ELOPE

ELOPE - English Language Overseas Perspectives and Enquiries

Revija ELOPE objavlja znanstvene in raziskovalne razprave o jezikoslovju in književnosti, ne glede na njihov teoretični ali metodološki okvir. Sprejema izvirne prispevke na področju jezikoslovja, književnosti in prevodoslovja ter poučevanja jezika in književnosti s poudarkom na angleščini.

Revija ELOPE je indeksirana v bazah DOAJ, ERIH Plus, Google Scholar, MLA in SCOPUS.