Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih. Nekatere izbirne vsebine so opisane v opombah pod razpredelnico posameznega letnika.

1. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2015/16)

Študijski program za študente prvega letnika v študijskem letu 2015/2016 je nekoliko spremenjen. Veljajo podatki, ki jih najdete v predstavitvenem zborniku:

Predstavitveni zbornik za dvodisciplinarni študij (vpis 2015/2016)

Prenovljeni program za 1. letnik povzemamo v razpredelnici:

KT KU PREDMET
560Angleška fonetika in fonologija 2015
330Angleška srednjeveška književnost 2015
560Angleški glagol I 2015
560Angleško oblikoslovje 2015
5120Jezik v rabi I
330Novejša angleška književnost 2015
460Strokovni izbirni predmet

1. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskem letom 2015/16)

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega, ali Angleško poezijo po 19. stoletju ali pa Angleško poezijo 16.-19. stoletja.

2. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2015/16)

KT KU PREDMET
460Angleška historična slovnica (D)
560Angleška skladnja 2015
560Angleški glagol II 2015
560Angleški roman 19. stoletja 2015
560Dramatika Williama Shakespeara 2015
360Jezik v rabi II 2015
330Prozodične značilnosti angleškega jezika 2015

2. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2015/16)

3. letnik (za vpisane v 1. letnik v študijskem letom 2015/16)

KT KU PREDMET
40Diplomski izpit (dvodisciplinarni program) 2015
330Jezik v rabi III 2015
560Leksikologija 2015 (6. semester)
330Novejša ameriška književnost 2015
560Prevajanje v angleščino 2015
560Prevajanje v slovenščino 2015
590Strokovni izbirni predmet: Ameriški kulturni modul (dvodisciplinarni program) 2015
060Ameriška družba in kultura (dvodisciplinarni program) 2015
030Postmoderna ameriška književnost (dvodisciplinarni program) 2015
590Strokovni izbirni predmet: Avstralski kulturni modul (dvodisciplinarni program) 2015
060Avstralska družba in kultura (dvodisciplinarni program) 2015
030Pregled avstralske književnosti (dvodisciplinarni program) 2015
590Strokovni izbirni predmet: Britanski kulturni modul (dvodisciplinarni program) 2015
030Angleška romantika (dvodisciplinarni program) 2015
060Britanska družba in kultura (dvodisciplinarni program) 2015
590Strokovni izbirni predmet: Kanadski kulturni modul (dvodisciplinarni program) 2015
060Kanadska družba in kultura (dvodisciplinarni program) 2015
030Pregled kanadske književnosti (dvodisciplinarni program) 2015

3. letnik (za vpisane v 1. letnik pred študijskim letom 2015/16)

* Strokovni izbirni predmet: študent izbere enega od štirih modulov (Ameriški kulturni modul, Avstralski kulturni modul, Britanski kulturni modul, Kanadski kulturni modul).

** Izbirni predmet(i) - 3. letnik: študent lahko prosto izbira iz študijskih programov na drugih oddlekih FF ali katere druge fakultete oz. univerze v Sloveniji ali v tujini.