COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


NOVOSTI MAJ-JUNIJ 2012028 BRANJE. DELO Z BRALCI


1.
GROSMAN, Meta
        Literatura i čitanje kao oblik dijaloga među generacijama / Meta Grosman. - Bibliografija: str. 23.

V: Dijalog među generacijama u književnosti za djecu i mlade / priredila Ranka Javor. - Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu - Hrvatska sekcija IBBY, 2012. - ISBN 978-953-6499-91-5. - Str. 17-23.

028:316.4.051.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49055330


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


2.
        DUDEN. Redewendungen : Wörterbuch der deutschen Idiomatik / herausgegeben von der Dudenredaktion ; [redaktionelle Bearbeitung Werner Scholze-Stubenrecht (Projektleiter), Wolfgang Worsch]. - 3., neu überarbeitete und aktualisierte Aufl., Nachdruck 2011. - Mannheim ; Zürich : Dudenverlag, 2011, cop. 2008. - 959 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 11)

Bibliografija: str. 923-959

ISBN 978-3-411-04113-8

811.112.2'373.72(038)
GER Lex 803.0 DUDEN in 12 Bd. 2011
COBISS.SI-ID 48856674


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


3.
HAZLITT, William, 1778-1830
        On the pleasure of hating / William Hazlitt. - London [etc.] : Penguin Books, 2004. - 144 str. ; 19 cm. - (Great ideas ; 12)

ISBN 0-141-01892-5
ISBN 978-0-141-01892-8

179.8 821.111-4:179.8
GER 1 HAZLITT W. On the pleasure
COBISS.SI-ID 49026402


2 TEOLOGIJA. VERSTVA. MITOLOGIJE


4.
GIBBON, Edward, 1737-1794
        The Christians and the fall of Rome / Edward Gibbon. - London [etc.] : Penguin Books, 2004, cop. 1994. - 128 str. ; 19 cm. - (Great ideas ; 9)

ISBN 0-14-101889-5
ISBN 978-0-141-01889-8

27(091)"00/05":94(37) 94(37)"00/05":27(091)
GER 2 GIBBON E. Christians
COBISS.SI-ID 49026146


3 DRUŽBENE VEDE


5.
OPITZ-Belakhal, Claudia
        Geschlechtergeschichte / Claudia Opitz-Belakhal. - Frankfurt am Main ; New York : Campus, cop. 2010. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Historische Einführungen)

Sorodni elektronski vir: http://studium.campus.de/geschichte/historische-einfuehrungen/Geschlechtergeschichte.94571.html. - Bibliografija: str. 178-201. - Kazalo

ISBN 978-3-593-39183-0

305(091)=112.2
GER 396 OPITZ-BELAKHAL C. Geschlechterges.

COBISS.SI-ID 48734818


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


6.
KOSELJ, Katja, 1986-
        Spreminjanje angleščine : od Cockneya do Jafrikanščine : sociolingvistična študija sodobnih govornih različic v Londonu = Changing English : from Cockney to Jafaican : a sociolinguistic study of contemporary speech varieties in London : diplomsko delo / Katja Koselj. - Žirovnica : [K. Koselj], 2012. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorici Ksenija Vidmar Horvat, Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 96-104. - Izvleček v angl. in daljši povzetek v slov. jeziku. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

316.7:801.612(410.1London) 811.111:801.612(410.1London)
FRASCATI: 5-410
GER DiplA KOSELJ K. Spreminjanje GER DiplACD KOSELJ K. Spreminjanje SOC DIP 3 KOSELJ K. III 1744
COBISS.SI-ID 48872546


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


7.
WIMMER, Adolf
        'Objectifying' the war : the Vietnam veterans memorial as a secular message board / Adi Wimmer. - Bibliografija: str. 230. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol .3, [no.] 1/2 (2006), str. 221-230.

335.01(597):316.32(73)
COBISS.SI-ID 252125184


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


8.
ŽELJEŽIČ, Mirjana
        The world in English (and in the classroom) / Mirjana Želježič.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 57.

37.091.2:811.111
COBISS.SI-ID 48861538


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


9.
        ENGLISH language teaching materials : theory and practice / edited by Nigel Harwood. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - XI, 436 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language education)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-521-12158-3 (broš.)
ISBN 0-521-12158-2 (broš.)
ISBN 978-0-521-19856-1 (trda vezava)

37.091.3:811.111'24(082) 811.111'24:37.091.3(082)
GER 802.0:37 ENGLISH LANGUAGE Harwood N. (ur.)

COBISS.SI-ID 1694628

10.
NOČ, Jasmina
        Nachhilfestunden und Lernstrategien = Inštrukcije in učne strategije : diplomsko delo / Jasmina Noč. - Ljubljana : [J. Noč], 2012. - 73 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 61-64. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.398:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.398(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NOČ J. Nachhilfestunden
COBISS.SI-ID 49024610

11.
RIVERS, Wilga M.
        Teaching foreign-language skills / Wilga M. Rivers. - 2nd ed. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 1981. - XIV, 562 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 519-535. - Kazalo

ISBN 0-226-72097-7

81'243:37.091.3=111 37.091.3:81'243=111
GER 800:37 RIVERS W. M. Teaching/2nd ed.
COBISS.SI-ID 48754530


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


12.
BURCAR, Lilijana
        8. marec na Radiu SLO / Lilijana Burcar.

V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - Leto 62, št. 82 (7. apr. 2012) = Dnevnikov objektiv. - ISSN 1854-6781 (7. apr. 2012), str. 30.

394.268.2(497.4) 316.343-051
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 48933730


398 FOLKLORA


13.
MCCALL, Sophie
        First person plural : aboriginal storytelling and the ethics of collaborative authorship / Sophie McCall. - Vancouver ; Toronto : UBC Press, cop. 2011. - IX, 254 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 230-245. - Kazalo

ISBN 978-0-7748-1980-0 (broš.)
ISBN 978-0-7748-1979-4 (trda vezava)

398.8(1.71-81):316.77 316.77:398.8(1.71-81) 398.8(=81/=82)
GER 39 McCALL S. First person
COBISS.SI-ID 48769890


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


14.
        MOVING beyond the page : a reader for writing and thinking / [edited by] Elpida Morfetas, Tanya Ceolin. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XVI, 407 str. ; 23 cm

Podatek o vrsti avtorstva na ov. - Kazali

ISBN 978-0-19-543949-6 (broš.)
ISBN 0-19-543949-X (broš.)

808.1(075.8):821-82=111
GER 82.081/.085 MOVING BEYOND Morfetas E. (ur.)

COBISS.SI-ID 48800866

15.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Academic writing : translation as a paradigm shift / Agnes Pisanski Peterlin.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 44.

808:001.8:81'25=163.6=111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48886882


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


16.
LINEE Conference (2 ; 2012 ; Dubrovnik)
        Multilingualism in the public sphere : program and abstracts / 2nd LINEE Conference, Inter-University centre Dubrovnik, Croatia, 4-6 May 2012 ; [editors Mirna Jernej, Josip Lah and Anja Iveković-Martinis]. - Zagreb : Institute for Anthropological Research : Croatian Anthropological Society, 2012. - 99 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-7467-06-7

81'246.3(082)
COBISS.SI-ID 2219475


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


17.
EVERETT, Daniel Leonard
        Language : the cultural tool / Daniel Everett. - London : Profile Books, 2012. - 351 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 334-337. - Kazalo

ISBN 978-1-84668-267-4 (broš.)
ISBN 1-84668-267-3 (broš.)

81'27=111 316.77:81'27=111
GER 800:316 EVERETT D. L. Language
COBISS.SI-ID 48799586

18.
FIELD, Fredric
        Bilingualism in the USA : the case of the Chicano-Latino community / Fredric Field. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2011. - IX, 320 str. : tabele ; 24 cm. - (Studies in bilingualism, ISSN 0928-1533 ; vol. 44)

Bibliografija: str. 299-308. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4184-9 (broš.)
ISBN 978-90-272-4183-2 (trda vezava)

81'246.2(73)
GER 81'24 FIELD F. Bilingualism
COBISS.SI-ID 10969884

19.
GORJANC, Vojko
        Vloga visokega šolstva in znanosti pri preoblikovanju jezikovne politike EU / Vojko Gorjanc.

V: Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu / [urednik Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. - Str. 24.

81'272:061.1EU
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49107298

20.
KAVALIR, Monika
        Monosyllabic adjectives without synthetic comparison / Monika Kavalir.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 32.

811.111'367.623
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48885858

21.
KENE, Jasmina
        Frazemi s sestavino glava v nemški in poljski frazeologiji = Phraseme mit der Komponente Kopf in der deutschen und polnischen Phraseologie = Frazemy z komponentom głowa w niemeckiej i polskiej frazeologii : poskus delnega nemško-poljsko-slovenskega frazeološkega slovarja : skupno diplomsko delo / Jasmina Kene. - Ljubljana : [J. Kene], 2012. - 141 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorice Maria Wtorkowska, Urška Krevs Birk, Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 138-140. - Povzetek ; Streszczenie ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za slavistiko

811'112.2'373.72:811.162.1(043.2) 81'373.72(038)=112.2=162.1=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KENE J. Frazemi SLA D-ČPS 24 KENE J. Frazemi SLA D-ČPS 24/CD KENE J. Frazemi
COBISS.SI-ID 49053538

22.
KUHAR, Katarina
        Politična korektnost v medijih za primer uporabnic in uporabnikov drog : diplomska seminarska naloga / Katarina Kuhar. - Ljubljana : [K. Kuhar], 2010. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 26-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'27:613.83=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KUHAR K. Politična
COBISS.SI-ID 48987234

23.
LIEBER, Rochelle, 1954-
        Introducing morphology / Rochelle Lieber. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - X, 215 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge introductions to language and linguistics)

Bibliografija: str. 207-210. - Kazalo

ISBN 978-0-521-89549-1 (hbk.)
ISBN 978-0-521-71979-7 (pbk.)

81'366=111
GER 801.55 LIEBER R. Introducing
COBISS.SI-ID 1598971

24.
MAČKOVŠEK, Aleš, 1985-
        Zanikanje v zapisanih in govorjenih besedilih : kontrastivna primerjava angleškega in slovenskega jezika : diplomski seminar / Aleš Mačkovšek. - Ljubljana : [A. Mačkovšek], 2011. - 32 str. ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 25. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'367.32=111=163.6(043.2) 81'25=111=163.6:81'367.32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MAČKOVŠEK A. Zanikanje
COBISS.SI-ID 49002594

25.
        SECOND language acquisition abroad : the LDS missionary experience / edited by Lynne Hansen. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2012. - X, 268 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Studies in bilingualism, ISSN 0928-1533 ; vol. 45)

Comprehensive bibliography of mission language references: str. 259-265. - Bibliografija tudi na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4186-3 (brezkislinski papir)
ISBN 90-272-4186-4 (brezkislinski papir)

81'232:316.7(082)=111 81'27(082)=111 81'246.2:27-764(082)=111
GER 81'24 SECOND LANGUAGE Hansen L. (ur.)
COBISS.SI-ID 48812130

26.
SICHERL, Eva
        Verbal diminutives in Slovene and their English equivalents / Sicherl Eva.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 49.

811.163.6'367.622.22:811.111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48887906

27.
SREBNIK, Anita
        The reversed Dutch-Slovene database : shortcomings and some contrastive linguistic issues [Elektronski vir] / Anita Srebnik. - Besedilni podatki. - Opis vira z dne 15. 5. 2012. - Besedilo v PDF-formatu obsega 6 str. - Bibliografija: str. 273. - Abstract.

V: Electronic lexicography in the 21st century [Elektronski vir] / edited by Iztok Kosem and Karmen Kosem. - Ljubljana : Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2011. - ISBN 978-961-92983-3-6. - Str. 268-273.

81'374
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48814946

28.
STEGOVEC, Adrian
        Ditransitives in Slovenian : evidence for two separate ditransitive constructions = Dvopredmetnost v slovenščini : dokazi za dve različni dvopredmetni zgradbi : diplomsko delo / Adrian Stegovec. - Ljubljana : [A. Stegovec], 2012. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Tatjana Marvin. - Bibliografija: str. 64-76. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'364:811.111'364(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA STEGOVEC A. Ditransitives GER DiplACD STEGOVEC A. Ditransitives
COBISS.SI-ID 49058914

29.
TROJAR, Mitja
        Ocena relevantnosti kriterijev razvrstitve pridevniških kolokatorjev pri izdelavi besednih skic : diplomska seminarska naloga / Mitja Trojar. - Ljubljana : [M. Trojar], 2010. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'322:81'367.623(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP TROJAR M. Ocena
COBISS.SI-ID 48990306


811.111 ANGLEŠČINA


30.
BLAKE, Jason
        Using classroom misunderstandings as bridges to exploring cultural differences / Jason Blake.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 16-17.

811.111:37
COBISS.SI-ID 48871266

31.
BOSTIČ, Nina
        Model essay as a feedback tool in task 2 of the IELTS writing exam instruction for Slovene students / Nina Bostič Bishop. - Bibliografija: str. 104-105. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 8 (Spring 2011), str. 91-105.

811.111'243(=163.6):371.275
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49094242

32.
        The CAMBRIDGE history of the English language. Vol. 6, English in North America / edited by John Algeo. - 4th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009, cop. 2001. - XXXII, 625 str. ; 24 cm

Glossary of linguistic terms: str. 497-515. - Bibliografija: str. 516-567. - Kazalo

ISBN 978-0-521-26479-2

811.111'282(71+73)(082) 811.111(71+73)(091)
GER 802.0(091) CAMBRIDGE HISTORY
COBISS.SI-ID 48790114

33.
CUNNINGHAM, Gillie
        Face2face [Dva medija]. Advanced. Student's book / Gillie Cunningham & Jan Bell with Chris Redston. - 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010, cop. 2009
160 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-0-521-71278-1 (knj. + CD-ROM)

811.111(075)
GER 802.0-07 FACE2FACE A Student's book GER CDR 802.0-07 FACE2FACE A Student's book

COBISS.SI-ID 49216098

34.
FILOZOFSKA fakulteta. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. Slovensko društvo za angleške študije. International conference (3 ; 2012 ; Ljubljana)
        The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies : book of abstracts / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012 ; [organizers] English Department, Faculty of Arts ... [et al.] ; [editors Lilijana Bucar, Andrej Stopar]. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 64 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-237-503-4

37.016:811.111(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR BURCAR L. Changes in epochal
COBISS.SI-ID 261581056

35.
GABROVŠEK, Dušan
        English dictionaries in/of/for the future / Dušan Gabrovšek.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 23.

811.111'374
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48878178

36.
GOSAR, Nastja
        The subjunctive in American and British English : in spoken, business and literary language = Subjunktiv v ameriški in britanski angleščini : v govorjenem, poslovnem in knjižnem jeziku : diplomsko delo / Nastja Gosar. - Ljubljana : [N. Gosar], 2012. - 72 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 66-72. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.594(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOSAR N. Subjunctive
COBISS.SI-ID 49087074

37.
IVANOVIČ, Andrej, 1987-
        The notions of time and tense with special emphasis on posteriority and the literary technique of "flash forward" = Koncept slovničnega in semantičnega pojmovanja časa, s poudarkom na zadobnosti in literarni tehniki "pogled naprej" : diplomsko delo / Andrej Ivanovič. - Ljubljana : [A. Ivanovič], 2012. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Tatjana Marvin. - Bibliografija: str. 85-86. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.584(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA IVANOVIČ A. Notions of time GER DiplACD IVANOVIČ A. Notions of time
COBISS.SI-ID 48909922

38.
KASTELIC, Ajda
        The subject complement in English and Slovene = Osebkovo dopolnilo v angleščini in slovenščini : diplomsko delo / Ajda Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2012. - 51 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Milena Milojević Sheppard. - Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.332.7:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KASTELIC A. Subject complement GER DiplACD KASTELIC A. Subject complement

COBISS.SI-ID 49097826

39.
KNEŽIČEK, Davor
        Grammaticalization and semantic bleaching of English modal verbs = Gramatikalizacija in desemantizacija angleških modalnih glagolov : diplomsko delo / Davor Knežiček. - Ljubljana : [D. Knežiček], 2012. - 71 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 69-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.59(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KNEŽIČEK D. Grammaticalization GER DiplACD KNEŽIČEK D. Grammaticalization

COBISS.SI-ID 49330274

40.
MOČNIK, Matej, 1986-
        Participles as premodifiers in nominal phrases = Deležniki v vlogi levega prilastka v samostalniških zvezah : diplomsko delo / Matej Močnik. - Ljubljana : [M. Močnik], 2012. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 51-53. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.43:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MOČNIK M. Participles GER DiplACD MOČNIK M. Participles
COBISS.SI-ID 48975970

41.
MURPHY, Raymond
        English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers / Raymond Murphy. - 4th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - X, 380, 8 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
- - English grammar in use extra. Mini guide [Elektronski vir] : over 300 extra practice exercises to accompany the fourth edition of the book / Brigit Viney and Miles Craven. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
Podrejeni nasl. naveden na ščitnem ovitku

ISBN 978-0-521-18939-2 (edition with answers and CD-ROM)

811.111'36(075)(076.1/.2)
GER 802.0-5(076) MURPHY R. English/2012 GER CDR 802.0-5(076) MURPHY R. English/2012

COBISS.SI-ID 1099410782

42.
REPANŠEK, Luka, 1987-
        Old English in the context of North Sea Germanic = Stara angleščina v odnosu do severnomorske germanščine / Luka Repanšek. - Ljubljana : [L. Repanšek], 2011. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Prešernova nagrada UL za 2011. - Na nasl. str.: Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom izr. prof. dr. Frančiške Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 130-134. - Summary ; Povzetek ; Gearfetting. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'01:811.112.4'01(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA REPANŠEK L. Old English
COBISS.SI-ID 49080418

43.
STRUNK, William, 1869-1946
        The elements of style / by William Strunk Jr. ; with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E. B. White ; [foreword by Roger Angell]. - 4th ed. - New York [etc.] : Longman, cop. 2000. - XVIII, 105 str. ; 18 cm

Avtor uvoda naveden na ov. - Kazalo

ISBN 0-205-30902-X (broš.)
ISBN 0-205-31342-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-205-30902-3 (broš.)
ISBN 9780205313426 (trda vezava)

811.111'38 808.1=111
GER 802.0:82.081 STRUNK W. Elements/2000
COBISS.SI-ID 49185890

44.
ZAPLOTNIK, Nataša
        Sosledje časov v sodobnih angleških besedilih : magistrsko delo / Nataša Zaplotnik. - Ljubljana : [N. Zaplotnik], 2012. - 134 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 102-104. - Izveček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.58/.59:(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ZAPLOTNIK N. Sosledje časov
COBISS.SI-ID 48949602


811.112.2 NEMŠČINA


45.
KADIVNIK, Maja
        Tvorjenje samostalnika v nemščini in slovenščini na primeru romana F. Dürrenmatta Der Auftrag (Naročilo) : diplomsko delo / Maja Kadivnik. - Ljubljana : [M. Kadivnik], 2011. - 79 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 77-78. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'367.622:811.162.6(043.2) 821.112.2(494)Dürrenmatt F.:81'367.622(043.2) 81'255.4:821.112.2(494)Dürrenmatt F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KADIVNIK M. Tvorjenje
COBISS.SI-ID 48747106

46.
MUR, Darja
        Der Numerus der Substantive in DaF-Lehrwerken = Samostalniško število v učbenikih za nemščino : diplomsko delo / Darja Mur. - Ljubljana : [D. Mur], 2012. - 74 str. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 72-74. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'366.53:37.091.3(043.2) 37.091.3:811.112.2'366.53(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MUR D. Numerus
COBISS.SI-ID 49122146

47.
        SCHNITTSTELLEN : Sprache, Literatur, Fremdsprachendidaktik / Elisabeth Lang ... [et al.] (Hrsg.). - Hamburg : Dr. Kovač, 2012. - 285 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studien zur Germanistik, ISSN 1610-8604 ; 43)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 3-8300-5929-9
ISBN 978-3-8300-5929-5

811.112.2(082) 821.112.2.09:316.7(082) 37.091.3:811.112.2(082)
GER AR ŽIGON T. SCHNITTSTELLEN
COBISS.SI-ID 48161378

48.
VIŠEKRUNA, Tina
        Normverletzungen im modernen Deutsch unter besonderer Berücksichtigung des Vorfeldes = Kršenje norm v sodobnem nemškem jeziku s posebnim ozirom na stavčne člene pred določnim glagolom : diplomsko delo / Tina Višekruna. - Ljubljana : [T. Višekruna], 2012. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: f. 90-92. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.52:81'271(043.2) 811.112.2'271(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VIŠEKRUNA T. Normverletzungen
COBISS.SI-ID 49134178


811.133.1 FRANCOŠČINA


49.
        FRANCONTRASTE. 1, [Le français en contraste] : expériences d'enseignement/apprentissage du français / Bogdanka Pavelin Lešić (dir.). - Mons : CIPA, cop. 2011. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Diversité linguistique et société)

Podrejeni nasl. na ov. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-2-87325-063-8

811.133.1(082)
GER 804.0 FRANCONTRASTE 1 Pavelin Lešić B. (ur.) ROM 804.0 FRANCONTRASTE 1 Pavelin Lesic B. (ur.)

COBISS.SI-ID 47813474

50.
        FRANCONTRASTE. 2, La francophonie comme vecteur du transculturel / Bogdanka Pavelin Lešić (dir.). - Mons : CIPA, cop. 2011. - 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Prvi del zbornika je izšel v zbirki Diversité linguistique et société. - Podrejeni nasl. na ov.: La francophonie, vecteur du transculturel. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-2-87325-064-5

811.133.1:316.7(082) 821.133.1.09(082)
GER AR SCHLAMBERGER B.M. FRANCONTRASTE 2 ROM 804.0 FRANCONTRASTE 2 Pavelin Lesic B. (ur.)

COBISS.SI-ID 47519842


811.16 SLOVANSKI JEZIKI


51.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Vezljivost z vidika medjezikovnih razmerij / Robert Grošelj.

V: Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu / [urednik Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. - Str. 13.

811.16'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49164898


811.163.6 SLOVENŠČINA


52.
GABROVŠEK, Ljudmila
        (Re)defining superfluous anglicisms in Slovenian / Ljudmila Gabrovšek.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 24.

811.163.6'373.613=111
COBISS.SI-ID 48880226

53.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika / Robert Grošelj. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija : str. 71-73. - Izvleček ; Abstract. - Summary.

V: Slavia Centralis. - ISSN 1855-6302. - Letn. 5, št. 1 (2012), str. 57-74.

811.163.6'367.4(091)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48945506


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


54.
BURAZER, Lara
        The role of expectations in the process of translation / Lara Burazer.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 20.

81'25
COBISS.SI-ID 48871778

55.
FIDLER, Edita
        Animal welfare and protection : English-Slovene glossary = Dobrobit in zaščita živali : angleško-slovenski glosar : diplomsko delo / Edita Fidler. - Ljubljana : [E. Fidler], 2012. - 69 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Rastislav Šuštaršič, somentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 67-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

340.132:59(043.2) 59(038)=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FIDLER E. Animal welfare
COBISS.SI-ID 49240674

56.
FRELIH, Vida, 1987-
        Primerjava metod merjenja dekalaža pri simultanem tolmačenju : magistrsko delo / Vida Frelih. - Ljubljana : [V. Frelih], 2012. - 99 str. : liustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Vojko Gorjanc. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FRELIH V. Primerjava metod GER MagBCD FRELIH V. Primerjava metod
COBISS.SI-ID 48754018

57.
FURLAN, Živa
        Prevajanje slengovskih in žargonskih izrazov v romanu Mi, otroci s postaje Zoo : magistrsko delo / Živa Furlan. - Ljubljana : [Ž. Furlan], 2012. - 81 str. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 76-79. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2-93(043.2) 811.112.2'276.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FURLAN Ž. Prevajanje
COBISS.SI-ID 48977762

58.
GRUBAN, Selma
        Translating legal terms for decoding purposes : selected criminal law terms in the USA and Slovenia with a glossary of legal terms = Prevajanje pravnih terminov v namene dekodiranja : izbrani termini kazenskega prava v ZDA in Sloveniji z glosarjem pravnih terminov : diplomsko delo / Selma Gruban. - Ljubljana : [S. Gruban], 2012. - VI, 129 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 80-86. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:343=111=163.6(043.2) 343(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRUBAN S. Translating GER DiplACD GRUBAN S. Translating
COBISS.SI-ID 49237858

59.
HIRCI, Nataša
        Changing trends in the use of translation tools and information resources by trainee translators in Slovenia / Nataša Hirci.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 28.

81'25
COBISS.SI-ID 48881250

60.
JURKO, Primož
        Translation into L2 : the use of corpus as an encoding tool / Primož Jurko.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 31.

81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48881506

61.
KASTELEC, Karmen
        Zum Übersetzen von slowenischen Realien in die deutsche Sprache : slowenische Nationalgerichte = O prevajanju slovenskih kulturnih realij v nemški jezik : slovenske narodne jedi : diplomsko delo / Karmen Kastelec. - Ljubljana : [K. Kastelec], 2012. - 53 f. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: f. 50-52. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:641.5(497.4)=163.6=112.2 641.5(497.4)=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KASTELEC K. Zum Übersetzen
COBISS.SI-ID 49162850

62.
MIKOLIČ, Tamara
        Translation of Italian nominalizations into Slovene : a corpus-based study / Tamara Mikolič Južnič. - Graf. prikaz. - Bibliografija: str. 157-158. - Abstract.

V: Rivista internazionale di tecnica della traduzione. - ISSN Y502-6296. - No. 12 (2010), str. 145-158.

81'322:81'373=131.1=163.6 811.131.1'367.625.45:811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49108578

63.
MOREL, Alenka
        Community interpreting in Slovenia with the focus on asylum procedure / A. Morel.

V: Multilingualism in the public sphere / 2nd LINEE Conference, Inter-University centre Dubrovnik, Croatia, 4-6 May 2012. - Zagreb : Institute for Anthropological Research : Croatian Anthropological Society, 2012. - ISBN 978-953-7467-06-7. - Str. 51-52.

81'253
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49215330

64.
MUNDAY, Jeremy
        Introducing translation studies : theories and applications / Jeremy Munday. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - XVI, 364 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 321-348. - Kazalo

ISBN 978-0-415-58486-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-58489-0 (broš.)

81'25(075.8)=111
GER AN 81'25 MUNDAY J. Introduction '12
COBISS.SI-ID 48755298

65.
RUPAR, Urška
        William Shakespeare's sonnets in Slovene translations = Soneti Williama Shakespeara v slovenskih prevodih : diplomsko delo / Urška Rupar. - Ljubljana : [U. Rupar], 2012. - 52 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 50-51. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanstiko

81'255.4:821.111-1Shakespere W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RUPAR U. William Shakespeare GER DiplACD RUPAR U. William Shakespeare
COBISS.SI-ID 49228130

66.
VERDEL, Ines
        Heraldični izrazi v slovenskem in angleškem jeziku : diplomska seminarska naloga / Ines Verdel. - Ljubljana : [I. Verdel], 2011. - 29 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:929.6=163.6=111(043.2) 929.6:81'276.6=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VERDEL I. Heraldični
COBISS.SI-ID 48983138

67.
VOGRINC Javoršek, Urša
        Subtitled audiovisuals in foreign language learning / Urša Vogrinc Javoršek, Nina Grahek Križnar.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 54.

81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48900450


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


68.
BURCAR, Lilijana
        Globalized capitalism, feminization of poverty and "girl power" in literature for young readers / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 286-287. - Summary ; Sažetak.

V: Kako je bilo --- / uredila Sandra Prlenda. - Zagreb : Centar za ženske studije, 2011. - ISBN 978-953-6955-32-9. - Str. 275-288.

82-93:339.97
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49051746

69.
        DIJALOG među generacijama u književnosti za djecu i mlade / priredila Ranka Javor. - Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu - Hrvatska sekcija IBBY, 2012. - 71 str. ; 30 cm

Zbornik prinaša prispevke predstavljene na mednarodnem strokovnem srečanju "Dijalog među generacijama u književnosti za djecu i mlade" v Zagrebu 15. aprila 2011 --> Uvodna riječ

ISBN 978-953-6499-91-5

82.09-93:316.4.051.6(082)
COBISS.SI-ID 49055074

70.
FABB, Nigel
        Meter in poetry : a new theory / Nigel Fabb and Morris Halle ; with a chapter on Southern Romance meters by Carlos Piera. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2008. - X, 297 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016682184&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 285-293. - Kazalo

ISBN 978-0-521-88564-5 (trda vezava)
ISBN 0-521-88564-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-71325-2 (broš.)
ISBN 0-521-71325-0 (broš.)

801.6:82-1=111
GER 801.6 FABB N. Meter in poetry
COBISS.SI-ID 48771682


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


71.
LEEUWEN, Johanna Rutgera van, 1952-
        Bevrijde woorden = Osvobojene besede : bundel met vertalingen van fragmenten uit het werk van Joke van Leeuwen door studenten Neerlandistiek van de Letterenfaculteit Ljubljana = prevajalski zbornik odlomkov iz del Joke van Leeuwen študentov nederlandistike Filozofske fakultete v Ljubljani pod mentorstvom Anite Srebnik / [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Anita Srebnik ; prevedli Kaja Zupanič ... et al.] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko. - 1. izd. = 1. oplage. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 38 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-505-8

821.112.5-3=163.6
FRASCATI: 6-200
GER AR SREBNIK A. BEVRIJDE
COBISS.SI-ID 261757184

72.
STRINDBERG, August
        Zagreb spelar Strindberg : iscensättning och översättning av fragment ur Strindbergs dramatexter / [prevoditelji Vanja Veršić ... et al.]. - Zagreb : Katedra za skandinavske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta, 2012. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebuje v hrvaščino prevedene odlomke iz del A. Strindberga Fröken Julie (Gospođica Julie), Fadren (Otac), Spöksonaten (Sablasna sonata), Ett Drömspel (Igra snova) in August Strindbergs lilla katekes för underklassen (Strindbergov Mali katekizam za nižu klasu). - Knjižica je nastala kot del projekta August Strindberg 2012, pod okriljem kulturnega sveta Švedske, mesta Stockholm in Švedskega instututa. - Prevajalci navedeni na notranji str. ov.

821.113.6(082.24)=163.42
GER 839.7 STRINDBERG A. Zagreb
COBISS.SI-ID 48935010


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


73.
DOUGLASS, Frederick, 1818-1895
        Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave / written by himself ; John W. Blassingame, John R. McKivigan, and Peter P. Hinks, editors ; Gerald Fulkerson, textual editor. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2001. - XLI, 148 str. : ilustr., zvd., faksim. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0629/00103556-d.html. - Prvič izšlo 1845. - Kazalo

ISBN 0-300-08831-0 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-300-08831-1 (brezkislinski papir)
ISBN 0-300-08701-2 (broš.)
ISBN 978-0-300-08701-7 (broš.)

821.111(73=013)-94 929Douglass F. 326.8(73)"18"
GER 820(73) DOUGLASS F. Narrative
COBISS.SI-ID 49188194

74.
GHOSH, Amitav
        River of smoke / Amitav Ghosh. - London : J. Murray, 2012, cop. 2011. - 584 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-71956-889-3 (B-format, broš.)
ISBN 978-1-84854-717-9 (A-format, broš.)

821.111(540)-311.2
GER 820(100) GHOSH A. River of smoke
COBISS.SI-ID 48755042

75.
GHOSH, Amitav
        The Calcutta chromosome : a novel of fevers, delirium & discovery / Amitav Ghosh. - 1st Perennial ed. - New York : Perennial, 2001. - 311 str. ; 21 cm

ISBN 0-380-81394-7 (broš.)
ISBN 978-0-380-81394-0 (broš.)

821.111(540)-311.2
GER 820(100) GHOSH A. Calcutta
COBISS.SI-ID 48751458

76.
GHOSH, Amitav
        The circle of reason / Amitav Ghosh. - London : Granta, 1998, cop. 1986. - 423 str. ; 20 cm

Prvič izšlo: London: Hamilton, 1986

ISBN 1-86207-121-7
ISBN 978-1-86207-121-6

821.111(540)-31
GER 820(100) GHOSH A. Circle of reason
COBISS.SI-ID 48756834

77.
GOLDING, William, 1911-1993
        Lord of the flies / William Golding. - London : Faber and Faber, 2011. - 225 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-571-27357-7
ISBN 0-571-27357-2

821.111-311.3
GER 820 GOLDING W. Lord of the flies
COBISS.SI-ID 48757346

78.
HURSTON, Zora Neale
        Spunk : the selected stories of Zora Neale Hurston. - Berkeley (California) : Turtle Island Foundation, cop. 1985. - XIII, 106 str. ; 26 cm

Poleg naslovne zgodbe vsebuje še: Isis ; Muttsy ; Sweat ; The gilded six-bits ; Cock Robin Beale Street ; Book of Harlem ; Story in Harlem slang ; Glossary of Harlem Slang ; Herod on trial

ISBN 0-913666-79-3 (broš.)
ISBN 978-0-913666-79-1 (broš.)

821.111(73=013)-32
GER 820(73) HURSTON Z. N. Spunk
COBISS.SI-ID 49040482

79.
        KINDRED hands : letters on writing by British and American women authors, 1865-1935 / edited by Jennifer Cognard-Black and Elizabeth MacLeod Walls. - Iowa City : University of Iowa Press, cop. 2006. - VI, 247 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0666/2005048144-b.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0666/2005048144-d.html. - Bibliografija sledi vsakemu poglavju. - Kazalo

ISBN 0-8774-5964-9 (trda vezava, brezkislinski papir)
ISBN 978-0-8774-5964-4 (trda vezava, brezkislinski papir)

821.111-6(082.2) 821.111(73)-6(082.2) 821.111-055.2.09"18/19" 821.111(73)-055.2.09"18/19"
GER 820-4/-9A KINDRED HANDS Cognard-Black J.(ur.)

COBISS.SI-ID 49187170

80.
LEWYCKA, Marina, 1946-
        Various pets alive and dead / Marina Lewycka. - London [etc.] : Fig Tree, 2012. - 367 str. ; 24 cm

Ov. nasl.: Various pets alive & dead

ISBN 978-1-905-49055-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-905-49091-2 (broš.)

821.111-311.2
GER 820 LEWYCKA M. Various pets
COBISS.SI-ID 48799074

81.
MILLER, Andrew, 1960-
        Pure / Andrew Miller. - London : Sceptre, 2012. - 342 str. ; 20 cm

Costa Book of the Year, 2011

ISBN 978-1-444-72428-8

821.111-311.6
GER 820 MILLER A. Pure
COBISS.SI-ID 1099570526

82.
PRICHARD, Katharine Susannah, 1884-1969
        Coonardoo / Katherine Susannah Prichard. - Sydney : A & R Classics, 2002, cop. 1929. - XXII, 250 str. ; 21 cm

Glossary of native words: str. 249-250. - Introduction to the 1990 edition/ Drusilla Modjeska: str. V-XIII. - Introduction to the 1964 edition/ Douglas Stewart: str. XIV-XX

ISBN 0-207-19847-0

821.111(94)-31
GER 830 PRICHARD K.S. Coonardoo
COBISS.SI-ID 49213026

83.
RADCLIFFE, Ann Ward, 1764-1823
        The Italian, or, The confessional of the Black Penitents : a romance / Ann Radcliffe ; edited by Frederick Garber ; with an introduction and notes by E. J. Clery. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008, cop. 1968. - XXXVIII, 423 str. ; 20 cm. - (Oxford world's classics)

Introduction / E. J. Clery: str. VII-XXXI. - Bibliografija: str. XXXIII-XXXVI

ISBN 978-0-19-953740-2 (broš.)
ISBN 0-19-953740-2 (broš.)

821.111-31 821.111.09Radcliffe A.
GER 820 RADCLIFFE A. Italian
COBISS.SI-ID 48752994

84.
ROBINSON, Marilynne
        When I was a child I read books : [essays] / by Marilynne Robinson. - London : Virago, 2012. - 206 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-1-84408-771-6 (trda vezava)
ISBN 1-84408-771-9 (trda vezava)

821.111(73)-4
GER 820(73) ROBINSON M. When I was
COBISS.SI-ID 48798306

85.
ROTH, Philip, 1933-
        The human stain / Philip Roth. - London : Vintage, 2005, cop. 2000. - 361 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-099-28219-8

821.111(73)-311.2
GER 820(73) ROTH P. Human stain
COBISS.SI-ID 48756578

86.
TABORI, George
        Mein Kampf / George Tabori ; aus dem Amerikanischen von Ursula Grützmacher-Tabori ; mit Materialien, ausgewählt von Stefan Schäfer. - 1. Aufl., 1. Druck. - Stuttgart ; Leipzig : E. Klett, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Editionen für den Literaturunterricht) (Editionen mit Materialien)

Bibliografija: str. 128

ISBN 978-3-12-353805-6

821.111-22=112.2
GER 830 TABORI G. Mein Kampf
COBISS.SI-ID 49208930

87.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        The importance of being earnest / Oscar Wilde ; edited by John Lancaster. - 12th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012, cop. 1999. - 126 str. ; 20 cm. - (Cambridge literature)

Resource notes: str. 91-117

ISBN 978-0-521-63952-1 (broš.)

821.111(417)-2 821.111(417).09Wilde O.
GER 820 WILDE O. Importance '12
COBISS.SI-ID 48762466


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


88.
BARBER, Lester E.
        Alice Munro : the stories of Runaway / Lester E. Barber. - Bibliografija: str. 156. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol .3, [no.] 1/2 (2006), str. 143-156.

821.111(71).09-4Munro A.
COBISS.SI-ID 252117504

89.
BATES, Robin R.
        Using Oroonoko to teach the corrosive effects of racism / Robin R. Bates. - Bibliografija: str. 168. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol .3, [no.] 1/2 (2006), str. 157-168.

821.111-4
COBISS.SI-ID 252120320

90.
BELAK, Mojca
        From nature to abundance of it : Emma Donoghue's Room seen through ecocriticism / Mojca Belak.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 16.

821.111(71).09Donoghue E.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48861026

91.
BROCKBANK, Philip
        Marlowe: Dr. Faustus / by J. P. Brockbank. - Reprinted. - London : E. Arnold, 1974, cop. 1962. - 62 str. ; 19 cm. - (Studies in English literature ; No. 6)

ISBN 0-7131-5063-7

821.111-2.09Marlowe C.
GER 820.09 Marlowe C. Doctor / BROCKBANK
COBISS.SI-ID 48935778

92.
BURCAR, Lilijana
        Whither social justice? : construction of immigrant other in mainstream children's literature / Lilijana Burcar.

V: The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies / 3rd International Conference of the Slovene Association for the Study of English, Ljubljana, May 10th - May 12th 2012. - V ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-503-4. - Str. 20.

821.111(73).09Paulsen G.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48876130

93.
BURCAR, Lilijana
        The new world order and the unmasking of the neo-colonial present / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 40.

V: Perspectives on Pinter / editor Tomaž Onič. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, 2012. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 9, Spring). - ISBN 978-961-269-678-8. - Str. 29-40.

821.111-224.09Pinter H.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48916322

94.
        The CAMBRIDGE companion to J. M. Synge / edited by P. J. Mathews. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XV, 194 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-190. - Kazalo

ISBN 978-0-521-11010-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-12516-1 (broš.)

821.111(417).09Synge J. M.(082)
GER 820.09 Synge J. M. Mathews P. J. (ur.)

COBISS.SI-ID 48756322

95.
        The CAMBRIDGE companion to John Updike / edited by Stacey Olster. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XV, 193 str. ; 23 cm. - (Cambridge companions to literature)

Bibliografija: str. 178-185. - Kazalo

ISBN 978-0-521-60730-2 (broš.)
ISBN 0-521-60730-2 (broš.)
ISBN 978-0-521-84532-8 (trda vezava)
ISBN 0-521-84532-7 (trda vezava)

821.111(73).09Updike J.(082)
GER 820(73).09 Updike J. Olster S. (ur.)
COBISS.SI-ID 48756066

96.
        The CAMBRIDGE history of English romantic literature / edited by James Chandler. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XII, 782 str. ; 24 cm. - (New Cambridge history of English literature)

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0825/2008033151.html - Table of contents only. - Bibliografija: str. 678-748. - Kazalo

ISBN 978-0-521-79007-9
ISBN 0-521-79007-7

821.111.09"177/183"(082)
GER 820.09"15/17" ENGLISH ROMANTIC Chandler J. (ur.)

COBISS.SI-ID 48773730

97.
        The CAMBRIDGE history of medieval English literature / edited by David Wallace. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1999. - XXV, 1043 str. ; 24 cm. - (New Cambridge history of English literature)

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/97042232.html - Sample text
Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/cam024/97042232.html - Table of contents. -
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/cam028/97042232.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0732/97042232-b.html. - Bibliografija: str. 881-990. - Kazali

ISBN 0-521-44420-9
ISBN 978-0-521-44420-0

821.111'04"10/15"(082)
GER 820.09"04/14" MEDIEVAL ENGLISH Wallace D. (ur.)

COBISS.SI-ID 48774754

98.
COGNARD-Black, Jennifer
        Narrative in the professional age : transatlantic readings of Harriet Beecher Stowe, George Eliot, and Elizabeth Stuart Phelps / Jennifer Cognard-Black. - New York ; London : Routledge, 2004. - XVI, 214 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Literary criticism and cultural theory)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip048/2003019152.html. - Bibliografija: str. 193-203. - Kazalo

ISBN 0-415-96994-8 (trda vezava, brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-96994-9 (trda vezava, brezkislinski papir)

821.111(73).09-055.2"18" 821.111.09-055.2"18" 821.111(73).09Stowe H. B. 821.111.09Eliot G. 821.111(73).09Phelps E. S.
GER 820(73).09-3/-9 COGNARD-BLACK J. Narrative

COBISS.SI-ID 49186658

99.
FTIČAR, Sonja
        The theme of death in John Updike's Rabbit cycle = Tematika smrti v štirih romanih o Rabbitu pisatelja Johna Updika / Sonja Ftičar. - Ljubljana : [S. Ftičar], 2012. - IV, 71 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 68-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Updike J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FTIČAR S. Theme of death GER DiplACD FTIČAR S. Theme of death
COBISS.SI-ID 49229666

100.
GRGAS, Stipe
        Maritime regionalism : a reading of John Casey's novel Spartina / Stipe Grgas. - Bibliografija: str. 192. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol .3, [no.] 1/2 (2006), str. 183-192.

821.111(73).09
COBISS.SI-ID 252122112

101.
HENRY, Nancy, 1965-
        The Cambridge introduction to George Eliot / Nancy Henry. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2008. - XI, 129 str. ; 24 cm. - (Cambridge introductions to literature)

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0838/2008299524-t.html - Table of contents only. -
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0838/2008299524-b.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0838/2008299524-d.html. - Bibliografija: str. 115-122. - Kazalo

ISBN 978-0-521-85462-7
ISBN 0-521-85462-8
ISBN 978-0-521-67097-5 (broš.)
ISBN 0-521-67097-7 (broš.)

821.111.09Eliot G.
GER 820.09 Eliot G. HENRY N.
COBISS.SI-ID 48763746

102.
KOROŠEC, Nataša, 1965-
        Kritika sodobne Amerike v delih Johna Updika : magistrsko delo / Nataša Korošec. - Ljubljana : [N. Korošec], 2012. - 113 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: str. 102-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Interdisciplinarni program Ameriške študije

821.111(73).09Updike J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOROŠEC N. Kritika
COBISS.SI-ID 48742242

103.
KREVEL, Mojca
        Ghost busting : the role of literary cyberpunk in the development of fiction at the end of the twentieth century / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 66-67. - Abstract.

V: AAA. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. - ISSN 0171-5410. - Bd. 37, Hft. 1 (2012), str. 49-67.

821.111(73).09-312.9"1980/1999"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49045858

104.
MARINŠEK, Darja, 1981-
        Podoba super junaka v ameriški književnosti v obdobju po 2. svetovni vojni : doktorska disertacija / Darja Marinšek. - Ljubljana : [D. Marinšek], 2012. - 216 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: f. 211-216. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Interdisciplinarni program Ameriške študije

821.111(73).09"1945/1990"(043.2)
GER Diss MARINŠEK D. Podoba
COBISS.SI-ID 49104226

105.
MESIČEK, Irenej
        Language and music in Sam Shepard's play Tooth of crime = Jezik in glasba v drami Sama Sheparda Tooth of crime : diplomsko delo / Irenej Mesiček. - Ljubljana : [I. Mesiček], 2012. - 56 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 53-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-2.09Shepard S.:78(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MESIČEK I. Language and music
COBISS.SI-ID 49063522

106.
MILLER, W. Jason
        Langston Hughes and American lynching culture / W. Jason Miller. - 1st paperback printing. - Gainesville : University Press of Florida, 2012, cop. 2011. - XV, 168 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 157-162. - Kazalo

ISBN 0-8130-4152-X
ISBN 978-0-8130-4152-0

821.111(73=013).09Hughes L.:343.254 343.254(73)(091)
GER 820(73).09 Hughes L. MILLER W. J.
COBISS.SI-ID 48902498

107.
NOVOGRADEC, Ana
        Hybridity in the works of Zadie Smith = Hibridnost v delih Zadie Smith : diplomsko delo / Ana Novogradec. - Ljubljana : [A. Novogradec], 2012. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 86-96. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Smith Z.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NOVOGRADEC A. Hybridity GER DiplACD NOVOGRADEC A. Hybridity
COBISS.SI-ID 49223778

108.
OBLAK, Jana
        Ernest Hemingway through the character of Nick Adams in The Nick Adams stories = Ernest Hemingway skozi lik Nicka Adamsa v The Nick Adams stories : diplomsko delo / Jana Oblak. - Ljubljana : [J. Oblak], 2012. - 61 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 57-61. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-32.09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OBLAK J. Ernest Hemingway GER DiplACD OBLAK J. Ernest Hemingway
COBISS.SI-ID 49237346

109.
        PERSPECTIVES on Pinter : a European cultural capital honours the Nobel laureate / editor Tomaž Onič. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, 2012. - 112 str. ; 24 cm. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 9, Spring)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-269-678-8 (Slovensko društvo za angleške študije)

821.111.09Pinter H.(082)
COBISS.SI-ID 261548288

110.
POGAČNIK, Maruša, 1988-
        The magical world of literary beasts : examining the role of animals in Sara Gruen's novels Riding lessons, Water for elephants and Ape house = Čarobni svet živali v literaturi : kakšno vlogo imajo živali v romanih Sare Gruen Riding lessons, Water for elephants and Ape house : diplomsko delo / Maruša Pogačnik. - Ljubljana : [M. Pogačnik], 2012. - IV, 119 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 113-119. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Gruen S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POGAČNIK M. Magical world GER DiplACD POGAČNIK M. Magical world
COBISS.SI-ID 49057634

111.
PŠENIČNIK, Mateja
        Fiction and non-fiction in Guantanamo boy by Anna Perera = Fikcija in nefikcija v romanu Guantanamo boy Anne Perera : diplomsko delo / Mateja Pšeničnik. - Ljubljana : [M. Pšeničnik], 2012. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Meta Grosman, somentorica Veronika Rot Gabrovec. - Bibliografija: f. 50-52. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Perera A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PŠENIČNIK M. Fiction
COBISS.SI-ID 49226082

112.
QUINN, Justin, 1968-
        The Cambridge introduction to modern Irish poetry, 1800-2000 / Justin Quinn. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2008. - X, 246 str. ; 23 cm. - (Cambridge introductions to literature)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016410163&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Bibliografija: str. 230-235. - Kazalo

ISBN 978-0-521-84673-8 (trda vezava)
ISBN 0-521-84673-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-60925-8 (broš.)
ISBN 0-521-60925-9 (broš.)

821.111(417)-1.09"18/19"
GER 820(100).09 QUINN J. Modern Irish
COBISS.SI-ID 48764770

113.
WETHERBEE, Winthrop, 1938-
        Geoffrey Chaucer: The Canterbury tales : [a student guide] / Winthrop Wetherbee. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - V, 125 str. ; 20 cm. - (Landmarks of world literature)

Ovojni nasl.: Chaucer, The Canterbury tales. - Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 123-125

ISBN 0-521-83249-7
ISBN 978-0-521-83249-6
ISBN 0-521-54010-0 (broš.)
ISBN 978-0-521-54010-0 (broš.)

821.111'04.09Chaucer G.
GER 820-023.09 Chaucer G. Canterbury/WETHERBEE

COBISS.SI-ID 48772194


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


114.
FRISCH, Max
        Andorra : Stück in zwölf Bildern / Max Frisch ; mit einem Kommentar von Peter Michalik. - Originalausg., 1. Aufl., 16. Druck. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2011. - 165 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp BasisBibliothek ; 8)

Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-3-518-18808-8

821.112.2(494)-2 821.112.2(494).09Frisch M.
GER 830 FRISCH M. Andorra
COBISS.SI-ID 49211234

115.
HARTMANN von Aue, 1160-1210
        Der arme Heinrich / Hartmann von Aue : Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch ; übersetzt von Siegfried Grosse ; herausgegeben von Ursula Rautenberg. - Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausg. 2005. - Stuttgart : P. Reclam, 2011. - 135 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Universal-Bibliothek ; 456)

Str. 110-126: Nachwort. - Bibliografija: str. 127-135

ISBN 978-3-15-000456-2

821.112.2'04
GER 830-023 HARTMANN V. AUE Arme
COBISS.SI-ID 49211490

116.
HEBBEL, Friedrich
        Maria Magdalena : ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten / Friedrich Hebbel ; mit Hebbels Vorwort betreffend das Verhältnis der dramatischen Kunst zur Zeit und verwandte Punkte ; Anmerkungen von Karl Pörnbacher. - Durchgesehene Ausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2011, cop. 2002. - 109 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 3173)

ISBN 978-3-15-003173-5

821.112.2-21
GER 830 HEBBEL F. Maria Magdalena
COBISS.SI-ID 49240930

117.
JELINEK, Elfriede
        Die Liebhaberinnen : Roman / Elfriede Jelinek. - 32. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2011, cop. 1975. - 156 str. ; 19 cm. - (Rororo ; 12467)

Prvič izšlo 1975

ISBN 978-3-499-12467-9

821.112.2(436)-31
GER 830 JELINEK E. Liebhaberinnen
COBISS.SI-ID 49241698

118.
        RAP-Texte / für die Sekundarstufe herausgegeben von Sascha Verlan. - Erweiterte Neuausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2012. - 160 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 15067) (Texte und Materialien für den Unterricht)

Bibliografija: str. 160

ISBN 978-3-15-015067-2

821.112.2-194(082.2) 784.66(430)
GER 830-1A RAP-TEXTE Verlan S.(ur.)
COBISS.SI-ID 49240162


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


119.
        Der BRIEF in der österreichischen und ungarischen Literatur / herausgegeben von András F. Balogh und Helga Mitterbauer. - Budapest : ELTE Germanistisches Institut, 2005. - 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 45)

Kazalo

ISBN 963-463-790-6
ISBN 978-963-463-790-5

821.112.2(436).09-6:821.511.141.09-6(082) 821.511.141.09-6:821.112.2(436).09-6
GER 830(436).09 BRIEF Balogh A.F.(ur.)
COBISS.SI-ID 48795746

120.
SCHARMITZER, Dietmar, 1963-
        Anastasius Grün : (1806-1876) : Leben und Werk / Dietmar Scharmitzer. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, cop. 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 604 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Literatur und Leben. Neue Folge ; Bd. 79)

Bibliografija: str. 450-584. - Imensko kazalo

ISBN 978-3-205-78575-0 (broš.)

821.112.2(497.4).09Grun A.
GER 830.09 Grün A. SCHARMITZER D.
COBISS.SI-ID 66207745

121.
ŠKERLAK, Barbara
        Patrick Süskinds Das Parfum : Verfilmung des Bestsellers = Parfum Patricka Süskinda : filmska upodobitev knjižne uspešnice : diplomsko delo / Barbara Škerlak. - Ljubljana : [B. Škerlak], 2012. - 58 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 55-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Süskind P.:791(043.2) 791(430):821.112.2Süskind P.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠKERLAK B. Patrick
COBISS.SI-ID 48773474


821.133.1(100) KNJIŽEVNOSTI V FRANCOŠČINI


122.
ŠINIGOJ, Nina
        Rubajati Omarja Hajama v romanu Samarkand Amina Maaloufa : diplomsko delo / Nina Šinigoj. - Ljubljana : [N. Šinigoj], 2012. - IV, 82 f. ; 30 cm

Mentorica Sonia Vaupot, somentorica Florence Gacoin-Marks. - Bibliografija: f. 72-74. - Izvleček ; Abstract. - Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.133.1(659.3)Maalouf A.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ŠINIGOJ N. Rubajati GER DiplPCD ŠINIGOJ N. Rubajati
COBISS.SI-ID 48755554


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


123.
GRUM, Špela, 1979-
        Književno delo ameriških Slovencev v izseljenskih glasilih : magistrsko delo / Špela Grum. - Ljubljana : [Š. Grum], 2012. - 118 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: str. 113-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.163.6(73)-32:314.151.3(043.2) 821.163.6(73)-32.09:070.484
FRASCATI: 6-200
GER Mag GRUM Š. Književno delo
COBISS.SI-ID 48915042


929 BIOGRAFIJE


124.
EICHTINGER, Martin, 1961-
        Alois Mock : politik piše zgodovino / Martin Eichtinger, Helmut Wohnout ; [iz nemščine prevedel Borut Trekman ; spremna beseda Lojze Peterle, Dimitrij Rupel]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 316 str., [20] str. pril. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: Alois Mock. - 1.000 izv. - Alois Mock, domoljub in Evropejec, ki je premikal srca / Lojze Peterle: str. 8-10. - Minister v središču zgodovinske priložnosti / Dimitrij Rupel: str. 11-19. - Bibliografija: str. 299-307. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0647-7

929Mock A. 32(436):929Mock A.
GER 929 Mock A. EICHTINGER M.
COBISS.SI-ID 259521536

125.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju / Tanja Žigon. - Ocena knjige: Ines Koeltzsch, Michaela Kuklová, Michael Wögerbauer (ur.): Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln, Weimarm Wien: Böhlau Verlag 2011.

V: Slavistična revija. - ISSN 0350-6894. - Letn. 60, št. 1 (jan.-mar. 2012), str. 112-116.

929Eisner P.(082)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 48893538


93/94 ZGODOVINA


126.
        KLEINSTADTBÜRGERTUM in der Habsburgermonarchie 1862-1914 / Peter Urbanitsch, Hannes Stekl [Hg.]. - Wien [etc.] : Böhlau, cop. 2000. - 516 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bürgertum in der Habsburgermonarchie ; 9)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 3-205-98939-2

94(436-89)"19"(082) 930.85(436-89)"19"(082) 911.375.1(436-89)"19"(082)
GER 93/94 KLEINSTADTBÜRGERTUM Urbanitsch P.(ur.)

COBISS.SI-ID 1052020

127.
STEKL, Hannes, 1944-
        Adel und Bürgertum in der Habsburgermonarchie 18. bis 20. Jahrhundert / Hannes Stekl ; Hannes Stekl zum 60. Geburtstag gewidmet von Ernst Bruckmüller, Franz Eder und Andrea Schnöller. - Wien : Verlag für Geschichte und Politik ; München : Oldenbourg, 2004. - 311 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien ; Bd. 31)

Bibliografija v opombah na dnu str. - Nachweise: str. 312

ISBN 3-7028-0412-9 (Verlag für Geschichte und Politik Wien, broš.)
ISBN 3-486-56846-9 (Oldenbourg München, broš.)

94(436)"17/19" 94(436-89) 930.85(436-89)
GER 93/94 STEKL H. Adel und Bürgertum ZGO C 3627/31
COBISS.SI-ID 1692532


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO