COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAJ-JUNIJ 2014


1.
BITENC Peharc, Suzana
        Umestitev nacionalnih izpitov iz angleščine v skupni evropski jezikovni okvir : zaključno poročilo o izvedbi projekta / Suzana Bitenc Peharc, Alenka Tratnik. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2014. - 40 str. ; 30 cm

Projektna skupina: Suzana Bitenc Peharc, Alenka Tratnik (koordinatorici), Saša Benulič, Milena Foršner, Gašper Ilc, Alenka Ketiš, Branka Petek, Mateja Petrovič, Karmen Pižorn, Ana Radović, Veronika Rot Gabrovec, Andrej Stopar, Darinka Šaubah Kovič, Mihaela Zavašnik Arčnik (člani)

ISBN 978-961-6899-07-9

37.091.26(497.4):811.111(094) 811.111'24
COBISS.SI-ID 272943616

2.
DULAR, Anja
        Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912) (Knjižnica "Kronike" 12), Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, 469 str. / Anja Dular. - 1 fotogr. - Ocena knjige.

V: Kronika. - ISSN 0023-4923. - Letn. 58, št. 2 (2010), str. 481-482.

COBISS.SI-ID 7609952

3.
KOMAR, Smiljana
        Rastislav Šuštaršič (1953-2014) / Smiljana Komar. - Portret.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 91 (18. apr. 2014), str. 20.

929Šuštaršič R.
COBISS.SI-ID 274098176


01 BIBLIOGRAFIJE. KATALOGI. SEZNAMI


4.
        OD Rudyarda Kiplinga do Alice Munro : biobibliografije Nobelovih nagrajencev za književnost iz angleško govorečih dežel / [zbrale in uredile Marjana Benčina ...[et al.] ; uredil Igor Maver ; kratke biografske oznake napisali Igor Maver ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 139

ISBN 978-961-237-645-1

821.111(100)(01) 016:821.111(100)
FRASCATI: 6-200
GER 0 OD RUDYARDA Maver I. (ur.) GER AR MAVER I. OD RUDYARDA
COBISS.SI-ID 273827584


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


5.
        DEUTSCHES Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert : biographisch-bibliographisches Handbuch / begründet von Wilhelm Kosch ; fortgeführt von Carl Ludwig Lang. - Bern ; München : K. G. Saur, 2000-<2014>. - Zv. <1-22> ; 25 cm

Od 5.-14. zv. urednik Konrad Feilchenfeldt, od 15. zv. dalje Lutz Hagestedt. - Od 2. zv. dalje kraja izida: Zürich und München. - Od 14. zv. dalje izhaja pri založbi W. de Gruyter, Berlin in New York

Dosedanja vsebina:
Bd. 1: Aab - Bauer. - 2000. - XV str., 736 stolp.
Bd. 2: Bauer-Ose - Björnson. - 2001. - XIV str., 722 stolp.
Bd. 3: Blaas - Braunfels. - 2001. - XIV str., 670 stolp.
Bd. 4: Braungart - Busta. - 2003. - XIV str., 688 stolp.
Bd. 5: Butenschön - Dedo. - 2003. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 6: Deeg - Dürrenfeld. - 2004. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 7: Dürrenmatt - Ernestus. - 2005. - XIV str., 628 stolp.
Bd. 8: Erni - Fischer. - 2005. - XIV str., 638 stolp.
Bd. 9: Fischer - Abendroth - Fries. - 2006. - XIV str., 612 stolp.
Bd. 10: Fries - Gellert. - 2007. - XV, 620 stolp.
Bd. 11: Gellert - Gorski. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 12: Gorsleben - Grunenberg. - 2008. - XV str., 608 stolp.
Bd. 13: Grunenberg - Hallwig. - 2009. -XIV, str., 608 stolp.
Bd. 14: Halm - Hauptmann. - 2010. - XV, 528 str.
Bd. 15: Hauptmann - Heinemann. - 2010. - XIII str, 604 stolp.
Bd. 16: Heinemann - Henz. - 2011. - XIII, 610 stolp.
Bd. 17: Henze - Hettwer. - 2011. - XIII, 612 stolp.
Bd. 18: Hetz - Hix. - 2012. - XIII, 644 stolp.
Bd. 19: Hladej - Hohlbein. - 2012. - XIII, 606 stolp.
Bd. 20: Hohler - Hubensteiner. - 2013. - XIII str., 585 stolp.
Bd. 21: Huber - Imgrund. - 2013. - XIII str., 610 stolp.
Bd. 22: Imhasly - Jann. - 2014. - XIII str., 612 stolp.

ISBN 3-908255-00-7 (celota)
ISBN 3-908255-01-5 (zv. 1)
ISBN 3-908255-02-3 (zv. 2)
ISBN 3-908255-03-1 (zv. 3)
ISBN 3-908255-04-X (zv. 4)
ISBN 3-908255-05-8 (zv. 5)
ISBN 3-908255-06-6 (zv. 6)
ISBN 3-908255-00-7 (zv. 7)
ISBN 3-908255-08-2 (zv. 8)
ISBN 3-908255-09-0 (zv. 9)
ISBN 978-3-908255-00-0 (zv. 10)
ISBN 978-3-908255-11-6 (zv. 11)
ISBN 978-3-908255-12-3 (zv. 12)
ISBN 978-3-908255-13-0 (zv. 13)
ISBN 978-3-11-023160-1 (zv. 14)
ISBN 978-3-11-023161-8 (zv. 15)
ISBN 978-3-11-023162-5 (zv. 16)
ISBN 978-3-11-023163-2 (zv. 17)
ISBN 978-3-11-023164-9 (zv. 18)
ISBN 978-3-11-023165-6 (zv. 19)
ISBN 978-3-11-023166-3 (zv. 20)
ISBN 978-3-11-023167-0 (zv. 21)
ISBN 978-3-11-023168-7 (zv. 22)

821.112.2.09:929"19"(031) 929:821.112.2.09"19"(031) 016:821.112.2:929"19"(031)
GER Lex 830 DEUTSCHES 20. Jahrh.
COBISS.SI-ID 44709121

6.
        DICTIONARY of untranslatables : a philosophical lexicon / edited by Barbara Cassin ; translated by Steven Rendall ... [et al.] ; translation edited by Emily Apter, Jacques Lezra, and Michael Wood. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2014. - XXXV, 1297 str. ; 27 cm

Prevod dela: Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles. - Bibliografija: str. 1269-1274 in pri vsakem geslu. - Kazalo

ISBN 978-0-691-13870-1
ISBN 0-691-13870-2

1(038)=030.133.1=111
GER Lex 1 UNTRANSLATABLES Cassin B. (ur.)
COBISS.SI-ID 54740066

7.
HUANG, Yan
        The Oxford dictionary of pragmatics / Yan Huang. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. - VIII, 336 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 329-336

ISBN 978-0-19-953980-2

81'33(038)=111
GER Lex 800 HUANG Y. Pragmatics
COBISS.SI-ID 54454114

8.
OWEN, C. R.
        Erich Maria Remarque : a critical bio-bibliography / C. R. Owen. - Amsterdam : Rodopi, 1984. - 364 str. ; 22 cm. - (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur ; Bd. 55)

ISBN 90-6203-896-4

016:821.112.2Remarque E. M.
GER PK 016:830 Remarque E.M. OWEN C. R.
COBISS.SI-ID 54637666


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


9.
GAY, Peter
        The Enlightenment : an interpretation. [1], The rise of modern paganism / Peter Gay. - London : Wildwood House, 1973, cop. 1966. - XVI, 555, XV str. ; 21 cm

Bibliografija: str.553-555. - Kazalo

ISBN 0-7045-0017-5

130.2(4)"17"
GER 1 GAY P. Enlightenment
COBISS.SI-ID 54445666

10.
        MOSES Mendelssohn / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Cord-Friedrich Berghahn. - München : Edition Text + Kritik, 2011. - 204 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

Bibliografija: str. 194-201

ISBN 978-3-86916-109-9

1(082) 016.1Mendelssohn M.
COBISS.SI-ID 54652258

11.
REVELL, Jane
        In your hands : NLP in ELT / Jane Revell, Susan Norman. - London : Saffire Press, cop. 1997. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-901564-00-2

159.98 37.015.3
GER 37 REVELL J. In your hands
COBISS.SI-ID 4266549


1(091) ZGODOVINA FILOZOFIJE


12.
        WALTER Benjamin / Gastredaktion Thomas Wegmann. - 3. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2009. - 232 str. ; 23 cm. - (Edition Text + Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 31/32)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-88377-940-9

1(091)Benjamin W.
COBISS.SI-ID 54645090


159.9 PSIHOLOGIJA


13.
ASHER, James John, 1929-
        Learning another language through actions / by James J. Asher. - 7th ed., 2nd printing. - Los Gatos : Sky Oaks Productions, 2012. - [328] str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-1-56018-076-0

159.953.5:81'243 81'243:159.953.5
GER 800:37 ASHER J. J. Learning another
COBISS.SI-ID 54735202


2 TEOLOGIJA. VERSTVA. MITOLOGIJE


14.
FUNA, Erika
        The influence of Rastafari on reggae song lyrics = Vpliv rastafarijanstva na besedila pesmi reggae glasbe : diplomsko delo / Erika Funa. - Ljubljana : [E. Funa], 2014. - 126 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 115-120. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

259.44:78(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FUNA E. Influence
COBISS.SI-ID 54629474

15.
FUNA, Erika
        The influence of Rastafari on reggae song lyrics [Elektronski vir] = Vpliv rastafarijanstva na besedila pesmi reggae glasbe : diplomsko delo / Erika Funa. - Ljubljana : [E. Funa], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 126 str. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 115-120. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

259.44:78(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD FUNA E. Influence
COBISS.SI-ID 54629730


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


16.
DOBRINESCU, Anca
        Travelling across cultures / Anca Dobrinescu. - Ploieşti : Editura Unversitǎţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. - 153 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 129-144. - Kazali

ISBN 978-973-719-545-6 (broš.)
ISBN 973-719-545-0 (broš.)

316.7:821.111(41+73).09 821.111(41+73).09:316.7
GER 31 DOBRINESCU A. Travelling
COBISS.SI-ID 54586978


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


17.
        MAJDAN! : Ukraine, Europa / Texte von Anastasija Afanasjewa ... [et al.] ; herausgegeben von Claudia Dathe und Andreas Rostek ; übersetzt u. a. vom Translit e. V. - Berlin : Edition .fotoTAPETA, cop. 2014. - 157 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-940524-28-7

32(477)
GER 32 MAJDAN! Afanasjewa A.
COBISS.SI-ID 54764642


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


18.
DIMITROVSKA, Adrijana
        Teaching English through games, humour and songs = Poučevanje angleščine skozi igro, humor in pesmi : diplomsko delo / Adrijana Dimitrovska. - Ljubljana : [A. Dimitrovska], 2014. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 56-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DIMITROVSKA A. Teaching
COBISS.SI-ID 54687330

19.
DIMITROVSKA, Adrijana
        Teaching English through games, humour and songs [Elektronski vir] = Poučevanje angleščine skozi igro, humor in pesmi : diplomsko delo / Adrijana Dimitrovska. - Ljubljana : [A. Dimitrovska], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 69 str. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 56-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD DIMITROVSKA A. Taeching
COBISS.SI-ID 54687842

20.
RAMIĆ, Sabina
        Slovenian folk tales for teaching English and culture = Slovenske ljudske pripovedke za poučevanje angleščine in kulture : diplomsko delo / Sabina Ramić. - Ljubljana : [S. Ramić], 2014. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 58-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3:398.2(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RAMIĆ S. Slovenian folk
COBISS.SI-ID 54630754

21.
RAMIĆ, Sabina
        Slovenian folk tales for teaching English and culture [Elektronski vir] = Slovenske ljudske pripovedke za poučevanje angleščine in kulture : diplomsko delo / Sabina Ramić. - Ljubljana : [S. Ramić], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 60 str. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 58-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3:398.2(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD RAMIĆ S. Slovenian folk
COBISS.SI-ID 54631266


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


22.
PIHLER, Maruša
        Zwischen Authentizität und Dramatisirung : die Darstellung historischer Wirklichkeit im Spielfilm Der Baader Meinhof Komplex von Uli Edel und Bernd Eichinger = Med avtentičnostjo in ekranizacijo : zgodovinska resničnost v filmu Der Baader Meinhof Komplex Ulija Edela [!] in Bernda Eichingerja : diplomsko delo / Maruša Pihler. - Ljubljana : [M. Pihler], 2014. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer, somentor Kristian Donko. - Bibliografija: f. 67-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

791.32:323.28(430))043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PIHLER M. Zwischen
COBISS.SI-ID 54644066


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


23.
        GENERATION 1.5 in college composition : teaching academic writing to U. S.-educated learners of ESL / edited by Mark Roberge, Meryl Siegal, and Linda Harklau. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - IX, 273 str. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-0-8058-6443-4 (broš.)
ISBN 978-0-8058-6442-7 (trda vezava)
ISBN 0-8058-6442-3 (trda vezava)
ISBN 0-8058-6443-1 (broš.)

808:001.891(082) 001.891:808(082)
GER 808 GENERATION 1.5 Roberge M. (ur.)
COBISS.SI-ID 54725986

24.
HYLAND, Ken
        Teaching and researching writing / Ken Hyland. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman : Pearson Education, 2009. - XI, 263 str. ; 24 cm. - (Applied linguistics in action)

Bibliografija: str. 247-259. - Kazali

ISBN 978-1-4082-0505-1

808:37.091.3 378.147:808 81'42:808
GER 800:37 HYLAND K. Writing (2009)
COBISS.SI-ID 54632802

25.
        WRITING in foreign language contexts : learning, teaching, and research / edited by Rosa Manchón. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, cop. 2009. - XVI, 301 str. : tabele ; 22 cm. - (Second language acquisition ; 43)

Bibliografija: str.281-296 in pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-84769-184-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-183-5 (broš.)
ISBN 978-1-84769-185-9 (e-knjiga)

808:811.111'243(082) 81'243:808(082)
GER 808 WRITING IN Manchón R.M. (ur.)
COBISS.SI-ID 54726754


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


26.
ARNTZ, Reiner
        Einführung in die Terminologiearbeit / Reiner Arntz, Heribert Picht, Klaus-Dirk Schmitz. - 7., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl. - Hildesheim ; Zürich ; New York : G. Olms, 2014. - XII, 335 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 305-324. - Kazalo

ISBN 978-3-487-15056-7

81'373.46:001.4 001.4:81'373.46 81'276.6:62
PRE 801.3 ARNTZ R. Einführung/2014
COBISS.SI-ID 54585442


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


27.
BARNBROOK, Geoff
        Collocation : applications and implications / Geoff Barnbrook, Oliver Mason and Ramesh Krishnamurthy. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - IX, 254 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 240-249. - Kazali

ISBN 978-1-4039-4612-6 (trda vezava)
ISBN 1-4039-4612-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4039-4613-3 (broš.)
ISBN 1-4039-4613-2 (broš.)

81'322'373.72
GER 801.3 BARNBROOK G. Collocation
COBISS.SI-ID 54452578

28.
ČELIGOJ, Janeta
        Kontrastive Analyse der Phraseme mit geographischen Eigennamen in deutscher und slowenischer Phraseologie = Kontrastivna analiza frazemov z zemljepisnimi imeni v nemški in slovenski frazeologiji : diplomsko delo / Janeta Čeligoj. - Ljubljana : [J. Čeligoj], 2014. - 83 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: f. 81-82. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:811.163.6'373.7(043.2) 81'373.72:81'373.21=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ČELIGOJ J. Kontrastive
COBISS.SI-ID 54625634

29.
FRITZ-Kunc, Žiga
        Translation issues with nominal premodification = Problemi pri prevajanju samostalniških prilastkov : diplomsko delo / Žiga Fritz Kunc. - Ljubljana : [Ž. Fritz Kunc], 2014. - 125 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 124-125. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'367.333=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FRITZ KUNC Ž. Translation
COBISS.SI-ID 54620770

30.
FRITZ-Kunc, Žiga
        Translation issues with nominal premodification [Elektronski vir] = Problemi pri prevajanju samostalniških prilastkov : diplomsko delo / Žiga Fritz Kunc. - Ljubljana : [Ž. Fritz Kunc], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf onsega 125 str. - Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 124-125. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'367.333=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD FRITZ KUNC Ž. Translation
COBISS.SI-ID 54621794

31.
FUERTES-Olivera, Pedro Antonio
        Theory and practice of specialised online dictionaries : lexicography versus terminography / Pedro A. Fuertes-Olivera, Sven Tarp. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2014. - IX, 272 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lexicographica. Series maior : supplementary volumes to the International annual for lexicography = Suppléments à la Revue internationale de lexicographie = Supplementbände zum internationalen Jahrbuch für Lexicographie, ISSN 0175-9264 ; vol. 146)

Bibliografija: str. 245-267. - Kazalo

ISBN 978-3-11-034883-5 (trda vezava) (e-knjiga)
ISBN 978-3-11-034902-3

81'374:004.738.5
GER 801.3 FUERTES-OLIVERA P.A. Theory
COBISS.SI-ID 54668130

32.
GRABE, William
        Reading in a second language : moving from theory to practice / William Grabe. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XV, 467 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge applied linguistics)

Bibliografija: str. 391-453. - Kazalo

ISBN 978-0-521-50986-2 (trda vezava)
ISBN 0-521-50986-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-72974-1 (broš.)
ISBN 0-521-72974-2 (broš.)

81'243:028 028:81'243
GER 800:37 GRABE W. Reading
COBISS.SI-ID 54733666

33.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Einige Überlegungen zum Tempus und zum Aspekt : ein deutsch-slowenischer Vergleich / von Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: str. 170-172.

V: Muttersprache. - ISSN 0027-514X. - Jg. 124, H. 2 (2014), str. 145-172.

811.112.2'366.58:811.163.6'366.58
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54718306

34.
MRHAR, Laura
        A functional approach to compiling a specialized English-Slovene dictionary of green energy terms / Laura Mrhar. - Bibliografija: str. 43-44. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 33-44.

81'374.26=111=163.6:620.9:502.3/.5
COBISS.SI-ID 54767202

35.
PLAUŠTAJNER, Ajda
        Negation auf der syntaktischen Ebene im Deutschen und Slowenischen = Zanikanje na skladenjski ravni v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Ajda Plauštajner. - Ljubljana : [A. Plauštajner], 2014. - 83 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., besedilni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 79-82. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367:811.163.6(043.2) 811.163.6'367:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PLAUŠTAJNER A. Negation
COBISS.SI-ID 54735714

36.
POPARA, Jasmina
        Primerjava samostalniških besednih zvez s pridevniškimi sestavinami iz živalskega sveta v slovenskem, nemškem in španskem jeziku = Las unidades fraseológicas con los elementos adjectivales del reino animal : comparación en español, alemán y esloveno = Vergleich der Substantivphraseme mit Adjektivattributen aus der Tierwelt in der deutschen, slowenischen und spanischen Sprache : skupno diplomsko delo / Jasmina Popara. - Ljubljana : [J. Popara], 2014. - 92 str. ; 30 cm

Mentorji Barbara Pihler, Darko Čuden, Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'373.7'367.622:591.1=163.6=112.2=134.2(043.2 )
FRASCATI: 6-200
GER DiplN POPARA J. Primerjava
COBISS.SI-ID 54671970

37.
TROBIŠ, Anita
        The grammatical number of data, media, criteria, and phenomena [Elektronski vir] : a corpus-based study = Slovnično število samostalnikov data, media, ctiteria in phenomena : diplomsko delo / Anita Trobiš. - Ljubljana : [A. Trobiš], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 60 str. - Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: f. 56-58. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.622(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD TROBIŠ A. Grammatical
COBISS.SI-ID 54487394

38.
TROBIŠ, Anita
        The grammatical number of data, media, criteria, and phenomena : a corpus-based study = Slovnično število samostalnikov data, media, criteria in phenomena : diplomsko delo / Anita Trobiš. - Ljubljana : [A. Trobiš], 2014. - 60 f., [23] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: f. 56-58. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.622(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TROBIŠ A. Grammatical
COBISS.SI-ID 54484322

39.
        USING online dictionaries / Carolin Müller-Spitzer (ed.). - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2014. - VI, 386 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lexicographica. Series Maior : supplementary volumes to the International annual for lexicography = Suppléments à la Revue internationale de lexicographie = Supplementbände zum Internationalen Jahrbuch für Lexicographie, ISSN 0175-9264 ; vol. 145)

9 prispevkov v angl., 2 v nem. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-3-11-034116-4

81'374:004.738.5(082)
GER 801.3 USING ONLINE Müller-Spitzer C.(ur.)

COBISS.SI-ID 54656866


811.111 ANGLEŠČINA


40.
BEDDALL, Fiona
        Insight. Elementary. Student's book / Fiona Beddall. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401106-8

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 INSIGHT E Student's book
COBISS.SI-ID 54820706

41.
COLEMAN, Julie
        The life of slang / Julie Coleman. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. - XI, 354 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 314-323. - Kazalo

ISBN 978-0-19-957199-4

811.111'276.2
GER 802.0-08 COLEMAN J. Life of slang
COBISS.SI-ID 54453346

42.
DE la Mare, Christina
        Insight : [with teacher's resource disk]. Intermediate. Teacher's book / Christina de la Mare. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD. - (Oxford exam support)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-19-401083-2 (priročnik)
ISBN 978-0-19-401088-7 (DVD)
ISBN 978-0-19-401078-8 (komplet)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 INSIGHT I TB GER DVD 802.0-07 INSIGHT I TB
COBISS.SI-ID 54834274

43.
FALLA, Tim
        Solutions. Elementary. Student's book / Tim Falla, Paul A. Davies. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 141 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-455278-3

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 SOLUTIONS E SB
COBISS.SI-ID 14061361

44.
GOLDSMITH, Peter L.
        Puzzle me! 2 : a book of word games and puzzles : reproducible worksheets for classroom use / Peter L. Goldsmith. - Reprinted. - Wisbech : Learning Development Aids, 1991, cop. 1990. - 76 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 1-85503-078-0

811.111:37.091.3:(076) 372.880.20:793.7
GER 802.0:37 GOLDSMITH P. L. Puzzle me! 2
COBISS.SI-ID 54851682

45.
HADFIELD, Charles
        Writing games : a collection of writing games and creative activities for low intermediate to advanced students of English / Charles Hadfield, Jill Hadfield ; [illustrations Juliette Nicholson, Clyde Pearson, Bob Warburton]. - 5th impression. - Harlow : Longman, 1999, cop.1990. - VIII, 22 str., [86] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Vsebuje učno gradivo za fotokopiranje. - Kazalo

ISBN 0-17-555898-1

811.111:37.091.3(075) 793.7:37.091.3
GER 802.0:37 HADFIELD C. Writing games
COBISS.SI-ID 3603785

46.
HANCOCK, Paul
        Insight. Intermediate. Workbook / Paul Hancock. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401113-6

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 INSIGHT I WB
COBISS.SI-ID 512119162

47.
HAYWOOD, Kate
        Insight. Elementary. Workbook / Kate Haywood. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401111-2

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 INSIGHT E Workbook
COBISS.SI-ID 54819682

48.
        INSIGHT : [with teacher's resource disk]. Elementary. Teacher's book. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD. - (Oxford exam support)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-19-401081-8 (priročnik)
ISBN 978-0-19-401086-3 (DVD)
ISBN 978-0-19-401076-4 (komplet)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 INSIGHT E TB GER DVD 802.0-07 INSIGHT E TB
COBISS.SI-ID 54826338

49.
KRANTZ, Caroline
        Insight : [with teacher's resource disk]. Pre-intermediate. Teacher's book / Caroline Krantz, Rónán McGuinness. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD. - (Oxford exam support)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-19-401082-5 (priročnik)
ISBN 978-0-19-401087-0 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-401077-1 (komplet)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 INSIGHT PI TB GER DVD INSIGHT PI TB
COBISS.SI-ID 54809442

50.
LIPOVŠEK, Frančiška
        The article : more than just grammar : predavanje za dijake Gimnazije Vič, 27. september 2011 / Frančiška Lipovšek

811.111'367.632
COBISS.SI-ID 54612066

51.
LORGER, Lucija, 1987-
        String compounds in the selected works of Sue Townsend = Sestavljene zloženke v izbranih delih Sue Townsend : diplomsko delo / Lucija Lorger. - Ljubljana : [L. Lorger], 2014. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 74-76. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:81'25=163.6(043.2) 821.111.08Carroll L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LORGER L. Stirng compounds
COBISS.SI-ID 54731618

52.
LORGER, Lucija, 1987-
        String compounds in the selected works of Sue Townsend [Elektronski vir] = Sestavljene zloženke v izbranih delih Sue Townsend : diplomsko delo / Lucija Lorger. - Ljubljana : [L. Lorger], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 71 str. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 74-76. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:81'25=163.6(043.2) 821.111.08Carroll L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD LORGER L. String compounds
COBISS.SI-ID 54760802

53.
PUCHTA, Herbert
        English in mind. Workbook 2 / Herbert Puchta & Jeff Stranks. - 2nd ed. / 3rd printing. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-12300-6

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 2 Workbook
COBISS.SI-ID 54800994

54.
SAYER, Mike
        Insight. Pre-intermediate. Workbook / Mike Sayer, Rachael Roberts. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401112-9

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 INSIGHT PI WB
COBISS.SI-ID 54805602

55.
SEIDL, Jennifer
        Grammar three / Jennifer Seidl ; [illustrated by Heather Clarke]. - 2nd impression. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1993. - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

Sekundarni avtor naveden v kolofonu

ISBN 0-19-431363-8
ISBN 0-19-431356-5 (Greek ed.)

811.111'36(076.1/.2)
GER 802.0-5(076) SEIDL J. Grammar 3
COBISS.SI-ID 1008713

56.
SOARS, John
        New Headway [Zvočni posnetek]. Pre-intermediate. Class audio CDs / John and Liz Soars. - 4th ed. - [Oxford] : Oxford University Press, cop. 2012. - 3 CD-ji (76 min, 04 sek; 69 min, 50 sek; 72 min, 41 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-4 ; CD 2: Units 5-8 ; CD 3: Units 9-12

ISBN 978-0-19-476961-7

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 NEW HEADWAY PI/4ed CD
COBISS.SI-ID 512182582

57.
SOARS, Liz
        New headway. Pre-intermediate. Teacher's book : with teacher's resource disc / Liz and John Soars, Amanda Maris. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-19-476960-0 (priročnik)
ISBN 978-0-19-476965-5 (komplet)
ISBN 978-0-19-476970-9 (CD-ROM)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 NEW HEADWAY 4 ED PI TB GER CDR 802.0-07 NEW HEADWAY 4 ED PI TB
COBISS.SI-ID 512163126

58.
STOPAR, Andrej, 1976-
        Testing and assessing English word-formation [Elektronski vir] / Andrej Stopar. - El. članek. - Tabele. - Način dostopa (URL): http://www.degruyter.com/view/j/rjes.2014.11.issue-1/rjes-2014-0033/rjes-2014-0033.xml?format=INT (Celotno besedilo je prosto dostopno (open access)). - Spletna predhodna objava, datum objave 1. 5. 2014. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 5. 2014. - Bibliografija: str. 7-8. - Abstract.

V: Romanian Journal of English Studies. - ISSN 1584-3734. - (1st May 2014), 8 str.

doi: 10.2478/rjes-2014-0033

811.111'373.611
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54615906

59.
WAKEMAN, Kate
        Grammar three. Teacher's book / Kate Wakeman. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1993. - 104 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-19-431452-9

811.111'36(075)(072)
GER 802.0-5(076) WAKEMAN K. Grammar 3 TB
COBISS.SI-ID 38323713

60.
WILDMAN, Jayne
        Insight [Zvočni posnetek]. Intermediate. Class Audio CDs / Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. - [Oxford] : Oxford University Press, cop. 2013. - 3 CD-ji (52 min, 13 sek; 78 min, 18 sek; 79 min, 19 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Student's book units 1-5 ; CD 2: Student's book units 6-10, Workbook units 1-5 ; CD 3: Workbook units 6-10, Literature insight, Exam insight & Pronunciation insight

ISBN 978-0-19-401098-6

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 INSIGHT I CD
COBISS.SI-ID 54857826

61.
WILDMAN, Jayne
        Insight. Intermediate. Student's book / Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401108-2 (broš.)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 INSIGHT I SB
COBISS.SI-ID 512118906

62.
WILDMAN, Jayne
        Insight. Pre-intermediate. Student's book / Jayne Wildman, Fiona Beddall. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401107-5

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 INSIGHT PI SB
COBISS.SI-ID 54803554


811.112.2 NEMŠČINA


63.
DITTRICH, Roland
        Prüfungstraining [Dva medija] : Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 / von Roland Dittrich und Dieter Maenner ; [Illustrationen Andreas Terglane]. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2014
184 str. : ilustr. ; 30 cm
2 CD-ja : stereo, DDD ; 12 cm

Nasl. na ov.: Deutsch Prüfungstraining : Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. - Vsebina CD-jev CD 1: Modul Hören : Modelltest 1-2, Prüfungsbeispiel Sprechen : Modelltest 1 ; CD 2: Modull Hören : Modelltest 3-4
- - Deutsch Prüfungstraining : Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. Hörtexte, Lösungen, Wortfelder. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-020897-5

811.112.2'243(076.2)
GER 803.0-07 DITTRICH R. Goethe/ÖSD B1 GER CD 803.0-07 DITTRICH R. Goethe/ÖSD B1
COBISS.SI-ID 54475618

64.
        GERMANISTIK und Literaturkritik : Zwischenbericht zu einer wunderbaren Freundschaft / herausgegeben von Primus Heinz Kucher und Doris Moser. - Wien : Praesens, 2007. - 377 str. ; 21 cm. - (Stimulus : Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik, ISSN 1028-1509)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-7069-0448-3

811.112.2+821.112.2.09(082) 821.112.2.09(4)(082)
COBISS.SI-ID 54628706

65.
RECHTSCHREIBUNG zweitausend
        Rechtschreibung 2000 : die aktuelle Reform : Wörterliste der geänderten Schreibungen / erarbeitet von Klaus Heller. - 3., aktualisierte und erweiterte Aufl., 5. Druck. - Stuttgart ; Düsseldorf ; Leipzig : E. Klett, 2004. - 78 str. ; 21 cm

ISBN 3-12-320666-1

811.112.2'35(035)
GER 803.0-1 RECHTSCHREIB. 2000 2004
COBISS.SI-ID 11954

66.
RIEGER, Mladen
        Materialien für die Lehrveranstaltung Grammatikübungen 1+2 [Elektronski vir] / Mladen Rieger. - Ljubljana : [M. Rieger], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Reader. - Nasl. z ovitka. - El. publikacija v formatu pdf obsega 90 str. - Učno gradivo za študente 1. letnika prevajalstva Filozofske fakultete v Ljubljani

811.112.2'36(076)(086.034.4)
FRASCATI: 6-200
GER CDR 803.0-5(076) RIEGER M. Grammatik 1+2/'13

COBISS.SI-ID 54580834

67.
RIEGER, Mladen
        Materialien für die Lehrveranstaltung Sprachübungen 2 [Elektronski vir] / Mladen Rieger. - Ljubljana : [M. Rieger], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Reader. - Nasl. z ovitka. - El. publikacija v formatu pdf obsega 41 str. - Učno gradivo za študente 2. letnika prevajalstva Filozofske fakultete v Ljubljani

811.112.2'36/'37(075)(086.034.4)
FRASCATI: 6-200
GER CDR 803.0-07 RIEGER M. Sprachüb. 2/2013

COBISS.SI-ID 54578530

68.
VRHOVEC, Nataša, 1985-
        Wortbildungsparadigmen in der Textsorte Legislativbericht = Besedotvorne paradigme v besedilni vrsti zakonodajno poročilo : diplomsko delo / Nataša Vrhovec. - Ljubljana : [N. Vrhovec], 2014. - 93 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 87-90. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.111'373.611:81'42]:342.52(043.2) 811.111'42:342.52(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VRHOVEC N. Wortbildungsparad. GER DiplNCD VRHOVEC N. Wortbildungsparad.
COBISS.SI-ID 54719330


811.16/.17 SLOVANSKI IN BALTSKI JEZIKI


69.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Microlanguages : three case studies : a lecture at Centro de Línguas e Culturas Eslavas, Facultade de Letras, Universidade de Lisboa, 9. 5. 2014 / Robert Grošelj

Opis po uradnem potrdilu univerze gostiteljice

811.161.25 811.162.2 811.163.42
COBISS.SI-ID 54668642


811.163.6 SLOVENŠČINA


70.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        German element in the 16th century Slovenian language = Nemški element v slovenskem jeziku 16. stoletja : a lecture at Katedra Slawistyki Południowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 15. 5. 2014 / Robert Grošelj

Predavanje v angl. in slov. - Opis po uradnem potrdilu univerze gostiteljice

811.163.6'373.613"15":811.112.2
COBISS.SI-ID 54669410

71.
PLEMENITAŠ, Katja
        Posamostaljenja v angleščini in slovenščini : primer časopisnih vesti in kritik / Katja Plemenitaš. - Maribor : Slavistično društvo, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 351 str. ; 23 cm. - (Zora ; 54)

O avtorici na zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 182-189. - Kazalo

ISBN 978-961-6320-48-1

811.163.6'42:811.111 811.111'42:811.163.6
GER 802.0:802/809 PLEMENITAŠ K. Posamostaljenja

COBISS.SI-ID 60495105


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


72.
CIBRIĆ, Lea
        Primerjava sodnega tolmačenja v Sloveniji in Franciji : magistrsko delo / Lea Cibrić. - Ljubljana : [L. Cibrić], 2014. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 120-126. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

[81'253:34](497.4:44)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB CIBRIĆ L. Primerjava
COBISS.SI-ID 54488162

73.
ČANDEK, Dana
        Kontrastivna analiza sredstev izražanja modalnosti pri simultanem tolmačenju iz francoščine v slovenščino : magistrsko delo / Dana Čandek. - Ljubljana : [D. Čandek], 2014. - 85 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri v slov. in franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 83-84. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253=133.1=163.6(043.2) 811.133.1'367.625:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ČANDEK D. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 54736226

74.
DOLINAR, Maja, 1987-
        Trol, bunkelj in prašek frčašek [Elektronski vir] : čarovniški strokovni jezik v knjigah iz serije o Harryju Potterju : magistrsko delo / Maja Dolinar Bergant. - Ljubljana : [M. Dolinar Bergant], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 98 str. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 73-78. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD DOLINAR M. Trol
COBISS.SI-ID 54642530

75.
DOLINAR, Maja, 1987-
        Trol, bunkelj in prašek frčašek : čarovniški strokovni jezik v knjigah iz serije o Harryju Potterju : magistrsko delo / Maja Dolinar Bergant. - Ljubljana : [M. Dolinar Bergant], 2014. - 98 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 73-78. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB DOLINAR M. Trol
COBISS.SI-ID 54642018

76.
ELIKAN, Dunja
        Nominalizacija v uredbah evropske unije v slovenščini in francoščini [Elektronski vir] : magistrsko delo / Dunja Elikan. - Ljubljana : [D. Elikan], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi ; 12 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 175 str. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 45-50. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'367.625.44:81'25=133.1(043.2) [811.133.1'276.6:34]:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD ELIKAN D. Nominalizacija
COBISS.SI-ID 54700130

77.
ELIKAN, Dunja
        Nominalizacija v uredbah evropske unije v slovenščini in francoščini : magistrsko delo / Dunja Elikan. - Ljubljana : [D. Elikan], 2014. - 175 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 2. stopnje skupnega bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 45-50. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'367.625.44:81'25=133.1(043.2) [811.133.1'276.6:34]:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ELIKAN D. Nominalizacija
COBISS.SI-ID 54699874

78.
GORJANC, Vojko
        We are not giving up : training public-service translators and interpreters in the economic crisis / Vojko Gorjanc, Nike K. Pokorn. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 34-38.

V: mTm - A Translation Journal. - ISSN 1791-8421. - Vol. 5 (2013), Str. 18-39.

81'253:61(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54690402

79.
ONE hundred and one
        101 things a translator needs to know / compiled and edited by Ian Hinchliffe, Terry Oliver, Ros Schwartz ; illustrated by Catherine A. Hiley. - [S. l.] : WLF 101 Publishing, 2014. - [215] str. : ilustr. ; 21 cm. - (WLF think tank)

Kazalo

ISBN 978-91-637-5411-1

81'25-051(083.13)=111
GER AN 81'25 ONE HUNDRED Hinchliffe I. (ur.)

COBISS.SI-ID 54512738

80.
        TRANSFICTION : research into the realities of translation fiction / edited by Klaus Kaindl, Karlheinz Spitzl. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2014. - IX, 373 str. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 110)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5850-2 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-7073-3 (e-knjiga)

81'255.4(082)
GER 81'255.4 TRANSFICTION Kaindl K. (ur.)
COBISS.SI-ID 54741090


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


81.
BARTHES, Roland
        Das Rauschen der Sprache / Roland Barthes ; aus dem Französischen von Dieter Hornig. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2012, cop. 2005. - 404 str. ; 18 cm. - (Kritische Essays / Roland Barthes ; 4) (Edition Suhrkamp : 1695)

Prevod dela: Essais critiques. 4, Le bruissement de la langue

ISBN 978-3-518-11695-1

801.73:165.75=112.2 82.0:81'22=112.2
GER 801.73 BARTHES R. Rauschen
COBISS.SI-ID 54439778

82.
        COMICS, mangas, graphic novels / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Andreas C. Knigge. - München : Edition Text + Kritik, 2009. - 272 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

Bibliografija v opombah na koncu večine prispevkov

ISBN 978-3-88377-995-9

821(100).09:741.51(082)=112.2
COBISS.SI-ID 54664802

83.
        ZUKUNFT der Literatur / [Redaktion Hugo Dittberner ... et al.]. - München : Text + Kritik, 2013. - 204 str. ; 23 cm. - (Edition Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

ISBN 978-3-86916-242-3

82.09(082)=112.2
COBISS.SI-ID 54646882


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


84.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Collected stories : A friend of Kafka's to Passions / Isaac Bashevis Singer. - New York : Literary Classics of the United States, cop. 2004. - X, 856 str. ; 21 cm. - (The library of America ; 150)

Vsebina na nasl. str.: A friend of Kafka's & other stories ; A crown of feathers & other stories ; Passions & other stories

ISBN 1-931082-62-6

821.112.28(73)-32=111
GER 830-088 SINGER I. B. Collected
COBISS.SI-ID 54626914

85.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Collected stories : Gimpel the fool to The letter writer / Isaac Bashevis Singer. - New York : Literary Classics of the United States, cop. 2004. - X, 789 str. ; 21 cm. - (The library of America ; 149)

Vsebina na nasl. str.: Gimpel the fool & other stories ; The Spinoza of Market Street ; Short Friday & other stories ; The séance & other stories

ISBN 1-931082-61-8

821.112.28(73)-32=111
GER 830-088 SINGER I. B. Collected
COBISS.SI-ID 54624610

86.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Collected stories : One night in Brazil to The death of Methuselah / Isaac Bashevis Singer. - New York : Literary Classics of the United States, cop. 2004. - XI, 899 str. ; 21 cm. - (The library of America ; 151)

Vsebina na nasl. str.: Old love ; The collected stories ; The image & other stories ; Gifts ; The death of Methuselah & other stories ; Uncollected stories

ISBN 1-931082-63-4

821.112.28(73)-32=111
GER 830-088 SINGER I. B. Collected
COBISS.SI-ID 54626658

87.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        The magician of Lublin / Isaac Bashevis Singer ; translated from the Yiddish by Elaine Gottlieb and Joseph Singer. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2010, cop. 1960. - 246 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-374-53254-3

821.112.28(73)-311.2=111
GER 830-088 SINGER I. B. Magician
COBISS.SI-ID 54459746


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


88.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
        Americanah / Chimamanda Ngozi Adichie. - 1st Anchor Books ed. - New York : Anchor Books, 2014. - 588 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-307-45592-5 (broš.)

821.111(669)-311.2
GER 820(100) ADICHIE C. N. Americanah
COBISS.SI-ID 54457954

89.
BUCK, Pearl S., 1892-1973
        The eternal wonder : a novel / Pearl S. Buck. - New York : Open Road Integrated Media, 2013. - XIII, 288 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-4804-3970-2
ISBN 1-4804-3970-3

821.111(73)-31
GER 820(73) BUCK P. S. Eternal wonder
COBISS.SI-ID 54439010

90.
COPE, Wendy
        Guarire dall' amore / Wendy Cope ; a cura di Silvio Raffo. - [Milano] : Crocetti Editore, cop. 2012. - 216 str. ; 20 cm. - (Lekythos ; 52)

Besedilo vzporedno v angl. in it.

ISBN 978-88-8306-223-0

821.111-1=111=131.1
GER 820 COPE W. Guarire
COBISS.SI-ID 54745442

91.
FIELDING, Helen, 1958-
        Bridget Jones. Mad about the boy / Helen Fielding. - London : Vintage, 2014. - 388 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-099-59033-0

821.111-311.2
GER 820 FIELDING H. Bridget Jones 3
COBISS.SI-ID 54632546

92.
HOSSEINI, Khaled
        The kite runner / Khaled Hosseini. - 10th anniversary ed. - New York : Riverhead Books, 2013, cop. 2003. - 371 str. ; 21 cm

Foreword to the 10th anniversary edition / Khaled Hosseini

ISBN 978-1-59463-193-1

821.111(73)-311.2
GER 820(73) HOSSEINI K. Kite runner
COBISS.SI-ID 54451298

93.
HOSSEINI, Khaled
        A thousand splendid suns / Khaled Hosseini. - New York : Riverhead Books, 2008. - 420 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-59448-385-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) HOSSEINI K. Thousand
COBISS.SI-ID 54450530

94.
KING, Stephen, 1947-
        Black house / Stephen King, Peter Straub. - 1st Pocket Book paperback ed. - New York [etc.] : Pocket Books, 2012. - 831 str. ; 19 cm

ISBN 978-1-4516-9773-5

821.111(73)-312.9=111
GER 820(73) KING S. Black house
COBISS.SI-ID 54584930

95.
KING, Stephen, 1947-
        The dark tower. 3, The waste lands / Stephen King ; illustrated by Ned Dameron. - 1st Signet printing (King introduction). - New York : Signet, 2003. - 590 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-0-451-21086-9

821.111(73)-312.9=111
GER 820(73) KING S. Dark tower
COBISS.SI-ID 54482274

96.
KING, Stephen, 1947-
        Under the dome : a novel / Stephen King. - New York [etc.] : Gallery Books, 2013. - 1074 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4767-3547-4

821.111(73)-312.9=111
GER 820(73) KING S. Under the dome
COBISS.SI-ID 54586210

97.
KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        A choice of Kipling's verse / selected with an essay on Rudyard Kipling by T. S. Eliot. - London ; Boston : Faber and Faber, 1973. - 306 str. ; 20 cm

Rudyard Kipling / T. S. Eliot: str. 5-36

ISBN 0-571-05444-7

821.111-1
GER 820 KIPLING R. Choice/'63
COBISS.SI-ID 54572642

98.
LESSING, Doris May, 1919-2013
        Landlocked / Doris Lessing. - 1st HarperPerennial ed. - New York : HarperPerennial, cop. 1995. - 347 str. ; 21 cm. - (Children of violence / Doris Lessing ; 4)

ISBN 0-06-097665-9

821.111-31
GER 820 LESSING D. Landlocked
COBISS.SI-ID 54445154

99.
LEWIS, Sinclair, 1885-1951
        It can't happen here / Sinclair Lewis ; with an introduction by Michael Meyer and a new afterword by Gary Scharnhorst. - 1st Signet Classics printing (Scharnhorst afterword). - New York : Signet Classics, 2014. - XV, 397 str. ; 19 cm

Bibliografija: str. 395-397

ISBN 978-0-451-46564-1

821.111(73)-311.2
GER 820(73) LEWIS S. It can't (2014)
COBISS.SI-ID 54439522

100.
LEWIS, Sinclair, 1885-1951
        Kingsblood royal / Sinclair Lewis ; introduction by Charles Johnson. - Modern Library paperback ed. - New York : The Modern Library, 2001. - XVI, 325 str. ; 21 cm. - (The Modern Library classics)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/samples/random042/00049616.html - vzorčno besedilo

ISBN 0-375-75686-8

821.111(73)-311.2
GER 820(73) LEWIS S. Kingsblood
COBISS.SI-ID 54446690

101.
OZEKI, Ruth L.
        A tale for the time being / Ruth Ozeki. - New York : Penguin Books, 2013. - 422 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 419-420

ISBN 978-0-14-312487-0

821.111(73)-311.2=111
GER 820(73) OZEKI R. L. Tale for
COBISS.SI-ID 54485090

102.
VONNEGUT, Kurt
        Breakfast of champions [or Goodbye blue Monday!] / [by Kurt Vonnegut ; with drawings by the author]. - 2011 Dial Press trade paperback ed. - New York : Dial Press Trade Paperbacks, 2011. - 302 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-385-33420-4

821.111(73)-31
GER 820(73) VONNEGUT K. Breakfast
COBISS.SI-ID 1102596446


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


103.
BURCAR, Lilijana
        American literature and its socio-political context / Lilijana Burcar. - 1st ed. = 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts, 2014. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 123-132

ISBN 978-961-237-640-6

821.111(73).09:316.7(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 820(73).09-3/-9 BURCAR L. American literature GER AR BURCAR L. American literature PRK 10708 821.111.09 BURCAR L. American
COBISS.SI-ID 273361664

104.
DOBRINESCU, Anca
        The discourse of modernism : the novel / Anca Dobrinescu. - 2nd revised ed. - Ploieşti : Editura Universitǎţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. - 243 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 233-243

ISBN 978-973-719-546-3

821.111.09-31"190/193"
GER 820.09-3/-9 DOBRINESCU A. Discourse
COBISS.SI-ID 54586466

105.
JANŽEK, Polona
        The residues of the past in the novels by Colm Tóibín = Ostanki preteklosti v romanih Colma Tóibína : diplomsko delo / Polona Janžek. - Ljubljana : [P. Janžek], 2014. - 108 str. ; 30 cm

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 105-108. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(417).09Tóibín C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JANŽEK P. Residues
COBISS.SI-ID 54635106

106.
JANŽEK, Polona
        The residues of the past in the novels by Colm Tóibín [Elektronski vir] = Ostanki preteklosti v romanih Colma Tóibína : diplomsko delo / Polona Janžek. - Ljubljana : [P. Janžek], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 108 str. - Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 105-108. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(417).09Tóibín C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD JANŽEK P. Residues
COBISS.SI-ID 54635874

107.
KOVAČ, Lučka, 1987-
        The hunger games [Elektronski vir] : point of view in book and film with online audience reception = Igre lakote : pripovedno stališče in zorni kot ter sprejem občinstva na spletu : diplomsko delo / Lučka Kovač. - Ljubljana : [L. Kovač], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 55 str. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 50-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Collins S.:791.2(043.2) 791:821.111(73).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD KOVAČ L. The hunger games
COBISS.SI-ID 54762338

108.
KOVAČ, Lučka, 1987-
        The hunger games : point of view in book and film with online audience reception = Igre lakote : pripovedno stališče in zorni kot ter sprejem občinstva na spletu : diplomsko delo / Lučka Kovač. - Ljubljana : [L. Kovač], 2014. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 50-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Collins S.:791.2(043.2) 791:821.111(73).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOVAČ L. The hunger games
COBISS.SI-ID 54748258

109.
MILOVANČEV, Mirka
        Edward Bellamy's Looking backward and William Morris' News from nowhere in the light of utopian tradition = Looking backward Edwarda Bellamyja in News from nowhere Williama Morrisa v luči utopične tradicije : diplomsko delo / Mirka Milovančev. - Ljubljana : [M. Milovančev], 2014. - 95 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 87-93. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-31.09Bellamy E.(043.2) 821.111-31.09Morris W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MILOVANČEV M. Edward
COBISS.SI-ID 54674018

110.
MILOVANČEV, Mirka
        Edward Bellamy's Looking backward and William Morris' News from nowhere in the light of utopian tradition [Elektronski vir] = Looking backward Edwarda Bellamyja in News from nowhere Williama Morrisa v luči utopične tradicije : diplomsko delo / Mirka Milovančev. - Ljubljana : [M. Milovančev], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 95 str. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 87-93. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-31.09Bellamy E.(043.2) 821.111-31.09Morris W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD MILOVANČEV M. Edward
COBISS.SI-ID 54679906

111.
NOVAK, Vicky
        E. E. Cummings' poetry : the quest of individuality in his poetry = Poezija E. E. Cummingsa : pomen individualizma v njegovi poeziji : diplomsko delo / Vicky Novak. - Ljubljana : [V. Novak], 2014. - 59 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-1.09Cummings E.E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NOVAK V. E.E. Cummings'
COBISS.SI-ID 54249826


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


112.
BRECHT, Bertolt
        Dreigroschenroman / Bertolt Brecht. - 8. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 391 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 1846)

ISBN 978-3-518-38346-9

821.112.2-311.4
GER 830 BRECHT B. Dreigroschenroman
COBISS.SI-ID 54709090

113.
CAPUS, Alex
        Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer : Roman / Alex Capus. - 6. Aufl. - München : C. Hanser, 2013. - 281 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-24327-9

821.112.2(494)-311.2
GER 830 CAPUS A. Fälscher
COBISS.SI-ID 54440546

114.
FEDERSPIEL, Jürg
        Böses : Wahn und Müll / Jürg Federspiel. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 135 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 1729)

ISBN 3-518-38229-2

821.112.2-3
GER 830 FEDERSPIEL J. Böses
COBISS.SI-ID 65933568

115.
FEDERSPIEL, Jürg
        Geographie der Lust : Roman / Jürg Federspiel. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991, cop. 1989. - 201 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 1895)

ISBN 3-518-38395-7

821.112.2-311.2
GER 830 FEDERSPIEL J. Geographie
COBISS.SI-ID 54820194

116.
HERDAN-Zuckmayer, Alice, 1901-1991
        Das Kästchen : die Geheimnisse einer Kindheit / Alice Herdan-Zuckmayer. - Lizenzausg. mit Genehmigung des S. Fischer Verlages. - Wien : Donauland Kremayr & Schierau ; Gütersloh : Bertelsmann Club ; Zug : Buch- und Schallplattenfreunde ; Stuttgart : Europäische Bildungsgemeinschaft ; Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche Buch-Gemeinschaft C. A. Koch's Verlag Nachf., cop. 1983. - 287 str. ; 23 cm

821.112.2(436)-312.6
GER 830 HERDAN-ZUCKMAYER A. Kästchen
COBISS.SI-ID 54631522

117.
HORSTMANN, Ulrich
        Schwedentrunk : Gedichte / Ulrich Horstmann. - Originalausgabe. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1989. - 83 str. ; 19 cm. - (Collection S. Fischer ; 2362)

ISBN 3-596-22362-8

821.112.2-1
GER 830 HORSTMANN U. Schwedentrunk
COBISS.SI-ID 54624354

118.
LEHMANN, Wilhelm, 1882-1968
        Dichtung als Dasein : poetologische und kritische Schriften / Wilhelm Lehmann. - Darmstadt ; Neuwied am Rhein ; Berlin-Spandau : H. Luchterhand, cop. 1960. - 199 str. ; 21 cm. - (Die Mainzer Reihe ; 5)

821.112.2-4
GER 830 LEHMANN W. Dichtung
COBISS.SI-ID 54626402

119.
LETHEN, Helmut
        Suche nach dem Handorakel : ein Bericht / Helmut Lethen. - 2. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2013, cop. 2012. - 128 str. ; 21 cm. - (Historische Geisteswissenschaften : Frankfurter Vorträge ; Bd. 1)

ISBN 978-3-8353-1159-6

821.112.2-4
GER 830 LETHEN H. Suche
COBISS.SI-ID 54711394

120.
        LIEBE! / Ilse Walter (Hg.). - 2. Aufl. - Wien ; Frankfurt am Main : F. Deuticke, cop. 2002. - 201 str. ; 20 cm

ISBN 3-216-30631-3

821.112.2(082.2)
GER 830A LIEBE Walter I.(ur.)
COBISS.SI-ID 54819938

121.
        Die MUSEN lächeln : Heiteres von Kunst und Künstlern / herausgegeben von Helmuth Leonhardt ; mit über 80 farbigen und einfarbigen Illustrationen [von Fritz Fischer et al.]. - Lizenzausg. für den Bertelsmann Lesering mit Genehmigung des Verlages der Freizeit-Bibliothek Hamburg. - [Gütersloh] : Bertelsmann Lesering, [1961]. - 199 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 199-[200]

821.112.2-34:7(082.2)
GER 830-4/-9A MUSEN LÄCHELN Leonhardt H.(ur.)

COBISS.SI-ID 54633314

122.
PFENNIG, Jörn
        Immer für dich, nie nur für dich, immer : Gedichte / Jörn Pfennig. - 1. Aufl. - München : W. Goldmann, cop. 1989. - 95 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Ein Goldmann Buch)

ISBN 3-442-09573-5

821.112.2-1
GER 830 PFENNIG J. Immer für dich
COBISS.SI-ID 54630242


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


123.
        ALEXANDER Kluge / Gastredaktion Thomas Combrink. - Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2011. - 155 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 85/86)

Bibliografija: str. 137-152

ISBN 978-3-86916-146-4 (broš.)

821.112.2.09Kluge A. 016:821.112.2Kluge A.
COBISS.SI-ID 54643810

124.
BAČIĆ, Josip, germanist
        Baron Münchhausens Lügengeschichten als Fallbeispiel der Reiseliteratur = Ležnive zgodbe barona Münchhausna kot primer potopisne književnosti : diplomsko delo / Josip Bačić. - Ljubljana : [J. Bačić], 2014. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Bürger G. A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BAČIĆ J. Baron Münchhausen
COBISS.SI-ID 54486626

125.
        CHRISTA Wolf / Gastredaktion Nadine J. Schmidt. - 5. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 203 str. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 46)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-200-3 (broš.)

821.112.2.09Wolf C.
COBISS.SI-ID 54641506

126.
        ELFRIEDE Jelinek. - 3. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2007. - 127 str. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 117)

Bibliografija: str. 107-124

ISBN 978-3-88377-904-1 (broš.)

821.112.2(436).09Jelinek E. 016:821.112.2.09Jelinek E.
COBISS.SI-ID 54644834

127.
FERENC, Monika
        Die Sehnsucht der Protagonisten in Thomas Bernhards Theaterstücken = Hrepenenje protagonistov v dramskih delih Thomasa Bernharda : diplomsko delo / Monika Ferenc. - Ljubljana : [M. Ferenc], 2014. - 46 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 44-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Bernhard T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FERENC M. Sehnsucht
COBISS.SI-ID 54656098

128.
        FRANZ Fühmann / Gastherausgeber Jürgen Krätzer. - München : Edition Text + Kritik, 2014. - 179 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329 ; Hft. 202/203)

Bibliografija: str. 155-174

ISBN 978-3-86916-321-5

821.112.2.09Fühmann F.(082)
COBISS.SI-ID 54667874

129.
        FRIEDRICH Christian Delius / Gastherausgeberin Irmela von der Lühe. - München : Edition Text + Kritik, 2013. - 97 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 197 = 1, 2013)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 88-95

ISBN 978-3-86916-239-3

821.112.2.09Delius F. C.
COBISS.SI-ID 75401473

130.
GABER, Mateja
        Podoba Walterja von der Vogelweideja v fiktivnih biografijah od 19. do 21. stoletja : doktorska disertacija / Mateja Gaber. - Ljubljana : [M. Gaber], 2014. - 291 f. : ilustr. ; 30 cm

Mantorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: f. 268-278. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.09Walther v. d. Vogelweide(043)
FRASCATI: 6-200
GER Diss GABER M. Podoba Walterja
COBISS.SI-ID 54678882

131.
        GERHARD Falkner / Gastherausgeber Michael Braun. - München : Edition Text + Kritik, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 198 = 4, 2013)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 92-99

ISBN 978-3-86916-241-6

821.112.2.09Falkner G 016:821.112.2Falkner G.
COBISS.SI-ID 75402497

132.
        GÜNTHER Anders kontrovers / herausgegeben von Konrad Paul Liessmann. - Originalausg. - München : C.H. Beck, 1992. - 318 str. ; 20 cm. - (Beck'sche Reihe ; 467)

ISBN 3-406-34059-8

821.112.2(436).09Anders G.(082) 1Anders G.(082)
GER 830.09 Anders G. Liessmann K. P. (ur.)

COBISS.SI-ID 36595713

133.
        HANS Fallada / Gastherausgeber Gustav Frank, Stefan Scherer. - München : Edition Text + Kritik, 2013. - 109 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / Begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 200 = 10, 2013)

Čelni nasl. - Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-3-86916-257-7

821.112.2.09Fallada.H. 929Fallada H.
COBISS.SI-ID 76593921

134.
        HANS Jacob Cristoffel Grimmelshausen / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. - München : Edition Text + Kritik, 2008. - 285 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0935-2929)

Ov. nasl.: Grimmelshausen. - Bibliografija: str. 277-281

ISBN 978-3-88377-914-0

821.112.2.09Grimmelshausen H. J. C.(082) 929 Grimmelshausen H. J. C. 016:821.112.2.09Grimmelshausen H. J. C.
COBISS.SI-ID 54653026

135.
        HANS Magnus Enzensberger. - 3. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2010. - 164 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 49)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-083-2 (broš.)

821.112.2.09Enzensberger H. M.
COBISS.SI-ID 54644322

136.
HÖLLER, Hans
        Eine ungewöhnliche Klassik nach 1945 : das Werk Peter Handkes / Hans Höller. - Berlin : Suhrkamp, 2013. - 194 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-42344-8

821.112.2(436).09Handke P.
GER 830.09 Handke P. HÖLLER H.
COBISS.SI-ID 54713186

137.
        HOMER und die deutsche Literatur / in Zusammenarbeit mit Hermann Korte herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. - München : Edition Text + Kritik, 2010. - 303 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

Bibliografija: str. 290-298

ISBN 978-3-86916-082-5

821.112.2.09:821.14'02.09Homerus(082)
COBISS.SI-ID 54663522

138.
        INGO Schulze. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 100 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / Herausgeber Heinz Ludwig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 193 = 1, 2012)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 95-98

ISBN 978-3-86916-145-7

821.112.2.09Schulze I. 016:821.112.2Schulze I.
COBISS.SI-ID 72474369

139.
JACOBS, Jürgen
        Don Quijote in der Aufklärung / Jürgen jacobs. - Bielefeld : Aisthesis, cop. 1992. - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Aisthesis Essay ; Bd. 1)

ISBN 3-925670-60-2

821.112.2.09"17" 821.134.2.09Cervantes Saavedra M. d.
GER 830.09"17" JACOBS J. Don Quijote
COBISS.SI-ID 54629218

140.
KÖVEŠ, Aleš
        Treue im Nibelungenlied und in der Kudrun = Zvestoba v Pesmi o Nibelungih in v Pesmi o Kudrun : diplomsko delo / Aleš Köveš. - Ljubljana : [A. Köveš], 2014. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 54-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.09Nibelungenlied(043.2) 821.112.2'04.09:39
GER DiplN KÖVEŠ A. Treue
COBISS.SI-ID 54759778

141.
        KRIMINALFALLGESCHICHTEN / herausgegeben von Alexander Košenina. - München : Edition Text + Kritik, 2014. - 237 str. : ilustr ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-322-2

821.112.2.09-312.4(082)
COBISS.SI-ID 54717794

142.
LETHEN, Helmut
        Verhaltenslehren der Kälte : Lebensversuche zwischen den Kriegen / Helmut Lethen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. - 299 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp. Neue Folge ; Bd. 884)

Bibliografija v opombah: str. 271-[300]

ISBN 978-3-518-11884-9

821.112.2.09"1918/1939" 572(430)
GER 830.09"19/2" LETHEN H. Verhaltenslehren

COBISS.SI-ID 54710370

143.
LORBEK, Marija
        Die schöne Magelone von Veit Warbeck und Ludwig Tieck = Lepa Magelona Veita Warbecka in Ludwiga Tiecka : diplomsko delo / Marija Lorbek. - Ljubljana : [M. Lorbek], 2014. - 85 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 78-84. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-34(043.2) 398=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LORBEK M. Schöne Magelone
COBISS.SI-ID 54759010

144.
MARŠIČ, Gaja
        Schillers Balladen im Verhältnis zu seiner Philosophie = Schillerjeve balade v odnosu do njegove filozofije : diplomsko delo / Gaja Maršič. - Ljubljana : [G. Maršič], 2014. - 50 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: f. 49. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-14Schiller F.:1Kant I.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MARŠIČ G. Schillers Balladen
COBISS.SI-ID 54759266

145.
        MAX Frisch / Herausgeber Hermann Korte. - 4. Aufl., Neufassung. - München : Edition Text + Kritik, 2013. - 217 str. ; 23 cm. - (Text+Kritik, ISSN 0040-5329 ; Hft. 47/48)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-258-4 (broš.)

821.112.2(494).09Frisch M.
COBISS.SI-ID 54640994

146.
        PETER Kurzeck / Gastherausgeber Matthias Bauer, Christian Riedel. - München : Edition Text + Kritik, 2013. - 97 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 199 = 7, 2013)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 91-94

ISBN 978-3-86916-256-0

821.112.2.09Kurzeck P 016:821.112.2Kurzeck P.
COBISS.SI-ID 75402241

147.
        RÜCKBLICKE und neue Perspektiven = Miradas retrospectivas y nuevas orientaciones / Marta Fernández Bueno, Miriam Llamas Ubieto & Paloma Sánchez Hernández (Hrsg./eds.). - Bern [etc.] : P. Lang, 2013. - 731 str. ; 23 cm. - (Perspektiven der Germanistik und Komparatistik in Spanien = Perspectivas de la germanística y la literatura comparada en España, ISSN 1664-0381 ; Bd. 9)

Prispevki v nem. ali špan. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-0343-1177-9

821.112.2.09:314.151.3-054.72(082) 811.112.2(082)
GER AR LUGHOFER J. G. RÜCKBLICKE
COBISS.SI-ID 53186146

148.
        RUDOLF Borchardt / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Gerhard Schuster in Zusammenarbeit mit dem Rudolf Borchardt Archiv. - München : Edition Text + Kritik, 2007. - 276 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0935-2929)

Bibliografija: str. 266-271

ISBN 978-3-88377-905-8

821.112.2.09Borchardt R.(082)
COBISS.SI-ID 54667362

149.
        STURM-und-Drang-Studien / herausgegeben von Matthias Luserke und Christoph Weiß in Verbindung mit Gerhard Sauder. - St. Ingbert : W. J. Röhrig, cop. 1991. - 241 str. ; 21 cm. - (Lenz-Jahrbuch, ISSN 0940-7499 ; Bd. 1)

ISBN 3-924555-76-1

821.112.2.09"1767/1785"(082)
GER 830.09"17" STURM UND DRANG 1
COBISS.SI-ID 54636898

150.
        THOMAS Brasch / Gastredaktion Thomas Wild und Insa Wilke. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 101 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludwig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 194 = 5, 2012)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 94-98

ISBN 978-3-86916-168-6

821.112.2.09Brasch T. 016:821.112.2Brasch T.
COBISS.SI-ID 72476417

151.
        ULRIKE Draesner / Gastherausgeberinnen Susanna Brogi, Anna Ertel und Evi Zemanek. - München : Edition Text + Kritik, 2014. - 101 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / Herausgeber Heinz Ludwig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 201= 14, 2014)

Čelni nasl. - Bibliografja: str. 94-99

ISBN 978-3-86916-341-3

821.112.2.09Draesner U. 016:821.112.2Draesner U.
COBISS.SI-ID 77943041

152.
        UWE Timm / Gastredaktion Christof Hamann. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 95 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Heft 195 = 7, 2012)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 84-92

ISBN 978-3-86916-197-6

821.112.2.09Timm U. 016:821.112.2Timm U.
COBISS.SI-ID 72476929

153.
        VERSUCHTE Rekonstruktion : die Securitate und Oskar Pastior / herausgegeben von Ernest Wichner. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 140 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329)

ISBN 978-3-86916-199-0

821.112.2.09Pastior O.:351.746.1(498)(082)
COBISS.SI-ID 54648674


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


154.
CVITKOVIČ, Jan
        Hungry animal / Jan Cvitkovič ; [translator Niala Zakeršnik]. - Volče : Myra Locatelli, 2011 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 78 str. ; 18 cm

Izv. nasl.: Lačna žival

ISBN 978-961-92522-3-9

821.163.6-1=030.163.6=111
GER 886.3 CVITKOVIČ J. Hungry animal
COBISS.SI-ID 258008832


929 BIOGRAFIJE


155.
FRIEDLÄNDER, Saul, 1932-
        Franz Kafka : mit 12 Abbildungen / Saul Friedländer ; aus dem Englischen von Martin Pfeiffer. - Ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014, cop. 2012. - 251 str. : ilustr. ; 20 cm. - (DTV ; 34819)

Prevod dela: Franz Kafka : poet of shame and guilt. - Kazalo

ISBN 978-3-423-34819-5

929Kafka F. 821.112.2(436).09Kafka F.
GER 830.09 Kafka F. FRIEDLÄNDER S.
COBISS.SI-ID 54712162

156.
MAVER, Igor, 1960-
        Ted Kramolc in Slovenian diasporic literature in Canada : [in memory of Božidar Ted Kramolc (1922-2013)] / Igor Maver. - Spominski zapis. - Bibliografija: str.187.

V: Il Tolomeo. - ISSN 1594-1930. - Vol. 16, no. 1/2 (2013), str. 185-197.

929Kramolc T.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54760034

157.
RADDATZ, Fritz Joachim
        Taubenherz und Geierschnabel : Heinrich Heine : eine Biographie / Fritz J. Raddatz. - 2. Aufl. - Weinheim ; Berlin : Beltz Quadriga, 1997. - 391 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani vezni listi. - Bibliografija: str. 379-384. - Kazalo

ISBN 3-88679-288-9

929Heine H. 821.112.2.09:929Heine H.
GER 830.09 Heine H. RADDATZ F. J.
COBISS.SI-ID 9474866


93/94 ZGODOVINA


158.
STACH, Reiner
        100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-1986 : kleine Verlagsgeschichte / Reiner Stach. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 1986. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 3-10-075106-X

94(430)"1886/1986":655.41
GER 93/94 STACH R. Hundert Jahre
COBISS.SI-ID 54627426


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


159.
        MEDALISIERUNG des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914 / Zoltán Szendi (Hrsg.). - Wien ; Berlin : LIT, 2014. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland : Bd. 9)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-643-50570-5

94(436+439)"188/1914":070=112.2(082)
GER AR ŽIGON T. MEDALISIERUNG
COBISS.SI-ID 54354786


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO