Enopredmetna pedagoška smer

Zaradi izbirnosti, ki jo omogoča predmetnik starega programa, natančno preberite opombe pod tabelo.

4. letnik

* Študent/-ka izbere le enega od naslednjih predmetov: Idiomatika in stilistika, Angleška generativna slovnica, Intonacija v diskurzu, Učbenik pri tujejezikovnem pouku, Preverjanje jezikovnega znanja, Načela znanstvenega raziskovanja in akademskega diskurza (diplomski seminar)

** Izbirni literarni seminarji - študent/-ka izbere dva:  Seminar iz sodobnega angleškega romana, Seminar iz ameriškega romana med obema vojnama, Seminar iz ameriške kratke zgodbe, Seminar iz ameriškega romana, Seminar iz književnega prevajanja, Seminar iz otroške književnosti, Literarne interpretacije, Seminar iz angleške romantike, Seminar iz ameriške dramatike

*** Študent/-ka v tretjem in četrtem letniku izbere tri od petih književnih predmetov: Angloameriška literarna teorija in kritika, Ameriška književnost po 1945, Kanadska književnost, Avstralska književnost, Pregled starejše ameriške književnosti