COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI SEPTEMBER-OKTOBER 20130 ZNANOST. ZNANJE. PISMENSTVO. DOKUMENTACIJA. METODE IN TEHNIKE ZNAN. DELA


1.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (10 ; 2013 ; Ljubljana)
        Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani] / [avtorji Martina Ozbič ... [et al.] ; avtor predgovora Zoltan Jan ; uredila Veronika Rot Gabrovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. in v kolononu: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. - Bibliografija pri vseh prispevkih, povzetek pri prvih dveh prispevkih

ISBN 978-961-03-0126-4

028:376-053.2(082)
GER AR ROT GABROVEC V. Tudi mi beremo
COBISS.SI-ID 268005120


004 RAČUNALNIŠTVO


2.
APIDIANAKI, Marianne
        Cross-lingual WSD for translation extraction from comparable corpora [Elektronski vir] / Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-2501.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 9. 2013. - Bibliografija: str. 9-10. - Abstract.

V: Proceedings of the workshop [Elektronski vir]. - Stroudsburg (PA) : Association for Computational Linguistics, 2013. - ISBN 978-1-937284-60-2. - Str. 1-10.

004.8:81
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52671842

3.
JURIŠIĆ, Mario, 1988-
        Slovnični pregledovalniki za slovenščino : pregled in uporaba : magistrsko delo / Mario Jurišić. - Ljubljana : [M. Jurišić], 2013. - IV, 108, VIII str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Špela Vintar. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

004.42:811.163.6'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JURIŠIĆ M. Slovnični
COBISS.SI-ID 52818530

4.
LJUBEŠIĆ, Nikola, 1979-
        Identifying false friends between closely related languages [Elektronski vir] / Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-2411.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 9. 2013. - Bibliografija: str. 77. - Abstract.

V: Proceedings of the workshop [Elektronski vir]. - Stroudsburg (PA) : Association for Computational Linguistics, 2013. - ISBN 978-1-937284-59-6. - Str. 69-77.

004.8:81
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52673634


02 KNJIŽNIČARSTVO. BIBLIOTEKARSTVO. KNJIŽNICE


5.
ROT Gabrovec, Veronika
        Cultural literacy in Slovenia : toasts, anchors and dragons / Veronika Rot Gabrovec.

V: Language, literacy and literature / 37th Annual Conference of the Reading Association of Ireland, September 26th-28th 2013, Dublin. - Dublin : Reading Association of Ireland, 2013. - Str. 13-14.

028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52977250

6.
ROT Gabrovec, Veronika
        Uvodna beseda / Veronika Rot Gabrovec.

V: Tudi mi beremo / [avtorji Martina Ozbič ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - ISBN 978-961-03-0126-4. - Str. 7-8.

028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52563042

7.
ROT Gabrovec, Veronika
        Uvodnik [Elektronski vir] / Veronika Rot Gabrovec. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2011/01/Tudi-mi-beremo-splet.pdf. - El. članek obsega 2 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 9. 2013.

V: Tudi mi beremo [Elektronski vir]. Del 2 / avtorji Antonija Amon ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo : Bralno društvo Slovenije, 2013. - ISBN 978-961-03-0146-2. - Str. 5-6.

028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52641634


028 BRANJE. DELO Z BRALCI


8.
GROSMAN, Meta
        Čitatelji i književnost u 21. stoljeću [Elektronski vir] / Meta Grosman. - El. članek. - Dostopno tudi na: http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/Citanje.pdf. - Opis vira z dne 8. 10. 2013. - Nasl. z nasl. zaslona. - Literatura: str. 89. - Sažetak.

V: Čitanje za školu i život [Elektronski vir] / IV. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013. - ISBN 978-953-7290-33-7. - Str. 76-89.

028:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52901474

9.
ROT Gabrovec, Veronika
        Različni bralci z različnimi potrebami / Veronika Rot Gabrovec. - Ob 8. septembru, mednarodnemu dnevu pismenosti.

V: Bukla. - ISSN 1854-3359. - Leto 9, št. 93 (september 2013), str. 18.

028:376-053.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52687458

10.
ROT Gabrovec, Veronika
        University students, illustrations (and roads less travelled by?) / Veronika Rot-Gabrovec.

V: New challenges - new literacies / 18th European Conference on Reading, Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. - Jönköping : Swedish Council of International Reading Association, 2013. - ISBN 978-81-85307-30-2. - Str. 135-136.

028.02
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52581474

11.
ROT Gabrovec, Veronika
        Vsi posebni, vsi drugačni - res vsi enakopravni? : razmišljanje pred posvetom Bralnega društva Slovenije / Veronika Rot Gabrovec, Silva Novljan.

V: Šolski razgledi. - ISSN 1318-1483. - Letn. 64, št. 13 (2013), str. 5.

028:37.014.22
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52644962


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


12.
        WEBSTER'S encyclopedic unabridged dictionary of the English language : the dictionary entries are based on the second edition of The Random House Dictionary of the English Language. - Deluxe ed., revised and updated. - New York : Random House : Gramercy Books, 1996. - XXVI, 2230 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 0-517-11888-2
ISBN 0-517-15026-3 (new deluxe ed.)

811.111(038)
GER Lex 802.0 WEBSTER'S ENCYCLOP. Deluxe ed. 1996
COBISS.SI-ID 6097975


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


13.
PETERNEL, Marija Mojca
        Klagenfurter Zeitung in Slovenci v revolucionarnem letu 1948/49 / Marija Mojca Peternel. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Zussamenfassung. - Bibliografija: str. 49-52.

V: Časopis za zgodovino in narodopisje. - ISSN 0590-5966. - Letn. 84 = n. v. 48, zv. 1 (2013), str. 21-53.

070.13(439.5):94(=163.6)"1848/1849" 32:94(=163.6)"1848/1849"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 52695394


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


14.
KUTSCHERA, Franz von, 1932-
        Sprachphilosophie / Franz von Kutschera. - 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - München : W. Fink, cop. 1975. - 368 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Uni-Taschenbücher. Sprachwissenschaft. Philosophie ; 80)

Bibliografija: str. 345-357. - Kazalo

ISBN 3-7705-1182-4

130.2:81
GER 800.1 KUTSCHERA F.V. Sprachphilosophie
COBISS.SI-ID 52649314


159.9 PSIHOLOGIJA


15.
JÖNSSON, Bodil, 1952-
        Tio ar senare : tio tankar om tid / Bodil Jönsson. - [Stockholm] : Brombergs, 2011, cop. 2009. - 141 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-91-7337-273-2

159.9:1 1:159.9
GER 159.9 JÖNSSON B. Tio ar senare
COBISS.SI-ID 53002082

16.
JÖNSSON, Bodil, 1952-
        Tio tankar om tid / Bodil Jönsson. - [Stockholm] : Brombergs, 2012, cop. 2002. - 130 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-91-7608-894-4

159.9:1 1:159.9
GER 159.9 JÖNSSON B. Tio tankar
COBISS.SI-ID 53002594

17.
LAKOFF, George
        Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind / George Lakoff. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1990. - XVII, 614 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 589-600. - Kazalo

ISBN 0-226-46804-6
ISBN 978-0-226-46804-4

159.955:81'23 81'23:159.955
GER 800:159.9 LAKOFF G. Women, fire
COBISS.SI-ID 748247


3 DRUŽBENE VEDE


18.
ČUK, Bojan
        Nacionalni simboli Nemčije in Slovenije [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Bojan Čuk. - El. knjiga. - Ljubljana : [B. Čuk], 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. ekrana. - Publikacija v doc formatu obsega 28 str. - Mentorica: Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

35.081.6(430:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBPCD ČUK B. Nacionalni
COBISS.SI-ID 52882786

19.
ČUK, Bojan
        Nacionalni simboli Nemčije in Slovenije : diplomska seminarska naloga / Bojan Čuk. - Ljubljana : [B. Čuk], 2012. - 28 f. ; 30 cm

Mentorica: Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

35.081.6(430:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP ČUK B. Nacionalni
COBISS.SI-ID 52867170


314 DEMOGEOGRAFIJA


20.
        FRONTIERS and cultures 2011 : Europe and the Americas : Intra and intercontinental migrations = Fronteras y culturas 2011 : Europa y las Américas : migraciones intra e intercontinentales / edited by Ludovica Paladini, Christina Tinelli. - 1a ed. - Venezia : Studio LT2, 2012. - 109 str. ; 30 cm

Prispevki v angl. ali špan. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. ali špan.

ISBN 978-88-88028-99-6

314.15(7/8)(082)
COBISS.SI-ID 52574050


316 SOCIOLOGIJA


21.
BOŽIČ, Sara, 3.12.1988-
        Analiza odzivov na novi predlog družinskega zakonika : diplomska seminarska naloga / Sara Božič. - Ljubljana : [S. Božič], 2011. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

316.647.5:004.738.5(043.2) 347.61:316.362.34(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBP BOŽIČ Sara Analiza odzivov
COBISS.SI-ID 52905570


34 PRAVO


22.
CIRINGER, Barbara
        Primerjava slovenskega in belgijskega pravosodnega sistema : diplomska seminarska naloga / Barbara Ciringer. - Ljubljana : [B. Ciringer], 2013. - 26 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 23-25. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

34(497.4:493)(043.2) 81'276.6:34=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 5-407
GER DiplBP CIRINGER B. Primerjava
COBISS.SI-ID 52932450


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


23.
VLAHOVIČ, Lea
        Primerjava sistema izobraževanja v Republiki Sloveniji in Quebecu z dvojezičnim razlagalnim glosarjem terminov : diplomska seminarska naloga / Lea Vlahovič. - Ljubljana : [L. Vlahovič], 2013. - 39 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., glosar v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v franc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

37(497.4:714)(043.2)
FRASCATI: 5-300
GER DiplBP VLAHOVIČ L. Primerjava
COBISS.SI-ID 52931682


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


24.
FILIPIČ, Mateja, 1989-
        Medien als Motivation zum Wortschatzerwerb = Mediji kot motivacija pri usvajanju besedišča : diplomsko delo / Mateja Filipič. - Ljubljana : [M. Filipič], 2013. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-74. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:811.112.2'243]:654.1
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FILIPIČ Mateja Medien als
COBISS.SI-ID 52853602

25.
FILIPIČ, Mateja, 1989-
        Medien als Motivation zum Wortschatzerwerb [Elektronski vir] = Mediji kot motivacija pri usvajanju besedišča : diplomsko delo / Mateja Filipič. - Ljubljana : [M. Filipič], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v nem. - Obenem izšlo v tiskani verziji. - El. publikacija v formatu pdf obsega 100 str. - Bibliografija: str. 71-74. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:811.112.2'243]:654.1(0.034.44)
FRASCATI: 6-200
GER DiplNCD FILIPIČ Mateja Medien als
COBISS.SI-ID 52855138

26.
KERIN, Klavdija, germanistka
        Direkte Lernstrategien im DaF Unterricht = Neposredne učne strategije pri pouku nemščine : diplomsko delo / Klavdija Kerin. - Ljubljana : [K. Kerin], 2013. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 73-76. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.398(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KERIN K. Direkte
COBISS.SI-ID 52718690

27.
KOSEVSKI Puljić, Brigita
        Visuelle Stimuli zum Kreativen Schreiben / Brigita Kosevski Puljić. - Ilustr. - Bibliografija: str. 244.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - str. 238-244.

37.091.3:811.112.2'243:808.1 808.1:811.112.2'243
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 53029474


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


28.
KRMELJ, Polona
        Primerjava šeg, navad in praznovanj ob božiču in novem letu v Sloveniji in Nemčiji : diplomska seminarska naloga / Polona Krmelj. - Škofja Loka : [P. Krmelj], 2011. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 37-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

394.2(497.4:430)(043.2)
FRASCATI: 5-402
GER DiplBP KRMELJ P. Primerjava
COBISS.SI-ID 52869218


6 UPORABNE ZNANOSTI


29.
BOČAJ, Urška
        Zgodovina oljkarstva na Slovenskem in v Italiji : diplomska seminarska naloga / Urška Bočaj. - Ljubljana : [U. Bočaj], 2013. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

633.852.73(497.4:450)(091)(043.2)
FRASCATI: 4-100
GER DiplBP BOČAJ U. Zgodovina
COBISS.SI-ID 52868194

30.
ZLATAREV, Tina
        Zdravstveni sistem v Veliki Britaniji in Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Tina Zlatarev. - Ljubljana : [T. Zlatarev], 2009. - 15 f. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

614.2(41):614.2(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZLATAREV T. Zdravstveni
COBISS.SI-ID 52804450


76 GRAFIKA


31.
        A COMICS studies reader / edited by Jeet Heer and Kent Worcester. - 1st printing. - Jackson : University Press of Mississippi, 2009. - XV, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-60473-109-5

084.11:76
GER 73/77 COMICS STUDIES Heer J. (ur.)
COBISS.SI-ID 52604002

32.
MCCLOUD, Scott, 10.6.1960-
        Understanding comics / Scott McCloud. - New York : Harper Perennial, 1994. - 215 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-06-097625-X
ISBN 978-0-06-097625-5

084.11(084.11)
GER 73/77 McCLOUD S. Understanding
COBISS.SI-ID 1359470

33.
WOLK, Douglas
        Reading comics : how graphic novels work and what they mean / Douglas Wolk. - Cambridge (MA) : Da Capo Press, 2007. - VIII, 405 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-0-306-81616-1

084.11:11.852 82(084.11).09
GER 73/77 WOLK D. Reading comics
COBISS.SI-ID 52591714


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


34.
BLAKE, Jason
        Coast to coast [Elektronski vir] / Reviewed by Jason Blake. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.uta.edu/english/sla/br100325.html. - Knjižna ocena: John Chi-Kit Wong: Coast to coast. - Opis vira z dne 24. 10. 2013. - Nasl. z nasl. zaslona.

V: The Sport Literature Association [Elektronski vir]. - ISSN Y507-4509. - (March 2010), str. 1-6.

796.966(71)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53056610

35.
BLAKE, Jason
        J.C. Wong, Lords of the rinks: the emergence of the national hockey league 1875-1936 (Toronto: University of Toronto Press, 2005), 330 pp ; B. Melançon, Les yeux de Maurice Richard: une historie culturelle (Montreal: Fides, 2006), 288 pp : [two reviews] / Jason Blake. - Knjižni oceni.

V: British journal of Canadian studies. - ISSN 0269-9222. - Vol. 20, No. 1 (2007), str. 170-171.

796.966(71)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52932962

36.
BOYUM, Joy Gould
        Double exposure : fiction into film / Joy Gould Boyum. - Calcutta : Seagull Books, 1989, cop. 1985. - XIII, 287 str., [8] str. pril. ; 22 cm

Bibliografija: str. 243-253. - Kazalo

ISBN 81-7046-06406

791.31:82 316.774:791.41
GER 791/792 BOYUM J. G. Double exposure
COBISS.SI-ID 52746082

37.
MACFARLANE, Robert, 1976-
        Mountains of the mind : a history of a fascination / Robert Macfarlane. - London : Granta Books, 2008. - 306 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 283-291. - Kazalo

ISBN 978-1-84708-039-4

796.5(091)
GER 79 MACFARLANE R. Mountains
COBISS.SI-ID 52576610


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


38.
DODIČ, Ana Kristina
        Manipulacija v nemških političnih govorih od nacionalsocializma do danes : diplomska seminarska naloga / Ana Kristina Dodič. - Ljubljana : [A. K. Dodič], 2012. - 52 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., primeri političnih govorov (f. 30-50) v nem. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 20-21. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

808.51:32(430)"193/201"(043.2) 811.112.2'42:32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP DODIČ A. K. Manipulacija
COBISS.SI-ID 52938594


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


39.
        GRUNDZÜGE der Literatur- und Sprachwissenschaft / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Volker Sinemus. Band 2, Sprachwissenschaft ; in Zusammenarbeit mit Rolf Dietrich und Siegfried Kanngießer. - Originalausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1974. - 572 str. ; 18 cm. - (DTV. Wissenschaftliche Reihe ; 4227)

Glosar: str. 512-524. - Bibliografija: str. 525-561. - Kazalo

ISBN 3-423-04227-3

81-11 801.73
GER 800 GRUNDZÜGE Arnold H.L.(ur.) PRK 4405/2 GRUNDZUGE
COBISS.SI-ID 49898850

40.
HEESCHEN, Claus
        Grundfragen der Linguistik / Claus Heeschen ; mit einem Beitrag von Volker Heeschen. - Stuttgart [etc.] : W. Kohlhammer, cop. 1972. - 152 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Urban-Taschenbücher ; Bd. 156)

Bibliografija str. 146-152

ISBN 3-17-232161-4

81=112.2
GER 800 HEESCHEN C. Grundfragen
COBISS.SI-ID 52656226

41.
JAKOBSON, Roman, 1896-1982
        Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze / Roman Jakobson. - 2. Aufl., 9.-13. Tsd. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1969, cop. 1962. - 142 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 330)

Bibliografija: str. 133-[143]

81'23 81'234.2=112.2
GER 800:159.9 JAKOBSON R. Kindersprache
COBISS.SI-ID 52662370

42.
        LINGUISTIK und Psychologie : ein Reader. Bd. 1, Psycholinguistische Untersuchungen sprachlicher Performanz / Helen Leuninger, Max H. Miller, Frank Müller (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Athenäum Fischer Taschenbuch, [1976?]. - XXIV, 210 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Fischer Athenäum Taschenbücher ; 2080)

Bibliografija: str. 209-210

ISBN 3-8072-2080-1

81'23=112.2
GER 800:159.9 LINGUISTIK/1 Leuninger H.(ur.)
COBISS.SI-ID 52643170

43.
        LINGUISTIK und Psychologie : ein Reader. Bd. 2, Zur Psychologie der Sprachentwicklung / Helen Leuninger, Max H. Miller, Frank Müller (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Athenäum Fischer Taschenbuch, [1976?]. - XV, 262 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Fischer Athenäum Taschenbücher ; 2083)

Bibliografija: str. 241-262

ISBN 3-8072-2083-6

81'23=112.2
GER 800:159.9 LINGUISTIK/ 2 Leuninger H.(ur.)
COBISS.SI-ID 52645474

44.
LIST, Gudula
        Psycholinguistik : eine Einführung / Gudula List. - Stuttgart [etc.] : W. Kohlhammer, cop. 1972. - 137 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Urban-Taschenbücher ; 146)

Bibliografija: str. 112-132. - Kazali

ISBN 3-17-232011-1

81'23=112.2
GER 800:159.9 LIST G. Psycholinguistik
COBISS.SI-ID 52652898


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


45.
BEVK, Maja
        Kontrastivna analiza rabe anglicizmov v italijanskih in slovenskih publicističnih besedilih s področja gospodarstva : diplomska seminarska naloga / Maja Bevk. - Ljubljana : [M. Bevk], 2013. - 71 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., vzorčna besedila v prilogah v it. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 33-38. - Izvleček ; Abstract ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.131.1'373.45:811.111]:[81'276.6:33](043.2) [811.163.6'373.45:811.111]:[81'276.6:33](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BEVK M. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 52878690

46.
BRAČIČ, Stojan
        Zum Zusammenspiel von sprachlichen und außersprachlichen Parametern bei der funktionalen Satzperspektive im Text / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 127-128.

V: Sprachenvielfalt und Sprachenlernen / Evangelia Karagiannidou, Charis-Olga Papadopoulou, Eleni Skourtou (Hrsg., eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - (Linguistik international, ISSN 1436-6150 ; Bd. 29). - ISBN 978-3-631-64302-0. - Str. 119-128.

811.112.2'42:81'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52601186

47.
DEŽMAN, Anja, 1988-
        Euphemism in Canterbury tales : taboo on death = Evfemizem v Canterburyjskih zgodbah : tabu o smrti : diplomsko delo / Anja Dežman. - Ljubljana : [A. Dežman], 2013. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek. - Bibliografija: str. 61-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.49:821.111.09Chaucer G.(043.2) 821.111.09Chaucer G.:811.111'373.49
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DEŽMAN A. Euphemism
COBISS.SI-ID 52913762

48.
DOLENC, Katja, 1988-
        Glossary of organic chemistry terms = Glosar izrazov s področja organske kemije : diplomsko delo / Katja Dolenc. - Ljubljana : [K. Dolenc], 2013. - 69 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.46:547=111=163.6(043.2) 547=111=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DOLENC K. Glossary of organic
COBISS.SI-ID 52708962

49.
GORJANC, Vojko
        Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moći / Vojko Gorjanc ; [prevela sa slovenačkog Majda Moličnik]. - Bibliografija: str. 33-36.

V: Jezik između lingvistike i politike / Vesna Požgaj Hadži (ur.). - Beograd : Biblioteka XX vek, 2013. - (Biblioteka XX vek ; 210). - ISBN 978-86-7562-115-7. - Str. 13-36.

81'26/'27(497.4)"1991/20" 811.163.6'26/'27"1991/20"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52714338

50.
GORJANC, Vojko
        Slovenija / Vojko Gorjanc. - Anketna vprašanja v češ., odgovori v slov.

V: Jazikové právo a slovanské jazyky / Hana Gladkova, Kina Vačkova (eds.). - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. - (Varia ; sv. 10). - ISBN 978-80-7308-464-6. - Str. 510-522.

81'26/'27(497.4)"1991/20" 811.163.6'26/'27"1991/20"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52715874

51.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Kontrastivno o slovenskih in italijanskih primerjalnih frazemih / Robert Grošelj. - Abstract. - Bibliografija: str. 89-91.

V: Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt / Herausgeberinnen, editors Melanija Fabčič, Sabine Fiedler, Joanna Szerszunowicz. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 95). - ISBN 978-961-6930-03-1. - Str. 75-91.

811.131.1'373.7:811.163.6'373.7 811.163.6'373.7:811.131.1'373.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52692066

52.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        On the supposed Romance lexical and morphological elements in the first Italian-Slovenian conversational patterns / Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 100-101.

V: Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 16 / herausgegeben von Sonja Ulrich, Ekaterina Kislova, Emilia Kubicka. - München ; Berlin ; Washington : O. Sagner, 2013. - (Die Welt der Slaven. Sammelbände = Sborniki ; Bd. 49). - ISBN 978-3-86688-361-1. - Str. 95-101.

811.163.6'37:811.131.1'37 811.131.1'37:811.163.6'37
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52693602

53.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Die Bedeutung fachsprachlicher Kollokationen bei der Textproduktion / Ada Gruntar Jermol. - Abstract. - Bibliografija: str. 108-109.

V: Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt / Herausgeberinnen, editors Melanija Fabčič, Sabine Fiedler, Joanna Szerszunowicz. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 95). - ISBN 978-961-6930-03-1. - Str. 93-109.

[81'373.7:34]:81'25 81'25:[81'373.7:34]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52698210

54.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Normativer vs. informativer Texttyp im Recht [Elektronski vir] / Ada Gruntar Jermol. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 74. - Abstract.

V: Proceedings of the 6th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 19 and 20 September 2013, University of Maribor, Faculty of logistics, Slovenia [Elektronski vir] / edited by Polona Vičič, Vesna Mia Ipavec, Alenka Plos. - Celje : Faculty of Logistics, 2013. - ISBN 978-961-6562-84-3. - Str. 68-74.

81'276.6:34 81'42:34
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52785250

55.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Recht transparenter und wie? / Ada Gruntar Jermol. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 49-50.

V: Specialised lexicography / Vida Jesenšek (ed.). - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2013. - (Lexicographica, ISSN 0175-9264 ; vol. 144). - ISBN 978-3-11-033338-1. - Str. 43-50.

81'276.6:32
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52613730

56.
JACKENDOFF, Ray
        Semantics and cognition / Ray Jackendoff. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, cop. 1983. - XIII, 283 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 265-278. - Kazalo

ISBN 0-262-60013-7 (broš.)
ISBN 978-0-262-60013-2 (broš.)
ISBN 978-0-262-10027-4 (trda vezava)

81'37:81'23 81'23:81'37
GER 801.54 JACKENDOFF R. Semantics
COBISS.SI-ID 1576231

57.
KAVČIČ, Ivana
        Slovenske prevodne variante francoskega subjunktiva pri časovnih odvisnikih literarnega dela korpusa FraSloK, ki jih uvajajo avant que, jusqu'a ce que in en attendant que : diplomska seminarska naloga / Ivana Kavčič. - Ljubljana : [I. Kavčič], 2012. - 43 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'367.335:811.163.6(043.2) 811.163.6'367.335:811.133.1(043.2) 81'322.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KAVČIČ I. Slovenske prevodne
COBISS.SI-ID 52612450

58.
KOMAR, Smiljana
        Developing intonation awareness [Elektronski vir] : the case of TV commercials / Smiljana Komar. - Besedilni podatki. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.ucl.ac.uk/psychlangsci/ptlc/proceedings_2013/proceedings_2013. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 10. 2013. - El. članek: str. 51-54. - References: str. 54.

V: Proceedings of PTLC2013 [Elektronski vir] / edited by Joanna Przedlacka, John Maidment, Michael Ashby. - London : Phonetics Teaching and Learning Conference, 2013. - ISBN 978-0-9926394-0-2. - Str. 51-54.

811.111'34
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53096546

59.
LANGACKER, Ronald W.
        Cognitive grammar : a basic introduction / Ronald W. Langacker. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008. - X, 562 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0712/2007009457.html. - Bibliografija: str. 541-550. - Kazalo

ISBN 978-0-19-533196-7 (broš.)
ISBN 0-19-533196-6 (broš.)
ISBN 978-0-19-533195-0 (trda vezava)
ISBN 0-19-533195-8 (trda vezava)

81'36:81'23
GER 801.5 LANGACKER R. W. Cognitive
COBISS.SI-ID 2211927

60.
LANGACKER, Ronald W.
        Foundations of cognitive grammar. Vol. 1, Theoretical prerequisites / Ronald W. Langacker. - Stanford (California) : Stanford University Press, 2005, cop. 1987. - X, 516 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 495-504. - Kazalo

ISBN 0-8047-3851-3
ISBN 978-0-8047-3851-4

81'36:81'23
GER 801.5 LANGACKER R. W. Foundations
COBISS.SI-ID 53039458

61.
LANGACKER, Ronald W.
        Foundations of cognitive grammar. Vol. 2, Descriptive application / Ronald W. Langacker. - Stanford (California) : Stanford University Press, cop. 1991. - XV, 589 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 557-573. - Kazalo

ISBN 0-8047-3852-1
ISBN 978-0-8047-3852-1

81'36:81'23
GER 801.5 LANGACKER R. W. Foundations
COBISS.SI-ID 2725847

62.
LANGACKER, Ronald W.
        Grammar and conceptualization / Ronald W. Langacker. - Reprint. - Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2010, cop. 1999. - XIII, 427 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cognitive linguistics research ; 14)

Bibliografija: str. 401-418. - Kazalo

ISBN 3-11-016603-8 (trda vezava)
ISBN 978-3-11-016603-3 (trda vezava)
ISBN 3-11-016604-6 (broš.)
ISBN 978-3-11-016604-0 (broš.)

81'23'36
GER 801.5 LANGACKER R. W. Grammar and
COBISS.SI-ID 52859234

63.
LINGUISTISCHES Kolloquium (42 ; 2005 ; Rodos)
        Sprachenvielfalt und Sprachenlernen : neue Wege zur Literalität : Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007 = Language diversity and language learning : new paths to literacy : proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes 2007 / Evangelia Karagiannidou, Charis-Olga Papadopoulou, Eleni Skourtou (Hrsg., eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - 766 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Linguistik international, ISSN 1436-6150 ; Bd. 29)

Prispevki v angl. ali nem. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-631-64302-0

81'33:81'264(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR BRAČIČ S. LING. KOLLOQ. 42
COBISS.SI-ID 52600418

64.
PODKRIŽNIK, Eva
        Slogovna primerjava besedilne vrste potopis v slovenskem in nemškem jezikovno-kulturnem prostoru : diplomska seminarska naloga / Eva Podkrižnik. - Ljubljana : [E. Podkrižnik], 2013. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., vzorčna besedila v slov. ali nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliogafija: f. 32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

82-992:[811.163.6'38:811.112.2'38](043.2) 81'42:82-992=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PODKRIŽNIK E. Slogovna
COBISS.SI-ID 52949346

65.
SKELA, Janez
        L'approccio comunicativo all'insegnamento della lingua straniera : naturalmente razionale o razionalmente naturale? : Storia illustrata dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) [Elektronski vir] / Janez Skela. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://all.uniud.it/simplegadi/wp-content/uploads/2008/Skela_Simplegadi_6.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 16. 9. 2013. - Bibliografija: str. 19. - Abstract.

V: Le Simplegadi [Elektronski vir]. - ISSN 1824-5226. - Year 6, no. 6 (November 2008), str. 27-46.

81'243:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52690018

66.
ŠINIGOJ, Špela, 1978-
        Glossary of winter mountaineering terrain and weather conditions : diplomsko delo / Špela Šinigoj. - Ljubljana : [Š. Šinigoj], 2013. - 97 f. : tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 96-97. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:796.5=111=163.6(043.2) 796.5:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠINIGOJ Š. Glossary
COBISS.SI-ID 52802402

67.
ŠKALER, Barbara, 1988-
        Slovensko-angleška kontrastivna analiza poslovnih dopisov : magistrsko delo / Barbara Škaler. - Ljubljana : [B. Škaler], 2013. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 108-110. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:33=163.6=111(043.2) 81'25:33=163.6=111(043.2) 33=163.6=111(038)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ŠKALER B. Slovensko-angleška
COBISS.SI-ID 53000034

68.
ŠUŠTARŠIČ, Rastislav
        An evaluation of tasks in English phonetics tests [Elektronski vir] / Rastislav Šuštaršič. - Besedilni podatki. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.ucl.ac.uk/psychlangsci/ptlc/proceedings_2013/proceedings_2013. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 10. 2013. - El. članek: str. 87-94. - References: str. 94.

V: Proceedings of PTLC2013 [Elektronski vir] / edited by Joanna Przedlacka, John Maidment, Michael Ashby. - London : Phonetics Teaching and Learning Conference, 2013. - ISBN 978-0-9926394-0-2. - Str. 87-94.

811.111'34
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53095778

69.
UCHIDA, Hiroshi, računalnikar
        UNL : universal networking language / Hiroshi Uchida, Meiying Zhu, Tarcisio G. Della Senta. - 2nd ed. - Geneva : UNDL Foundation : International Environment House, 2005. - 218 str. : graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 978-2-8399-0128-4

81'322:004.423
GER 81'32 UCHIDA H. UNL
COBISS.SI-ID 52918626

70.
VALENČIČ Arh, Urška
        Rambazamba wird zum Tohuwabohu, wenn der Bär los ist : zur Paraphrasierung von Phrasemen in Kinder- und Jugendbüchern und ihrer Wiedergabe in den slowenischen Übersetzungen / Urška Valenčič Arh. - Abstract. - Bibliografija: str. 187-190.

V: Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt / Herausgeberinnen, editors Melanija Fabčič, Sabine Fiedler, Joanna Szerszunowicz. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 95). - ISBN 978-961-6930-03-1. - Str. 177-190.

811.112.2'373.7:811.163.6'373.7 81'255.4:821.112.2(436).09Nöstlinger C.=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52698978

71.
VALENČIČ Arh, Urška
        Seine Ohren standen wie Reindlhenkeln vom Kopf : phraseologische Vergleiche in den Werken Christine Nöstlingers und deren Übersetzungen ins Slowenische / Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 200-201.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - Str. 195-201.

811.112.2'373.7:811.163.6'373.7 81'255.4:821.112.2(436).09Nöstlinger C.=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53028962

72.
VAMBERGER, Urh
        Anglicizmi v slovenskih in nemških tiskanih medijih : diplomska seminarska naloga / Urh Vamberger. - Ljubljana : [U. Vamberger], 2013. - 35 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 25-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'373.45:811.111(043.2) 811.112.2'373.45:811.111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VAMBERGER U. Anglicizmi
COBISS.SI-ID 52947810

73.
VRBINC, Marjeta
        Macro- and micro structure of mono- and bilingual LSP dictionaries : the case of dictionaries of business English / Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 172-173.

V: Specialised lexicography / Vida Jesenšek (ed.). - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2013. - (Lexicographica, ISSN 0175-9264 ; vol. 144). - ISBN 978-3-11-033338-1. - Str. 163-173.

81'276.6:33
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52664162


811.11 GERMANSKI JEZIKI


74.
ASTRÖM, Monika
        Sprakporten : [svenska som andrasprak 1, 2, 3] / Monika Aström. - Lund : Studentlitteratur, 2013, cop. 2012. - 424 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-91-44-07917-2

811.113.6'243(076.1)
GER 803.97 ASTRÖM M. Sprakporten
COBISS.SI-ID 53016674

75.
FASTH, Cecilia
        Form i fokus. Del B, facit / Cecilia Fasth, Anita Kannermark. - 1a uppl. - Lund : Folkuniversitetets förlag, 2011, cop. 1997. - 34 str. ; 22 cm

ISBN 978-91-7434-402-8

811.113.6'36(076.1) 811.113.6'243(076.1)
GER 803.97 FASTH C. Form i fokus B
COBISS.SI-ID 53027682

76.
FASTH, Cecilia
        Form i fokus. Del B, övningsbok i svensk grammatik / Cecilia Fasth, Anita Kannermark. - 1a uppl. - Lund : Folkuniversitetets förlag, 2013, cop. 1997. - 251 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-91-7434-400-4

811.113.6'36(076.1) 811.113.6'243(076.1)
GER 803.97 FASTH C. Form i fokus B
COBISS.SI-ID 53018978

77.
REHNQVIST, Gunilla
        Svenska för utländska studenter / Gunilla Rehnqvist. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2010. - 277 str. : ilustr. ; 25 cm

- - Svenska för utländska studenter : texter, uttal och hörförstaelse. - 2 zvočna CD-ja (44 min, 44 sek ; 46 min, 36 sek) ; 12 cm

ISBN 978-91-44-05967-9
ISBN 91-44-05967-1

811.163.6'243(076.1)
GER 803.97 SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA GER CD 803.97 SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA 1 GER CD 803.97 SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA 2
COBISS.SI-ID 53030754

78.
TELEMAN, Ulf, 1934-
        Tradis och funkis : svensk sprakvard och sprakpolitik efter 1800 / Ulf Teleman. - 3e uppl. - Lund : Studentlitteratur, cop. 2013. - 279 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 259-279. - Kazalo. - Abstract

ISBN 978-91-44-09550-9

811.113.6(091)"18/19"
GER 803.97 TELEMAN U. Tradis
COBISS.SI-ID 53017442


811.111 ANGLEŠČINA


79.
CARR, Philip
        English phonetics and phonology : an introduction / Philip Carr. - 2nd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2013. - XXI, 182 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 177-178. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-3454-5
ISBN 1-4051-3454-2

811.111'34
GER 802.0-4 CARR P. English/2013
COBISS.SI-ID 53007970

80.
COLE, Anna
        Gateway. B1. Teacher's book / Anna Cole ; [test CD by] Lynda Edwards. - Oxford : Macmillan, 2011. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Priročniku je dodana koda za dostop do spletnega gradiva Gateway online
- - Gateway [Zvočni posnetek]. B1. Test CD. - 1 CD (31 min, 01 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-41722-9 (komplet)
ISBN 978-0-230-72346-7 (priročnik)
ISBN 978-0-230-72349-8 (CD)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 GATEWAY B1 Teacher's book GER CD 802.0-07 GATEWAY B1 Teacher's book
COBISS.SI-ID 52985442

81.
COLE, Anna
        Gateway. B1+. Teacher's book / Anna Cole ; [test CD by] Lynda Edwards. - Oxford : Macmillan, 2011. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Priročniku je dodana koda za dostop do spletnega gradiva Gateway online
- - Gateway [Zvočni posnetek]. B1+. Test CD. - 1 CD (39 min, 56 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-41721-2 (komplet)
ISBN 978-0-230-72352-8 (priročnik)
ISBN 978-0-230-72355-9 (CD)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 GATEWAY B1+ Teacher's book GER CD 802.0-07 GATEWAY B1+ Teacher's book
COBISS.SI-ID 53055842

82.
COLE, Anna
        Gateway. A2. Teacher's book / Anna Cole ; [test CD by] Lynda Edwards. - Oxford : Macmillan, 2011. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Priročniku je dodana koda za dostop do spletnega gradiva Gateway online
- - Gateway [Zvočni posnetek]. A2. Test CD. - 1 CD (33 min, 49 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-41179-1 (komplet)
ISBN 978-0-230-72340-5 (priročnik)
ISBN 978-0-230-72343-6 (CD)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 GATEWAY A2 Teacher's book GER CD 802.0-07 GATEWAY A2 Teacher's book
COBISS.SI-ID 53015138

83.
COLE, Anna
        Gateway. B2. Teacher's book / Anna Cole ; [test CD by] Lynda Edwards. - Oxford : Macmillan, 2012
207 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD (54 min, 1 sek) ; 12 cm

Ov. nasl. - Priročniku je dodana koda za dostop do spletnega gradiva Gateway online
- - Gateway [Zvočni posnetek]. B2. Test CD. - 1 CD (54 min, 01 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-41183-8 (komplet)
ISBN 978-0-230-72358-0 (priročnik)
ISBN 978-0-230-72361-0 (CD)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 GATEWAY B2 Teacher's book GER CD 802.0-07 GATEWAY B2 Teacher's book
COBISS.SI-ID 53041762

84.
CORNFORD, Annie
        Gateway. B1+. Workbook / Annie Cornford. - Oxford : Macmillan, 2011. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebuje brezplačen slovar Gateway

ISBN 978-0-230-72351-1

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 GATEWAY B1+ Workbook
COBISS.SI-ID 53055586

85.
CORNFORD, Annie
        Gateway. A2. Workbook / Annie Cornford. - Oxford : Macmillan, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72339-9

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 GATEWAY A2 Workbook
COBISS.SI-ID 53013858

86.
DONŠA, Daniel
        The language in Middle English Generydes = Jezik v srednjeveškem Generydesu : diplomsko delo / Daniel Donša. - Ljubljana : [D. Donša], 2013. - 56 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 53-54. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111(091)(043.2) 81'25:811.111'04=111
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DONŠA D. Language
COBISS.SI-ID 52815714

87.
EDWARDS, Lynda
        Gateway. B2+. Workbook / Lynda Edwards. - Oxford : Macmillan, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72363-4

811.111'24(076)
GER 802.0-07 GATEWAY B2+ Workbook
COBISS.SI-ID 53049698

88.
GRANGER, Colin
        Hot spot 1 [Dva medija]. Student's book / Colin Granger ; [CD-ROM by] Colin Granger and Sue Sharp. - Oxford : Macmillan, 2010, cop. 2009
119 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-230-53370-7 (učbenik)
ISBN 978-0-230-53386-8 (CD-ROM)
ISBN 978-0-230-72374-0 (komplet)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 HOT SPOT 1 Student's book GER CDR 802.0-07 HOT SPOT 1 Student's book
COBISS.SI-ID 52833890

89.
GRANGER, Colin
        Hot spot 2 [Dva medija]. Student's book / Colin Granger ; [CD-ROM by] Colin Granger and Sue Sharp. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2009
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-230-53374-5 (učbenik)
ISBN 978-0-230-71674-2 (CD-ROM)
ISBN 978-0-230-72375-7 (komplet)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 HOT SPOT 2 Student's book GER CDR 802.0-07 HOT SPOT 2 Student's book
COBISS.SI-ID 52841570

90.
GRANGER, Colin
        Hot spot 2 [Zvočni posnetek]. Class CDs / Colin Granger. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2009. - 2 CD-ja (70 min, 50 sek; 67 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Modules 1-4 ; CD 2: Modules 5-7

ISBN 978-0-230-53377-6

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 HOT SPOT 2 CD
COBISS.SI-ID 53099362

91.
GRANGER, Colin
        Hot spot 3 [Dva medija]. Student's book / Colin Granger, Katherine Stannett ; [student CD-ROM by] Colin Granger, Katherine Stannett and Sue Sharp. - Oxford : Macmillan, 2011, cop. 2010
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-230-53378-3 (učbenik)
ISBN 978-0-230-71675-9 (CD-ROM)
ISBN 978-0-230-72376-4 (komplet)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 HOT SPOT 3 Student's book GER CDR 802.0-07 HOT SPOT 3 Student's book
COBISS.SI-ID 52954466

92.
GRANGER, Colin
        Hot spot 4 [Dva medija]. Student's book / Colin Granger, Katherine Stannett ; [student CD-ROM by] Colin Granger, Katherine Stannett and Sue Sharp. - Oxford : Macmillan, 2011, cop. 2010
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-230-53382-0 (učbenik)
ISBN 978-0-230-71676-6 (CD-ROM)
ISBN 978-0-230-72377-1 (komplet)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 HOT SPOT 4 Student's book GER CDR 802.0-07 HOT SPOT 4 Student's book
COBISS.SI-ID 52955234

93.
GRANGER, Colin
        Hot spot 4 [Zvočni posnetek]. Class CDs / Colin Granger, Katherine Stannett. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2010. - 2 CD-ja (62 min, 10 sek; 69 min, 21 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Modules 1-4 ; CD 2: Modules 5-7 and Extra reading

ISBN 978-0-230-53385-1

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 HOT SPOT 4 CD
COBISS.SI-ID 53097570

94.
GRANGER, Colin
        Hot spot 5. Student's book / Colin Granger, Katherine Stannett. - Oxford : Macmillan, 2011. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-2304-0877-7

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 HOT SPOT 5 Student's book
COBISS.SI-ID 52970082

95.
GRUBER, Nika
        Old English verbal prefixation and its decline = Glagolske predpone v stari angleščini in njihovo izginotje / Nika Gruber. - Ljubljana : [N. Gruber], 2013. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 71-72. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'01'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRUBER N. Old English
COBISS.SI-ID 53081186

96.
HERČEK, Špela
        Contrastive analysis of Slovene and English false friends : pedagogical aspect = Kontrastivna analiza slovenskih in angleških lažnih prijateljev : pedagoški pristop : diplomsko delo / Špela Herček. - Ljubljana : [Š. Herček], 2013. - III, 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 50-51. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'373.42=111(043.2) 37.091.3:811.111'373.42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HERČEK Š. Contrastive
COBISS.SI-ID 52625250

97.
HUTCHINSON, Tom
        Project 1 [Dva medija]. Delovni zvezek s CD-ROMOM / Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret. - 3. izd. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2009
86 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476348-6 (komplet)
ISBN 978-0-19-476327-1 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-476343-1 (delovni zv.)

811.111(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 1 /3. izd. Delovni zvezek '12 GER CDR 802.0-07 PROJECT 1 /3. izd. Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 52798050

98.
HUTCHINSON, Tom
        Project 1. Student's book / Tom Hutchinson. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011, cop. 2008. - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476300-4

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 1 /3. izd. Student's book
COBISS.SI-ID 1582795

99.
HUTCHINSON, Tom
        Project 1. Teacher's book / Tom Hutchinson, James Gault. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2008. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-476302-8

811.111'24(072)
GER 802.0-07 PROJECT 1 /3. izd. Teacher's book
COBISS.SI-ID 52809058

100.
HUTCHINSON, Tom
        Project 2 [Dva medija]. Delovni zvezek s CD-ROMOM / Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret. - 3. izd. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2008
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Osnovno besedilo v angl., navodila v angl. in slov., povzetek slovnice in slovarček v slov. in angl.

ISBN 978-0-19-476349-3 (komplet)
ISBN 978-0-19-476328-8 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-476344-8 (delovni zv.)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 2 /3.izd. Delovni zvezek GER CDR 802.0-07 PROJECT 2 /3.izd. Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 52809826

101.
HUTCHINSON, Tom
        Project 2. Student's book / Tom Hutchinson. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011, cop. 2008. - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476305-9

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 2 /3. izd. Student's book
COBISS.SI-ID 1564619

102.
HUTCHINSON, Tom
        Project 2. Teacher's book / Tom Hutchinson, James Gault. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011, cop. 2008. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-476307-3

811.111'24(072)
GER 802.0-07 PROJECT 2 /3. izd. Teacher's book
COBISS.SI-ID 1582539

103.
HUTCHINSON, Tom
        Project 3. Student's book / Tom Hutchinson. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2008. - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476310-3

811.111(075.2)
GER 803.0-07 PROJECT 3 /3. izd. Student's book
COBISS.SI-ID 52821858

104.
HUTCHINSON, Tom
        Project 3. Teacher's book / Tom Hutchinson, James Gault. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2008. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-476312-7

811.111'24(072)
GER 802.0-07 PROJECT 3 /3. izd. Teacher's book
COBISS.SI-ID 52822882

105.
HUTCHINSON, Tom
        Project 4. Teacher's book / Tom Hutchinson, James Gault. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2009. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-476317-2

811.111'24(072)
GER 802.0-07 PROJECT 4 /3. izd. Teacher's book
COBISS.SI-ID 52826978

106.
HUTCHINSON, Tom
        Project 5. Teacher's book / Tom Hutchinson, James Gault. - 3rd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011, cop. 2009. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-476322-6

811.111'24(072)
GER 802.0-07 PROJECT 5 /3. izd. Teacher's book
COBISS.SI-ID 52832610

107.
JERKIČ, Urška
        Early English teaching and learning : the pre-4th grade children in the Primorska region : diplomska naloga iz Didaktike angleškega jezika / Urška Jerkič. - Ljubljana : [U. Jerkič], 2013. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 63-65. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JERKIČ U. Early English
COBISS.SI-ID 52809570

108.
KAVČIČ, Matic, 1986-
        English and Chinese lexicography : analysis of register labels in English and Chinese monolingual and bilingual dictionaries = Angleška in kitajska leksikografija : analiza stilističnih kvalifikatorjev v angleških in kitajskih enojezičnih in dvojezičnih slovarjih : diplomsko delo / Matic Kavčič. - Ljubljana : [M. Kavčič], 2013. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v angl. - Mentorici Marjeta Vrbinc, Mateja Petrovčič. - Bibliografija: str. 109-114. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za azijske in afriške študije

811.111'374:811.581'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAVČIČ M. English
COBISS.SI-ID 53040738

109.
KODELA, Maja
        English in New Zealand = Angleščina na Novi Zelandiji : diplomsko delo / Maja Kodela. - Ljubljana : [M. Kodela], 2013. - 52 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 50-52. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111'282(931)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KODELA M. English in New Zealand
COBISS.SI-ID 52826210

110.
KONDRO, Magdalena
        Hot spot 1. Teacher's book / Magdalena Kondro ; [Test CD by] Barbara Mackay. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2009. - 232 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Hot spot 1 [Zvočni posnetek]. Test CD. - 1 CD (7 min, 48 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-71788-6 (komplet)
ISBN 978-0-230-53372-1 (priročnik)
ISBN 978-0-230-71787-9 (CD-ROM)

811.111'24(072)
GER 802.0-07 HOT SPOT 1 Teacher's book GER CD 802.0-07 HOT SPOT 1 Teacher's book
COBISS.SI-ID 52836194

111.
KONDRO, Magdalena
        Hot spot 2. Teacher's book / Magdalena Kondro ; [Test CD by] Barbara Mackay. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2009. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Hot spot 2 [Zvočni posnetek]. Test CD. - 1 CD (9 min, 24 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-71790-9 (komplet)
ISBN 978-0-230-53376-9 (priročnik)
ISBN 978-0-230-71789-3 (CD-ROM)

811.111'24(072)
GER 802.0-07 HOT SPOT 2 Teacher's book GER CD 802.0-07 HOT SPOT 2 Teacher's book
COBISS.SI-ID 52842850

112.
KONDRO, Magdalena
        Hot spot 3. Teacher's book / Magdalena Kondro ; [test CD by] Barbara Mackay. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2010. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Hot spot 3 [Zvočni posnetek]. Test CD. - 1 CD (10 min, 44 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-71792-3 (komplet)
ISBN 978-0-230-53380-6 (priročnik)
ISBN 978-0-230-71791-6 (CD-ROM)

811.111'24(072)
GER 802.0-07 HOT SPOT 3 Teacher's book GER CD 802.0-07 HOT SPOT 3 Teacher's book
COBISS.SI-ID 52872546

113.
KONDRO, Magdalena
        Hot spot 4. Teacher's book / Magdalena Kondro ; [test CD by] Barbara Mackay. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2010. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Hot spot 4 [Zvočni posnetek]. Test CD. - 1 CD (13 min, 39 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-230-71794-7 (komplet)
ISBN 978-0-230-53384-4 (priročnik)
ISBN 978-0-230-71793-0 (CD-ROM)

811.111'24(072)
GER 802.0-07 HOT SPOT 4 Teacher's book GER CD 802.0-07 HOT SPOT 4 Teacher's book
COBISS.SI-ID 52956770

114.
LAVRAČ, Ana
        Musical instruments in English : semantic changes of English nouns denoting musical instruments = Glasbeni instrumenti v angleščini : pomenske spremembe samostalnikov, ki v angleščini označujejo glasbene instrumente : diplomsko delo / Ana Lavrač. - Zagorje : [A. Lavrač], 2013. - 63 f. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 60-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.622:785(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LAVRAČ A. Musical
COBISS.SI-ID 52772450

115.
MACKAY, Barbara
        Hot spot 2. Activity book / Barbara Mackay, Katherine Stannett. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2009. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-53375-2

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 HOT SPOT 2 Activity book
COBISS.SI-ID 52839266

116.
MARVIN, Tatjana
        English verbs in use II : exercises for students / Tatjana Marvin, Gašper Ilc. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-961-237-306-1

811.111'367.625(075.3)(076.1)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. English verbs 2013
COBISS.SI-ID 268066048

117.
MULAČEK, Ivan, 1874-1951
        Učbenik angleškega jezika / sestavil J. M. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1930 (v Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). - 295 str. ; 17 cm

Besedilo delno v angl., delno v slov.

811.111'243(075) 811.111'36(075)
GER 802.0-07 MULAČEK I. Učbenik
COBISS.SI-ID 102137600

118.
PELTERET, Cheryl
        Hot spot 3. Activity book / Cheryl Pelteret. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2010. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-53379-0

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 HOT SPOT 3 Activity book
COBISS.SI-ID 52873570

119.
PUCHTA, Herbert
        English in mind [Dva medija]. Student's book 1 / Herbert Puchta & Jeff Stranks ; [DVD-ROM by] Alison Greenwood with Herbert Puchta & Jeff Stranks. - 2nd ed. / reprinted. - Cambridge (UK)(etc.) : Cambridge University Press, 2010
128 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-521-17907-2

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 1 Student's book '10 GER DVD 802.0-07 ENGLISH IN MIND 1 Student's book '10
COBISS.SI-ID 52618338

120.
PUCHTA, Herbert
        English in mind [Dva medija]. Student's book 2 / Herbert Puchta & Jeff Stranks ; [DVD-ROM by] Alison Greenwood with Herbert Puchta & Jeff Stranks. - 2nd ed. / 3rd printing. - Cambridge (UK)(etc.) : Cambridge University Press, 2010
128 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-521-15609-7

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 2 Student's book '10 GER DVD 802.0-07 ENGLISH IN MIND 2 Student's book '10
COBISS.SI-ID 52619106

121.
PUCHTA, Herbert
        English in mind [Dva medija]. Student's book 3 / Herbert Puchta & Jeff Stranks with Richard Carter & Peter Lewis-Jones ; [DVD-ROM by] Alison Greenwood with Herbert Puchta ... [et al.]. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge (UK)[etc.] : Cambridge University Press, 2011
128 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-521-15948-7

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 3 Student's book GER DVD 802.0-07 ENGLISH IN MIND 3 Student's book
COBISS.SI-ID 52819810

122.
PUCHTA, Herbert
        English in mind [Dva medija]. Student's book 4 / Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones ; [DVD-ROM by] Alison Greenwood with Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. - 2nd ed. - Cambridge (UK)(etc.) : Cambridge University Press, 2011
128 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-521-18446-5

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 4 Student's book '11 GER DVD 802.0-07 ENGLISH IN MIND 4 Student's book '11
COBISS.SI-ID 52619362

123.
PUCHTA, Herbert
        English in mind [Dva medija]. Student's book 5 / Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones ; [DVD-ROM by] Alison Greenwood with Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. - 2nd ed. - Cambridge (UK)(etc.) : Cambridge University Press, 2012
128 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-521-18456-4

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 5 Student's book '12 GER DVD 802.0-07 ENGLISH IN MIND 5 Student's book '12
COBISS.SI-ID 52619618

124.
PUCHTA, Herbert
        English in mind. Workbook 3 / Herbert Puchta & Jeff Stranks ; with Richard Carter & Peter Lewis-Jones. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-18560-8

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 3 Workbook '10
COBISS.SI-ID 52589154

125.
PUCHTA, Herbert
        English in mind. Workbook 4 / Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-15948-7

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 4 Workbook '11
COBISS.SI-ID 52587618

126.
PUCHTA, Herbert
        English in mind. Workbook 5 / Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-18457-1

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 5 Workbook '12
COBISS.SI-ID 52588642

127.
ROACH, Peter
        English phonetics and phonology : a practical course / Peter Roach. - 4th ed., 6th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013, cop. 2009. - XII, 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 222-226. - Kazalo
- - English phonetics and phonology [Zvočni posnetek] : audio CD set. - 4th ed. - 2 CD-ja ; 12 cm

ISBN 978-0-521-71740-3 (broš.)
ISBN 978-0-521-88882-0 (trda vezava)

811.111'34(075.8)
GER 802.0-4 ROACH P. English/2013 GER 802.0-4 ROACH P. English/CD1 GER 802.0-4 ROACH P. English/CD2
COBISS.SI-ID 53009762

128.
SPENCER, David, anglist
        Gateway [Zvočni posnetek]. B1. Class CDs / David Spencer. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2011. - 2 CD-ja (65 min, 36 sek; 68 min, 02 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-5 ; CD 2: Units 6-10

ISBN 978-0-230-72347-4

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 GATEWAY B1 CD
COBISS.SI-ID 53090914

129.
SPENCER, David, anglist
        Gateway [Zvočni posnetek]. B1+. Class CDs / David Spencer. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2011. - 2 CD-ja (61 min, 09 sek; 69 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-5 ; CD 2: Units 6-10

ISBN 978-0-230-72353-5

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 GATEWAY B1+ CD
COBISS.SI-ID 53091426

130.
SPENCER, David, anglist
        Gateway [Zvočni posnetek]. B2+. Class Audio CDs / David Spencer. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2012. - 2 CD-ja (59 min, 42 sek; 62 min, 52 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-5 ; CD 2: Units 6-10

ISBN 978-0-230-72365-8

811.111'243(086.76)
GER 802.0-07 GATEWAY B2+ CD GER CD 802.0-07 GATEWAY B2+ CD
COBISS.SI-ID 53091682

131.
SPENCER, David, anglist
        Gateway [Zvočni posnetek]. A2. Class CDs / David Spencer. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2011. - 2 CD-ja (67 min, 02 sek; 61 min, 33 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-5 ; CD 2: Units 6-10

ISBN 978-0-230-72341-2

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 GATEWAY A2 CD
COBISS.SI-ID 53068386

132.
SPENCER, David, anglist
        Gateway [Zvočni posnetek]. B2. Class CDs / David Spencer. - [Oxford] : Macmillan, cop. 2012. - 2 CD-ja (67 min, 38 sek; 76 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1: Units 1-5 ; CD 2: Units 6-10

ISBN 978-0-230-72359-7

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 GATEWAY B2 CD
COBISS.SI-ID 53091170

133.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. B1. Student's book / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2011. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72344-3 (učbenik)
ISBN 978-0-230-41760-1 (plus Gateway Online)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 GATEWAY B1 Student's book
COBISS.SI-ID 52991842

134.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. B1+. Student's book / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2011. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72350-4 (učbenik)
ISBN 978-0-230-41763-2 (plus Gateway Online)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 GATEWAY B1+ Student's book
COBISS.SI-ID 53054818

135.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. B1. Workbook / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2011. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72345-0

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 GATEWAY B1 Workbook
COBISS.SI-ID 53013346

136.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. A2. Student's book / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2011. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72338-2 (učbenik)
ISBN 978-0-230-41759-5 (plus Gateway Online)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 GATEWAY A2 Student's book
COBISS.SI-ID 53014370

137.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. B2. Student's book / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

Učbeniku je dodana koda za enoletni dostop do spletne različice Gateway Online

ISBN 978-0-230-72356-6 (učbenik)
ISBN 978-0-230-41761-8 (plus Gateway Online)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 GATEWAY B2 Student's book
COBISS.SI-ID 53036130

138.
SPENCER, David, anglist
        Gateway. B2+. Student's book / David Spencer. - Oxford : Macmillan, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72362-7 (učbenik)
ISBN 978-0-230-41762-5 (plus Gateway Online)

811.111'24(075)
GER 802.0-07 GATEWAY B2+ Student's book
COBISS.SI-ID 53051234

139.
STANNETT, Katherine
        Hot spot 1. Activity book / Katherine Stannett. - Oxford : Macmillan, 2012, cop. 2009. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-53371-4

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 HOT SPOT 1 Activity book
COBISS.SI-ID 52837730

140.
STANNETT, Katherine
        Hot spot 4. Activity book / Katherine Stannett. - Oxford : Macmillan, 2011, cop. 2010. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-53383-7

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 HOT SPOT 4 Activity book
COBISS.SI-ID 52956002

141.
STANNETT, Katherine
        Hot spot 5. Activity book / Katherine Stannett. - Oxford : Macmillan, 2011. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-40878-4

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 HOT SPOT 5 Activity book
COBISS.SI-ID 52969826

142.
TRELOAR, Frances
        Gateway. B2. Workbook / Frances Treloar. - Oxford : Macmillan, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-230-72357-3

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 GATEWAY B2 Workbook
COBISS.SI-ID 53036386

143.
ZALOŽNIK, Kaja
        Aspects of sexism in the English language : the case of the epicene pronoun = Vidiki seksizma v angleškem jeziku : primer obojespolnega zaimka : diplomsko delo / Kaja Založnik. - Ljubljana : [K. Založnik], 2013. - VI, 72 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 65-72. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'271'366.52:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZALOŽNIK K. Aspects
COBISS.SI-ID 52664674


811.112.2 NEMŠČINA


144.
        ALLES stimmt! 1. Avdiozgoščenka k učbeniku [Zvočni posnetek] / [avtorji originalne izdaje Ilse Sander ... [et al.] ; urednici Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach ; priredba slušnih besedil Dagmar Glück]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Radomlje] : Megaton). - 1 CD : stereo ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-271-208-2

811.112.2'243(075.3)(086.7)
GER CD 803.0-07 ALLES STIMMT! 1 CD - učbenik
COBISS.SI-ID 261795072

145.
        ALLES stimmt! 2. Avdiozgoščenka k učbeniku [Zvočni posnetek] / [avtorji originalne izdaje Ilse Sander ... [et al.] ; urednici Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach ; priredba slušnih besedil Dagmar Glück]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Radomlje] : Megaton). - 1 CD : stereo ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-271-303-4

811.112.243(075.3)(086.76)
GER CD 803.0-07 ALLES STIMMT! 2 CD-Učbenik
COBISS.SI-ID 267843328

146.
BECKER, Norbert, jezikoslovec
        Dialog Beruf Starter : Deutsch als Fremdsprache [für die Grundstufe]. Arbeitsbuch / [Norbert] Becker, [Jörg] Braunert. - 1. Aufl. - Ismaning : M. Hueber, cop. 1999. - 142 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatek o avtorjih na hrbtni str. nasl. str.

ISBN 3-19-011631-8

811.112.2'243(076.1/.2)
GER 803.0-07:1/9 DIALOG BERUF STARTER Arbeitsbuch
COBISS.SI-ID 11709670

147.
        DAF kompakt [Dva medija] : Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. A1-B1, Übungsbuch mit 2 Audio-CDs / Birgit Braun ...[et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : E. Klett Sprachen, cop. 2011
296 str. : ilustr. ; 29 cm
2 zvočna CD-ja (54 min, 50 sek ; 58 min, 30 sek) ; 12 cm

ISBN 978-3-12-676181-9

811.112.2'243(076.1/.2)
GER 803.0-07 DAF KOMPAKT A1-B1 Übungsbuch GER CD 803.0-07 DAF KOMPAKT A1-B1 Übungsbuch L. 1-18 GER CD 803.0-07 DAF KOMPAKT A1-B1 Übungsbuch L. 19-30
COBISS.SI-ID 52848226

148.
KELLER, Susy
        Genial : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche. Arbeitsbuch A2 / von Susy Keller, Maruska Mariotta, Theo Scherling ; in Zusammenarbeit mit Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2003. - 104 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 3-468-47571-3

811.112.2'243(075.2)
GER 803.0-07 GENIAL A2 Arbeitsbuch
COBISS.SI-ID 52835170

149.
LAMPE, Petra
        Textstiftende Potenz von Wortbildungssynonymie und -antonymie in deutschen Texten der Gegenwart = Kohezivna funkcija sopomenskih in protipomenskih besedotvornih konstrukcij v sodobnih nemških besedilih : diplomsko delo / Petra Lampe. - Ljubljana : [P. Lampe], 2013. - 69 str. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 65-68. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LAMPE P. Textstiftende
COBISS.SI-ID 52841826

150.
        OPTIMAL A1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / von Martin Müller ... [et al.] ; Grammatik Helen Schmitz in Zusammenarbeit mit Reiner Schmidt. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 zvočni CD

ISBN 3-468-47002-9

811.112.2'243(076.1/.2)
GER 803.0-07 OPTIMAL A1 Arbeitsbuch GER CD 803.0-07 OPTIMAL A1 Arbeitsbuch
COBISS.SI-ID 574174

151.
        OPTIMAL A1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / von Martin Müller ... [et al.] ; Grammatik Helen Schmitz in Zusammenarbeit mit Reiner Schmidt ; Aussprache Christiane Lemcke in Zusammenarbeit mit Heinrich Graffmann. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004. - 112 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 3-468-47001-0

811.112.2(075)
GER 803.0-07 OPTIMAL A1 Lehrbuch
COBISS.SI-ID 52825186

152.
POLAJNAR, Janja
        Morphologie : Übungen. Teil 1, Verb / Janja Polajnar Lenarčič. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2013. - [84] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Interno študijsko gradivo. - Bibliografija: str. 84

811.112.2'366(076)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0-55 POLAJNAR LENARČIČ J. Morphologie GER AR POLAJNAR LENARČIČ J. Morphologie
COBISS.SI-ID 52893026

153.
SANDER, Ilse
        DaF kompakt : Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. A1-B1, Lehrerhandbuch / Ilse Sander. - 1. Aufl. - Stuttgart : E. Klett Sprachen, cop. 2011. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-3-12-676189-5

811.112.2'243(075)
GER 803.0-07 DAF KOMPAKT A1-B1 Lehrerhandbuch
COBISS.SI-ID 52846946

154.
SEDONJA, Uroš
        Funktionen von Phraseologismen im TV-Duell Merkel gegen Schröder = Funkcije frazemov v televizijskem dvoboju med Merklovo in Schröderjem : diplomsko delo / Uroš Sedonja. - Ljubljana : [U. Sedonja], 2013. - 86 str., [23] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 80-84. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:[654.197:32](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SEDONJA U. Funktionen
COBISS.SI-ID 52739170

155.
SILVESTER, Urška
        Das deutsche Verb geraten und dessen slowenische Entsprechungen = Nemški glagol geraten in slovenske ustreznice : diplomsko delo / Urška Silvester. - Ljubljana : [U. Silvester], 2013. - 61 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 56-58. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625:811.163.6(043.2) 811.163.6:811.112.2'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SILVESTER U. Deutsche
COBISS.SI-ID 52725858

156.
SLEMENJAK, Natascha
        Anaforične relacije v besedilu in oblike védenja v sporazumevalnem procesu = Anaphorische Relationen im Text und Wissenssysteme im kommunikativen Prozess : magistrsko delo : diplomsko delo / Natascha Slemenjak Podobnik. - Ljubljana : [N. Slemenjak Podobnik], 2013. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: f. 96-99. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'42:159.95(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag SLEMENJAK N. Anaforične
COBISS.SI-ID 53011554

157.
ŠELIGA, Jelena
        Rolle der deutschen Sprache bei deutschen Direktinvestionen in Slowenien während und nach der Gründungsphase = Vloga nemškega jezika pri nemških neposrednih investicijah v Sloveniji med in po ustanovitvenem obdobju : diplomsko delo / Jelena Šeliga. - Ljubljana : [J. Šeliga], 2013. - 59 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 56-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:339.564(497.4)(043.2) 339.564(497.4):811.112.2'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠELIGA J. Rolle der deutschen
COBISS.SI-ID 52823650

158.
VALENČIČ Arh, Urška
        Eine Fahrt ins Blaue : Farben in der slowenischen und deutschen Phraseologie / Urška Valenčič Arh.

V: Phraseologie und Parömiologie / Organisation Harald Burger, Gertrud Gréciano, Annelies Haecki-Buhofer. - Ascona : Centro Stefano Franscini, 2001. - Str. [73].

811.112.2:163.6'373.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52822114

159.
VALENČIČ Arh, Urška
        Eine Fahrt ins Blaue : Farben in der slowenischen und deutschen Phraseologie : Vortrag am internationalen Workshop Phraseologie und Parömiologie - neue Perspektiven der Forschung, Ascona, 17.-22. 6. 2001 / Urška Valenčič Arh. - 2013

Nasl. oblikoval katalogizator. - Opis po programu delavnice

811.112.2:163.6'373.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52823394


811.133.1 FRANCOŠČINA


160.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        La syntaxe du français - approche contrastive / Mojca Schlamberger Brezar, Gregor Perko, Adriana Mezeg. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 229. - Kazalo

ISBN 978-961-237-598-0

811.133.1'367(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 804.0 SCHLAMBERGER B. M. Syntaxe GER AR SCHLAMBERGER B. M. Syntaxe ROM 804.0-07 SCHLAMBERGER Brezar M. Syntaxe
COBISS.SI-ID 268520960


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


161.
AMBROŽIČ, Nika, 1990-
        Analiza izrazov s področja ličenja in pripomočkov ličenja z angleško-slovenskim in slovensko-angleškim glosarjem : diplomska seminarska naloga / Nika Ambrožič. - Ljubljana : [N. Ambrožič], 2012. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 20-27. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:687.553.2=111=163.6(038) 687.553.2:81'276.6=111=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP AMBROŽIČ N. Analiza
COBISS.SI-ID 52810082

162.
BENEDIČIČ, Tjaša
        Izražanje nujnosti v francoščini z uporabo subjunktiva in prevodne variante v Evrokorpusu : diplomska seminarska naloga / Tjaša Benedičič. - Ljubljana : [T. Benedičič], 2012. - 35 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 35. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'366.594=133.1=163.6(043.2) 811.133.1'366.594:81'25=163.6(043.2) 81'322:[811.133.3:811.163.6]
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BENEDIČIČ T. Izražanje
COBISS.SI-ID 52564834

163.
BOLČIČ, Katja, 1987-
        Prevajanje sociolekta v slovenskih prevodih romana The godfather : magistrsko delo / Katja Bolčič. - Ljubljana : [K. Bolčič], 2013. - 90 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 86-89. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Sinopsi. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111(73).09:81'25=163(043.2) 81'276.5:343.9.02(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BOLČIČ K. Prevajanje
COBISS.SI-ID 52994146

164.
BOLČINA, Manca
        Kulturnospecifični elementi v prevodu mladinskega romana Matilda : diplomska seminarska naloga / Manca Bolčina. - Ljubljana : [M. Bolčina], 2012. - 34 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-93.09Dahl R.=163.6(043.2) 821.111-93.09Dahl R.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BOLČINA M. Kulturnospecifični
COBISS.SI-ID 52862562

165.
BREZNIK, Tanja, 1989-
        Prevajanje izrazov pogovornega jezika pri podnaslavljanju filma Les intouchables : diplomska seminarska naloga / Tanja Breznik. - Ljubljana : [T. Breznik], 2013. - 56 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 47-50. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:791(44)=163.6(043.2) [811.133.1'271:791]:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BREZNIK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 52926050

166.
DJUKIĆ, Danijela
        Dan zahvalnosti v slovenskih medijih : diplomska seminarska naloga / Danijela Djukić. - Ljubljana : [D. Djukić], 2010. - 26 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 19-20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:394.21=111=163.6(043.2)
GER DiplBP DJUKIĆ D. Dan zahvalnosti
COBISS.SI-ID 52714082

167.
EUROPEAN Society for Translation Studies. Congress (7 ; 2013 ; Germersheim)
        Translation studies : centers and peripheries : abstracts / 7th EST Congress, Germersheim 2013, August 29-September 1, 2013. - Germersheim : European Society for Translation Studies, 2013. - 276 str. ; 30 cm

81'25(082)(048)
GER AR ŽIGON T. EST 2013/Abstracts
COBISS.SI-ID 52569954

168.
FLORJANC, Živa
        Software translation tools : a comparative study = Primerjalna študija programskih prevajalskih orodij : diplomsko delo / Živa Florjanc. - Ljubljana : [Ž. Florjanc], 2013. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 53-54. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:004.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FLORJANC Ž. Software
COBISS.SI-ID 52802914

169.
FORNAZARIČ, Ana
        Prevajanje imen gora in drugih visokogorskih reliefnih oblik iz slovenščine v angleščino : diplomska seminarska naloga / Ana Fornazarič. - Ljubljana : [A. Fornazarič], 2013. - 45 f. : tabele ; 30 cm

Oddano tudi na CD-ROM-u. - Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 45. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'373.21:81'25=111(043.2) 811.163.6'373.21(038)=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP FORNAZARIČ A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 52716898

170.
GLAVNIK, Tanja
        Pregled prevajalskih strategij pri prevajanju zemljepisnih lastnih imen v romanu Igra prestolov : diplomska seminarska naloga / Tanja Glavnik. - Ljubljana : [T. Glavnik], 2012. - 28 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 23. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111-93=163.6(043.2) 821.111(73)Martin G.R.R.=163.6:81'25 811.111'373.21:81'25
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GLAVNIK T. Pregled
COBISS.SI-ID 52898658

171.
GORJANC, Vojko
        Linguistic human rights and the role of interpreting : the Slovenian situation / Vojko Gorjanc, Alenka Morel. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 110-111.

V: Vertimo studijos. - ISSN 2029-7033. - 5 (2012), str. 101-112.

81'253:341.231.14
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52735330

172.
GORJANC, Vojko
        Migration flows and health care intepreting in Slovenia / Vojko Gorjanc, Bojan Veberič.

V: Migration and diaspora / 5th International Adriatic-Ionian Conference, 3rd to 5th October 2013, Igoumenitsa. - [Igoumenitsa] : Epirus Institute of Technology, Department of Business Administration, [2013]. - Str. 28.

81'253:61(497.4)(048.3) 314.15:[61:81'253(497.4)](048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52905058

173.
GORJANC, Vojko
        Spremna beseda / Vojko Gorjanc.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 218-222.

81'253(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52779362

174.
GORJANC, Vojko
        Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti / Vojko Gorjanc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 130-132. - Abstract.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 120-132.

81'253:342.725 342.725:81'253
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52778082

175.
GRAŠIČ, Polona, 1987-
        English-Slovenian glossary of culinary terms from the Elizabethan age = Angleško-slovenski glosar kulinaričnih izrazov iz elizabetinske dobe : diplomsko delo / Polona Grašič. - Ljubljana : [P. Grašič], 2013. - 137 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 134-136. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'276.6:641/642=111=163.6(043.2) 641/642(038)=111=163.6 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRAŠIČ P. English-Slovenian
COBISS.SI-ID 52717666

176.
JAMŠEK, Gašper
        Pregled prevajanja diplomatskega jezika na primeru Dunajske konvencije o konzularnih odnosih : diplomska seminarska naloga / Gašper Jamšek. - Ljubljana : [G. Jamšek], 2013. - 28 str. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: str. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:[327:81'276.6](043.2) 81'276.6:327(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JAMŠEK G. Pregled
COBISS.SI-ID 52947298

177.
KEBER, Mateja, 1988-
        Idioms and idiomatic phrasal verbs in works of Dan Brown : idioms and idiomatic phrasal verbs in The Da Vinci code and The lost symbol and their equivalents in the Slovene translations = Idiomi in idiomatski frazni glagoli v delih Dana Browna : idiomi in idiomatski frazni glagoli v Da Vincijevi šifri in Izgubljenem simbolu ter njihove ustreznice v slovenskih prevodih : diplomsko delo / Mateja Keber. - Ljubljana : [M. Keber], 2013. - VII, 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 77-83. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111(73)Brown D.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KEBER M. Idioms
COBISS.SI-ID 52768098

178.
KERSNIK, Matevž
        Prevajanje sestandardne angleščine v romanih Beli zobje, Ljubljena in Maser mistik : magistrsko delo / Matevž Kersnik. - Ljubljana : [M. Kersnik], 2013. - 113 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus prevodnih primerov v angl. in slov. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 68-75. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(100)=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KERSNIK M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 52843106

179.
KLINC, Urša
        Mere in uteži kot prevajalski izziv : diplomska seminarska naloga / Urša Klinc. - Ljubljana : [U. Klinc], 2013. - 60 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Oddano tudi na CD-ROM-u. - Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 32-33, 52-55. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:006.91=163.6=111=112.2(043.2) 006.91(038)=163.6=111=112.2 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KLINC U. Mere in uteži
COBISS.SI-ID 52872034

180.
MAČEK, Amalija
        Further training of legal interpreters and translators and training of interpeters and translators for certification in Slovenia / Amalija Macek.

V: TRAFUT - training for the future, University of Leuwen, Antwerp, 18 to 20 October 2012. - Antwerp : Lessius, 2012. - Str. 16.

[81'253:34]:37(497.4)(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52847458

181.
MAČEK, Amalija
        Vloga mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja tolmačev v Sloveniji / Amalija Maček. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 33-34. - Abstract.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 22-34.

81'253:378(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52777570

182.
MASLOVARIĆ, Nina
        Kletvice in zmerljivke v Pennacovem romanu Messieurs les enfans v prevodu Alenke Moder Saje : diplomska seminarska naloga / Nina Maslovarić. - Ljubljana : [N. Maslovarić], 2012. - 45 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvlečka in povzetka v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'373.47:811.163.6(043.2) 821.133.1Pennac D.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MASLOVARIĆ N. Kletvice
COBISS.SI-ID 52922722

183.
MAVER, Polona, 1987-
        Idioms containing items of clothing and footwear and their Slovene equivalents = Frazemi, ki vsebujejo oblačila in obutev in njihove slovenske prevodne ustreznice : diplomsko delo / Polona Maver. - Ljubljana : [P. Maver], 2013. - 67 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 62-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25=111=163.6:81'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAVER P. Idioms
COBISS.SI-ID 52803938

184.
MESARIČ, Peter, 1986-
        Lastna imena v prevodih Grimmovih pravljic : diplomska seminarska naloga / Peter Mesarič. - Ljubljana : [P. Mesarič], 2013. - 28 f., [14] f. pril. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., priloge v nem. in slov. - Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 24-27. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'255.4:821.112.2-34]:81'373.231(043.2) 811.112.2'373.231:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MESARIČ P. Lastna imena
COBISS.SI-ID 52856418

185.
MOREL, Alenka
        Tolmačenje za skupnost v Sloveniji s kritično analizo diskurza / Alenka Morel. - Bibliografija: str. 151-153. - Abstract.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 134-153.

81'253:341.43
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52778338

186.
OCVIRK, Eva
        Slovensko in angleško izrazje s področja tekmovalnih konjeniških disciplin z glosarjem : diplomska seminarska naloga / Eva Ocvirk. - Ljubljana : [E. Ocvirk], 2013. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na CD-ROM-u. - Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:798.2=163.6=111(043.2) 798(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP OCVIRK E. Angleško
COBISS.SI-ID 52757602

187.
POKOVEC, Špela
        Prevajanje idiomov iz francoščine v slovenščino v stripih Renéja Goscinnyja in Alberta Uderza Asterix : diplomska seminarska naloga / Špela Pokovec. - Ljubljana : [Š. Pokovec], 2012. - 73 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 57-61. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:821.133.1Goscinny R.=163.6(043.2) 811.133.1'373.7:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP POKOVEC Š. Prevajanje
COBISS.SI-ID 52743778

188.
        POLOŽAJ tolmača in usmerjenost njegovega pogleda v medicinskem okolju / Nike K. Pokorn ... [et al.]. - Ilustr. - Soavtorji: Lars Felgner, Marko Pokorn, Blanka Kores Plesničar, Uroš Ahčan. - Bibliografija: str. 180-183. - Abstract.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 154-183.

81'253:61
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52778850

189.
POSAVEC, Urša, 1986-
        Frazeologija v Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford = Phraseology in Veliki angleško-slovenski slovar Oxford : diplomsko delo / Urša Posavec (roj. Kunstelj). - Ljubljana : [U. Posavec], 2013. - 234 str. : tabele ; 30 cm + [2] optična diska (CD-ROM-a)

Mentorici Marjeta Vrbinc in Erika Kržišnik. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in oddelek za slovenistiko

81'25:81'373.72=111=163.6(043.2) 81'374:81'373.72
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POSAVEC U. Frazeologija
COBISS.SI-ID 52812130

190.
PRŠA, Martina
        Nemški frazemi, ki vsebujejo štiri naravne elemente (voda, zrak, ogenj, zemlja) in njihove ustreznice v slovenščini : diplomska seminarska naloga / Martina Prša. - Ljubljana : [M. Prša], 2012. - 75 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in nem. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 44-45. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.112.2'373.72:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PRŠA M. Nemški frazemi
COBISS.SI-ID 52944482

191.
REHER, Špela
        Smeh je pol zdravja - prevajanje humorja s primeri iz romana Dobra znamenja : diplomska seminarska naloga / Špela Reher. - Ljubljana : [Š. Reher], 2012. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 31-33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-312.9=163.6(043.2) 821.111Pratchett T.=163.6:81'255.4
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP REHER Š. Smeh
COBISS.SI-ID 52568162

192.
ROPOŠA, Vid
        Primerjava in analiza slovenskih prevodov Goethejevega dela Popotnikova nočna pesem : diplomska seminarska naloga / Vid Ropoša. - Ljubljana : [V. Ropoša], 2012. - 35 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.112.2Goethe J.W.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROPOŠA V. Primerjava
COBISS.SI-ID 52946530

193.
SAJE, Karmen
        Francoska določni in nedoločni člen ter njune sledi v slovenskih prevodih : diplomska seminarska naloga / Karmen Saje. - Ljubljana : [K. Saje], 2012. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'367.632=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SAJE K. Francoska
COBISS.SI-ID 52892514

194.
SAJTL, Petra
        Translating fixed expressions in three Slovene translations of Oscar Wilde's The importance of being Earnest = Prevajanje ustaljenih besednih zvez v treh slovenskih prevodih dela Oscarja Wildea The importance of being Earnest : diplomsko delo / Petra Sajtl. - Ljubljana : [P. Sajtl], 2013. - VII, 39, XLIII str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 37-39. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(417)Wilde O.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SAJTL P. Translating
COBISS.SI-ID 52745826

195.
SICHERL, Eva
        Diminutive nouns and verbs in Slovene compared to their English equivalents / Eva Sicherl. - Dostopno tudi na: http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/11435/1/Sicherl.pdf. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 159-160. - Izvlečka v slov. in angl., povzetka v slov. in angl.

V: Slovenski jezik - Slovene linguistic studies. - ISSN 1408-2616. - 9 (2013), str. 145-162.

81'255'367.622.22=163.6=111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52786018

196.
        SLOVENSKO tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc ; [prevod v angleščino avtorji in Alenka Morel]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih, izvlečki v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-237-595-9

81'253(082)
FRASCATI: 6-200
GER 81'253 SLOVENSKO TOLMAČ. Gorjanc V. (ur.) GER AR GORJANC V. SLOVENSKO TOLM. SLA Phil II 4187 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 268349184

197.
ŠALAMUN Trojar, Eva
        Elementi pogovornega jezika v romanu Frédérica Beigbederja Windows on the world in njegovem prevodu : diplomska seminarska naloga / Eva Šalamun Trojar. - Ljubljana : [E. Šalamun Trojar], 2012. - 45 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'271:811.163.6(043.2) 821.133.1Beigbeder F.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠALAMUN TROJAR E. Elementi
COBISS.SI-ID 52617058

198.
VAJOVIĆ, Vesna
        Pregled prevajalskih nagrad za literarna prevodna dela v ZDA, Veliki Britaniji in Sloveniji : diplomsko delo / Vesna Vajović. - Ljubljana : [V. Vajović], 2013. - 77 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 74-76. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl VAJOVIĆ V. Pregled
COBISS.SI-ID 52843362

199.
VRČON, Kristina
        Motiv Krasa v italijanskih prevodih poezije Srečka Kosovela : diplomska seminarska naloga / Kristina Vrčon. - Ljubljana : [K. Vrčon], 2013. - 29 f. ; 30 cm

Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6Kosovel S.=131.1(043.2) 821.163.6Kosovel S.:81'255.4=131.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VRČON K. Motiv Krasa
COBISS.SI-ID 52862818

200.
WHYATT, Bogusława
        Translation as a human skill : from predisposition to expertise / Bogusława Whyatt. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. - 447 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Seria Filologia angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8144 ; nr. 38)

Bibliografija: str. 391-423. - Streszczenie: Przekład jako umiejętność człowieka

ISBN 978-83-2322-504-1
ISBN 83-2322-504-4

81'25-051:159.923
GER AN 81'25 WHYATT B. Translation
COBISS.SI-ID 52747874

201.
ZLATNAR Moe, Marija
        Central language influence on the translation process between peripheral languages : Harry Hole takes the Autobahn South / Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon.

V: Translation studies / 7th EST Congress, Germersheim 2013, August 29-September 1, 2013. - Germersheim : European Society for Translation Studies, 2013. - Str. 141.

81'255.4:821.113.5Nesbo J.(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52570210


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


202.
NOUSIAINEN, Miika
        Hallonbatsflyktingen / Miika Nousiainen ; översättning Marten Westö. - [Stockholm] : Brombergs, 2010, cop. 2009. - 293 str. ; 18 cm

Prevod dela: Vandelmavenepakolainen

ISBN 978-91-7337-248-0
ISBN 91-7337-248-X

821.511.11-31=113.6
GER 89 NOUSIAINEN M. Hallonbatsflyktingen
COBISS.SI-ID 53088610


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


203.
FECHTER, Paul
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1, Von ihren Anfängen bis ins neunzehnte Jahrhundert / Paul Fechter ; bearbeitet von Kurt Lothar Tank und Wilhelm Jacobs. - Gütersloh : S. Mohn, cop. 1960. - 381 str. ; 19 cm. - (SM ; 22)

Kazalo

821.112.2(091)
GER 830(091) FECHTER P. Geschichte/1
COBISS.SI-ID 52650082

204.
FECHTER, Paul
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2, Die Literatur des zwangzigsten Jahrhunderts / Paul Fechter ; bearbeitet von Kurt Lothar Tank und Wilhelm Jacobs. - Gütersloh : S. Mohn, cop. 1960. - 427 str. ; 19 cm. - (SM ; 23)

Kazalo

821.112.2(091)
GER 830(091) FECHTER P. Geschichte/2
COBISS.SI-ID 52677986

205.
        GRUNDZÜGE der Literatur- und Sprachwissenschaft / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Volker Sinemus. Bd. 1, Literaturwissenschaft / [die Autoren dieses Bandes Bernhard Asmuth ... et al.]. - Originalausg., 3. Aufl., 21.-30. Tsd. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1975. - 566 str. ; 18 cm. - (DTV. Wissenschaftliche Reihe ; 4226)

Hrbtni nasl.: Grundzüge 1: Literaturwissenschaft. - Avtorji navedeni na prelim. nasl. str. - Glossar: str. 459-502. - Bibliografija: str. 503-554. - Kazalo

ISBN 3-423-04226-5

82.0(082)
GER 82.0 GRUNDZÜGE 1:Literaturwiss.
COBISS.SI-ID 514167692


82.09 LITERARNA KRITIKA. LITERARNE ŠTUDIJE


206.
        RECONSTRUCTING American literary history / edited by Sacvan Bercovitch. - Cambridge (Mass.) ; London (UK) : Harvard University Press, 1986. - XII, 351 str. ; 21 cm. - (Harvard English studies ; 13)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 0-674-75086-1

821.111(73).09
GER 820(73).09 RECONSTRUCTING Bercovitch S. (ur.)
COBISS.SI-ID 227855


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


207.
BENEDICTSSON, Victoria, 1850-1888
        Ord pa liv och död : kortprosa, drama, dagbok / Victoria Benedictsson ; under redaktion av Ebba Witt-Brattström och med inledning av Horace Engdahl. - Stockholm : Atlantis, 2008. - XV, 839 str. ; 18 cm. - (Svenska klassiker)

ISBN 978-91-7353-249-5
ISBN 91-7353-249-5

821.113.6-821
GER 839.7 BENDEICTSSON V. Ord pa liv
COBISS.SI-ID 52794978

208.
FROSTENSON, Katarina, 1953-
        Fran Rena land till Korallen : dikter i urval / Katarina Frostenson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2000. - 354 str. ; 18 cm

ISBN 91-46-18037-0
ISBN 978-91-46-18037-1

821.113.6-1
GER 839.7 FROSTENSON K. Fran Rena
COBISS.SI-ID 52963682

209.
GRIMSRUD, Beate, 1963-
        En dare fri : roman / Beate Grimsrud. - 1a utg., 3e tryckningen. - [Stockholm] : Bonnier Pocket, 2011, cop. 2010. - 476 str. ; 18 cm. - (Bonnier pocket)

ISBN 978-91-7429-183-4

821.113.6-31
GER 839.7 GRIMSRUD B. Dara fri
COBISS.SI-ID 52966242

210.
INGEMARSSON, Kajsa
        Sma citroner gula / Kajsa Ingemarsson ; aus dem Schwedischen von Stefanie Werner. - Stockholm : Manpocket, 2006. - 326 str. ; 18 cm

ISBN 91-7001-257-1

821.113.6-311.2
GER 839.7 INGEMARSSON K. Sma citroner
COBISS.SI-ID 52875618

211.
JÄDERLUND, Ann
        Dikter 1984-2000 / Ann Jäderlund. - [Stockholm] : ManPocket, 2002. - 511 str. ; 18 cm

ISBN 91-7643-809-0
ISBN 978-91-7643-809-1

821.113.6-1
GER 839.7 JÄDERLUND A. Dikter
COBISS.SI-ID 52965218

212.
KALLIFATIDES, Theodor, 1938-
        De sju timmarna i paradiset : roman / Theodor Kallifatides. - Stockholm : A. Bonniers, 1999. - 268 str. ; 18 cm. - (Bonnier pocket)

ISBN 91-0-056807-4
ISBN 978-91-0-056807-8

821.113.6-311.2
GER 839.7 KALLIFATIDES T. Sju timmarna
COBISS.SI-ID 52874594

213.
KEPLER, Lars
        Hypnotisören : kriminalroman / Lars Kepler. - Stockholm : Manpocket, 2011. - 571, XIX str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7001-758-2

821.113.6-312.4
GER 839.7 KEPLER L. Hypnotisören
COBISS.SI-ID 52794466

214.
PLEIJEL, Agneta, 1940-
        Drottingens chirurg / Agneta Pleijel. - Stockholm : Norstedts Pocket, 2008. - 224, 16 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7263-834-1

821.113.6-311.6
GER 839.7 PLEIJEL A. Drottingens/'08
COBISS.SI-ID 52794210

215.
PLEIJEL, Agneta, 1940-
        Kungens komediant / Agneta Pleijel. - Stockholm : Norstedts Pocket, 2008. - 221 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7263-934-8
ISBN 91-7263-934-2

821.113.6-311.6
GER 839.7 PLEIJEL A. Kungens
COBISS.SI-ID 52793954

216.
PLEIJEL, Agneta, 1940-
        En vinter i Stockholm / Agneta Pleijel. - Stockholm : Norstedts, 2000. - 224, 16 str. ; 18 cm. - (Panpocket)

ISBN 978-91-7263-140-3
ISBN 91-7263-140-6

821.113.6-311.2
GER 839.7 PLEIJEL A. Vinter
COBISS.SI-ID 52875106

217.
        SODOBNA nizozemska drama / [urednici izdaje Alja Predan, Lucia van Heteren ; izbor dram Lucia van Heteren, Niek vom Bruch ; spremna beseda Lucia van Heteren ; prevodi Mateja Seliškar Kenda, Tanja Mlaker]. - Maribor : Festival Borštnikovo srečanje, SNG, 2013. - 303 str. ; 18 cm

Prevod del: Freetown ; Het vierde rijk ; De lange nasleep van een korte mededeling ; Het jaar van de schlager. - Dramska umetnost na Nizozemskem / Lucia van Heteren ; prevedla Mateja Seliškar Kenda: str. 7-19. - 300 izv. - Vsebina na nasl. str.: Freetown / Rob de Draaf ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. Četrti rajh / Peer Wittenbols ; prevedla Tanja Mlaker. Dolgoročne posledice kratke izjave / Magne van den Berg ; prevedla Tanja Mlaker. Leto šlagerja / Rik van den Bos ; prevedla Mateja Seliškar Kenda

ISBN 978-961-92715-8-2 (broš.)

821.112.5-2=163.6 821.112.5.09-2
GER 839.31/.32A SODOBNA Predan A. (ur.)
COBISS.SI-ID 268162304

218.
TROSELL, Aino, 1950-
        En gränslös kärleks historia / Aino Trosell. - Stockholm : Norstedts, 2006. - 307 str. ; 18 cm

ISBN 91-7263-740-4

821.113.6-311.2
GER 839.7 TROSELL A. Gränslös
COBISS.SI-ID 52876130

219.
WIDMARK, Martin, 1961-
        Diamantmysteriet / [författare] Martin Widmark ; [illustratör] Helena Willis. - 1a uppl. i färg, 3e tryckningen. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2013. - 74 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi

ISBN 978-91-638-7193-1

821.113.6-93-32
GER 839.7 WIDMARK M. Diamantmysteriet
COBISS.SI-ID 53015394

220.
WIDMARK, Martin, 1961-
        Hövdingens bägare / [författare] Martin Widmark ; [illustratör] Mats Vänehem. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2013, cop. 2011. - 121 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi

ISBN 978-91-638-6883-2

821.113.6-93-32
GER 839.7 WIDMARK M. Hövdingens
COBISS.SI-ID 53015650


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


221.
BLAKE, Jason
        Jamella Hagen, Kerosene. Gibsons, British Columbia: Nightwood Editions, 2011, pp 80 ; Proma Tagore, language is not the only thing that breaks. Vancouver, British Columbia: Arsenal Pulp Press, 2011. pp 72 ; Carleton Wilson. The material sublime. Gibson's British Columbia: Nightwood Editions, 2011. pp 80 : [three book reviews] / Jason Blake. - Knjižne ocene.

V: Journal of Canadian poetry. - ISSN 0705-1328. - Vol. 28 (2011 [i. e.] 2013), str. 63-71.

821.111(71)-1.09(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52933218

222.
CLARK, Walter Van Tilburg
        The track of the cat / by Walter Van Tilburg Clark ; abridged by Alice Ten Eyck. - Special student ed. - New York : The New American Library, cop. 1949. - 240 str. ; 18 cm. - (Special student edition ; 10c)

821.111(73)-311.3=111
GER 820(73) CLARK W. v. T. Track of the cat
COBISS.SI-ID 185417

223.
COBEN, Harlan, 1962-
        Live wire / Harlan Coben. - Paperback ed. - London : Orion Books, 2012. - 385 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4091-1721-6

821.111(73)-312.4
GER 820(73) COBEN H. Live wire
COBISS.SI-ID 12486044

224.
COBEN, Harlan, 1962-
        Miracle cure / Harlan Coben. - Paperback ed. - London : Orion Books, 2011. - 470 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4091-2076-6

821.111(73)-312.4
GER 820(73) COBEN H. Miracle cure
COBISS.SI-ID 1098963038

225.
CUNNINGHAM, Michael, 1952-
        The hours / Michael Cunningham. - London [etc.] : Harper Perennial, 2006. - 229 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 229-[230]. - Pulitzerjeva nagrada za leposlovje 1999

ISBN 1-84115-035-5
ISBN 978-1-84115-035-2

821.111(73)-311.2 821.111(73):929 Woolf V.
GER 820(73) CUNNINGHAM M. Hours
COBISS.SI-ID 1377666

226.
DAHL, Roald
        Roald Dahl's tales of the unexpected. - Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 1990. - 471 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/random043/89040733.html - Publisher description
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1013/89040733-t.html - Table of contents only. - Vsebina: Taste ; Lamb to the Slaughter ; Man to the South ; My Lady love, my dove ; Dip in the pool ; Galloping Foxley ; Skin ; Neck ; Nunc Dimittis ; Landlady ; William and Mary ; Way up to heaven ; Parson's pleasure ; Mrs. Bixby and the Colonel's coat ; Royal Jelly ; Edward the conqueror ; South Machine ; Georgy Porgy ; Hitchhiker ; Poison ; Boy who talked with animals ; Umbrella man ; Genesis and catastrophe ; Butler

ISBN 0-679-72989-5
ISBN 978-0-679-72989-1

821.111-32
GER 820 DAHL R. Tales of /'90
COBISS.SI-ID 52718178

227.
DELILLO, Don
        Cosmopolis / Don DeLillo. - London ; Basingstoke ; Oxford : Picador, 2012, cop. 2003. - 208 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4472-1990-3

821.111(73)-311.2
GER 820(73) DELILLO D. Cosmopolis
COBISS.SI-ID 53080674

228.
DOS Passos, John, 1896-1970
        U.S.A. / John Dos Passos. - Harmondsworth : Penguin Books, 1966, cop. 1960. - 1184 str. ; 18 cm. - (Penguin modern classics ; 2418)

Vsebina: The 42nd parallel ; Nineteen nineteen ; The big money

821.111(73)-311.2
GER 820(73) DOS PASSOS J. U.S.A.
COBISS.SI-ID 199753

229.
EGAN, Jennifer
        Look at me / Jennifer Egan. - London : corsair, 2011. - 517 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-78033-099-0

821.111(73)-311.2
GER 820(73) EGAN J. Look at me
COBISS.SI-ID 52351842

230.
EGAN, Jennifer
        A visit from the goon squad / Jennifer Egan. - 1st Anchor Books Open-market ed. - New York : Anchor Books, 2011. - 382 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-0-307-94835-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) EGAN J. Visit
COBISS.SI-ID 52351586

231.
ELLIS, Bret Easton
        American psycho / Bret Easton Ellis. - London : Picador, 2012. - 384 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4472-0275-2
ISBN 1-4472-0275-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) ELLIS B. E. American psycho
COBISS.SI-ID 53005410

232.
HEARN, Lian
        Across the nightingale floor / Lian Hearn. - London : Macmillan, 2002. - 294 str. ; 23 cm. - (Tales of the Otori ; book 1)

Trilogija obsega dela: Across the nightingale floor, Grass for his pillow in Brilliance of the moon

ISBN 1-4050-0032-5 (trda vezava)
ISBN 1-4050-0529-7 (broš.)

821.111(94)-312.9
GER 820(94) HEARN L. Across
COBISS.SI-ID 52581986

233.
KEROUAC, Jack, 1922-1969
        The Dharma bums / Jack Kerouac. - London : Pan Books, 1962, cop. 1958. - 188 str. ; 18 cm. - (Great Pan ; G538)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) KEROUAC J. Dharma bums
COBISS.SI-ID 52775778

234.
MANTEL, Hilary, 1952-
        Bring up the bodies / Hilary Mantel. - London : Fourth Estate, 2013. - XXI, 485 str. ; 18 cm

Nadaljevanje dela: Wolf Hall. - Ilustr. na spojnih listih. - Man Booker Prize, 2012

ISBN 978-0-00-748002-9

821.111-311.6
GER 820 MANTEL H. Bring up the bodies
COBISS.SI-ID 52352098

235.
MUNRO, Alice, 1931-
        Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage / Alice Munro. - London : Vintage Books, 2001. - 323 str. ; 20 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Floating bridge ; Family furnishings ; Comfort ; Nettles ; Post and beam ; What is remembered ; Queenie ; The bear came over the mountain

ISBN 978-0-099-42274-7

821.111(71)-32
GER 820(71) MUNRO A. Hateship
COBISS.SI-ID 53098850

236.
RENDELL, Ruth, 1930-
        The bridesmaid / Ruth Rendell. - London : Arrow, 1990. - 297 str. ; 18 cm. - (Arrow books)

ISBN 0-09-968180-3

821.111-312.4
GER 820 RENDELL R. Bridesmaid
COBISS.SI-ID 1597244

237.
RENDELL, Ruth, 1930-
        The Rottweiler / Ruth Rendell. - London : Arrow Books, 2004. - 406 str. ; 18 cm

ISBN 0-09-946024-6 (broš.)

821.111-312.4
GER 820 RENDELL R. Rottweiler
COBISS.SI-ID 13183289

238.
ŠTEKOVIČ, Maja
        Amiši v književnosti in kulturi ZDA : doktorska disertacija / Maja Šteković. - Ljubljana : [M. Šteković], 2013. - 234 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 224-234. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

276.2:821.111.09(73)(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŠTEKOVIĆ M. Amiši
COBISS.SI-ID 269727744


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


239.
BENEDIČIČ, Jaka
        Autobiographical elements in Ernest Hemingway's The sun also rises = Avtobiografski elementi v romanu Sonce tudi vzhaja Ernesta Hemingwayja : diplomsko delo / Jaka Benedičič. - Ljubljana : [J. Benedičič], 2013. - 43 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 43. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-31.09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BENEDIČIČ J. Autobiographical
COBISS.SI-ID 52703842

240.
BLAKE, Jason
        Gillian Poulter. Becoming native in a foreign land: sport, visual culture, and identity in Montreal, 1840-85. Vancouver: University of British Columbia Press, 2009. 390 pp [Elektronski vir] / Reviewed by Jason Blake and Eszter Szenczi. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29907. - Ocena. - Opis vira z dne 11. 10. 2013. - Nasl. z nals. zaslona.

V: H-Net Reviews. . - ISSN 1538-0661. - (April 2010), str. 1-2.

821.111(71)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52937570

241.
BLAKE, Jason
        Where is Quebec in Anglophone hockey writing? / Jason Blake.

V: Hockey on the border / An International Scholarly Confererence, June 3-5, 2010, Buffalo, USA. - [S.l. : S.n.], 2010. - Str. 10.

821.111(71).09:796.966
COBISS.SI-ID 52965986

242.
FATUR, Katarina
        Authenticity in Inuit autobiographical narratives : on the examples of the life narratives of Anthony Apakark Thrasher and Minnie Aodla Freeman = Avtentičnost inuitskih avtobiografskih zgodb : na primeru življenjskih zgodb Anthonyja Apakarka Thrasherja in Minnie Aodla Freeman : diplomsko delo / Katarina Fatur. - Ljubljana : [K. Fatur], 2013. - 71 f., [8] f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Podnasl. na ov.: on the examples of the life narratives by Anthony Apakark Trasher and Minnie Aodla Freeman. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. [1-5]. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-94Thrasher A. A.(043.2) 821.111(71).09-94Freeman M. A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FATUR K. Authenticity
COBISS.SI-ID 53094754

243.
FURLAN, Romana
        Simbolika v kratkih zgodbah Ernesta Hemingwaya : magistrsko delo / Romana Furlan. - Ljubljana : [R. Furlan], 2013. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 98-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Interdisciplinarni podiplomski program: ameriške študije

821.111(73)-32.09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag FURLAN R. Simbolika
COBISS.SI-ID 52707426

244.
JELNIKAR, Tea
        A thousand acres as an (eco)feminist appropriation of King Lear = Tisoč akrov kot (eko)feministična apropriacija Kralja Leara : diplomsko delo / Tea Jelnikar. - Ljubljana : [T. Jelnikar], 2013. - 62 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 60-61. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Smiley J.(043.2) 141.72:82.091(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JELNIKAR T. Thousand
COBISS.SI-ID 52763234

245.
KAJIŠ, Mojca
        Japanese American internment : its influence on Japanese American family and its reflection in Japanese American literature = Internacija japonskih Američanov : njen vpliv na družinsko življenje in odsev v japonsko-ameriški literaturi = Nikkei beikoku no kyoosei shuuyou : nikkei beikoku jinkazoku ni taisuru eikyou to sono bunaku ni okeru hanei : diplomsko delo / Mojca Kajiš. - Ljubljana : [M. Kajiš], 2012. - 133 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v angl., z daljšim povzetkom v japonščini. - Mentorja Uroš Mozetič, Chikako Shigemori Bučar, somentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: str. 125-129. - Abstract ; Izvleček ; Nihongo yôyazu. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za azijske in afriške študije

821.111(73=521).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAJIŠ M. Japanese
COBISS.SI-ID 53043042

246.
KOCJAN, Mateja, 1971-
        Khaled Hosseini's novel A thousand splendid suns or the unveiled face of Afghanistan : [diplomsko delo] / Mateja Kocjan. - Ljubljana : [M. Kocjan], 2013. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 61-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Hosseini K.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOCJAN M. Khaled
COBISS.SI-ID 52749154

247.
KOLARIČ, Katja, 1979-
        Philip Roth: American trilogy : family relationships in American pastorale, The human stain and I married a communist = Philip Roth: Ameriška tilogija : družinski odnosi v Ameriški pastorali, Človeškem madežu in Poročila sem komunista : diplomsko delo / Katja Kolarič. - Ptuj : [K. Kolarič], 2013. - 70 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 68-69. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Roth P.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOLARIČ K. Philip Roth
COBISS.SI-ID 52761698

248.
KURNIK, Doris
        Louis Adamic's Laughing in the jungle and Grandsons [Elektronski vir] : Slovenian characters as immigrants and their descendants in America : diplomsko delo / Doris Kurnik. - Ljubljana : [D. Kurnik], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Besedilo v angl. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 53 str. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Adamič L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD KURNIK D. Louis Adamic
COBISS.SI-ID 52834658

249.
KURNIK, Doris
        Louis Adamic's Laughing in the jungle and Grandsons : Slovenian characters as immigrants and their descendants in America : diplomsko delo / Doris Kurnik. - Ljubljana : [D. Kurnik], 2013. - 53 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Adamič L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KURNIK D. Louis Adamic
COBISS.SI-ID 52831330

250.
LORBEK, Marija
        "Count that day to be lost" : 19th century position of women and George Eliot's The mill on the Floss = "Štej ta dan za izgubljen" : položaj žensk v 19. stoletju in George Eliot Mlin na reki Floss : diplomsko delo / Marija Lorbek. - Ljubljana : [M. Lorbek], 2013. - 90 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 80-88. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-31Eliot G.(043.2) 141.72:821.111.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LORBEK M. Count that day
COBISS.SI-ID 52594018

251.
MARINČEK, Barbara
        Female stereotypes in Barbara Jefferis's early work = Stereotipi ženskih junakinj v zgodnjih delih Barbare Jefferis : diplomsko delo / Barbara Marinček. - Ljubljana : [B. Marinček], 2013. - 65 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 63-64. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09Jefferis B.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MARINČEK B. Female
COBISS.SI-ID 52764770

252.
PLUT, Darja
        The dangling of men and the strength of women in Saul Bellow's Dangling man and The Bellarosa connection = Neodločenost moških in moč žensk v delih Dangling man in Bellarosa connection avtorja Saula Bellowa : diplomsko delo / Darja Plut. - Ljubljana : [D. Plut], 2013. - 65 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Bellow S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PLUT D. Dangling
COBISS.SI-ID 52906850

253.
POVŠE, Valerija
        The nobel savage in the novel Robinson Crusoe = Plemeniti divjak v romanu Robinson Crusoe : diplomsko delo / Valerija Povše. - Ljubljana : [V. Povše], 2013. - 68 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 67-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-31.09Defoe D.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POVŠE V. Noble savage
COBISS.SI-ID 52758626

254.
SELŠEK, Karina
        The "closet" in Giovanni's room by James Baldwin and Invisible life by E. Lynn Harris = Zasebnost v delih Giovanni's room Jamesa Baldwina in Invisible life E. Lynna Harrisa : diplomsko delo / Karina Selšek. - Ljubljana : [K. Selšek], 2013. - 60 f. ; 30 cm

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: f. 54-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73=013).09Baldwin J.(043.2) 821.111(73=96).09Harris E.L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SELŠEK K. Closet
COBISS.SI-ID 52720226

255.
SIMČIĆ, Doris
        Scrooged : contemporary Christmas carol : contrastove analysis = Scrooged : sodobna Božična pesem v prozi : kontrastivna analiza : diplomsko delo / Doris Simčić. - Ljubljana : [D. Simčić], 2013. - 61 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Jerneja Petrič, somentorica Veronika Rot Gabrovec. - Bibliografija: f. 58-61. - Summary ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Dickens C.:791.31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SIMČIĆ D. Scrooged
COBISS.SI-ID 52996706

256.
SLUGA, Nina
        Michael Ondaatje : rewriting the histories of his two homelands = Michael Ondaatje : popravljanje zgodovine njegovih dveh domovin : diplomsko delo / Nina Sluga. - Ljubljana : [N. Sluga], 2013. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 79-83. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Ondaatje M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SLUGA N. Michael Ondaatje
COBISS.SI-ID 52836706

257.
TABERNIK, Katja, 1985-
        The dynamics of familial relationships in Philip Roth's Portnoy's complaint and Everyman = Dinamika družinskih odnosov v dveh Rothovih romanih Portnoy's complaint in Everyman : diplomsko delo / Katja Tabernik. - Ljubljana : [K. Tabernik], 2012. - 63 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 58-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Roth P.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TABERNIK K. Dynamics
COBISS.SI-ID 53053538

258.
TRILER, Andreja, 1985-
        An narratological analysis of the characters in the novel A taste for death by P. D. James = Naratološka analiza literarnih likov v romanu A taste for death avtorice P. D. James : diplomsko delo / Andreja Triler. - Ljubljana : [A. Triler], 2013. - 55 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: f. 49-54. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-312.4.09James P.D.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TRILER A. Narratological
COBISS.SI-ID 52830050

259.
VUKSANOVIĆ, Milica
        Returning to nature and indigenous knowledge in Leslie Marmon Silko's Ceremony = Vračanje k naravi in starodavnim modrostim prednikov v delu Leslie Marmon Silko Ceremony : diplomsko delo / Milica Vuksanović. - Ljubljana : [M. Vuksanović], 2013. - 54 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 51-53. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73=81/=82).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA VUKSANOVIĆ M. Returning
COBISS.SI-ID 52835426

260.
ZUPAN, Alenka
        Race and racism in Richard Wright's Uncle Tom's children = Rasa in rasizem v Otrocih strica Toma Richarda Wrighta : diplomsko delo / Alenka Zupan. - Ljubljana : [A. Zupan], 2013. - 53 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 50-52. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73=013).09Wright R.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPAN A. Race
COBISS.SI-ID 53075554


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


261.
CELAN, Paul
        "Du mußt versuchen, auch den Schweigenden zu hören" : Briefe an Diet Kloos-Barendregt : Handschrift, Edition, Kommentar / Paul Celan ; herausgegeben von Paul Sars unter Mitwirkung von Laurent Sprooten. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 142 str. : ilustr. faks. ; 22 cm

ISBN 3-518-41358-9
ISBN 978-3-518-41358-6

821.112.2-6
GER 830 CELAN P. Du mußt versuchen
COBISS.SI-ID 52726114

262.
ENDE, Michael, 1929-1995
        Die unendliche Geschichte : von A bis Z / Michael Ende ; mit Buchstaben und Bildern versehen von Roswitha Quadflieg. - 25. Nachdruck. - Stuttgart : K. Thienemann, cop. 1979. - 428 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-522-12800-1

821.112.2-93-312.9
GER 830M ENDE M. Unendliche
COBISS.SI-ID 52646242

263.
KEHLMANN, Daniel, 1975-
        Die Vermessung der Welt : Roman / Daniel Kehlmann. - 17. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2010, cop. 2005. - 301 str. ; 20 cm. - (Rororo ; 24100)

ISBN 978-3-499-24100-0

821.112.2-31
GER 830 KEHLMANN D. Vermessung
COBISS.SI-ID 52577890

264.
NOVAK, Barbara, 1989
        Primerjava izbrane nemške in slovenske poezije med 1945 in 1948 [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Barbara Novak. - El. knjiga. - Ljubljana : [B. Novak], 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. ekrana. - El. publikacija v pdf formatu obsega 28 str. - Mentorica: Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.112.2-1:821.163.6-1"1945/1948" 821.163.6-1"1945/1948"
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD NOVAK B. Primerjava
COBISS.SI-ID 52884834

265.
NOVAK, Barbara, 1989
        Primerjava izbrane nemške in slovenske poezije med 1945 in 1948 : diplomska seminarska naloga / Barbara Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2012. - 28 f. ; 30 cm

Mentorica: Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.112.2-1:821.163.6-1"1945/1948" 821.163.6-1"1945/1948"
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOVAK B. Primerjava
COBISS.SI-ID 52866146


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


266.
DONKO, Kristian
        "Ich möchte dich auf einen Blick aufessen" : Sehen und Begehren an der Schwelle zum modernen Roman : (zu Wielands Don Sylvio) / Kristian Donko. - Bibliografija: str. 34.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - Str. 27-34.

821.112.2.09Wieland C. M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53026146

267.
LESKOVEC, Andrea
        Transgression und Transformation : Eros als Grenzphänomen in einigen Texten der deutschsprachigen Literatur / Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 156. - Summary.

V: Lili. - ISSN 0049-8653. - Jg. 43, Hft. 171 (2013), str. 140-156.

821.112.2.09:177.6 165.62:821.112.2.09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52792162

268.
LUGHOFER, Johann Georg
        Bertha von Suttner : a prototypical European writer / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 208-209. - Povzetek v angl. ; Sažetak.

V: Pismo. - ISSN 1512-9357. - God. 9, br. 1 (2011), str. 186-209.

821.112.2(436).09Suttner B.v.:327.362
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53037154

269.
LUGHOFER, Johann Georg
        Bevor die Bilder laufen lernten --- : Panoptikum und Panorama im Werk Joseph Roths / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 65.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - Str. 56-65.

821.112.2(436).09Roth J.:654.1
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53028450

270.
MAČEK, Amalija
        Ein Autor findet seine Leser : die Rezeption Josef Winklers in Slowenien / Amalija Maček.

V: Literatur/a. - ISSN Y505-6993. - Jg. 7 (2012/2013), str. 79-81.

821.112.2(436).09Winkler J.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52788834

271.
MATKO, Damjana
        Nekdanji vojaki v iskanju smisla : primerjava romanov Anne Seghers Sedmi križ in Ericha Marie Remarqua Na zahodu nič novega = Ehemalige Soldaten und ihre Sinnsuche : Ana Seghers' Das siebte Kreuz und Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues - ein Vergleich : diplomsko delo / Damjana Matko. - Ljubljana : [D. Matko], 2013. - 81 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 77-79. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-311.6"19"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MATKO D. Nekdanji
COBISS.SI-ID 53033570

272.
MEŽA, Matej, germanist
        Der Wille zur Krankheit, der Wille zur Wahrheit : Thomas Bernhards Prosawerk und die Philosophie Friedrich Nietzsches = Volja do bolezni, volja do resnice : prozna dela Thomasa Bernharda in filozofija Friedricha Nietzscheja : diplomsko delo / Matej Meža. - Ljubljana : [M. Meža], 2013. - 91 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 86-89. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Bernhard T.:1Nietzsche F.(043.2) 1Nietzsche F.:821.112.2(436).09Bernhard T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MEŽA M. Wille zur
COBISS.SI-ID 52739938

273.
PLOHL, Ana
        Das Kaspar-Hauser-Motiv in der deutschen Dichtung = Motiv Kasparja Hauserja v nemškem pesništvu : diplomsko delo / Ana Plohl. - Ljubljana : [A. Plohl], 2013. - 65 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 62-64. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PLOHL A. Kaspar-Hauser-
COBISS.SI-ID 53033058

274.
ŠLIBAR, Neva
        Kafka-Comics : eine innovative Bildersprache oder Einstiegsmittel für die Jugend? / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 79.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - Str. 73-79.

821.112.2(436).09Kafka F.:084.11 084.11:821.112.2.09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53023074

275.
ŠLIBAR, Neva
        Krila na grbi : poskus diagrama časa, dela in avtorice : (odlomki iz eseja) / Neva Šlibar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 20.

V: Gledališki list. - ISSN C500-8328. - Sezona 2013/2014, št. 1 (2013), str. 12-20.

821.112.2.09-2Fleißer M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52582754

276.
        TREFFPUNKTE : Literatur, Sprache und Didaktik im deutsch-serbischen Dialog / herausgegeben von Julijana Beli-Göncz ... [et al.]. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2013. - 364 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Transfer ; Bd. 8)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8340-1218-0

821.112.2.09(497.11)(082) 811.112.2(497.11)(082) 821.163.41.09(430)(082) 37.091.3:811.112.2(497.11)(082)
GER 803.0+830 TREFFPUNKTE Beli-Göncz J. (ur.)
COBISS.SI-ID 514715822

277.
VIRANT, Špela
        Bilder als integraler Bestandteil des literarischen Textes : zu Nikotin von Gregor Hens / Virant Špela. - Bibliografija: str. 84.

V: Die Sprache im Bild - das Bild in der Sprache / V. Jahreskonferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Tirana, 16.-18. November 2012. - Oberhausen ; Athena : 2013. - (Albanische Universitätsstudien ; Sonderbd. 2). - ISBN 978-3-89896-556-9. - Str. 80-84.

821.112.2.09Hens G.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53028194

278.
VIRANT, Špela
        Maske meščanstva / Špela Virant.

V: Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. - ISSN C500-6198. - Letn. 64, št. 1 (sezona 2013/2014), str. 29-31.

821.112.2.09Sternheim C.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52790370


821.16 SLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI


279.
VOJNOVIĆ, Goran
        Blattejävlar! / Goran Vojnović ; översättning Sophie Sköld ; efterord Mats Kolmisoppi. - Malmö : Rámus, 2013 (Riga : Livonia print). - 234 str. ; 20 cm

Prevod dela: Čefurji raus!

ISBN 978-91-86703-14-1
ISBN 978-97-86703-14-1 !

821.163.6-311.2=113.6 821.163.6.09Vojnović G.
GER 886.3 VOJNOVIĆ G. Blattejävlar!
COBISS.SI-ID 266643712


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI


280.
NIFFOI, Salvatore
        Vrnitev v Baraule : (odlomek) = Ritorno a Baraule : (un brano) = Return to Baraule : (excerpt) / Salvatore Niffoi ; [v slovenščino] prevedla Veronika Simoniti, translated by Jason Blake. - Vzpor. slov. prevod in ital. besedilo ter prevod v angl. - Na str. 128-129 avtorjeva bio- in bibliografija v slov. in angl. ter njegova fotografija.

V: Vilenica / 25. Mednarodni literarni festival = International Literary Festival. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2010. - ISBN 978-961-6547-50-5. - Str. 128-138.

821.131.1=163.6 821.131.1=111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52967010


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


281.
DREV, Miriam
        Miriam Drev / translated by Jason Blake. - Portret. - Slovensko besedilo in prevod v angl. - O avtorici v slov. in angl. na str. 171.

V: Vilenica / 28. Mednarodni literarni festival = 28th International Literary Festival. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2013. - ISBN 978-961-6547-76-5. - Str. 170-179.

821.163.6=111
COBISS.SI-ID 52967778

282.
KRESLIN, Vlado
        Instead of whom does the flower bloom : the poems of Vlado Kreslin / translated by Urška Charney. - 1st ed. - Toronto [etc.] : Guernica, 2012. - 68 str. ; 21 cm. - (Essential translations series ; 6)

Prevod dela: Namesto koga roža cveti

ISBN 978-1-55071-636-8
ISBN 1-55071-636-0

821.163.6-1=111
GER 886.3 KRESLIN V. Instead of /'12
COBISS.SI-ID 52582242

283.
        SOUL of Slovenia / edited by Anej Sam ; [introductory notes Vid Pečjak ... [et al.] ; translators Jason Blake ... et al.]. - Ljubljana : Jasa, 2013 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 196 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-92484-8-5

821.163.6-82 75(497.4)(084)
GER AR MOZETIČ U. SOUL OF SLOVENIA
COBISS.SI-ID 264257024


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


284.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Liberalec Anton Aleksander grof Turjaški : predmarčni pesnik Anastazij Grün in njegov odnos do Kranjcev / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija: str. 84-88.

V: Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem / urednik Božidar Jezernik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 38). - ISBN 978-961-237-597-3. - Str. 65-88.

821.163.6.09"18":930.85(497.4:436) 930.85(497.4:436)"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52962658

285.
OBLAK, Andreja, 1988-
        Alma Karlin als Reiseautorin : eine germanistische Perspektive = Alma Karlin kot pisateljica potopisov : germanistična perspektiva : diplomsko delo / Andreja Oblak. - Ljubljana : [A. Oblak], 2013. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški, somentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 57-64. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.163.6(=112.2).09Karlin A.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN OBLAK A. Alma Karlin
COBISS.SI-ID 52596322


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


286.
LAGERBERG, Rikard
        Det här är Sverige / [Rikard Lagerberg och Emma Randecker ; översättning fran engelska Katarina Trodden]. - Stockholm : Svenska institutet, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorja navedena na ov., prevajalka v kolofonu. - Prevod dela: This is Sweden

ISBN 978-91-86995-20-1

908(485)
GER 908(4) LAGERBERG R. Det här är Sverige
COBISS.SI-ID 52968546

287.
        PERTH [Videoposnetek] : Australia's golden city / photographed and edited by Ross Wurst ; music composed and performed by Robert J. Kral ; script Wayne Groom ; production manager Sandy Jacobe. - [S. l.] : Travelvideostore, [2006?]. - 1 video DVD (30 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm. - (Panorama Australia)

908(94Perth)(086.82)
GER DVD 908(94) PERTH
COBISS.SI-ID 52991330


929 BIOGRAFIJE


288.
BLAKE, Jason
        Benoît Melançon. The rocket: a cultural history of Maurice Richard. Translated by Fred A. Reed. Vancouver: Greystone Books, 2009.304 pp [Elektronski vir] / Reviewed by Jason Blake. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=24872. - Ocena. - Opis vira z dne 11. 10. 2013. - Nasl. z nasl. zaslona.

V: H-Net Reviews. . - ISSN 1538-0661. - (April 2010), str. 1-3.

929Melançon B.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 52939618

289.
MARINŠEK, Marjan, 1941-2011
        Zvezda Astrid / Marjan Marinšek. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 383 str. : ilustr. ; 24 cm

Izdano ob počastitvi 100-letnice rojstva Astrid Lindgren. - 800 izv. - Knjigi na pot / Karin Nyman: str. 5. - Spremna beseda Andreja Arka na zavihkih ov. - Bibliografija avtorice: str. 270-277. - Bibliografija slovenskih prevodov: str. 377-379. - Bibliografija: str. 381-383

ISBN 978-961-218-709-5

929Lindgren A. 821.113.6.09Lindgren A.
GER 839.7.09 Lindgren A. MARINŠEK M.
COBISS.SI-ID 235399424

290.
ŠLIBAR, Neva
        Cesarica Lisi v popularni kulturi in v medijih svojega časa / Neva Šlibar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 192-194.

V: Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem / urednik Božidar Jezernik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 38). - ISBN 978-961-237-597-3. - Str. 173-194.

929Elisabeth:316.7 316.7:929Elisabeth 084.11:929Elisabeth
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 52962402


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


291.
        PROVINZ als Denk- und Lebensform der Donau- und Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert : Nachwuchsseminar. Besichtigung der Provinz : (Reader) / Leitung Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon. - Ljubljana : Filozofska fakulteta UL, Oddelek za germanistiko, 2013. - [120] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Gradivo za udeležence mednarodnega seminarja Besichtigung der Provinz v okviru konference Komisije za zgodovino in kulturo Nemcev v JV Evropi (Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa) z nasl. Provinz als Denk- und Lebensform der Donau- und Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, Ljubljana, 26. 9. 2013

930.85(4)"18":353.5(082) 821(4).0:930.85"18"(082)
FRASCATI: 6-100
GER AR ŽIGON T. BESICHTUGUNG
COBISS.SI-ID 52833634


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO