Predmetnik

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: dvopredmetni_pedagoski_studij_Anglistika.pdf.Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2015-2016 za generacijo, ki se v tem letu vpisuje v 1. letnik.

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih. Nekatere izbirne vsebine so opisane v opombah pod razpredelnico posameznega letnika.

 

1. letnik

Študijski program za študente prvega letnika v študijskem letu 2015/2016 je nekoliko spremenjen. Veljajo podatki, ki jih najdete v predstavitvenem zborniku:

Predstavitveni zbornik za dvodisciplinarni študij (vpis 2015/2016)

Prenovljeni program za 1. letnik povzemamo v razpredelnici:

KT KU PREDMET
560Angleška fonetika in fonologija
330Angleška srednjeveška književnost
560Angleški glagol I
560Angleško oblikoslovje
5120Jezik v rabi I
330Novejša angleška književnost

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega, ali Angleško poezijo po 19. stoletju ali pa Angleško poezijo 16.-19. stoletja.

2. letnik

KT KU PREDMET
560Angleška skladnja
560Angleški glagol II
560Angleški roman 19. stoletja
560Dramatika Williama Shakespeara
360Jezik v rabi II
330Prozodične značilnosti angleškega jezika

3. letnik

KT KU PREDMET
40Diplomski izpit (dvopredmetni program)
360Jezik v rabi III
330Novejša ameriška književnost
560Prevajanje v angleščino
560Prevajanje v slovenščino
590Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (dvopredmetni program)
060Ameriška družba in kultura (dvopredmetni program)
030Postmoderna ameriška književnost (dvopredmetni program)
590Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (dvopredmetni program)
060Avstralska družba in kultura (dvopredmetni program)
030Pregled avstralske književnosti (dvopredmetni program)
590Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (dvopredmetni program)
030Angleška romantika (dvopredmetni program)
060Britanska družba in kultura (dvopredmetni program)
590Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (dvopredmetni rogram)
060Kanadska družba in kultura (dvopredmetni program)
030Pregled kanadske književnosti (dvopredmetni program)

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega od štirih modulov (Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul).

** Izbirni predmet(i) - 3. letnik: študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.