Zaključek študija

Za dokončanje dvodisciplinarnega študija mora študent oz. študentka opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 90 KT. Skupno število kreditnih točk, zahtevanih za dokončanje univerzitetnega dvodisciplinarnega programa Anglistika, je 90. V sklopu 90 KT mora študent opraviti:

  1. vse obveznosti, ki jih določajo učni načrti predmetov (84 KT)
  2. diplomski izpit (6 KT)

Celotni študij pa se zaključi šele potem, ko je študent na obeh izbranih disciplinah opravil vse obveznosti, kot jih določata študijska programa in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 KT.

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomant oz. diplomantka študijskega programa strokovni naslov:

diplomirani anglist (UN) in ...............  oz. diplomirana anglistka (UN) in ...............

Okrajašava strokovnega naslova: dipl. angl. (UN) in ...............

Polni naslov je odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

Strokovni naslov je določen v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS 62/2006). Strokovni naslov bo v primeru drugačnih zakonskih zahtev ustrezno spremenjen.