E-viri

Citatni indeksi
CMMC
DiKUL
EBSCOHost
JSTOR
Kindlers Literatur Lexikon (dostopno z lokacij FFLJ)
Literature Resource Center
ProQuest
ScienceDirect
SpringerLink
Web of  Science
Wiley Online Library
 

DiKUL

Preko portala Digitalne knjižnice UL je študentom in zaposlenim na UL na voljo dostop do številnih e-revij, e-knjig in podatkovnih zbirk najpomembnejših svetovnih založnikov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ScienceDirect, SpringerLink, Blackwell-Wiley, ACS, IEEE/IEL, IOS Press, JSTOR, ProQuest, Oxford University Press, Emerald, Sage, EBSCO Research Databases, CINAHL, APA, Engineering Village 2, …).

Združevalni iskalnik omogoča iskanje po več virih hkrati, hipertekstovni povezovalnik pa takojšnjo povezavo do celotnih besedil dokumentov. Portal ima še več drugih funkcionalnosti, v modulu Dela Univerze so na enem mestu zbrane povezave do (prostodostopnih) elektronskih revij in drugih publikacij, ki jih izdajajo članice UL, in do digitalnih zbirk, ki jih slednje gradijo.

Do elektronskih virov UL lahko študenti in zaposleni na univerzi dostopajo z računalnikov fakultet, akademij, CTK-ja in NUK-a ali prek oddaljenega dostopa (s poljubne lokacije ob kateremkoli času). Za oddaljen dostop potrebuje študent številko študentske izkaznice oz. indeksa in geslo, ki ga pridobi v knjižnici matične fakultete oz. akademije, zaposleni na UL pa člansko številko matične knjižnice in geslo. Uporabniško ime in geslo sta ista, kot ju uporabljate za podaljševanje gradiva preko servisa Moja knjižnica

EBSCOHost

Uvod v iskanje na spletnem mestu EBSCOhost

CITATNI INDEKSI

Arts & Humanities Citation Index

Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1100 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje (cederom obsega leta 1975 - 2000).
Seznam časopisov 
Dopolnjevanje: tedensko

Social Sciences Citation Index

Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 3000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.
Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko

Web of Science

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do treh multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED) – medicina, tehnika, naravoslovje, Social Sciences Citation Index® (SSCI) - družboslovje in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) – umetnost in humanistika. Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

Internetna verzija WoS omogoča iskanje znanstvenih informacij (General Search) in pripravo analiz citiranosti avtorjev (Cited Reference Search). Zapisi v zbirkah obsegajo bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi referencami za obdobje od leta 1970 dalje. Dodane so povezave na celotna besedila člankov (so dostopna, če jih knjižnica naroča) in podatke o zalogi revij v katalogu COBIB. V okviru tega portala je možen dostop tudi do dodatnih baz podatkov in analitičnih orodij.

Pojdi na vrh strani