Blok za povezovanje (4XX)

Blok 4XX

421 - priloga
423 - dodana, prikrita in priključena dela
Več del istega avtorja
Več del različnih avtorjev
Prevodi kot prikrita dela

Pri obdelavi monografskih publikacij uporabljamo povezovalni polji 421 in 423. Obe polji sta vgradni, kar pomeni, da prek podpolja 1 vgrajujemo polja COMARCa.

Pri vnosu podpolja 4211 oziroma 4231 se odpre 5 mest, ki jih je treba zapolniti z oznako polja in pripadajočimi vrednostmi indikatorjev. Te vrednosti izpolnjujemo enako kot sicer v osnovnem formatu. Npr. v polju 200 je samo prvi indikator, njegova vrednost je lahko "0" ali "1", drugega indikatorja ni, zato vtipkamo presledek (npr. 2000_).

421 Priloga

Polje 421 uporabljamo za popis obširnejšega spremnega gradiva, ki ima svoj naslov. V polje lahko vgradimo določena polja COMARC-a, ki jih potrebujemo za opis spremnega gradiva (naslov, odgovornosti, letnico, fizični opis itn.) – torej določena polja iz bloka 2XX in 3XX. Ostalih polj (blok 0XX, 1XX itn.) ne vgrajujemo. Če je spremno gradivo na drugem mediju, vgradimo podpolje 200b, kodo za njegovo fizično obliko pa vnesemo v lokacijske podatke (99X$g\o). Na kataložnem listku (izpis po ISBD) se podatki iz polja izpisujejo za dvema pomišljajema pod opombami.(Kadar spremno gradivo popišemo že v podpolju 215e, polja 421 ne izpolnjujemo.)

TEŽJI PRIMER: Publikacija v treh delih, ki imajo naslove v različnih jezikih in so različnih formatov, zvezki pa tvorijo logično celoto.
2001aǂL'ǂicone russe fN. P. Kondakov
210aPrague cSeminarium Kondakovianum d1928-1929
215a2 zv. (XV str., LXV f.; [8] str., 136 f.) cilustr. d42 cm
300aZv. 2 meri 31 cm
421112000 - Naslov in navedba odgovornosti - Naslov ni pomemben aRusskaja ikona etekst˝ fN. P. Kondakov˝ 1210 - Založništvo, distribucija itd. aPraga d1931 1215 - Fizični opis aXXI, 192 str., [8] f. ilustr. pril. d31 cm 1300 - Splošna opomba aCir. 1300 - Splošna opomba aOpombe z bibliografijo na dnu str. 1300 - Splošna opomba aRésumé
Celoten zapis

423 Dodana, prikrita in priključena dela

V polje 423 vgrajujemo naslov, ki je v osnovnem opisu naveden v podpolju 200c, in značnice za primarne avtorje, sestanke ali korporacije, ki so v osnovnem opisu navedeni v odgovornosti (pripadajoče podpolje 200f), ter naslove in značnice za primarne avtorje, ki so v osnovnem opisu navedeni v opombi o vsebini (polje 327). Z vgrajevanjem omogočimo iskanje po predponah ti, au, cb in izdelovanje analitičnih dodatnih vpisov (avtor: naslov), kadar je to potrebno. V to polje vgrajujemo samo polja 200, 500, 503, 700, 701, 710, 711. Z indikatorjem označimo, ali želimo izpis analitičnih dodatnih vpisov.

Kadar vgrajujemo več del istega avtorja (naslovi posameznih del so navedeni v ponovljivih podpoljih 327a), pri polju 200 v vgradnem polju 423 samo ponavljamo podpolje a (npr. 423$1 2000_ $a Elekrino maščevanje $a Čarobnice $a Potovalci $1 700_1$a Zupančič $b Mirko $4 070).

Primer za dve deli istega avtorja, nasl. str. se nanaša na prvo delo, drugo se začne sredi knjige z novim štetjem. Nasl. na ov. kombiniran iz obeh del.

Če vgrajujemo dela različnih avtorjev, ponavljamo polja 423 (kolikor avtorjev, toliko polj 423).
Kadar več del istega avtorja navedemo v polju 200 (ponovljena podpolja 200a), posameznih naslovov ne vnašamo v polje 423 (analitični vpis se izdela avtomatsko).

Prevodi kot prikrita dela
Polje 500 vgrajujemo za povezovanje konvencionalnega oz. enotnega naslova z naslovom na publikaciji (423$1 2000_ $a Sveta znamenja $1 50000 $a Von heiligen Zeichen $1 700_1$a Guardini $b Romano $4 070).
Pri prevodih več del različnih avtorjev ali več del istega avtorja lahko v polju 327 navedemo skupaj prevedene in izvirne stvarne naslove, ločene z enačajem, v 423 pa za vsako prikrito delo izdelamo novo polje, npr.
423 _0 $1 2000_
          $a Troilo i Kresida
          $1 50000
          $a Troilus and Cressida
          $1 700_1
          $a Shakespeare
          $b William
          $4 070
423 _0 $1 2000_
          $a Mjera za mjeru
          $1 50000
          $a Measure for measure
          $1 700_1
          $a Shakespeare
          $b William
          $4 070
423 _0 $1 2000_
          $a Sve je dobro što se dobro svrši
          $1 50000
          $a All's well that ends well
          $1 700_1
          $a Shakespeare
          $b William
          $4 070
 
423 _0 $1 2000_
          $a Sveta znamenja
          $1 50000
          $a Von heiligen Zeichen
          $1 700_1
          $a Guardini
          $b Romano
          $4 070
423 _0 $1 2000_
          $a O skrivnosti Boga
          $1 50000
          $a Vom lebendigen Gott
          $1 700_1
          $a Guardini
          $b Romano
          $4 070
423 _0 $1 2000_
          $a Podoba Jezusa Kristusa v Novi zavezi
          $1 50000
          $a Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament
          $1 700_1
          $a Guardini
          $b Romano
          $4 070
.... gl. celoten zapis