Zaključek študija

Skupno število kreditnih točk, zahtevanih za dokončanje univerzitetnega enopredmetnega študija Anglistika, je 180. V sklopu 180 KT mora študent opraviti:
  1. vse obveznosti, ki jih določajo učni načrti predmetov (170KT)
  2. diplomski izpit (10KT).

Naslov po končanem univerzitetnem enopredmetnem študiju Anglistika: diplomirani anglist (UN) oz. diplomirana anglistka (UN)

Strokovni naslov bo v primeru drugačnih zakonskih zahtev ustrezno spremenjen.