Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih. Nekatere izbirne vsebine so opisane v opombah pod razpredelnico posameznega letnika.

1. letnik

KT KU PREDMET
560Angleška fonetika in fonologija
330Angleška srednjeveška književnost
560Angleški glagol I
560Angleško oblikoslovje
330Družbena zgodovina angleščine
5120Jezik v rabi I
330Novejša angleška književnost
660Seminar iz ameriške književnosti
330Starejša ameriška književnost
330Uvod v literarno teorijo
330Uvod v splošno jezikoslovje
660Uvod v tehnike raziskovalnega dela

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega, ali Angleško poezijo po 19. stoletju ali pa Angleško poezijo 16.-19. stoletja

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.

2. letnik

KT KU PREDMET
560Ameriška proza - izbirni seminar
560Ameriška kratka zgodba
560Ameriški roman
460Angleška historična slovnica
560Angleška skladnja
560Angleški glagol II
560Angleški roman 19. stoletja
560Dramatika Williama Shakespeara
360Jezik v rabi II
330Novejša ameriška književnost
330Prozodične značilnosti angleškega jezika
10150Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program)
360Ameriška družba in kultura
560Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
230Postmoderna ameriška književnost
10150Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program)
360Avstralska družba in kultura
560Avstralska književnost
230Pregled avstralske književnosti
10150Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (enopredmetni program)
230Angleška romantika
560Angleški roman 20. stoletja
360Britanska družba in kultura
10150Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program)
360Kanadska družba in kultura
560Kanadska književnost
230Pregled kanadske književnosti

* Študent izbere enega od štirih modulov: Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul.

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.

*** Pri predmetu Ameriška proza - izbirni seminar študent izbira med izbirnima strokovnima seminarjema Ameriški roman in Ameriška kratka zgodba.

3. letnik

KT KU PREDMET
330Ameriška etnična književnost
330Angleška dramatika
40Diplomski izpit (enopredmetni program)
430Jezik in kultura
360Jezik v rabi III
560Prevajanje v angleščino
560Prevajanje v slovenščino
560Slovnični seminar
10150Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (enopredmetni program)
360Ameriška družba in kultura
560Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
230Postmoderna ameriška književnost
10150Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (enopredmetni program)
360Avstralska družba in kultura
560Avstralska književnost
230Pregled avstralske književnosti
10150Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (enopredmetni program)
230Angleška romantika
560Angleški roman 20. stoletja
360Britanska družba in kultura
10150Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (enopredmetni program)
360Kanadska družba in kultura
560Kanadska književnost
230Pregled kanadske književnosti
560Variante angleškega jezika

* Študent izbere enega od modulov, ki ga ni izbral v 2. letniku: Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul.

** Izbirni predmet(i) - širše - študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.