Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih. Nekatere izbirne vsebine so opisane v opombah pod razpredelnico posameznega letnika.

1. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2015/16)

Študijski program za študente prvega letnika v študijskem letu 2015/2016 je nekoliko spremenjen. Veljajo podatki, ki jih najdete v predstavitvenem zborniku:

Predstavitveni zbornik za enopredmetni študij

Program za 1. letnik povzemamo tudi v razpredelnici:

KT KU PREDMET
560Angleška fonetika in fonologija 2015
330Angleška srednjeveška književnost 2015
560Angleški glagol I 2015
560Angleško oblikoslovje 2015
330Družbena zgodovina angleščine
660Izbirni predmet(i) – širše
5120Jezik v rabi I
330Novejša angleška književnost 2015
660Seminar iz ameriške književnosti 2015
330Starejša ameriška književnost
460Strokovni izbirni predmet
330Uvod v literarno teorijo 2015
330Uvod v splošno jezikoslovje 2015
660Uvod v tehnike raziskovalnega dela 2015

1. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2015/16)

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega, ali Angleško poezijo po 19. stoletju ali pa Angleško poezijo 16.-19. stoletja

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.

2. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2015/16)

Študijski program za študente prvega letnika v študijskem letu 2015/2016 je nekoliko spremenjen. Veljajo podatki, ki jih najdete v predstavitvenem zborniku:

Predstavitveni zbornik za enopredmetni študij

Program za 2. letnik povzemamo tudi v razpredelnici:

KT KU PREDMET
560Ameriška proza - izbirni seminar 2015
560Ameriška kratka zgodba 2015
560Ameriški roman 2015
460Angleška historična slovnica 2015
560Angleška skladnja 2015
560Angleški glagol II 2015
560Angleški roman 19. stoletja 2015
560Dramatika Williama Shakespeara 2015
660Izbirni predmet(i) – širše
360Jezik v rabi II 2015
330Novejša ameriška književnost 2015
330Prozodične značilnosti angleškega jezika 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Ameriška družba in kultura 2015
560Ameriška poezija 19. in 20. stoletja 2015
230Postmoderna ameriška književnost 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Avstralska družba in kultura 2015
560Avstralska književnost 2015
230Pregled avstralske književnosti 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
230Angleška romantika 2015
560Angleški roman 20. stoletja 2015
360Britanska družba in kultura 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Kanadska družba in kultura 2015
560Kanadska književnost 2015
230Pregled kanadske književnosti 2015

2. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2015/16)

* Študent izbere enega od štirih modulov: Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul.

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.

*** Pri predmetu Ameriška proza - izbirni seminar študent izbira med izbirnima strokovnima seminarjema Ameriški roman in Ameriška kratka zgodba.

3. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letom 2015/16)

KT KU PREDMET
330Ameriška dramatika 2015
330Ameriška etnična književnost 2015 (6. semester)
330Angleška dramatika 2015
560Angleško besediloslovje 2015
40Diplomski izpit (enopredmetni program) 2015
430Jezik in kultura 2015
330Jezik v rabi III 2015
560Leksikologija 2015 (6. semester)
560Prevajanje v angleščino 2015
560Prevajanje v slovenščino 2015
560Slovnični seminar 2015 (6. semester)
10150Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Ameriška družba in kultura 2015
560Ameriška poezija 19. in 20. stoletja 2015
230Postmoderna ameriška književnost 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Avstralska družba in kultura 2015
560Avstralska književnost 2015
230Pregled avstralske književnosti 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
230Angleška romantika 2015
560Angleški roman 20. stoletja 2015
360Britanska družba in kultura 2015
10150Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program) 2015
360Kanadska družba in kultura 2015
560Kanadska književnost 2015
230Pregled kanadske književnosti 2015
560Variante angleškega jezika 2015 (6. semester)

3. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2015/16)

* Študent izbere enega od modulov, ki ga ni izbral v 2. letniku: Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul.

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.