1936 Eugene O'Neill

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

               EUGENE (GLADSTONE) O'NEILL

* 16. 10. 1888 New York (ZDA)
† 27. 11. 1953 Boston, Massachussetts (ZDA)

Eugene O'Neill velja po mnenju večine kritikov za največjega ameriškega dramatika vseh časov in utemeljitelja moderne ameriške drame. Nase je prvič opozoril z naturalističnim dramskim delom Onkraj obzorja (Beyond the Horizon, 1920), za katerega je prejel Pulitzerjevo nagrado. To nagrado je prejel še trikrat, in sicer prav tako za naturalistično obarvano igro Anna Christie (1921), eksperimentalno naravnano Čudno medigro (Strange Interlude, 1928), v kateri uporablja tehniko toka zavesti, ter za posmrtno uprizorjeno, pretežno avtobiografsko naravnano mojstrovino Dolgega dneva potovanje v noč (Long Day's Journey into Night, 1940‒1, 1956). O'Neillova dela pod močnim vplivom Ibsena in Strindberga ter Jungove psihoanalitične misli obravnavajo temeljne probleme sodobnega človeka, kot so npr. občutek krivde, samoprevara ter konflikt med človekovo željo po samouničenju in samoohranitvi. /UM/

Spletne povezave

Galerija

E. O'Neill 

Avdioposnetki

Audio Archive (eOneill.com)

Videoposnetki

Eugene O'Neill (dokumentarni film)
eOneill TV

 Druge zanimive povezave

Eugene O'Neill Foundation, Tao House
The Eugene O'Neill Society
The Eugene O'Neill Review (Penn State University Press)
Eugene O'Neill Thetater
Eugene O'Neill (The Guardian)
Govor s slavnostne večerje ob podelitvi Nobelove nagrade
Broadway History: Eugene O'Neill Brings American Drama to Maturity
Eugene O'Neill National Historic Site, California
An Electronic Eugene O'Neill Archive
Representative Poetry Online - Eugene O'Neill (University of Toronto Libraries)
Eugene O'Neill Theater Center

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

POEZIJA

A Bibliography of the Works of Eugene O'Neill Together with the Collected Poems of Eugene O'Neill / edited by Ralph Sanborn and Barrett H. Clark. – New York : Random House, 1931

Poems 1912-1942 : A Preliminary Edition / edited by Donald C. Gallup. – New Haven (Conn.) : Yale University Library, 1979

Poems 1912-1944 / edited by Donald C. Gallup. – Boston : Ticknor & Fields in London : J. Cape, 1980

DRAMATIKA

Thirst, and Other One-Act Plays. – Boston : The Gorham Press, 1914. – Vsebina: Thirst ; The Web ; Warnings ; Fog ; Recklessness

Bound East for Cardiff. V:Provincetown Plays : First Series. – New York : F. Shay, 1916

Before Breakfast.  – New York : F. Shay, 1916

Ile. – New York : E. H. Arens, 1918

The Moon of the Caribees, and Six Other Plays of the Sea. – New York : Boni & Liveright, 1919. – Vsebina: The Moon of the Caribees ; Bound East for Cardiff ; In the Zone ; The Long Voyage Home ; Ile ; Where the Cross is Made ; The Rope. – Izšlo tudi kot: The Long Voyage Home : Seven Plays of the Sea. – New York : The Modern Library, 1940

Beyond the Horizon. – New York : Boni & Liveright, 1920

The Emperor Jones ; Diff'rent ; The Straw. – New York : Boni & Liveright, 1921

Gold. – New York : Boni & Liveright, 1921

The Dreamy Kid. V: Contemporary One-Act Plays of 1921 (American) / selected and edited by Frank Shay. – Cincinnati : S. Kidd Company, 1922

The Hairy Ape ; Anna Christie ; The First Man. – New York : Boni & Liveright, 1922. – Izšlo tudi kot: The Hairy Ape and Other Plays. – London : J. Cape, 1923

All God's Chillun Got Wings, and Welded. – New York : Boni & Liveright, 1924

The Complete Works of Eugene O'Neill. – New York : Boni & Liveright, 1924-1925. – 2 zv. – Vsebina:
Vol. 1: Ana Christie ; Beyond the Horizon ; The First Man ; Diff'rent ; Gold ; Moon of the Caribees ; Bound East for Cardiff ; Long Voyage Home ; In the Zone ; Ile ; Vol. 2: Emperor Jones ; The Hairy Ape ; All God's Chillun Got Wings ; Desire Under the Elms ; Welded ; The Straw ; The Rope ; The Dreamy Kid ; Where the Cross Is Made ; Before Breakfast  

Desire Under the Elms. – New York : Boni & Liveright, 1925

The Works of Eugene O'Neill. – New York : Boni & Liveright, 1925. – 4 zv. – Vsebina: [Vol. 1]: Anna Christie ; All God's Chillun Got Wings ; Diff'rent ; [Vol. 2]: Beyond the Horizon ; The Straw ; Before Breakfast ; [Vol. 3]: Desire Under the Elms ; The Hairy Ape ; Welded ; [Vol. 4]: The Emperor Jones ; Gold ; The First Man ; The Dreamy Kid

The Great God Brown ; The Fountain ; The Moon of the Caribees, and Six Other Plays of the Sea. – New York : Boni & Liveright, 1926. – Vsebina združena iz del The Works of Eugene O'Neill, 1925 in 5 enodejank iz zbirke The Moon of the Caribees and Six Other Plays of the Sea, 1919
Izšlo tudi kot: The Great God Brown, Including The Fountain, The Dreamy Kid, Before Breakfast. – London : J. Cape, 1926

The American Caravan : [Lazarus Laughed, Act 1]. – V: A Yearbook of American Literature / edited by Van Wyck Brooks … [et al.]. – New York : The Macaulay Company, 1927. –  Besedilo se bistveno razlikuje od prvega dejanja celotne drame Lazarus Laughed (gl. naslednji zapis)

Lazarus Laughed. – New York : Boni & Liveright, 1927

Marco Millions. – New York : Boni & Liveright in London : J. Cape, 1927

The Emperor Jones and The Straw / introduction by Dudley Nichols. – New York : The Modern Library, 1928

Strange Interlude. – New York : Boni & Liveright, 1928

Dynamo. – New York : H. Liveright, 1929

Mourning Becomes Electra. – New York : H. Liveright, 1931

Nine Plays / selected by the author ; introduction by Joseph Wood Krutch. – New York : H. Liveright, 1932. – Vsebina: The Emperor Jones ; The Hairy Ape ; All God's Chillun Got Wings ; Desire Under the Elms ; Marco Millions ; The Great God Brown ; Lazarus Laughed ; Strange Interlude ; Mourning Becomes Electra

Representative Plays. –  New York : H. Liveright, 1932. – Vsebina: Marco Millions ; The Emperor Jones ; Anna Christie ;  Where the Cross Is Made ; The Moon of the Caribees

Ah, Wilderness! – New York : Random House, 1933

Days Without End. – New York : Random House, 1934

The Plays of Eugene O'Neill. – New York : C. Scribner's Sons, 1934-1935. – 12 zv. –  Vsebina: 1: Strange Interlude ; 2: Mourning Becomes Electra ; 3: The Emperor Jones ; Ah, Wilderness! ; 4: All God's Chillun Got Wings ; Lazarus Laughes ; 5: Marco Millions ; The Hairy Ape ; 6: Beyond the Horizon ; Welded ; 7: Dynamo ; Diff'rent ; 8: The Straw ; The First Man ; 9: Days Without End ; Gold ; 10: The Great God Brown ; Anna Christie ; 11: Desire Under the Elms ; The Fountain ; 12: Nine One-Act Plays

The Emperor Jones ; Anna Christie ; The Hairy Ape / introduction by Lionel Trilling. –  New York : The Modern Library, 1937

The Long Voyage Home : Seven Plays of the Sea. – New York : The Modern Library, 1940. – Vsebina: The Long Voyage Home ; The Moon of the Caribees ; Bound East for Cardiff ; In the Zone ; Ile ; Where the Cross Is Made ; The Rope

The Plays of Eugene O'Neill : [Complete in Three Volumes]. – New York : Random House, 1941. – Vsebina: 1: Strange Interlude ; Desire Under the Elms ; Lazarus Laughed ; The Fountain ; The Moon of the Caribees ; Bound East for Cardiff ; The Long Voyage Home ; In the Zone ; Ile ; Where the Cross Is Made ; The Rope ; The Dreamy Kid ; Before Breakfast ; 2: Mourning Becomes Electra ; Ah, Wilderness! ; All God's Chillun Got Wings ; Marco Millions ; Welded ; Diff'rent ; The First Man ; Gold ; 3: Anna Christie ; Beyond the Horizon ; The Emperor Jones ; The Hairy Ape ; The Great God Brown ; The Straw ; Dynamo ; Days Without End. – Ponovno izšlo 1951 z dodano dramo The Iceman Cometh v 3. zv.

The Iceman Cometh. – New York : Random House, 1946

Lost Plays of Eugene O'Neill. – New York : New Fathoms, 1950. – Vsebina: Abortion ; The Movie Man ; The Sniper ; Servitude ; A Wife for a Life

A Moon for the Misbegotten. – New York : Random House, 1952

Long Day's Journey Into Night. – New Haven (Conn.): Yale University Press, 1956

A Touch of the Poet. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1957

Hughie. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1959

More Stately Mansions / shortened from the author's partly revised script by Karl Ragnar Gierow and edited by Donald Gallup. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1964

Ten »Lost« Plays. – New York : Random House, 1964. – Vsebina: A Wife for a Life ; The Movie Man ; The Sniper ; Abortion ; Thirst ; The Web ; Warnings ; Fog ; Recklessness ; Servitude

Six Short Plays. – New York : Vintage Books, 1965. – Vsebina: The Dreamy Kid ; Before Breakfast ; Gold ; Diff'rent ; The Straw ; Welded

The Later Plays of Eugene O'Neill / edited by Travis Bogard. – New York : The Modern Library, 1967. – Vsebina: Ah, Wilderness! ; A Touch of the Poet ; Hughie ; A Moon for the Misbegotten
Selected Plays of Eugene O'Neill. – New York : Random House, 1969. – Vsebina: The Emperor Jones ; Anna Christie ; The Hairy Ape ; Desire Under the Elms ; The Great God Brown ; Strange Interlude ; Mourning Becomes Electra ; The Iceman Cometh

Children of the Sea and Three Other Unpublished Plays  / edited by Jennifer McCabe Atkinson. – Washington (D. C.) : NCR Microcard Editions, 1972. – Vsebina: Children of the Sea ; Bread and Butter ; Now I Ask You ;  Shell Shock

Selected Plays of Eugene O'Neill / introduction by José Quintero. – Book Club ed. – Garden City (N. Y.) : Nelson Doubleday, 1979. – Vsebina: Anna Christie ; The Emperor Jones ; The Hairy Ape ; Desire Under the Elms ; Strange Interlude ; Mourning Becomes Electra ; The Iceman Cometh ; A Touch of the Poet ; A Moon for the Misbegotten

The Calms of Capricorn : A Preliminary Edition. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1981. – 2 zv. – Vsebina: 1: The Scenario / transcribed by Donald Gallup ; 2: The Play / developed by Donald Gallup

Chris Christophersen: A Play in Three Acts (Six Scenes). – New York : Random House, 1982

Complete Plays/ edited by Travis Bogard. – New York: Viking Press : The Library of America, 1988. – 3 zv. – Vsebina: 1913-1920: A Wife for Life ; The Web ; Thirst ; Recklessness ; Warnings ; Fog ; Bread and Butter ; Bound East for Cardiff ; Abortion ; The Movie Man ; Servitude ; The Sniper ; The Personal Equation ; Before Breakfast ; Now I Ask You ; In the Zone ; Ile ; The Long Voyage Home ; The Moon of the Caribbees ; The Rope ; Beyond the Horizon ; Shell Shock ; The Dramy Kid ; Where the Cross Is Made ; The Straw ; Chris Christophersen ; Gold ; Anna Christie ; The Emperor Jones ; 1920-1931: Diff'rent ; The First Man ; The Hairy Ape ; The Fountain ; Welded ; All God's Chillun Got Wings ; Desire Under the Elms ; Marco Millions ; The Great God Brown ; Lazarus Laughed ; Strange Interlude ; Dynamo ; Mourning Becomes Electra ; 1932-1943: Ah, Wilderness! ; Days Without End ; A Touch of the Poet ; More Stately Mansions ; The Iceman Cometh ; Long Day's Journey into Night ; A Moon for the Misbegotten

The Unfinished Plays : Notes for The Visit of Malatesta ; The Last Conquest ; Blind Alley Guy / edited and annotated by Virginia Floyd. – New York : Continuum, 1988

DRUGO

The Last Will and Testament of Silverdene Emblem O'Neill. – New Haven : Yale University Press, 1956. – Izšlo tudi kot: The Last Will and Testament of an Extremely Distinguished Dog. – Worcester (Mass.) : A. J. St. Onge, 1972

Eugene O'Neill at Work : Newly Released Ideas for Plays / edited and annotated by Virginia Floyd. – New York : Ungar, 1981

Selected Letters of Eugene O'Neill / edited by Travis Bogard and Jackson R. Bryer. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1988

Work Diary 1924-1943 : Preliminary Edition / transcribed by Donald C. Gallup. – New Haven (Conn.) : Yale University Library, 1981. – 2 zv.

The Unknown O'Neill : Unpublished or Unfamiliar Writings of Eugene O'Neill / edited with commentaries by Travis Bogard. – New Haven (Conn.) : Yale University Press, 1988. – Poleg 1 pesmi, kritiških in priložnostnih zapisov vsebuje tudi dela: The Personal Equation ; Marco Millions ; The Rhyme of the Ancient Mariner ; The Reckoning ; The Ole Devil (samo 4. dejanje) ; Tomorrow ; S. O. S.

Prevodi v slovenščino

Strast pod bresti : igra v treh delih. – [S. l. : s. n., s. a.]. – Strojep. avtogr. – Izv. stv. nasl: Desire under the Elms

Tri igre o morju
/ prevedel Dušan Tomše. - [Ljubljana] : Prosvetni servis, 1957. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 21 cm. – Vsebina: Olje = Ile ; Brezkrajni povratek = Long Voyage Home  ; V nevarnem območju = In the Zone

Pred zajtrkom : igra v enem dejanju / izbral Dušan Tomše ; prevedla Janko Moder in Dušan Tomše ; spremno besedo o avtorju napisal Janko Moder]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1982. - (Nobelovci ; 73). – Prevod dela: Before Breakfast. – Vsebuje tudi: Olje = Ile ; Cesar Jones = The Emperor Jones ; Kosmata opica = The Hairy Ape ; Veliki bog Brown = The Great God Brown ; Čudna medigra = Strange Interlude

Dolgega dneva potovanje v noč / prevedla Mira Miheličeva. - Nova Gorica : Primorsko dramsko gledališče, 1984. - Prevod dela: Long Day's Journey into Night

Dolgega dneva potovanje v noč / prevedla Mira Mihelič ; priredba Dušan Jovanovič ; redakcija dialogov priredbe Jože Faganel. - Bohinjska Bela ; Bled [i.e.] v Trstu : Slovensko stalno gledališče, 1991. - Stojep. avtogr. – Izv. stv. nasl.: Long Day's Journey into Night. – Premiera 5. 4. 1991

Dolgega dne potovanje v noč / prevedla Mira Mihelič ; priredba prevoda  Desa Puc in Zvone Šedlbauer. - Maribor : Slovensko narodno gledališče, 1999. – Prevod dela: Long Day's Journey into Night. - SNG Drama Maribor 1999/2000

Strast pod bresti. – Izv. stv. nasl.:  Desire under the Elms. V: AMERIŠKA drama dvajsetega stoletja / [zbrala in uredila] Lado Kralj, Zdravko Duša ; [prevedli Zdravko Duša ... [et al.] ; spremno študijo napisal Lado Kralj]. - V Ljubljani : Karantanija, 2001. Str. 7-67.

Kritiški odzivi na Slovenskem

INKRET, Andrej: Pozno zvečer v prihodnosti ---. Samuel Beckett, Poslednji trak,  Eugene G. O'Neill, Hughie. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 12, št. 9(272) (11. maj 1963), str. 181.

INKRET, Andrej: Strast pod bresti : SLG Celje. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 12, št. 22(285) (22. nov. 1963), str. 443.

TOMŠE, Dušan: Eugene O'Neill. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1971. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; 51)

OGOREVC, Marjeta: The Interrelationship of Marriage and Love in O'Neill's Plays : Anna Christie, Beyond the Horizon, Desire under the Elms, Strange Interlude. – Ljubljana : [M. Ogorevc], 1973. – Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

MODER, Janko: Spremna beseda o avtorju. V: Pred zajtrkom : igra v enem dejanju / Eugene O'Neill. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1982. - (Nobelovci ; 73). – Str. 437-456.       

MUNDA, Jože: O'Neill pri nas. V: Pred zajtrkom : igra v enem dejanju / Eugene O'Neill. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1982. - (Nobelovci ; 73). – Str. 457-462.

INKRET, Andrej: Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica : Eugene Gladstone O'Neill: Dolgega dne potovanje v noč . V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 33, št. 11 (8. jun. 1984), str. 330.

MOZETIČ, Uroš: Anna Christie and Desire under the Elms by Eugene Gladstone O'Neill : The Response to Their Productions on the Slovene Stage 1987 : diplomska naloga. – Ljubljana : [U. Mozetič], 1987. – Študentska Prešernova nagrada za l. 1987. – Mentorica Meta Grosman. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

LAPORNIK, Barbara: Eugene O'Neill - oče ameriškega teatra : ob stoletnici rojstva velikega ameriškega dramatika. V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-6669. – Leto  44, št. 238 (26. okt. 1988), str. 10.

BRAČUN, Natalija: Female Characters in Eugene O'Neill's Strange Interlude and Mourning Becomes Electra. – Ljubljana : [N. Bračun], 1989. – Mentorica Meta Grosman. –  Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

ČUK, Marij: Intenzivno izpostavljanje osebnih travm v brezizhodnem krogu moralne praznine. - Eugene O'Neill: Dolgega dneva potovanje v noč. Režija Dušan Jovanovič. Predstava SSG v Trstu. V: Primorski dnevnik. - ISSN Y500-4586. – Leto 47, št. 61 (11. apr. 1991), str.9.

JOVANOVIĆ, Dušan: Režiser Jovanovič o postavitvi / razgovor zapisala Helena Jovanovič. - Eugene O'Neill: Dolgega dneva potovanje v noč. Režija Dušan Jovanovič. Predstava SSG v Trstu. V: Primorski dnevnik. - ISSN Y500-4586. – Leto 47, št. 61 (11. apr. 1991), str. 9.

LOVEC, Zdenka: Človekova duhovna stiska :  v režiji Dušana Jovanoviča so v SSG Trst uprizorili ameriško dramo E. G. O'Neilla Dolgega dneva potovanje v noč. V: Večer. - ISSN 0350-4972. – Leto 47, št. 89 (16. apr. 1991), str. 10.

MOZETIČ, Uroš
: Sprejemanje dramatike Eugena O'Neilla na Slovenskem : magistrsko delo. - Ljubljana : [U. Mozetič], 1991. - Mentorica Meta Grosman. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnosti

PREDAN, Vasja: Slovensko stalno gledališče Trst : Eugene O'Neill: Dolgega dneva potovanje v noč. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 40, št. 8 (19. apr. 1991), str. 231-232.

VURNIK, France: Odsotnost moralne avtoritete. - Eugene O'Neill: Dolgega dneva potovanje v noč, SSG Trst, režija Dušan Jovanovič. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 33, št. 82 (8. apr. 1991), str. 3.

MOZETIČ, Uroš: The Impact of Translation Deviation upon the Reception of Eugene O'Neill's Plays in Slovenia. V: American Literature for Non-American Readers / Meta Grosman (ed.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 1995. - Str. 123-138.

KOLAR, Breda:  The Antagonism between Man and a World in Eugene O'Neill's The Iceman Cometh and Long Day's Journey into Night : diplomska naloga. - Maribor : [B. Kolar], 1996. – Mentor Mirko Jurak. – Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

KOREN, Anka: Greek Myth in Desire under the Elms : diplomska naloga. - Maribor : [A. Koren], 1998. – Mentor Victor Kennedy. – Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za anglistiko

PEZDIR, Slavko: Do dna in še dlje. - Eugene Gladstone O'Neill: Dolgega dne potovanje v noč. Režija Zvone Šedlbauer. Izvaja Drama SNG Maribor. Premiera 8.10.1999. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 41, št. 237 (12. okt. 1999), str. 9.

PREDAN, Vasja: Samorazkroj subjekta.  - Eugene O'Neill: Dolgega dne potovanje v noč. Režija Zvone Šedlbauer. Izvaja Drama SNG Maribor. V:  Razgledi. - ISSN 1318-0401. - Št. 20 (27. okt. 1999), str. 31.
 
RAK, Peter: Privlačen anglosaški psihorealizem. - Eugene O'Neill: Dolgega dne potovanje v noč. Režija Zvone Šedlbauer. Izvaja Drama SNG Maribor. V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 41, št. 234 (8. okt. 1999), str. 9.

FLIS, Leonora: Mit o Elektri – O'Neillova Elektra v črnini in njena (ne)odvisnost od starogrških tragiških temeljev : B diplomska naloga. - Ljubljana : [L. Flis], 2002. – Mentor Janez Vrečko. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

PINTARIČ, Marjetka: Eugene O'Neill: Desire under the Elms and  Mourning Becomes Electra: (Comparison) : diplomska naloga. - Ljubljana : [M. Pintarič], 2003. – Mentor Mirko Jurak. – Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

ZOBEC, Katja: Female Characters in Eugene O'Neill's Plays : Desire under the Elms, Strange Interlude, and Mourning Becomes Electra : diplomsko delo iz ameriške književnosti. - Ljubljana : [K. Zobec], 2003. - Mentor Mirko Jurak. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

FLIS, Leonora: Eugene O'Neill in starogrška drama. V: Dialogi. - ISSN 0012-2068. - Letn. 40, št. 8 (2004), str. 36-44.

MARANŠEK, Miha: Autobiographical Elements in Eugene O'Neill's Pulitzer Prize Winning Plays : diplomsko delo. - Ljubljana : [M. Marinšek], 2006. - Mentor Uroš Mozetič. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

FURLAN, Maruša: Alkoholizem v življenju in literarnem delu Eugena O'Neilla : Ledar prihaja in Dolgo potovanje v noč : diplomski seminar. - Ljubljana : [M. Furlan], 2011. - Mentorica Vanesa Matajc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Na vrh strani