CONOR

200
SOIMENJAKI
V primeru soimenjakov ima letnica (200f) kot identifikacijska oznaka prednost pred področjem delovanja, poklicem ipd. (podpolje 200c). Če avtor npr. ne dovoli objavo podatka o letu rojstva, informacijo o tem zabeležite v polju 830 (prim. Značka, pogl. 2.4). --> IZUM - Bibliografska kontrola, 28. 1. 2016

400
PREDPONE PRED PRIIMKOM
Normativna točka dostopa se tvori po pravilih glede na narodnost (pomagamo si z bazo VIAF (viaf.org) oz. z nacionalnimi bibliografskimi bazami).

Primer Friedrich von der Leyen (Nemec)
Normativna točka dostopa: 200a Leyen b Friedrich von der
Variantni točki dostopa: 400a Von der Leyen b Friedrich
                                 400a
 Der Leyen b Friedrich von
(IZUM - Bibliografska kontrola, 5. 4. 2017)

Primer Louis Van den Eede (Belgijec)
Normativna točka dostopa: 200a Van den Eede b Louis
Variantni točki dostopa: 400a Den Eede b Louis
                                 400a Eede b Louis Van den 

Podpolje 400a se vedno začne z veliko začetnico.

Primer Patrick Poivre d'Arvor (Francoz) (CONOR-ID 48320867)
Normativna točka dostopa: 200a Poivre d'Arvor, Patrick
Variantni točki dostopa: 400a D'Arvor, Patrick Poivre
                                 400a Arvor, Patrick Poivre d'  

820

Pri soimenjakih je podpolje 820a obvezno v normativnih zapisih vseh soimenjakov (npr. 820aNe zamenjuj... ali 820aObstaja več oseb z enakim imenom) --> IZUM - Bibliografska kontrola, 28. 1. 2016

830
Zaželeno je, da v podpolje 830a vnašamo avtorjevo področje delovanja.