265.
SEILER, Lutz, 1963-
        Kruso : Roman / Lutz Seiler. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2014. - 480 str. ; 22 cm

Deutscher Buchpreis 2014

ISBN 978-3-518-42447-6

821.112.2-311.2
GER 830 SEILER L. Kruso
COBISS.SI-ID 55655266

266.
STANIŠIĆ, Saša, 1978-
        Vor dem Fest : Roman / Saša Stanišić. - 6. Aufl. - München : Luchterhand, cop. 2014. - 316 str. ; 22 cm. - (Roman Luchterhand)

Preis der Leipziger Buchmesse, 2014

ISBN 978-3-630-87243-8

821.112.2-31
GER 830 STANIŠIĆ S. Vor dem Fest
COBISS.SI-ID 55578978

267.
STEINFEST, Heinrich, 1961-
        Der Allesforscher : Roman / Heinrich Steinfest. - 3. Aufl. - München ; Zürich : Piper, 2014. - 397 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-492-05408-9

821.112.2(436)-31
GER 830 STEINFEST H. Allesforscher
COBISS.SI-ID 55685474

268.
STREERUWITZ, Marlene
        Nachkommen : Roman / Marlene Streeruwitz. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2014. - 431 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-074445-6

821.112.2(436)-311.2
GER 830 STREERUWITZ M. Nachkommen
COBISS.SI-ID 55672674

269.
SULZER, Alain Claude, 1953-
        Das Erwachsenengerüst : Roman / Alain Claude Sulzer. - München : List, cop. 1983. - 214 str. ; 20 cm. - (Poesie & Prosa)

ISBN 3-471-78622-8

821.112.2(494)-312.2
GER 830 SULZER A. C. Erwachsenengerüst
COBISS.SI-ID 11171385

270.
TAGE der deutschsprachigen Literatur (35 ; 2011 ; Klagenfurt)
        Klagenfurter Texte. Die Besten 2011 / die 35. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt ; mit den Texten der Preisträger Maja Haderlap ... [et al.] ; herausgegeben von Hubert Winkels. - München ; Zürich : Piper, 2011. - 231 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://culturmag.de/rubriken/buecher/hubert-winkels-hrsg-klagenfurter-texte-die-besten-2011/37640 - Rezension
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1011603969/04 - Inhaltsverzeichnis
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3776666&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - O avtorjih: str. 229-[232]

ISBN 978-3-492-05476-8

821.112.2-3(082.2) 821.112.2.09
GER 830-3A KLAGENFURTER TEXTE 2011
COBISS.SI-ID 2287828

271.
TAGE der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt (37 ; 2013 ; Klagenfurt)
        Klagenfurter Texte. Die Besten 2013 / die 37. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt ; herausgegeben von Hubert Winkels ; [mit Texten von Katja Petrowskaja ... [et al.] ; mit einer Rede von Michael Köhlmeier ; mit einem Vorwort von Hubert Winkels]. - München ; Zürich : Piper, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorjih: str. 220-[222]. - Avtorji navedeni na ov.

ISBN 978-3-492-05612-0

821.112.2-3(082.2) 821.112.2.09
GER 830A KLAGENFURTER TEXTE 2013
COBISS.SI-ID 55625570

272.
TAWADA, Yoko
        Etüden im Schnee : Roman / Yoko Tawada. - Tübingen : Konkursbuch Verlag C. Gehrke, cop. 2014. - 317 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici: str. 316. - Bibliografija: str. 317

ISBN 978-3-88769-737-2

821.112.2-31 821.521-31=112.2
GER 830 TAWADA Y. Etüden
COBISS.SI-ID 55668322

273.
VANDERBEKE, Birgit
        Der Sommer der Wildschweine : Roman / Birgit Vanderbeke. - 2. Aufl. - München ; Zürich : Piper, 2014. - 151 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-492-05622-9 (trda vezava)
ISBN 3-492-05456-0 (trda vezava)

821.112.2-311.2
GER 830 VANDERBEKE B. Sommer
COBISS.SI-ID 55692642

274.
WOLF, Christa, 1929-2011
        Gesammelte Erzählungen / Christa Wolf. - Hamburg : Luchterhand, 1980. - 226 str. ; 22 cm

ISBN 3-472-86503-2

821.112.2-32(081)
GER 830 WOLF C. Gesammelte
COBISS.SI-ID 55525474

275.
ZAIMOGLU, Feridun
        Isabel : Roman / Feridun Zaimoglu. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2014. - 236 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-462-04607-6

821.112.2-311.2
GER 830 ZAIMOGLU F. Isabel
COBISS.SI-ID 55663458

276.
ZIEGELWAGNER, Michael
        Der aufblasbare Kaiser : Roman / Michael Ziegelwagner. - 2. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2014. - 248 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-87134-767-2

821.112.2(436)-311.2
GER 830 ZIEGELWAGNER M. Aufblasbarer Kaiser

COBISS.SI-ID 55665762

277.
ZISCHLER, Hanns, 1947-
        Das Mädchen mit den Orangenpapieren / Hanns Zischler. - 1. Aufl. - Berlin : Galiani, 2014. - 109 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-86971-096-9

821.112.2-311.2
GER 830 ZISCHLER H. Mädchen
COBISS.SI-ID 55678818


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


278.
        Das ERSCHREIBEN der Berge : die Alpen in der deutschsprachigen Literatur / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - 376 str. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 81)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4783381&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Opombe z bibliografijo na dnu str., izvlečki v nem. in angl. - Kazalo

ISBN 978-3-901064-44-9
ISBN 3-901064-44-3

821.112.2.09:(234.3)(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR LUGHOFER J. G. ERSCHREIBEN
COBISS.SI-ID 55560034

279.
JAVOR Briški, Marija
        Die Zimmern auf Reisen : zur Mobilität in einer Familienchronik aus dem 16. Jahrhundert / Marija Javor Briški. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Der reisende Europäer / herausgegebene von Linda Karlsson Hammarfelt und Edgar Platen unter Mitarbeit von André Menke. - München : Iudicum, 2014. - (Perspektiven). - ISBN 978-3-86205-453-4. - Str. 146-161.

821.112.2.09-992"15" 910.4:821.112.2.09"15"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55802466

280.
KREMŽAR, Petra, 1981-
        Erzählperspektive in Martin Horváths Roman Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten = Pripovedna perspektiva v romanu Martina Horvátha Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten : diplomsko delo / Petra Kremžar. - Ljubljana : [P. Kremžar], 2014. - 42 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 40-41. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Horváth M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KREMŽAR P. Erzählperspektive
COBISS.SI-ID 55367010

281.
LACKO Vidulić, Svjetlan
        Lieben heute : postromantische Konstellationen der Liebe in der österreichischen Prosa der 1990er Jahre / Svjetlan Lacko Vidulić. - Wien : Praesens, cop. 2007. - 206 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 197-206

ISBN 978-3-7069-0389-9

821.112.2(436).09"199":177.6
GER 830.09"19/2" LACKO VIDULIĆ S. Lieben heute

COBISS.SI-ID 55772770

282.
        LIEBE als Metapher : eine Studie in elf Teilen / Walter Delabar, Helga Meise (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2013. - 257 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Inter-Lit ; Bd. 13)

ISBN 978-3-631-63369-4

821.112.2.09:177.6(082)
GER 830.09 LIEBE ALS METAPHER Delabar W.(ur.)

COBISS.SI-ID 55726690

283.
LUGHOFER, Johann Georg
        "Auf den Bergen wohnt die Dummheit" : das Bild der Alpen und Berge bei Joseph Roth / Johann Georg Lughofer. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v nem. in angl.

V: Das Erschreiben der Berge / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 81). - ISBN 978-3-901064-44-9. - Str. 22-23, 31,191-203.

821.112.2(436).09Roth J. [82.0:(234.3)]:321.64(436)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55566946

284.
LUGHOFER, Johann Georg
        Vorwort / Johann Georg Lughofer.

V: Das Erschreiben der Berge / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 81). - ISBN 978-3-901064-44-9. - Str. 7-17.

821.112.2.09:(234.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55565410

285.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        "[---] fast kein Bauernhaus entbehrt weißer Vorhänge, einer kleinen Büchersammlung, eines Pianos" : Adolf Ritter von Tschabuschniggs Reise in die Schweizer Alpen / Mira Miladinović Zalaznik. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v nem. in angl.

V: Das Erschreiben der Berge / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 81). - ISBN 978-3-901064-44-9. - Str. 21, 29-30,121-130.

821.112.2(436).09Tschabuschnigg A. [82.0:(234.312.5)]:821.112.2(436).09-992
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55567202

286.
RǍDULESCU, Raluca
        Die Fremde als Ort der Begegnung : Untersuchungen zu deutschsprachigen südosteuropäischen Autoren mit Migrationshintergrund / Raluca Radulescu. - 1. Aufl. - Konstanz : Hartung-Görre, 2013. - 225 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 209-225

ISBN 978-3-86628-440-1
ISBN 3-86628-440-3

821.112.2(497).09"19/2"
GER 830.09"19/2" RǍDULESCU R. Fremde als Ort

COBISS.SI-ID 55366242

287.
        REALITÄTSFLUCHT und Erkenntnissucht : Alkohol und Literatur / herausgegeben von Markus Bernauer und Mirko Gemmel. - 1. Aufl. - Berlin : Ripperger & Kremers, 2014. - 351 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-943999-08-2

821.112.2.09:613.81(082)
GER AR VIRANT Š. ALKOHOL
COBISS.SI-ID 54973794

288.
ŠLIBAR, Neva
        In den Alpen, im Gebirge : Antwort aus der Stille von Max Frisch und Flucht nach oben von Annemarie Schwarzenbach / Neva Šlibar. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v nem. in angl.

V: Das Erschreiben der Berge / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 81). - ISBN 978-3-901064-44-9. - Str. 26, 35,335-353.

821.112.2(494).09"193":(234.3) 82.09:[796.52:321.64] 821.112.2(494).09SchwarzenbachA.:821.112.2(494 ).09Frisch M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55571810

289.
TOMAŽIČ Filipčič, Tina
        "Typus Mann" : Männerfiguren bei Franziska zu Reventlow = "Tipi moških" : moški liki pri Franziski zu Reventlow : diplomsko delo / Tina Tomažič Filipčič. - Ljubljana : [T. Tomažič Filipčič], 2014. - 60 f. ; 30 cm

Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 59-60. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Reventlow F. zu(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TOMAŽIČ FILIPČIČ T. Typus Mann
COBISS.SI-ID 55445090

290.
WEHDEKING, Volker
        Hermann Hesse / Volker Wehdeking. - Marburg : Tectum, cop. 2014. - 221 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Literatur kompakt / herausgegeben von Gunter E. Grimm)

Bibliografija: str. 175-191. - Kazali

ISBN 978-3-8288-3119-3

821.112.2.09Hesse H. 929Hesse H.
GER 830.09 Hesse H. WEHDEKING V.
COBISS.SI-ID 55593314

291.
        WOLFRAM von Eschenbach : ein Handbuch : Studienausgabe / herausgegeben von Joachim Heinzle. - Berlin ; Boston : W. de Gruyter, cop. 2014. - XVIII, 1087 str., [2] zganjena f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (De Gruyter Studium)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-3-11-034916-0

821.112.2'04.09Wolfram von Eschenbach 929:821.112.2'04.09 Wolfram von Eschenbach
GER 830-023.09 Wolfram v. Eschenbach HeinzleJ.(ur.)

COBISS.SI-ID 55795810


929 BIOGRAFIJE


292.
DAHLGREN, Eva F
        Farfar var rasbiolog : en berättelse om männigskovärde igår och idag / Eva F Dahlgren. - [Stockholm] : Wahlström & Widstrand, 2003. - 318 str., [4] f. pril. ; 18 cm

ISBN 91-46-20366-4

929Dahlgren K. V. O. 613.94:1=113.6
GER 929A/Z Dahlgren K.V.O. DAHLGREN E. F
COBISS.SI-ID 55790946

293.
LAGERCRANTZ, David
        Jag är Zlatan Ibrahimović : min historia / berättat för David Lagercrantz. - Stockholm : Månpocket, 2013, cop. 2011. - 415 str., [30] f. pril. ; 19 cm. - (Månpocket. Fakta)

O avtorju: str. [428]

ISBN 978-91-7503-284-9

929Ibrahimović Z. 796.332:929Ibrahimović Z.
GER 929 Ibrahimović Z. LAGERCRANTZ D.
COBISS.SI-ID 55644514

294.
MAVER, Igor, 1960-
        Mirko Jurak (1935-2014) : nekrolog / Igor Maver. - Portret.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 236 (10. okt. 2014), str. 21.

929Jurak M.
COBISS.SI-ID 55616354

295.
ROŠER, Irena, 1964-
        Ameriški Indijanci na območju delovanja misijonarja Ireneja Friderika Barage [Elektronski vir] : doktorska disertacija / Irena Marković. - Ljubljana : [I. Marković], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., zvd., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu PDF obsega 603 str. - Mentor Matjaž Klemenčič, somentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 508-599. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Interdisciplinarni program Ameriške študije

929Baraga F. I.:930.85(=81/=82)(091)(043.3) 930.85(81/=82):929Baraga F. I.(043.3)
GER DissCD MARKOVIĆ I. Ameriški
COBISS.SI-ID 55583074

296.
ROŠER, Irena, 1964-
        Ameriški Indijanci na območju delovanja misijonarja Ireneja Friderika Barage : doktorska disertacija / Irena Marković. - Ljubljana : [I. Marković], 2014. - 603 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Matjaž Klemenčič, somentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 508-599. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Interdisciplinarni program Ameriške študije

929Baraga F. I.:930.85(=81/=82)(091)(043.3) 930.85(81/=82):929Baraga F. I.(043.3)
GER Diss MARKOVIĆ I. Ameriški
COBISS.SI-ID 55565922

297.
RÜEDI, Peter
        Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen : Biographie / Peter Rüedi. - Zürich : Diogenes, cop. 2011. - 960 str., [12] f. pril. ; 21 cm

Bibliografija: str.867-906. - Kazalo

ISBN 978-3-257-06797-2

929(494)Dürrenmatt F.
GER 830.09 Dürrenmatt F. RÜEDI P.
COBISS.SI-ID 55463778


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO